Grafik türleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Office’in grafik özelliği, Excel’de cazip bir grafik oluşturup bunu belgenize eklemenizi kolaylaştırır.

Not : Bu başlık altındaki içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Verileri izleyicilerinize anlamlı yollarla görüntülemenize yardımcı olmak için birçok grafik türü sağlanır. Burada en yaygın grafik türlerine ve bunların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bazı örnekler sağlanmaktadır.

grafik sütunu

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir. Sütun grafiklerde, kategoriler genellikle yatay eksen boyunca ve değerler de dikey eksen boyunca düzenlenir.

Sütun grafikler, zaman içinde verilerin nasıl değiştiğini veya öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.

Sütun grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kümelenmiş sütun grafik     Kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafik, değerleri 2-B dikey dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B kümelenmiş sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler.

 • Yığılmış sütun grafik     Kategoriler arasında her değerin toplama katkısını karşılaştırarak, tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. Yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B yığılmış sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • % 100 yığılmış sütun grafik    Kategoriler genelinde her değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. %100 yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey %100 yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B %100 yığılmış sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • 3-B sütun grafik     Değiştirebileceğiniz üç eksen kullanır (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni). Yatay eksenle derinlik ekseni boyunca veri noktalarını karşılaştırır.

grafik çizgi

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Çizgi grafikler ortak bir ölçekte ayarlanmış sürekli verilerin zaman içindeki durumunu görüntüleyebilir ve bu nedenle eşit aralıklarla verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit aralıklarla ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılmıştır.

Çizgi grafikler, kategori etiketleriniz metin olduğunda iyi sonuç verir ve ay, çeyrek veya mali yıl gibi düzenli dağılmış verileri gösterir.

Çizgi grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • İşaretçileri olan veya olmayan çizgi grafikler     Özellikle çok fazla veri noktası bulunduğunda ve bunların gösterilme sırası önemli olduğunda, zamanla değişen veya sıralı kategorilerde yer alan eğilimleri gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan çizgi grafik kullanın.

 • İşaretçileri olan veya olmayan yığılmış çizgi grafik     Her değerin zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki katkısının eğilimini gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan yığılmış çizgi grafik kullanın.

 • İşaretçileri olan veya olmayan %100 yığılmış çizgi grafik     Her değerin zaman içinde veya sıralı kategorilerde yüzde olarak katkısının eğilimini gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

 • 3-B çizgi grafik     Her veri satırı veya sütununu 3-B şerit olarak gösterir. 3-B çizgi grafiğin değiştirebileceğiniz yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır.

pasta grafik

Excel sayfasında tek sütun veya satır halinde yerleştirilmiş veriler pasta grafikte çizilebilir. Pasta grafikler, tek veri serisi içindeki öğelerin boyutunu, öğelerin toplamına orantılı olarak gösterir. Pasta grafikteki veri noktaları tüm pastanın yüzdesi olarak gösterilir.

Çizmek istediğiniz tek veri serisi olduğunda, çizmek istediğiniz değerlerin hiçbiri negatif değer olmadığında, çizmek istediğiniz değerlerden hemen hemen hiçbiri sıfır olmadığında, yediden fazla kategoriniz olmadığında ve kategoriler pastanın tamamının parçalarını temsil ettiğinde pasta grafik kullanabilirsiniz.

Pasta grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Pasta grafik     Her değerin toplama katkısını 2-B veya 3-B biçiminde gösterir. Pasta grafiğin dilimlerini vurgulamak için el ile dışarı çekebilirsiniz.

 • Pasta grafik pastası veya pasta grafik çubuğu     Ana pasta grafikten ayıklanan ve ikinci bir pasta grafikte veya yığılmış çubuk grafikte bir araya getirilen kullanıcı tanımlı değerlerle pasta grafikleri görüntüler. Bu grafik türleri, ana pasta grafikteki küçük dilimlerin daha kolay ayırt edilmesini sağlamak istediğinizde yararlıdır.

 • Halka grafik     Pasta grafiği gibi halka grafik parçaların bütünle ilişkisini gösterir. Bununla birlikte, birden fazla veri serisi içerebilir. Halka grafik veri serisi gösterir. Burada her halka bir veri serisini gösterir çaldığında verileri görüntüler. Veri etiketlerini yüzdeleri görüntülenirse, her halka % 100 toplam.

  halka grafik

Grafik çubuğu

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir.

Tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için çubuk grafikleri kullanın.

Çubuk grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kümelenmiş çubuk ve 3-b kümelenmiş grafik     Değerleri kategorilerdeki karşılaştırır. Kümelenmiş çubuk grafikte, kategorileri, değerleri yatay eksende ve dikey eksen boyunca tipik olarak düzenlenir. Bir kümelenmiş çubuk 3-b grafikte Yatay dikdörtgenler 3-b biçiminde görüntüler. Üç eksen üzerinde veri görüntülemez.

 • Yığılmış çubuk ve 3-b Yığılmış grafik     Tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. 3-b grafik bir yığılmış çubuk yatay dikdörtgenler 3-b biçiminde görüntüler. Üç eksen üzerinde veri görüntülemez.

 • %100 yığılmış çubuk grafik ve % stacked bar chart and 3-B %100 yığılmış çubuk grafik      Her değerin kategoriler genelinde toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. 3-B %100 yığılmış çubuk grafik, yatay dikdörtgenleri 3-B biçiminde görüntüler. Verileri üç eksen üzerinde görüntülemez.

dağılım grafiği

Excel sayfasında sütunlar ve satırlar halinde yerleştirilmiş veriler xy (dağılım) grafiğinde çizilebilir. Dağılım grafiğinin iki değer ekseni vardır. Yatay eksek (x ekseni) boyunca bir sayısal veri kümesini ve dikey eksen (y ekseni) boyunca da bir diğer sayısal veri kümesini gösterir. Bu değerleri tek tek veri noktalarında birleştirir ve bunları düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntüler.

Dağılım grafikleri, çeşitli veri serilerinde yer alan sayısal değerler arasındaki ilişkileri gösterir veya iki sayı grubunu bir serinin xy koordinatları olarak çizer. Dağılım grafikleri normalde bilimsel, istatistiksel veriler ve mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Dağılım grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Dağılım Grafiği     Değer çiftlerini karşılaştırır. Dağılım grafiği veri işaretçileri olan ancak çizgileri olmayan çok sayıda veri noktası varsa ve bağlantı çizgileri verileri okumak daha zor yapacağı kullanın. Bağlantı veri noktalarını göstermek yoksa, bu grafik türünü de kullanabilirsiniz.

 • Düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağılım grafiği ve düzgünleştirilmiş çizgileriyle işaretçileri olan dağılım grafiği     Veri noktalarını birbirine bağlayan düzgünleştirilmiş bir eğri görüntüler. Düzgünleştirilmiş çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok fazla veri noktası varsa, düzgünleştirilmiş çizgiyi işaretçiler olmadan kullanın.

 • Düz çizgileri olan dağılım grafiği ve düz çizgileriyle işaretçileri olan dağılım grafiği     Veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri görüntüler. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir.

 • Kabarcık grafiği veya 3-b efektli kabarcık grafiği    Kabarcık grafiği bir tür xy (dağılım) grafiğidir, burada Kabarcığın boyutu üçüncü bir değişkenin değerini temsil eder olur. İki yerine üç değer kümesini karşılaştırır. Üçüncü değer Kabarcık işaretçisini boyutunu belirler. Balonlar 2B biçiminde veya 3-b efektli görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

  kabarcık grafiği

grafik alanı

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler alan grafiğinde çizilebilir. Alan grafiği, çizilen değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de ortaya koyar.

Alan grafikleri zaman içindeki değişikliğin büyüklüğünü vurgular ve eğilimdeki toplam değere dikkati çekmek için kullanılabilir. Örneğin, toplam kârı vurgulamak için, zaman içindeki kârı temsil eden verilerin alan grafiği çizilebilir.

Alan grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Alan grafiği     Zamanla değişen değerlerin veya başka kategori verilerinin eğilimini görüntüler. 3-B alan grafiklerinde değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay, dikey ve derinlik) kullanılır. Genel olarak, bir serideki veriler başka bir serideki verilerle örtülebileceğinden, yığılmamış alan grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı göz önünde bulundurun.

