Grafikteki dikey eksenin (değer ekseni) ölçeğini değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Varsayılan olarak, grafik oluşturduğunuzda Microsoft Office Excel y ekseni olarak da bilinen dikey eksenin (değer ekseni) en küçük ve en büyük ölçek değerlerini belirler. Bununla birlikte, ölçeği gereksinimlerinizi daha uygun olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Grafiğe çizilen değerler çok büyük bir aralığı kapsıyorsa, değer eksenini log ölçeği olarak da bilinen logaritmik ölçeğe dönüştürebilirsiniz.

Grafikteki diğer eksenlerin ölçeğini değiştirmek için, bkz. Grafikte yatay eksenin (kategori ekseni) ölçeğini değiştirme veya Grafikte derinlik (seri) ekseninin ölçeğini değiştirme.

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz değer eksenine tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka tıklayın ve ardından Dikey Eksek (Değer Ekseni) öğesine tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili dikey eksen

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Eksen Seçenekleri'ne tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

  Önemli    Aşağıdaki ölçeklendirme seçenekleri yalnızca değer ekseni seçildiğinde kullanılabilir.

  1. Dikey (değer) eksen başladığında veya sona erer, en az veya en fazla seçenek için numarasını değiştirmek için en küçük veya en büyük kutusunda farklı bir sayı yazın. Gerekirse, özgün değerine getirmek için Sıfırla tıklatabilirsiniz.

  2. Aralığı değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için işaretler ve Grafik Kılavuz çizgilerini, Ana birim veya ikincil birim seçeneği için farklı bir sayı Ana birim veya ikincil birim kutusuna yazın. Gerekirse, özgün değerine getirmek için Sıfırla tıklatabilirsiniz.

  3. Değerlerin sırasını ters çevirmek için, Ters sırada değerler onay kutusunu seçin.

   Not    Dikey eksendeki (değer ekseni) değerlerin sırasını aşağıdan yukarıya doğru değiştirdiğinizde, yatay eksendeki (kategori ekseni) kategori etiketleri grafiğin altından üstüne doğru döndürülür. Benzer biçimde, kategorilerin sırasını soldan sağa değiştirirseniz, değer etiketleri grafiğin sol tarafından sağ tarafına döndürülür.

  4. Değer eksenini logaritmik ölçeğe dönüştürmek için, Logaritmik ölçek onay kutusunu seçin.

   Not    Logaritmik ölçek negatif değerler veya sıfır için kullanılamaz.

  5. Değer eksenindeki görüntü birimlerini değiştirmek için, Görüntü birimleri listesinde istediğiniz birimleri seçin.

   Birimleri açıklayan etiketi görüntülemek için, Görüntü birimi etiketlerini göster onay kutusunu seçin.

   İpucu    Grafik değerlerinin eksende daha kısa ve daha kolay okunur şekilde gösterilmesini istediğiniz büyük sayılardan oluştuğu durumlarda, görüntü birimini değiştirmek yararlı olur. Örneğin, 1.000.000 ile 50.000.000 arasındaki grafik değerlerini eksende 1 ile 50 arasında görüntüleyebilir ve değerlerin milyon cinsinden olduğunu belirten bir etiket gösterebilirsiniz.

  6. Eksen değer çizgilerinin görünümünü yerleşimini değiştirmek için işaretleri ve onay işaretleri altında etiketleri seçeneklerden herhangi birini ana türü veya alt türü kutularında seçin.

  7. Etiketleri altında açılan kutuda tıklatın ve bir etiket konumu seçin.

  8. Yatay (kategori) eksenini keseceği kataltında dikey (değer) eksenini, eksen değeri' ni tıklatın ve sonra numarayı yazın yerleştirmek istediğiniz noktasını değiştirmek için metin kutusuna istediğiniz. Ya da yatay (kategori) eksen eksende dikey (değer) eksen en yüksek değerde keseceğini belirtmek için en fazla eksen değeri tıklatın.

   Not    En büyük eksen değeri'ne tıkladığınızda, kategori etiketleri grafiğin karşı tarafına taşınır.

  Biçim Eksen Seçenekleri paneli

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz değer eksenine tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka tıklayın ve ardından Dikey Eksek (Değer Ekseni) öğesine tıklayın.

 2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ne tıklayın.

  Şerit Resmi

 3. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Eksen Seçenekleri'ne tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

  Önemli    Aşağıdaki ölçeklendirme seçenekleri yalnızca değer ekseni seçildiğinde kullanılabilir.

