HÜCRE işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel 'de hücre işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır. Hücrelerdeki verileri biçimlendirme ve Ilişkili konular bölümünde hücre stilleri uygulama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulun.

Açıklama

HÜCRE işlevi hücrenin biçimlendirmesi, konumu ve içeriği hakkındaki bilgileri verir. Örneğin, hücrede hesaplama yapmadan önce bu hücrenin metin değil de sayısal bir değer içerdiğini doğrulamak istiyorsanız şu formülü kullanabilirsiniz:

= EĞER( HÜCRE("tür", A1) = "v", A1 * 2, 0)

Bu formül, A1 hücresi sayısal değer içeriyorsa A1*2 hesaplamasını yapar; A1 hücresi metin içeriyorsa veya boşsa 0 değerini verir.

Söz dizimi

HÜCRE(bilgi_türü, [başvuru])

HÜCRE işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • Bilgi_türü    Gerekli. Hangi türde hücre bilgisi vermek istediğinizi belirten metin değeri. Aşağıdaki listede Bilgi_türü bağımsız değişkeninin olası değerleri ve bunlara karşılık gelen sonuçlar gösterilir.

bilgi_türü

Sonuç

"adres"

Metin olarak, başvurudaki ilk hücrenin başvurusu.

"sütun"

Başvurudaki hücrenin sütun sayısı.

"renk"

Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1 değerini, değilse 0 (sıfır) verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"içerik"

Başvurudaki sol üst hücrenin değeri; formül değil.

"dosyaadı"

Metin olarak, başvuruyu içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Başvuruyu içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin ("") verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"biçim"

Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda "-" verilir. Hücre, pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlendirilmişse, metin değerinin sonunda "()" verilir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"ayraçlar"

Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlendirilmişse 1 değerini, değilse 0 verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"önek"

Hücrenin "etiket öneki"ne karşılık gelen metin değeri. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti ('), hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti ("), hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^), hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\), başka bir şey içeriyorsa boş metin ("") verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"koruma"

Hücre kilitli değilse 0 değerini, kilitliyse 1 değerini verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

"satır"

Başvurulan hücrenin satır sayısı.

"tip"

Hücredeki veri türüne karşılık gelen metin değeri. Hücre boşsa boş için "b" verir; hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için "e" ve hücre başka bir şey içeriyorsa "d" verir.

"genişlik"

Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı türü büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter 'da desteklenmez.

  • Başvuru    İsteğe bağlı. Hakkında bilgi almak istediğiniz hücre. Atlanırsa, değiştirilmiş olan son hücre için Bilgi_türü bağımsız değişkeninde belirtilen bilgiler verilir. Başvuru bağımsız değişkeni bir hücre aralığıysa, HÜCRE işlevi yalnızca aralığın sol üst köşesindeki hücrenin bilgilerini verir.

HÜCRE biçim kodları

Aşağıdaki listede, Bilgi_türü bağımsız değişkeni "format" olduğunda ve başvuru bağımsız değişkeni de yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlendirilmiş bir hücre olduğunda HÜCRE işlevinin verdiği metin değerleri açıklanmaktadır.

Excel biçimi

HÜCRE işlevinin verdiği değer

Genel

"G"

0

"F0"

#,##0

",0"

0,00

"F2"

#,##0.00

",2"

$#,##0_);($#,##0)

"C0"

$#,##0_);[Kırmızı]($#,##0)

"C0-"

$#,##0.00_);($#,##0.00)

"C2"

$#,##0.00_);[Kırmızı]($#,##0.00)

"C2-"

%0

"P0"

%0,00

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? ya da # ??/??

"G"

g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.

"D4"

g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy

"D1"

g-aaa ya da gg-aaa

"D2"

aaa-yy

"D3"

gg/aa

"D5"

s:dd ÖÖ/ÖS

"D7"

s:dd:nn AM/PM

"D6"

s:dd

"D9"

s:dd:nn

"D8"

Not: HÜCRE işlevindeki Bilgi_türü bağımsız değişkeni "format" olduğunda ve başvurulan hücreye daha sonra farklı bir biçim uyguladığınızda, HÜCRE işlevinin sonuçlarını güncelleştirmek için çalışma sayfasını yeniden hesaplamanız gerekir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri

75

Merhaba, dünya!

Formül

Açıklama

Sonuç

=HÜCRE("satır";A20)

A20 hücresinin satır numarası.

20

=HÜCRE("içerikler";A3)

A3 hücresinin içerikleri.

Merhaba, dünya!

=HÜCRE("tür";A2)

A2 hücresinin veri türü. "d"nin değeri gösterdiği veri türü.

v

İlgili Konular

Hücrenin biçimini
hücre başvurusu
adresi işlevini
oluşturma veya değiştirme birhücredeki koşullu biçimlendirmeyi ekleme, değiştirme, bulma veya temizleme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×