 • Yığılmış alan grafiği    Zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini gösterir. 3-B yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • % 100 yığılmış alan grafiği     Zaman içinde veya diğer kategori verilerinde her değerin katkı yüzdesinin eğilimini gösterir. 3-B %100 yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

hisse senedi grafiği

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde belirli bir sırada yerleştirilmiş verilerin hisse senedi grafiği çizilebilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, hisse senedi grafiği en çok hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için kullanılır. Bununla birlikte, bu grafik bilimsel veriler için de kullanılabilir. Örneğin, günlük veya yıllık sıcaklık dalgalanmasını göstermek için de hisse senedi grafiğini kullanabilirsiniz.

Hisse senedi grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • En yüksek-en düşük-kapanış Hisse senedi grafiği     Hisse senedi fiyatlarının göstermektedir. Üç doğru sırada değer serisi gerektirir: yüksek, düşük ve kapanış.

 • Açılış-En yüksek-en düşük-kapanış Hisse senedi grafiği     Dört doğru sırada değer serisi gerektirir: açık, yüksek, düşük ve kapanış.

 • İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış Hisse senedi grafiği     Dört doğru sırada değer serisi gerektirir: işlem hacmi, yüksek, düşük ve kapanış. İki değer ekseni kullanarak hacim ölçen: ses ve diğer hisse senedi fiyatlarının toplamı ölçen sütunlar için bir tane.

 • İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış Hisse senedi grafiği     Beş doğru sırada değer serisi gerektirir: işlem hacmi, açık, yüksek, düşük ve kapanış.

Yüzey grafiği

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler yüzey grafiğinde çizilebilir. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler ayrı değer aralığında bulunan alanları gösterir.

Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasındaki en uygun bileşimleri bulmak istediğinizde yararlı olur.

Yüzey grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • 3-B yüzey grafiği     İki boyuttaki değerlerin eğilimlerini sürekli bir eğride gösterir. Yüzey grafiğindeki renk şeritleri veri serilerini temsil etmez. Bunlar, değerler arasındaki farkları temsil eder. Bu grafikte verilerin 3-B görünümü gösterilir ve bu, bir 3-B sütun grafiğin üzerine gerilmiş bir esnek tabaka gibi düşünülebilir. Normalde, başka türlü görülmesi zor olacak kadar büyük miktarda veriler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılır.

 • Tel çerçeve 3-B yüzey grafiği     Yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve 3-B yüzey grafiğinin okunması kolay değildir, ancak bu grafik türü büyük veri kümelerinin daha hızlı çizilmesi için kullanışlıdır.

 • Kontur grafiği     Yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir ve 2-B topografya haritalarına benzer. Kontur grafiklerinde, renk şeritleri belirli değer aralıklarını temsil eder. Kontur grafiklerindeki çizgiler eşit değerin ara değer noktalarını birbirine bağlar.

 • Tel çerçeve kontur grafiği     Yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir. Tel çerçeve grafiği yüzeyde renk şeritleri olmadan, yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve kontur grafiklerinin okunması kolay değildir. Bunun yerine bir 3-B yüzey grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

radar grafik

Radar grafikte, her kategorinin merkez noktasının çevresinde dönen kendi değer ekseni vardır. Çizgiler, aynı serideki tüm değerleri birbirine bağlar.

Çeşitli veri serilerinin toplam değerlerini karşılaştırmak için radar grafikleri kullanın.

Radar grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Radar grafik     Bir merkez noktasına göre değerlerdeki değişimleri görüntüler.

 • İşaretli Radar    İşaretli bir merkez noktasına göre değerlerdeki değişiklikleri görüntüler.

 • Dolu radar grafik     Bir merkez noktasına göre değerlerdeki değişimleri görüntüler ve bir veri serisinin kapladığı alanı renkle doldurur.

Değerleri karşılaştırın ve coğrafi bölgeler arasında kategorileri görüntülemek için bir harita grafiği kullanabilirsiniz. Ülkeler/bölgeler, durumları, ülkeler veya posta kodlarını gibi verilerinizi coğrafi bölgelere olduğunda kullanılır.

Değer verisi ile Excel Harita Grafiği Kategoriye Göre Excel Harita Grafiği

Daha fazla bilgi için bir harita grafiği oluşturmakonusuna bakın.

Huni grafikleri bir işlemin birden fazla aşamasındaki değerleri gösterir.

Potansiyel satışları gösteren huni grafiği; birinci sütunda aşamalar, ikinci sütunda değerler listelenir

Genellikle, değerleri aşamalı olarak, bir huni benzeyecek şekilde çubukları izin vererek azaltma. Daha fazla bilgi için bir huni grafik oluşturmakonusuna bakın.