  1. Dikey eksenin (değer ekseni) başlangıç veya bitiş sayısını değiştirmek için, En Az veya En Fazla seçeneğinde Sabit'e tıklayın ve ardından En Az kutusuna En Fazla kutusuna farklı bir sayı yazın.

  2. Değer çizgilerinin veya grafik kılavuz çizgilerinin aralığını değiştirmek için, Ana birim veya İkincil birim seçeneğinde Sabit'e tıklayın ve ardından Ana birim kutusuna veya İkincil birim kutusuna farklı bir sayı yazın.

  3. Değerlerin sırasını ters çevirmek için, Ters sırada değerler onay kutusunu seçin.

   Not    Dikey eksendeki (değer ekseni) değerlerin sırasını aşağıdan yukarıya doğru değiştirdiğinizde, yatay eksendeki (kategori ekseni) kategori etiketleri grafiğin altından üstüne doğru döndürülür. Benzer biçimde, kategorilerin sırasını soldan sağa değiştirirseniz, değer etiketleri grafiğin sol tarafından sağ tarafına döndürülür.

  4. Değer eksenini logaritmik ölçeğe dönüştürmek için, Logaritmik ölçek onay kutusunu seçin.

   Not    Logaritmik ölçek negatif değerler veya sıfır için kullanılamaz.

  5. Değer eksenindeki görüntü birimlerini değiştirmek için, Görüntü birimleri listesinde istediğiniz birimleri seçin.

   Birimleri açıklayan etiketi görüntülemek için, Görüntü birimi etiketlerini göster onay kutusunu seçin.

   İpucu    Grafik değerlerinin eksende daha kısa ve daha kolay okunur şekilde gösterilmesini istediğiniz büyük sayılardan oluştuğu durumlarda, görüntü birimini değiştirmek yararlı olur. Örneğin, 1.000.000 ile 50.000.000 arasındaki grafik değerlerini eksende 1 ile 50 arasında görüntüleyebilir ve değerlerin milyon cinsinden olduğunu belirten bir etiket gösterebilirsiniz.

  6. Eksendeki değer çizgilerinin yerleşimini değiştirmek için, Ana değer çizgisi türü, İkincil değer çizgisi türü ve Eksen etiketleri kutularındaki seçeneklerden istediklerinizi seçin.

  7. Yatay eksenin (kategori ekseni) dikey eksenle (değer ekseni) kesiştiği noktayı değiştirmek için, Yatay eksen kesişimleri'nin altında Eksen değeri'ne tıklayın ve metin kutusuna istediğiniz sayıyı yazın. Bunun yerine, yatay eksenin (kategori ekseni) dikey eksenle (değer ekseni) eksendeki en yüksek değerde kesişeceğini belirtmek üzere En büyük eksen değeri'ne de tıklayabilirsiniz.

   Not    En büyük eksen değeri'ne tıkladığınızda, kategori etiketleri grafiğin karşı tarafına taşınır.

Not: Bu makaledeki ekran görüntüleri Excel 2016’dan alınmıştır. Farklı bir sürüm kullanıyorsanız, görünümünüz biraz farklı olabilir ama aksi belirtilmedikçe işlevsellik aynı kalır.

 1. Bu adım yalnızca Mac için Word 2016’da geçerlidir: Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın.

 3. Biçim sekmesinde, Dikey (değer) eksen açılan listede tıklatın ve sonra Biçim bölmesi' ni tıklatın.

 4. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Eksen Seçenekleri'ne tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

  Önemli    Aşağıdaki ölçeklendirme seçenekleri yalnızca değer ekseni seçildiğinde kullanılabilir.

  1. Dikey (değer) eksen başladığında veya sona erer, en az veya en fazla seçenek için numarasını değiştirmek için en küçük veya en büyük kutusunda farklı bir sayı yazın. Gerekirse, özgün değerine getirmek için Sıfırla oku tıklatabilirsiniz.

  2. Aralığı değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için işaretler ve Grafik Kılavuz çizgilerini, Ana birim veya ikincil birim seçeneği için farklı bir sayı Ana birim veya ikincil birim kutusuna yazın. Gerekirse, özgün değerine getirmek için Sıfırla oku tıklatabilirsiniz.

  3. Değerlerin sırasını ters çevirmek için, Ters sırada değerler onay kutusunu seçin.

   Not    Dikey eksendeki (değer ekseni) değerlerin sırasını aşağıdan yukarıya doğru değiştirdiğinizde, yatay eksendeki (kategori ekseni) kategori etiketleri grafiğin altından üstüne doğru döndürülür. Benzer biçimde, kategorilerin sırasını soldan sağa değiştirirseniz, değer etiketleri grafiğin sol tarafından sağ tarafına döndürülür.

