Grafik Web Bölümünü kullanarak grafik oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir sayfada grafik oluşturmak ve görüntülemek için Grafik Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz. Grafik Web Bölümleri, verileri çizgi grafiklerde, çubuk grafiklerde ve diğer görünümlerde görsel olarak sunmak için kullanışlıdır. Grafikler sizin ve diğer kullanıcıların performans bilgilerini bir bakışta görmenize olanak sağlar.

Grafik Web Bölümü oluşturup bunu sayfaya ekleme işlemini genellikle çeşitli aşamalarda yaparsınız. Önce Grafik Web Bölümünü sayfaya eklersiniz. Ardından, Grafik Web Bölümünü bir veri kaynağına bağlar ve grafiği verileri görüntüleyecek şekilde yapılandırırsınız. Son olarak da, isteğe bağlı olarak Grafik Web Bölümünün görünüşünü değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Aşama 1: Web Bölümü sayfasına bir grafik Web Bölümü ekleme

Aşama 2: bir veri kaynağına bağlanmak ve grafik Web bölümünü yapılandırma

Aşama 3: grafik Web Bölümü'nün görünüşünü değiştirme

Aşama 1: Web Bölümü Sayfasına Grafik Web Bölümü ekleme

Bu aşama sırasında yeni sayfa oluşturur veya düzenleme amacıyla bir sayfa açarsınız, ardından da bu sayfaya boş bir Grafik Web Bölümü eklersiniz.

 1. Sayfa oluşturarak veya var olan bir sayfayı düzenleme amacıyla açarak işe başlayın.

 2. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve Web Bölümleri grubunda Web Bölümleri'ni tıklatın.

 3. Kategoriler bölümünde İş Verileri 'ni tıklatın.

 4. Web Bölümleri bölümünde Grafik Web Bölümü'nü ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Devam etmek için Aşama 2: bir veri kaynağına bağlanmak ve grafik Web Bölümü yapılandırma.

Sayfanın Başı

Aşama 2: Veri kaynağına bağlanma ve Grafik Web Bölümünü yapılandırma

Bu aşama sırasında bir veri kaynağı bağlantısı seçersiniz ve Grafik Web Bölümü yapılandırırsınız.

Not: Başlamadan önce Grafik Web bölümü içeren sayfayı düzenleme modunda olduğundan emin olun.

 1. Düzenlemek istediğiniz Grafik Web Bölümünü bulup Veriler ve Görünüm köprü metnini tıklatın.

 2. Veri Bağlantısı ve Grafik Görünümü Sihirbazları sayfasında, Veri Bağlantısı Sihirbazını açmak için Grafiği Verilere Bağla'yı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç sayfasında bir veri kaynağı türü seçip İleri'yi tıklatın. Aşağıdaki tabloda açıklanan seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

Seçenek

Açıklama

Başka bir Web bölümüne bağlama

Grafik Web Bölümünü veri gönderebilen başka bir Web Bölümüne bağlamak için bu seçeneği kullanın. Bu gibi Web Bölümlerinin arasında Belge Kitaplığı veya Kişiler listesi sayılabilir.

Not: Kullanmak istediğiniz Web bölümünün zaten grafik Web bölümü olarak aynı sayfada olduğundan emin olun.

Listeye bağlama

Grafik Web Bölümünü aynı site koleksiyonunda yer alan listeye bağlamak için bu seçeneği kullanın.

İş Verileri Kataloğu'na bağlanma

Bu seçeneği kullanmak için bir iş Bağlantı Hizmetleri (BCS) bileşeni grafik Web bölümüne bağlama. İBH tümleştirme iş kolu dahil olmak üzere dış verilerle etkinleştirir. Microsoft Office SharePoint Server 2007'de teslim edildi İş Verileri Kataloğu teknolojinin üstüne İBH oluşturur. İBH hakkında daha fazla bilgi için planlama İş Bağlantı Hizmetleri içinbakın.

Excel Services ile bağlantı kurma

Grafik Web Bölümünü Excel Services'ta yayımlanmış Excel çalışma kitabına bağlamak için bu seçeneği kullanın.