Treemap grafiği hiyerarşik görünümünü verilerinizi ve kategorilere ayırma farklı düzeylerde karşılaştırmak için kolay bir yol sağlar. Treemap grafiği renk ve yakınlık tarafından kategorileri görüntüler ve diğer grafik türleriyle zor olacaktır verilerini birçok kolayca gösterebilirsiniz. Hiyerarşik yapı içinde boş (boş) hücreleri var ve treemap grafikler hiyerarşisi içinde orantılarını karşılaştırmak için iyi olduğunda treemap grafiği çizilebilir.

Windows için Office 2016’da Ağaç Haritası Grafiği örneği

Ağaç haritası grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Daha fazla bilgi için bir treemap grafiği oluşturmakonusuna bakın.

Güneş ışığı grafiği hiyerarşik verileri görüntülemek için idealdir ve ne zaman hiyerarşik yapı içinde boş (boş) hücreleri mevcut çizilebilir. Hiyerarşinin her düzeyi bir halka veya hiyerarşinin en üst olarak en içteki çember daireyle temsil edilir. Güneş ışığı grafiği (bir düzey kategori), herhangi bir hiyerarşik verileri olmadan halka grafik için benzer arar. Bununla birlikte, bir güneş ışığı grafiği çok düzeyli kategori ile dış halkalar iç halkalar için nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Bir halka katkıda bulunan kendi parçalara bozuk nasıl güneş ışığı grafiği en gösteren en yürürlüğe girer.

Windows için Office 2016’da Güneş Işığı Grafiği resmi

Güneş ışığı grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Daha fazla bilgi için bir güneş ışığı grafiği oluşturmakonusuna bakın.

Değişen bir şelale grafiği gösterir, finansal verilerinizin toplam değerleri eklenen veya çıkarılan gibi. Bir başlangıç değeri pozitif ve negatif değerleri bir dizi nasıl etkilenir anlamak için yararlıdır. Renk kodlu, hızlı bir şekilde pozitif negatif sayılar söyleyebilir şekilde sütunlar.

Şelale grafiği örneği

Şelale grafiklerinin grafik alt türleri yoktur.

Daha fazla bilgi için şelale grafik oluşturmakonusuna bakın.

Histogram grafiklerinde çizilen veriler, dağılım içindeki sıklıkları gösterir. Grafiğin her sütunu bölme olarak adlandırılır ve verileri daha fazla çözümlemek için değiştirilebilir.

Örnek histogram

Çubuk grafik türleri

 • Histogram    Histogram grafiği, verilerinizin sıklık bölmeleri halinde gruplandırılmış dağılımını gösterir.

  Histogram alt grafik türünde Histogram grafiği
 • Pareto grafiği    Hem azalan düzende sıralanmış sütunlar hem de toplam yüzdenin gösterildiği bir satır içeren pareto sıralanmış histogram grafiğidir.

  Kullanılabilir Histogram grafiklerinde Pareto grafiği alt türü

Çubuk grafik ve Pareto grafikler için daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Kutu ve çizgi grafiği, verilerin dağılımını dörtte birlik bölümlerde gösterir ve orta değerle aykırı değerleri vurgular. Kutuların dikey olarak uzanan ve “çizgileri” olabilir. Bu çizgiler, üst ve alt dörtte birlik bölümlerin dışında değişken değerlerin olabileceğini gösterir ve bu çizgilerin dışında kalan her nokta aykırı değer olarak kabul edilir. Herhangi bir yolla birbiriyle ilişkili olan birden çok veri kümesi olduğunda, bu grafik türünü kullanın.

Örnek kutu ve çizgi grafiği

Daha fazla bilgi için bkz: Oluştur bir kutu ve yatay çizgi grafiği.

Verileri izleyicilerinize anlamlı yollarla görüntülemenize yardımcı olmak için birçok grafik türü sağlanır. Burada en yaygın grafik türlerine ve bunların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bazı örnekler sağlanmaktadır.

grafik sütunu

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir. Sütun grafiklerde, kategoriler genellikle yatay eksen boyunca ve değerler de dikey eksen boyunca düzenlenir.

Sütun grafikler, zaman içinde verilerin nasıl değiştiğini veya öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.

