GUIDFromString İşlevi

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Guıdfromstring işlevi dize türünde bir dizi olan bir GUIDiçin dönüştürür bayt.

Söz dizimi

Guıdfromstring ( stringexpression )

Gerekli stringexpression GUID dize formunda değerlendiren bir dize ifadesi bir değişkendir.

Açıklamalar

Microsoft Access veritabanı altyapısına GUID bayttüründe bir dizi olarak depolar. Bununla birlikte, Microsoft Office Access 2007bayt veri bir denetim bir form veya rapordöndüremez. Denetimden bir GUID değerini döndürmek için dizeye dönüştürme gerekir. Bir GUID dizeye dönüştürmek için Stringfromguıd işlevini kullanın. Bir dize GUID olarak dönüştürmek için Guıdfromstring işlevini kullanın.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek, bir dize GUID olarak dönüştürmek için Guıdfromstring işlevi kullanılmaktadır. Dize formunda bir çoğaltılmış Çalışanlar tablosunda depolanan bir GUID dizedir. S_GUID, yinelenen veritabanında çoğaltılmış her tablosu eklenmiş bir gizli alanı değildir.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×