 1. Veri Kaynağına Bağlanın sayfasında, kullanmak istediğiniz veri kaynağını seçip İleri'yi tıklatın.

 2. Verileri Alın ve Filtre Uygulayın sayfasında, Grafik Veri Bölümü için kullanılacak verilerin önizlemesini görüntüleyin.

 3. İsteğe bağlı olarak, verilerin alt kümesini görüntülemek üzere parametreleri yapılandırmak için şu yordamı kullanın:

  1. Filtre Parametrelerini Tanımlayın bölümünü genişletmek için Filtreler'in yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

  2. Veri kümesindeki sütun gibi bir öğeyi seçmek için Parametre Adı listesini kullanın.

  3. Uygun işleç türünü seçmek için Tür listesini kullanın.

  4. Filtrede kullanmak istediğiniz ölçütü belirtmek için Varsayılan değer kutusunu kullanın.

  5. Filtre uygulanan verileri görmek için Veriyi Önizle'yi tıklatın.

  6. Grafikte kullanmak istediğiniz her ek parametre için 1-6 arası adımları yineleyin.

 4. Verilerin önizlemesini görüntüleyip filtre uygulamayı tamamladıktan sonra İleri'yi tıklatın.

 5. Verilerin nasıl görüntüleneceğini isteğe bağlı olarak belirtmek için Grafiği Verilere Bağlayın sayfasını kullanın. Bunu yapmak için, Y Alanı için bir sütun, X Alanı için de başka bir sütun belirtin.

 6. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Aşama 3: Grafik Web Bölümünün görünüşünü değiştirme

Grafik Web Bölümünü oluşturduktan sonra grafiğin görünüşünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir grafik türü seçip, temalar, grafik başlığı ve göstergeleri, eksen ve kılavuz çizgileri gibi görüntü ayarlarını belirtebilirsiniz.

Not: Başlamadan önce Grafik Web bölümü içeren sayfayı düzenleme modunda olduğundan emin olun.

 1. Düzenlemek istediğiniz Grafik Web Bölümünü bulup Veriler ve Görünüm köprü metnini tıklatın.

 2. Veri Bağlantısı ve Grafik Görünümü Sihirbazları sayfasında, Grafik Özelleştirme Sihirbazını açmak için Grafiğinizi Özelleştirin'i tıklatın.

 3. Grafik Türünü Seçin sayfasında, aşağıdaki yordamı kullanarak bir grafik türü seçin:

  1. Grafik Türü Kategorileri bölümünde grafik kategorisini seçin.

  2. Grafik Şablonları bölümünde grafik şablonunu seçin.

  3. İleri'yi tıklatın.

 4. Grafik Görünüm Özellikleri sayfasında, aşağıdaki yordamı kullanarak bir tema seçin:

  1. Görünümü Teması bölümünde, grafik teması seçmek için Tema'yı kullanın.

  2. Çizim Stili listesi kullanılabiliyorsa, grafikteki öğelerin nasıl görüntüleneceğini belirtmek için bunu kullanın. Örneğin, pasta grafiği türü seçtiyseniz, "pastanın" dış kenarının nasıl görüneceğini belirtmek için Çizim Stili listesini kullanabilirsiniz.

  3. Grafik renklerinin donukluk düzeyini belirtmek için Saydamlık listesini kullanın. Örneğin, grafiği zengin renklerde görüntülemek için %0 - Kalın, grafiği saydam (renksiz) görüntülemek için de %100 - Görünmez seçeneğini belirleyin.

 5. İsteğe bağlı olarak, grafikte kullanmak istediğiniz genişliği, yüksekliği ve görüntü biçimini belirtmek için Boyut ve Biçim bölümünü kullanın.

 6. Grafik görünümü özelliklerini yapılandırdıktan sonra İleri'yi tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, grafik başlığı veya göstergesini, eksen ve kılavuz çizgileri, veri etiketleri ve diğer özellikler gibi ayarları belirtmek için Grafik öğesi özellikleri sayfasını kullanın.
  Grafik öğesi özelliklerinden birini veya daha fazlasını yapılandırmak için bir sekme seçip şu yordamları (varsa) kullanın:

  Başlık ve Gösterge

Bölüm

Yordam

Başlıkları

 1. Grafik Başlığını Göster onay kutusunu seçin.

 2. Başlık kutusuna grafiğin adını yazın.

 3. Grafik başlığının yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Yazı Tipi listesini kullanın.

 4. Grafik başlığı metninin rengini seçmek için renk listesini kullanın.

 5. Konum bölümünde grafik başlığının görüntülenmesini istediğiniz yeri belirten konumu tıklatın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Gösterge bölümüne gidin.

