Grafikteki veri etiketlerini kaldırma veya ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Grafikte bir veri serisini hemen tanımlamak için, grafiğin veri noktalarına veri etiketleri ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak veri etiketleri, çalışma sayfasındaki değerlere bağlanır ve bu değerlerde değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncelleştirilir.

Veri etiketleri bir veri serisi veya tek veri noktalarıyla ilgili ayrıntıları gösterdiğinden grafiklerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Örneğin, aşağıdaki pasta grafikte, veri etiketleri olmadan, kahvenin toplam satışlarda %38 payı olduğunu söylemek zor olurdu. Bir grafikte neleri vurgulamak istediğinize bağlı olarak, bir seriye, tüm serilere (bütün grafiğe) veya bir tek veri noktasına etiket ekleyebilirsiniz.

Yüzde olarak biçimlendirilmiş veri etiketleriyle pasta grafik

Grafiğe veri etiketleri ekleme

 1. Veri serisine veya grafiğe tıklayın. Tek bir veri noktasını etiketlemek için, seriye tıkladıktan sonra, söz konusu veri noktasına tıklayın.

 2. Sağ üst köşede, grafiğin yanında, Grafik öğesi Ekle'yi Grafik Öğeleri düğmesi tıklatın > Veri etiketleri.

  Grafik Öğeleri > Veri Etiketleri > etiket seçimleri
 3. Konumu değiştirmek için, oka tıklayın ve bir seçeneği belirleyin.

 4. Veri etiketinizin bir metin balonu için görünmesini isterseniz Veri Açıklama Balonu'na tıklayın.

  Veri belirtme çizgileri bulunan pasta grafiği

Veri etiketlerinin okunmasını kolaylaştırmak için, veri noktaları içinde ve hatta grafik dışında taşıyabilirsiniz. Bir veri etiketini taşımak için, istediğiniz konuma sürükleyin.

Etiketlerin grafiğinizi çok karışık gösterdiğini düşünürseniz, veri etiketine tıklayıp Delete tuşuna basarak, herhangi birini veya hepsini kaldırabilirsiniz.

İpucu: Veri etiketleri içindeki metin zor okunuyorsa, veri etiketlerine tıklayıp istediğiniz boyuta sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Veri etiketlerinin görünüşünü değiştirme

 1. Daha fazla veri görüntülenmesini istediğiniz veri serisine veya veri etiketine sağ tıklayın, ardından Veri Etiketlerini Biçimlendir'e tıklayın.

 2. Etiket Seçenekleri'ne tıklayın ve Etiket İçeriği altında, istediğiniz seçenekleri seçin.

  Veri Etiketini Biçimlendir bölmesinin Etiket Seçenekleri bölümü

Veri etiketlerinde görüntülenen metni değiştirme

 1. Değiştirilecek metnin bulunduğu veri etiketine tıklayın ve sonra tekrar tıklayarak yalnızca veri etiketinin seçilmesini sağlayın.

 2. Mevcut metni seçin ve sonra yeni metni yazın.

 3. Veri etiketi dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

İpucu: Grafiğiniz hakkında açıklama eklemek isterseniz veya yalnızca bir veri etiketiniz varsa, metin kutusu kullanabilirsiniz.

Bir grafik veri etiketleri kaldırma

 1. Veri etiketlerini kaldırmak istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu Tasarımve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tasarım sekmesinde, Grafik düzenleri grubunda, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Veri etiketleriniseçin ve sonra Yok'utıklatın.

  • Bir veri etiketi tüm veri etiketlerini veri serisindeki veya iki kez istediğiniz silin ve sonra DELETE tuşuna basın seçin tek bir veri etiketini seçmek için bir kez tıklatın.

  • Veri etiketini sağ tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

   Not: Bu, tüm veri etiketlerini veri serisi kaldırır.

 3. Hemen düğme resmi Hızlı Erişim AraçÇubuğu'ndaki Geri Al' ı tıklatarak veya CTRL + Z tuşlarına basarak ekledikten sonra veri etiketleri kaldırabilirsiniz.

Bu pasta grafiği yüzdeleri veri etiketlerini görüntüler.

Biçimlendirilmiş pasta grafik

Veri etiketlerini dizi adları, kategori adlarını veya özel metin de görüntüleyebilirsiniz. Kabarcık grafikleri için balonların boyutunu bile görüntüleyebilirsiniz. En iyi ayrıntı için bir virgül veya sizin belirttiğiniz başka bir ayırıcı ayrılmış her veri etiketi, birden fazla veri etiketi giriş görüntüleyebilirsiniz.

Veri etiketlerini örtüşmesini önlemek ve bunları daha kolay okunmasını sağlamak için grafikte konumlarına ayarlayabilirsiniz. Ve artık veri etiketlerini görüntülemek istiyorsanız, bunları kaldırabilirsiniz.