Sütun grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kümelenmiş sütun grafik     Kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafik, değerleri 2-B dikey dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B kümelenmiş sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler.

 • Yığılmış sütun grafik     Kategoriler arasında her değerin toplama katkısını karşılaştırarak, tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. Yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B yığılmış sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • % 100 yığılmış sütun grafik    Kategoriler genelinde her değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. %100 yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey %100 yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B %100 yığılmış sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • 3-B sütun grafik     Değiştirebileceğiniz üç eksen kullanır (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni). Yatay eksenle derinlik ekseni boyunca veri noktalarını karşılaştırır.

 • Silindir, koni ve piramit grafik     Dikdörtgen sütun grafikler için sağlanan kümelenmiş, yığılmış, %100 yığılmış ve 3-B grafik türleriyle aynı türlerde sağlanır. Verileri aynı şekilde gösterir ve karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin dikdörtgenler yerine silindir, konu ve piramit şekilleri görüntülemesidir.

grafik çizgi

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Çizgi grafikler ortak bir ölçekte ayarlanmış sürekli verilerin zaman içindeki durumunu görüntüleyebilir ve bu nedenle eşit aralıklarla verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit aralıklarla ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılmıştır.

Çizgi grafikler, kategori etiketleriniz metin olduğunda iyi sonuç verir ve ay, çeyrek veya mali yıl gibi düzenli dağılmış verileri gösterir.

Çizgi grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • İşaretçileri olan veya olmayan çizgi grafikler     Özellikle çok fazla veri noktası bulunduğunda ve bunların gösterilme sırası önemli olduğunda, zamanla değişen veya sıralı kategorilerde yer alan eğilimleri gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan çizgi grafik kullanın.

 • İşaretçileri olan veya olmayan yığılmış çizgi grafik     Her değerin zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki katkısının eğilimini gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan yığılmış çizgi grafik kullanın.

 • İşaretçileri olan veya olmayan %100 yığılmış çizgi grafik     Her değerin zaman içinde veya sıralı kategorilerde yüzde olarak katkısının eğilimini gösterir. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

 • 3-B çizgi grafik     Her veri satırı veya sütununu 3-B şerit olarak gösterir. 3-B çizgi grafiğin değiştirebileceğiniz yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır.

pasta grafik

Excel sayfasında tek sütun veya satır halinde yerleştirilmiş veriler pasta grafikte çizilebilir. Pasta grafikler, tek veri serisi içindeki öğelerin boyutunu, öğelerin toplamına orantılı olarak gösterir. Pasta grafikteki veri noktaları tüm pastanın yüzdesi olarak gösterilir.

Çizmek istediğiniz tek veri serisi olduğunda, çizmek istediğiniz değerlerin hiçbiri negatif değer olmadığında, çizmek istediğiniz değerlerden hemen hemen hiçbiri sıfır olmadığında, yediden fazla kategoriniz olmadığında ve kategoriler pastanın tamamının parçalarını temsil ettiğinde pasta grafik kullanabilirsiniz.

Pasta grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Pasta grafik     Her değerin toplama katkısını 2-B veya 3-B biçiminde gösterir. Pasta grafiğin dilimlerini vurgulamak için el ile dışarı çekebilirsiniz.

 • Pasta grafik pastası veya pasta grafik çubuğu     Ana pasta grafikten ayıklanan ve ikinci bir pasta grafikte veya yığılmış çubuk grafikte bir araya getirilen kullanıcı tanımlı değerlerle pasta grafikleri görüntüler. Bu grafik türleri, ana pasta grafikteki küçük dilimlerin daha kolay ayırt edilmesini sağlamak istediğinizde yararlıdır.

 • Ayrılmış pasta grafik     Her değerin toplama katkısını görüntüler ve bu arada tek tek değerleri vurgular. Ayrılmış pasta grafikler 3-B biçiminde görüntülenebilir. Tüm dilimler veya tek tek dilimler için pasta ayrılma ayarını değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, ayrılmış pasta dilimlerini el ile taşıyamazsınız.

Grafik çubuğu

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir.

Tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için çubuk grafikleri kullanın.

Çubuk grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kümelenmiş çubuk grafik     Kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş çubuk grafiklerde, kategoriler genellikle dikey eksen boyunca ve değerler de dikey eksen boyunca düzenlenir. 3-B kümelenmiş çubuk grafik, yatay dikdörtgenleri 3-B biçiminde görüntüler. Verileri üç eksen üzerinde görüntülemez.