  2. Eksenler ve Kılavuz Çizgileri sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  3. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Gösterge

 1. Gösterge Göster onay kutusunu seçin.

 2. Grafik göstergesinin yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Gösterge Yazı Tipi listesini kullanın.

 3. Başlık kutusuna grafik göstergesinin adını yazın.

 4. Grafik göstergesi başlığının yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Başlık Yazı tipi listesini kullanın.

 5. Grafik göstergesi başlığı metninin rengini seçmek için renk listesini kullanın.

 6. İsteğe bağlı olarak grafiğin üzerine grafik göstergesini örtmek için Grafik Alanına Yerleştir onay kutusunu seçin.

 7. Grafik göstergesinin tablo olarak mı, sütun olarak mı, yoksa öğe satırı olarak mı görüntüleneceğini belirtmek için Stil listesini kullanın.

 8. Konum bölümünde grafik göstergesinin görüntülenmesini istediğiniz yeri belirten konumu tıklatın.

 9. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Eksenler ve Kılavuz Çizgileri sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  2. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Eksenler ve kılavuz çizgileri

Bölüm

Yordam

X-Axis
o r
Y-Axis

Not: Grafik için kullanılan bir grafik türüne bağlı olarak olabilir veya eksen veya kılavuz çizgilerini biçimlendirme özelliği olmayabilir. Örneğin, grafik pasta grafik olarak görüntüleniyorsa, seçenek yok Eksenler ve kılavuz çizgileri sekmesinde kullanılabilir. Öte yandan, grafik çubuk grafik olarak görüntüleniyorsa, birçok seçenekleri Eksenler ve kılavuz çizgileri sekmesinde kullanılabilir.

 1. X Ekseni (veya Y Ekseni) bölümünde, ekseni görüntülemek veya gizlemek için Ekseni Göster listesini kullanın.

  • Ekseni görüntülemek için Otomatik veya Doğru'yu seçin.

  • Ekseni gizlemek için Yanlış'ı seçin.

 2. Eksenin başlığını görüntülemek için şu yordamı kullanın:

  1. Eksen Başlığını Göster onay kutusunu seçin.

  2. Başlık kutusuna eksenin adını yazın.

  3. Eksen adının yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Başlık Yazı tipi listesini kullanın.

  4. Eksen adının görüntülenmesini istediğiniz yeri belirtmek için Hizalama'yı seçin.

 3. Eksendeki öğe adlarını göstermek için şu yordamı kullanın:

  1. Eksen Etiketlerini Göster onay kutusunu seçin.

  2. Eksen etiketlerinin yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Yazı Tipi listesini kullanın.

  3. Eksen etiketlerinin rengini seçmek için renk listesini kullanın.

  4. İsteğe bağlı olarak eksen etiketleri renginin görüntülenme biçimini değiştirmek için Biçim listesini kullanın. Örneğin, tarihler bir eksende kullanılıyorsa tarihler için özel biçim seçebilirsiniz.

  5. Eksen etiketlerini grafiğin altında değil de üstünde görüntülemek için Ters Çevrildi onay kutusunu kullanın.

  6. Grafikte gölgeli arka plan satırlarını görüntülemek için Mürekkep Püskürtmeli onay kutusunu kullanın. Grafik büyükse veya çok sayıda çubuğa veya sütuna sahipse yararlıdır.

 4. Eksen ölçeğini ayarlamak için aşağıdaki Eksen Seçeneklerinden birini veya daha fazlasını belirtin:

  • Değerler aralığına sıfır (0) eklemek için Sıfırdan başlat onay kutusunu seçin.

  • Gerçek değerler yerine logaritmik değerleri kullanmak amacıyla eksen ölçeğini değiştirmek için Logaritmik ölçek onay kutusunu seçin. Grafik büyük bir değer aralığını kapsadığında veya eşit boşluklu değerler lineer artan ardışık değerler (1, 2, 3 vb.) yerine katlanarak artan sayılar (1, 10, 100 vb.) olduğunda bu seçenek yararlı olacaktır.