Grafiğe veri etiketleri ekleme

 1. Grafikte aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri serilerinin her veri noktasına veri etiketi eklemek için grafik alanı tıklatın.

  • Bir veri serisinin her veri noktasına veri etiketi eklemek için etiketlemek istediğiniz veri serisini seçmek için bir kez tıklatın.

  • Tek bir veri noktasına veri serisindeki veri etiketi eklemek için etiketlemek istediğiniz veri noktasını içeren veri serisini tıklatın ve sonra veri noktasını yeniden tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Veri Etiketleri seçeneğini, ardından da istediğiniz görüntüleme seçeneğini tıklatın.

  Excel Şerit resmi

  Kullandığınız grafik türüne bağlı olarak farklı veri etiketi seçenekleri kullanılabilir.

Görüntülenen veri etiketi girişleri değiştirme

Veri etiketleri eklediğinizde, varsayılan olarak, etiketi girişleri değerleri gösterme. Dizi adları, kategori adlarını veya önceden tanımlanmış veri etiketi girişleri (dizi adları, kategori adlarını ve değerleri) bileşimini görüntülemek için bu önceden tanımlanmış etiket girişi değiştirebilirsiniz. Özel Etiket girdisi için veri etiketi girişleri el ile değiştirebilirsiniz.

Farklı önceden tanımlanmış etiket girişi uygulama

 1. Grafikte aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm veri noktaları serisinin için ek etiketi girişleri görüntülemek için veri serisinin tüm veri etiketlerini seçmek için bir kez veri etiketini tıklatın.

  • Tek bir veri noktası için ek etiketi girişleri görüntülemek için değiştirmek istediğiniz veri noktasına veri etiketi tıklatın ve sonra veri etiketini yeniden tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

  Excel Şerit resmi

  Ayrıca seçili etiketi veya grafikteki etiketleri sağ tıklatıp Veri etiketini Biçimlendir veya Veri etiketlerini Biçimlendir'itıklatın.

 3. Seçili değilse, Etiket seçenekleri ' ni tıklatın ve Etiket içeriğialtında eklemek istediğiniz etiket girişler için onay kutusunu seçin.

  Kullanılabilir Etiket seçenekleri grafiğinizi grafik türüne bağlıdır. Örneğin, bir pasta grafikte veri etiketleri yüzdeleri ve Öncü Çizgileri içerebilir.

 4. Veri etiketi girişleri arasındaki ayırıcıyı değiştirmek için özel bir ayırıcı Ayırıcı kutusuna yazın veya kullanmak istiyorsanız ayırıcıyı seçin.

 5. Daha iyi ek metni sunmak için etiket konumunu ayarlamak için Etiket konumualtında istediğiniz seçeneği belirtin.

Özel etiket metnini girdiyseniz, ancak yeniden çalışma değerlere bağlı veri etiketi girişleri görüntülemek istediğiniz, Etiket metnini Sıfırla'ıtıklatın.

Özel Etiket girdisi oluşturma

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz veri noktasına veri etiketi tıklatın ve sonra yeniden o etiketi seçmek için veri etiketini tıklatın.

 2. Düzenleme modunda başlatmak için veri etiketi kutusunun içini tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni metin girmek için değiştirmek istediğiniz metni seçmek için sürükleyin ve sonra da istediğiniz metni yazın.

  • Veri etiketi metin veya çalışma sayfasındaki değerleri bağlamak için değiştirmek istediğiniz metni seçmek için sürükleyin ve sonra aşağıdakileri yapın:

   1. Çalışma sayfasında formül çubuğu tıklatın ve bir eşittir (=) işareti yazın.

   2. Grafiğinizde görüntülemek istediğiniz verileri veya metni içeren çalışma sayfası hücresini seçin.

    Ayrıca çalışma sayfası hücresine olan başvuruyu formül çubuğuna yazabilirsiniz. =Sayfa1!F2 örneğinde olduğu gibi sırasıyla bir eşittir işareti, sayfa adı ve ünlem işareti yazın

   3. ENTER tuşuna basın.

    İpucu: Her iki yöntem yüzdeleri girmek için kullanabileceğiniz — el ile bunların ne olduğunu biliyorsanız veya çalışma sayfasında yüzdeleri bağlama göre. Yüzdeleri grafikte hesaplanan değil, ancak denklemi kullanarak çalışma sayfasında yüzdeleri hesaplayabilirsiniz Tutar / toplam yüzdesi =. Örneğin, hesaplama, 10 / 100 = 0,1ve ardından 0.1 yüzde olarak biçimlendirmek, sayı düzgün % 10görüntülenir. Yüzde hesaplamayüzdelerin nasıl hesaplanacağını hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Veri etiketi kutusunun boyutu için metin boyutunu ayarlar. Veri etiketi kutusunu yeniden boyutlandırma ve en büyük boyutunu sığmazsa metin fazlalıkları hale gelir. Daha fazla metin sığdırmak için metin kutusu yerine kullanmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için grafiğe metin kutusu eklemekonusuna bakın.