 • Yığılmış çubuk grafik     Tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. 3-B yığılmış çubuk grafik, yatay dikdörtgenleri 3-B biçiminde görüntüler. Verileri üç eksen üzerinde görüntülemez.

 • %100 yığılmış çubuk grafik ve % stacked bar chart and 3-B %100 yığılmış çubuk grafik      Her değerin kategoriler genelinde toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. 3-B %100 yığılmış çubuk grafik, yatay dikdörtgenleri 3-B biçiminde görüntüler. Verileri üç eksen üzerinde görüntülemez.

 • Yatay silindir, koni ve piramit grafik     Dikdörtgen sütun grafikler için sağlanan kümelenmiş, yığılmış ve %100 yığılmış grafik türleriyle aynı türlerde sağlanır. Verileri aynı şekilde gösterir ve karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin yatay dikdörtgenler yerine silindir, konu ve piramit şekilleri görüntülemesidir.

grafik alanı

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler alan grafiğinde çizilebilir. Alan grafiği, çizilen değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de ortaya koyar.

Alan grafikleri zaman içindeki değişikliğin büyüklüğünü vurgular ve eğilimdeki toplam değere dikkati çekmek için kullanılabilir. Örneğin, toplam kârı vurgulamak için, zaman içindeki kârı temsil eden verilerin alan grafiği çizilebilir.

Alan grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Alan grafiği     Zamanla değişen değerlerin veya başka kategori verilerinin eğilimini görüntüler. 3-B alan grafiklerinde değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay, dikey ve derinlik) kullanılır. Genel olarak, bir serideki veriler başka bir serideki verilerle örtülebileceğinden, yığılmamış alan grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı göz önünde bulundurun.

 • Yığılmış alan grafiği    Zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini gösterir. 3-B yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

 • % 100 yığılmış alan grafiği     Zaman içinde veya diğer kategori verilerinde her değerin katkı yüzdesinin eğilimini gösterir. 3-B %100 yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

dağılım grafiği

Excel sayfasında sütunlar ve satırlar halinde yerleştirilmiş veriler xy (dağılım) grafiğinde çizilebilir. Dağılım grafiğinin iki değer ekseni vardır. Yatay eksek (x ekseni) boyunca bir sayısal veri kümesini ve dikey eksen (y ekseni) boyunca da bir diğer sayısal veri kümesini gösterir. Bu değerleri tek tek veri noktalarında birleştirir ve bunları düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntüler.

Dağılım grafikleri, çeşitli veri serilerinde yer alan sayısal değerler arasındaki ilişkileri gösterir veya iki sayı grubunu bir serinin xy koordinatları olarak çizer. Dağılım grafikleri normalde bilimsel, istatistiksel veriler ve mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Dağılım grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Yalnızca işaretçileri olan dağılım grafiği     Veri çiftlerini karşılaştırır. Çok fazla veri noktanız varsa ve bağlayıcı çizgiler verilerin okunmasını zorlaştıracaksa, işaretçileri olan ancak çizgileri olmayan dağılım grafiğini kullanın. Veri noktalarının bağlantısını göstermeniz gerekmediğinde de bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

 • Düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağılım grafiği ve düzgünleştirilmiş çizgileriyle işaretçileri olan dağılım grafiği     Veri noktalarını birbirine bağlayan düzgünleştirilmiş bir eğri görüntüler. Düzgünleştirilmiş çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok fazla veri noktası varsa, düzgünleştirilmiş çizgiyi işaretçiler olmadan kullanın.

 • Düz çizgileri olan dağılım grafiği ve düz çizgileriyle işaretçileri olan dağılım grafiği     Veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri görüntüler. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir.

kabarcık grafiği

Kabarcık grafiği bir tür xy (dağılım) grafiğidir ve kabarcığın boyutu üçüncü bir değişkenin değerini temsil eder.

Kabarcık grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kabarcık grafiği ve 3-B efektli kabarcık grafiği     İki yerine üç değerden oluşan kümeleri karşılaştırır. Üçüncü değer, kabarcık işaretinin boyutunu belirler. Kabarcıkları 2-B veya 3-B efektiyle görüntülemeyi seçebilirsiniz.

hisse senedi grafiği

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde belirli bir sırada yerleştirilmiş verilerin hisse senedi grafiği çizilebilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, hisse senedi grafiği en çok hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için kullanılır. Bununla birlikte, bu grafik bilimsel veriler için de kullanılabilir. Örneğin, günlük veya yıllık sıcaklık dalgalanmasını göstermek için de hisse senedi grafiğini kullanabilirsiniz.