  • Grafikteki ilk ve son öğelerin herhangi bir tarafına boşluk eklemek için Yan kenar boşlukları onay kutusunu seçin. Örneğin, grafikte dikey çubuklar görüntüleniyorsa, grafiğin kenarıyla ilk ve son çubukların kenarları arasında boşluk göstermek amacıyla grafiği yapılandırmak için Yan kenar boşlukları onay kutusunu seçebilirsiniz.

  • Eksenin en küçük değerini belirtmek için En Küçük kutusunu kullanın.

  • Eksenin en büyük değerini belirtmek için En Büyük kutusunu kullanın.

 5. Grafikte kılavuz çizgilerini göstermek için şu yordamı kullanın:

  1. Ana Kılavuz Çizgilerini Göster onay kutusunu seçin. Ana kılavuz çizgileri düz gri çizgiler olarak görüntülenir; grafik değerlerini yaklaşık olarak daha kolay görebilmek açısından yararlıdır.

  2. Ana kılavuz çizgilerine ait Aralık kutusuna, ana kılavuz çizgileri için kullanmak istediğiniz aralıkla ilgili sayıyı yazın. Örneğin, grafik verileri 100 birim cinsinden görüntülerse, ana kılavuz çizgilerini görüntüleyecek aralık için 100 yazabilirsiniz.

  3. Değer çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini veya nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Değer Çizgileri listesini kullanın. Yaklaşık grafik değerlerinin daha kolay görülebilmesi için onay kutuları eksende görüntülenir.

  4. İsteğe bağlı olarak, grafiğe başka bir kılavuz çizgisi kümesi eklemek için Ara Kılavuz Çizgilerini Göster onay kutusunu kullanın. Ara kılavuz çizgileri genellikle ana kılavuz çizgilerine göre daha küçük aralıklar kullanır.

  5. Ara kılavuz çizgilerine ait Aralık kutusuna, ara kılavuz çizgileri için kullanmak istediğiniz aralıkla ilgili sayıyı yazın.

  6. Değer çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini veya nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Değer Çizgileri listesini kullanın. Yaklaşık grafik değerlerinin daha kolay görülebilmesi için onay kutuları eksende görüntülenir.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. İkincil X Ekseni veya İkincil Y Ekseni bölümüne gidin.

  2. Veri Etiketleri ve İşaretleyiciler sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  3. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

İkincil x eksenindeki
veya
ikincil eksenini

İkincil X Ekseni genellikle grafiğin üstünde görüntülenirken ikincil Y Ekseni de grafiğin sağ tarafında görüntülenir.

Not: Grafik için kullanılan bir grafik türüne bağlı olarak olabilir veya ikincil eksen veya kılavuz çizgilerini gösterme özelliğini olmayabilir.

 1. İkincil X Ekseni (veya İkincil Y Ekseni) bölümünde, ikincil ekseni görüntülemek veya gizlemek için Ekseni Göster listesini kullanın.

  • Ekseni görüntülemek için Otomatik veya Doğru'yu seçin.

  • Ekseni gizlemek için Yanlış'ı seçin.

 2. İkincil eksenin başlığını görüntülemek için şu yordamı kullanın:

  1. Eksen Başlığını Göster onay kutusunu seçin.

  2. Başlık kutusuna eksenin adını yazın.

  3. Eksen adının yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Başlık Yazı tipi listesini kullanın.

  4. Eksen adının görüntülenmesini istediğiniz yeri belirtmek için Hizalama'yı seçin.

 3. İkincil eksendeki öğe adlarını göstermek için şu yordamı kullanın:

  1. Eksen Etiketlerini Göster onay kutusunu seçin.

  2. Eksen etiketlerinin yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Yazı Tipi listesini kullanın.

  3. Eksen etiketlerinin rengini seçmek için renk listesini kullanın.

  4. İsteğe bağlı olarak eksen etiketleri renginin görüntülenme biçimini değiştirmek için Biçim listesini kullanın. Örneğin, tarihler bir eksende kullanılıyorsa tarihler için özel biçim seçebilirsiniz.