Veri etiketlerinin konumunu değiştirme

Sürükleyerek tek veri etiketini konumunu değiştirebilirsiniz. Veri etiketlerini kendi veri işaretçileri göre standart bir konuma da yerleştirebilirsiniz. Grafik türüne bağlı olarak, konumlandırma seçenekleri çeşitli arasından seçim yapabilirsiniz.

 1. Grafikte aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm veri serisi için tüm veri etiketlerini yeniden konumlandırmak için veri serisini seçmek için bir kez veri etiketini tıklatın.

  • Özel veri etiketi yeniden konumlandırmak için verileri seçmek için iki kez etiket'ı tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Veri Etiketleri'nitıklatın ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

  Excel Şerit resmi

  Ek veri etiketi seçenekleri için Daha fazla veri etiketi seçenekleri' ni tıklatın, değil seçiliyse, Etiket seçenekleri ' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

Bir grafik veri etiketleri kaldırma

 1. Veri etiketlerini kaldırmak istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki VeriEtiketleri'ni ve Yok'utıklatın.

   Excel Şerit resmi

  • Bir veri etiketi tüm veri etiketlerini veri serisindeki veya iki kez istediğiniz silin ve sonra DELETE tuşuna basın seçin tek bir veri etiketini seçmek için bir kez tıklatın.

  • Veri etiketini sağ tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

   Not: Bu, tüm veri etiketlerini veri serisi kaldırır.

 3. Hemen düğme resmi Hızlı Erişim AraçÇubuğu'ndaki Geri Al' ı tıklatarak veya CTRL + Z tuşlarına basarak ekledikten sonra veri etiketleri kaldırabilirsiniz.

Veri etiketleri bir veri serisi veya tek veri noktalarıyla ilgili ayrıntıları gösterdiğinden grafiklerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Örneğin, aşağıdaki pasta grafikte, veri etiketleri olmadan, kahvenin toplam satışlarda %38 payı olduğunu söylemek zor olurdu. Bir grafikte neleri vurgulamak istediğinize bağlı olarak, bir seriye, tüm serilere (bütün grafiğe) veya bir tek veri noktasına etiket ekleyebilirsiniz.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Bu adım yalnızca Mac için Word 2016’da geçerlidir: Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle'yi tıklatın ve Veri etiketleriniseçin ve sonra veri etiketi seçeneği için bir konum seçin.

  Not: Seçenekler grafik türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

 4. Veri etiketinizin bir metin balonu için görünmesini isterseniz Veri Açıklama Balonu'na tıklayın.

  Veri belirtme çizgileri bulunan pasta grafiği

  Veri etiketlerinin okunmasını kolaylaştırmak için, veri noktaları içinde ve hatta grafik dışında taşıyabilirsiniz. Bir veri etiketini taşımak için, istediğiniz konuma sürükleyin.

  Not: Veri etiketleri içindeki metin zor okunuyorsa, veri etiketlerine tıklayıp istediğiniz boyuta sürükleyerek yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Veri etiketlerinin görünüşünü değiştirmek için Daha fazla veri etiketi seçenekleri ' ni tıklatın.

 1. Üzerinde herhangi bir veri etiketini sağ tıklatın ve Veri etiketlerini Biçimlendir'iseçin.

 2. Etiket seçenekleri ' ni tıklatın ve Etiket içeriğialtında istediğiniz seçenekleri seçin.

 1. Değiştirilecek metnin bulunduğu veri etiketine tıklayın ve sonra tekrar tıklayarak yalnızca veri etiketinin seçilmesini sağlayın.

 2. Mevcut metni seçin ve sonra yeni metni yazın.

 3. Veri etiketi dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

İpucu: Grafiğiniz hakkında açıklama ekleme veya yalnızca bir veri etiketine sahip olmasını isterseniz, bir metin kutusukullanabilirsiniz.

Etiketlerin grafiğinizi çok karışık gösterdiğini düşünürseniz, veri etiketlerini tıklatıp sonra Deletetuşuna basarak herhangi birini veya hepsini kaldırabilirsiniz.

Not: Bu, tüm veri etiketlerini veri serisi kaldırır.

Veri etiketleri (Mac için Office 2011) ekleme

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Bu adım yalnızca Mac için Word 2011’de geçerlidir: Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 4. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×