Hisse senedi grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Yüksek-düşük-kapanış hisse senedi grafiği     Hisse senedi fiyatlarının çizimini gösterir. Doğru sırada üç değer serisi gerektirir: yüksek, düşük ve sonra da kapanış.

 • Açılış-yüksek-düşük-kapanış hisse senedi grafiği     Doğru sırada dört değer serisi gerektirir: açılış, yüksek, düşük ve sonra da kapanış.

 • İşlem hacmi-yüksek-düşük-kapanış hisse senedi grafiği     Doğru sırada dört değer serisi gerektirir: işlem hacmi, yüksek, düşük ve sonra da kapanış. İşlem hacmini iki değer eksenini kullanarak ölçer: işlem hacmini ölçen sütunlar için bir eksen ve hisse senedi fiyatları için diğer eksen.

 • İşlem hacmi-açılış-yüksek-düşük-kapanış hisse senedi grafiği     Doğru sırayla beş değer serisi gerektirir: işlem hacmi, açılış, yüksek, düşük ve sonra da kapanış.

Yüzey grafiği

Excel sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler yüzey grafiğinde çizilebilir. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler ayrı değer aralığında bulunan alanları gösterir.

Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasındaki en uygun bileşimleri bulmak istediğinizde yararlı olur.

Yüzey grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • 3-B yüzey grafiği     İki boyuttaki değerlerin eğilimlerini sürekli bir eğride gösterir. Yüzey grafiğindeki renk şeritleri veri serilerini temsil etmez. Bunlar, değerler arasındaki farkları temsil eder. Bu grafikte verilerin 3-B görünümü gösterilir ve bu, bir 3-B sütun grafiğin üzerine gerilmiş bir esnek tabaka gibi düşünülebilir. Normalde, başka türlü görülmesi zor olacak kadar büyük miktarda veriler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılır.

 • Tel çerçeve 3-B yüzey grafiği     Yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve 3-B yüzey grafiğinin okunması kolay değildir, ancak bu grafik türü büyük veri kümelerinin daha hızlı çizilmesi için kullanışlıdır.

 • Kontur grafiği     Yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir ve 2-B topografya haritalarına benzer. Kontur grafiklerinde, renk şeritleri belirli değer aralıklarını temsil eder. Kontur grafiklerindeki çizgiler eşit değerin ara değer noktalarını birbirine bağlar.

 • Tel çerçeve kontur grafiği     Yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir. Tel çerçeve grafiği yüzeyde renk şeritleri olmadan, yalnızca çizgileri gösterir. Tel çerçeve kontur grafiklerinin okunması kolay değildir. Bunun yerine bir 3-B yüzey grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

halka grafik

Pasta grafiği gibi, halka grafik de parçaların bütünle ilişkisini gösterir. Öte yandan, birden çok veri serisi içerebilir. Halka grafiğin her halkası bir veri serisini temsil eder.

Halka grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Halka grafik     Verileri halkalar halinde görüntüler ve her halka bir veri serisini temsil eder. Veri etiketlerinde yüzdeler gösteriliyorsa, her halkanın toplamı %100 olur.

 • Ayrılmış halka grafiği     Her değerin toplama katkısını görüntüler ve bu arada tek tek değerleri vurgular. Öte yandan, birden çok veri serisi içerebilir.

radar grafik

Radar grafikte, her kategorinin merkez noktasının çevresinde dönen kendi değer ekseni vardır. Çizgiler, aynı serideki tüm değerleri birbirine bağlar.

Çeşitli veri serilerinin toplam değerlerini karşılaştırmak için radar grafikleri kullanın.

Radar grafiklerin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Radar grafik     Bir merkez noktasına göre değerlerdeki değişimleri görüntüler.

 • Dolu radar grafik     Bir merkez noktasına göre değerlerdeki değişimleri görüntüler ve bir veri serisinin kapladığı alanı renkle doldurur.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Grafik oluşturma

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiğe ikincil eksen ekleme

Kuruluş şeması oluşturma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×