  5. Eksen etiketlerini grafiğin altında değil de üstünde görüntülemek için Ters Çevrildi onay kutusunu kullanın.

  6. Grafikte gölgeli arka plan satırlarını görüntülemek için Mürekkep Püskürtmeli onay kutusunu kullanın. Grafik büyükse veya çok sayıda çubuğa veya sütuna sahipse yararlıdır.

 4. İkincil eksen ölçeğini ayarlamak için aşağıdaki Eksen Seçeneklerinden birini veya daha fazlasını belirtin:

  • Değerler aralığına sıfır (0) eklemek için Sıfırdan başlat onay kutusunu seçin.

  • Gerçek değerler yerine logaritmik değerleri kullanmak amacıyla eksen ölçeğini değiştirmek için Logaritmik ölçek onay kutusunu seçin. Grafik büyük bir değer aralığını kapsadığında veya eşit boşluklu değerler lineer artan ardışık değerler (1, 2, 3 vb.) yerine katlanarak artan sayılar (1, 10, 100 vb.) olduğunda bu seçenek yararlı olacaktır.

  • Grafikteki ilk ve son öğelerin herhangi bir tarafına boşluk eklemek için Yan kenar boşlukları onay kutusunu seçin. Örneğin, grafikte dikey çubuklar görüntüleniyorsa, grafiğin kenarıyla ilk ve son çubukların kenarları arasında boşluk göstermek amacıyla grafiği yapılandırmak için Yan kenar boşlukları onay kutusunu seçebilirsiniz.

  • Eksenin en küçük değerini belirtmek için En Küçük kutusunu kullanın.

  • Eksenin en büyük değerini belirtmek için En Büyük kutusunu kullanın.

 5. Grafikte kılavuz çizgilerini göstermek için şu yordamı kullanın:

  1. Ana Kılavuz Çizgilerini Göster onay kutusunu seçin. Ana kılavuz çizgileri düz gri çizgiler olarak görüntülenir; grafik değerlerini yaklaşık olarak daha kolay görebilmek açısından yararlıdır.

  2. Ana kılavuz çizgilerine ait Aralık kutusuna, ana kılavuz çizgileri için kullanmak istediğiniz aralıkla ilgili sayıyı yazın. Örneğin, grafik verileri 100 birim cinsinden görüntülerse, ana kılavuz çizgilerini görüntüleyecek aralık için 100 yazabilirsiniz.

  3. Değer çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini veya nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Değer Çizgileri listesini kullanın. Yaklaşık grafik değerlerinin daha kolay görülebilmesi için onay kutuları eksende görüntülenir.

  4. İsteğe bağlı olarak, grafiğe başka bir kılavuz çizgisi kümesi eklemek için Ara Kılavuz Çizgilerini Göster onay kutusunu kullanın. Ara kılavuz çizgileri genellikle ana kılavuz çizgilerine göre daha küçük aralıklar kullanır.

  5. Ara kılavuz çizgilerine ait Aralık kutusuna, ara kılavuz çizgileri için kullanmak istediğiniz aralıkla ilgili sayıyı yazın.

  6. Kullanım grafikte onay işaretleri olup olmadığını ve nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Onay işaretleri listesi. Yaklaşık grafik değerlerini görmek kolaylaştırmak için bir eksen boyunca onay işaretleri görünür.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Veri Etiketleri ve İşaretleyiciler sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  2. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Veri etiketleri ve işaretçileri

Bölüm

Yordam

Etiketler

 1. Grafikte değerler gibi etiketleri görüntülemek için Etiketleri Göster onay kutusunu seçin.

 2. Görüntülemek istediğiniz etiketlerin türünü seçmek için Etiket Değeri listesini kullanın. Örneğin, grafik için kullanılan veri kaynağında bulunan değerleri göstermek amacıyla Varsayılan değerleri göster'i seçin.

 3. Veri etiketlerinin yazı tipi türünü, boyutunu ve stilini belirtmek için Yazı Tipi listesini kullanın.

 4. Veri etiketlerinin rengini seçmek için renk listesini kullanın.

 5. İsteğe bağlı olarak veri etiketlerinin görüntülenme biçimini değiştirmek için Biçim listesini kullanın. Örneğin, tarihler grafikte kullanılıyorsa tarihler için özel biçim seçebilirsiniz.