  4. Değer eksenini logaritmik ölçeğe dönüştürmek için, Logaritmik ölçek onay kutusunu seçin.

   Not    Logaritmik ölçek negatif değerler veya sıfır için kullanılamaz.

  5. Değer eksenindeki görüntü birimlerini değiştirmek için, Görüntü birimleri listesinde istediğiniz birimleri seçin.

   Birimleri açıklayan etiketi görüntülemek için, Görüntü birimi etiketlerini göster onay kutusunu seçin.

   İpucu    Grafik değerlerinin eksende daha kısa ve daha kolay okunur şekilde gösterilmesini istediğiniz büyük sayılardan oluştuğu durumlarda, görüntü birimini değiştirmek yararlı olur. Örneğin, 1.000.000 ile 50.000.000 arasındaki grafik değerlerini eksende 1 ile 50 arasında görüntüleyebilir ve değerlerin milyon cinsinden olduğunu belirten bir etiket gösterebilirsiniz.

  6. Eksen değer çizgilerinin görünümünü yerleşimini değiştirmek için işaretleri ve onay işaretleri altında etiketleri seçeneklerden herhangi birini ana türü veya alt türü kutularında seçin.

  7. Etiketleri altında açılan kutuda tıklatın ve bir etiket konumu seçin.

  8. Yatay (kategori) eksenini keseceği kataltında dikey (değer) eksenini, eksen değeri' ni tıklatın ve sonra numarayı yazın yerleştirmek istediğiniz noktasını değiştirmek için metin kutusuna istediğiniz. Ya da yatay (kategori) eksen eksende dikey (değer) eksen en yüksek değerde keseceğini belirtmek için en fazla eksen değeri tıklatın.

   Not    En büyük eksen değeri'ne tıkladığınızda, kategori etiketleri grafiğin karşı tarafına taşınır.

  Biçim Eksen Seçenekleri paneli

 1. Bu adım yalnızca Mac için Word 2011’de geçerlidir: Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler'inaltında Eksenler'e tıklayın > Dikey eksen > Eksen Seçenekleri.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Not: Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 4. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda, Ölçek' e tıklayın ve değer eksen ölçeğialtında aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi değiştirin:

  • Dikey (değer) eksen başladığında veya sona erer, en az veya en fazla seçenek için numarasını değiştirmek için en küçük veya en büyük kutusunda farklı bir sayı yazın.

  • Aralığı değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için işaretler ve Grafik Kılavuz çizgilerini, Ana birim veya ikincil birim seçeneği için farklı bir sayı Ana birim veya ikincil birim kutusuna yazın.

 5. Tamam'a tıklayın.

Ekleme veya dikey eksen etiketi konumunu değiştirme

Dikey eksen için ekleme ve üstündeki veya altındaki çizim alanının eksende getirin.

Not: Çubuk grafiklere göre sütun grafiklerde seçenekler tersine çevrilebilir.

 1. Yalnızca bu adımı Mac 2011 için Word için geçerlidir: Görünüm menüsünde, Yazdırma düzeni' ni tıklatın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler'inaltında Eksenler'e tıklayın > Dikey eksenve sonra da istediğiniz eksen etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Not: Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

İpuçları

 • Eksende ikincil bir dikey eksen (değer ekseni) görüntülendiğinde, o eksenin ölçeğini de değiştirebilirsiniz. İkincil dikey ekseni görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Grafikte ikincil ekseni ekleme veya kaldırma.

 • Çizgi grafikler dikey (değer) eksene yalnızca değerleri gösterirken XY (dağılım) grafikleri ve kabarcık grafikleri değerleri yatay (kategori) eksen ve dikey (değer) eksen üzerinde gösterin. Bu fark kullanmak için hangi grafik türünü belirlemede önemlidir. Xy (dağılım) grafiği'nde kullanılan dikey (değer) ekseninin ölçeğini göz önünde bulundurun kadar olduğundan, ölçeklendirme değiştirmek varsa xy (dağılım) grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı için çizgi grafik ölçeği yatay (kategori) eksen değiştirilemez ekseni Logaritmik ölçekli görüntülemek veya.

 • Eksenin ölçeğini değiştirdikten sonra, eksenin biçimlendirmesini de değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Grafik eksenlerinin görüntüsünü değiştirme.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×