 6. İsteğe bağlı olarak, veri etiketlerini grafikte açılı görüntülemek için Etiket Açısı . Yazdığınız sayı veri etiketlerini görüntülemek istediğiniz saat yönünde açı değeridir. Örneğin, veri etiketlerinin hafifçe, aşağı doğru bir açıda görüntülemek için Etiket Açısı kutusuna "10" yazabilirsiniz.

 7. Grafikte veri etiketlerinin nerede görüntülenmesini istediğinizi belirtmek için Etiket Hizalaması listesini kullanın. Örneğin, veri etiketlerini gerçek grafik değerlerinin dışında görüntülemek için Etiket Hizalaması listesinde Dış'ı seçin.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Veri İşaretleyicileri bölümüne gidin.

  2. Köprüler ve Araç İpuçları sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  3. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Veri işaretçileri

 1. Grafikte veri noktalarını vurgulamak için İşaretleyicileri Göster onay kutusunu seçin.

 2. Kullanmak istediğiniz işaretçilerin türünü seçmek için İşaretçi Stili listesini kullanın.

 3. İşaretçi Boyutu kutusuna kullanmak istediğiniz veri işaretçilerinin boyutunu belirten (piksel cinsinden) bir sayı yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Köprüler ve Araç İpuçları sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  2. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Köprüler ve araç ipuçları

Bölüm

Yordam

Köprüler ve Araç ipuçları

Grafik Web Bölümünde üç tür öğeye köprü ve araç ipucu ekleyebilirsiniz:

 • Grafik serisi (çubuk grafikteki çubuklara karşılık gelir)

 • Grafik göstergesi

 • Grafikteki veri etiketleri

Grafik kullanıcılarını ek bilgilerin bulunduğu başka sitelere yönlendirmek için köprüleri kullanabilirsiniz. Açıklamaları veya notları grafikteki ek bilgiler olarak görüntülemek için araç ipuçlarını kullanabilirsiniz.

Not: Farelerini belirli grafik öğesi getirdiğinizde grafik kullanıcılar yalnızca araç ipuçları ve köprüler görürsünüz. Örneğin, bir seri araç ipucu görmek veya çubuk grafikte bir köprü'yü tıklatın ayarını grafik kullanıcı fareyi bir çubuk grafikte getirin gerekir.

 1. Köprü veya araç ipucu eklemek istediğiniz veri serisini seçmek için Veri Serisi listesini kullanın.

  Not: Grafiği yalnızca bir veri seriniz varsa, Veri serisi liste yalnızca Varsayılaniçerir.

 2. Web sitesi veya ekip sitesi gibi bir site için web sitesi adresi (URL) belirtmek amacıyla Seri Köprüsü kutusunu kullanın. Grafikte, çubuk grafikteki çubuklar gibi seri öğelerine köprü eklenir.

 3. Grafik kullanıcısı faresini çubuk grafikteki çubuk gibi bir seri öğesi üzerine getirdiğinde görüntülenecek olan, not benzeri bir bilgi yazmak için Seri Araç İpucu kutusunu kullanın.

 4. Web sitesi veya ekip sitesi gibi bir site için web sitesi adresi (URL) belirtmek amacıyla Gösterge Köprüsü kutusunu kullanın. Grafikte, grafik göstergesine köprü eklenir.

 5. Grafik kullanıcısı faresini grafik göstergesi üzerine getirdiğinde görüntülenecek olan not gibi bilgileri yazmak için Gösterge Araç İpucu kutusunu kullanın.

 6. Web sitesi veya ekip sitesi gibi bir site için web sitesi adresi (URL) belirtmek amacıyla Etiket Köprüsü kutusunu kullanın. Grafikte, grafiğin veri etiketlerine köprü eklenir.

 7. Grafik kullanıcısı faresini grafikteki veri etiketi üzerine getirdiğinde görüntülenecek olan not gibi bilgileri yazmak için Etiket Araç İpucu kutusunu kullanın.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Başlık ve Gösterge sekmesi gibi başka bir sekmeyi tıklatın.

  2. Grafiği sayfasında görmek için Son'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×