Grafik içinde başlık ekleme veya başlıkları kaldırma

Grafik içinde başlık ekleme veya başlıkları kaldırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Grafik anlamak kolaylaştırmak için Grafik başlığı gibi başlıkları ve herhangi bir türde bir grafiğe eksen başlıkları ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları, 3-b grafikte derinlik (seri) eksenler dahil olmak üzere bir grafikte görüntülenen tüm eksenleri tipik olarak kullanılabilir. Eksenleri (örneğin, radar grafiği) bazı grafik türleri vardır, ancak bunlar eksen başlıkları görüntüleyemez. Eksen başlıkları eksenleri (pasta veya halka grafikler gibi) yoksa grafikler ekleyemezsiniz.

Eksen başlıkları olan dağılım grafiği

Bu dağılım grafiği, grafiğin üst kısmında ortalanmış bir başlık ve hem yatay hem de dikey eksen için birer eksen başlığı görüntüler.

Ayrıca, grafik ve eksen başlıklarını çalışma sayfası hücrelerindeki karşılık gelen metne, bu hücrelere bir başvuru oluşturarak bağlayabilirsiniz. Bağlı başlıklar çalışma sayfasında karşılık gelen metni değiştirdiğinizde grafik içerisinde otomatik olarak güncelleştirilir. Artık başlıkları görüntülemek istemediğinizde, bunları grafikten kaldırabilirsiniz.

Grafik başlığı ekleme

Bir grafik oluşturduğunuzda, grafiği bir grafik başlığı kutusu görüntülenir. Yalnızca bu kutuyu seçin ve istediğiniz, istediğiniz şekilde biçimlendirin ve Grafiği'nde farklı bir yere taşıyabilirsiniz başlığı yazın.

 1. Grafik Başlığı kutusunu tıklatıp başlığı yazın.

  Başlıkta yeni bir satır başlatmak için Alt+Enter tuşlarına basın.

 2. Başlığın değiştirmek için grafiğin sağ üst köşesinin yanındaki Grafik öğeleri düğmesini Grafik Öğeleri düğmesi tıklatın.

 3. Grafik Başlığı'nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Ortalanmış Yer Paylaşımı'nı veya diğer seçenekleri görmek için Diğer Seçenekler 'i tıklatın.

  Grafik Başlığı geçici açılır menüsü

  Ayrıca, başlık kutusunu istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.

 4. Başlığı biçimlendirmek için, başlığı sağ tıklatın ve istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini seçmek için Grafik Başlığını Biçimlendir'i tıklatın.

Eksen başlığı ekleme

 1. Eksen başlıkları eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Grafiğin sağ üst köşesinin yanındaki Grafik Öğeleri düğmesine Grafik Öğeleri düğmesi tıklayın.

 3. Eksen Başlıkları kutusunu işaretleyin.

  Birincil yatay ve dikey eksen başlıkları grafiğe eklenir.

 4. Grafiğiniz bir 3-B grafikse veya ikincil yatay veya dikey eksenleri varsa, Eksen Başlıkları'nın yanındaki oku tıklatın ve eklemek istediğiniz derinliği ve ikincil eksen başlıklarını seçmek için Diğer Seçenekler'i tıklatın.

  Eksen Başlıkları açılır menüsü

 5. Grafikte görünen her Eksen Başlığı kutusunu tıklatıp istediğiniz metni yazın.

  Başlıkta yeni bir satır başlatmak için, Shift+Enter tuşlarına basın.

 6. Eksen başlıklarını biçimlendirmek için, başlıkları sağ tıklatın ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirlemek için Eksen Başlığını Biçimlendir'i tıklatın.

Başlıklarını çalışma sayfasındaki metne bağlama

Çalışma sayfasında eksen başlıklarınız için metin kullanmak isterseniz, eksen başlıklarını metin içeren çalışma sayfası hücrelerine bağlayabilirsiniz. Çalışma sayfasında karşılık gelen metini değiştirdiğinizde bağlı başlıklar grafik içinde otomatik olarak güncelleştirilir.

 1. Grafikte, bir çalışma sayfası hücresine bağlamak istediğiniz grafik veya eksen başlığını tıklatın.

 2. Çalışma sayfasında, formül çubuğu içini tıklatıp eşittir işareti (=) yazın.

 3. Eksen başlığı için kullanmak istediğiniz çalışma sayfası hücresini seçin.

 4. ENTER tuşuna basın.

Başlığı kaldırma

Grafik başlığı veya silmek istediğiniz eksen başlığını tıklatıp seçin ve DELETE tuşuna basın. Veya aşağıdakileri yapın:

 1. Eksen başlıkları eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Grafiğin sağ üst köşesinin yanındaki Grafik Öğeleri düğmesine Grafik Öğeleri düğmesi tıklayın.

 3. Silmek istediğiniz herhangi bir başlık onay kutusunu temizleyin.

El ile grafik başlığı ekleme

 1. Başlık eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Grafik Başlığı öğesini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Ortalanmış Başlık Yer Paylaşımı veya Grafiğin Üstünde seçeneğine tıklayın.

 4. Grafikte görünen Grafik Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  Yeni satırı başlatmak için ENTER tuşuna basın. Satır sonu eklemek için imleci satırı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın.

 5. Başlık kutusundaki metni biçimlendirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Başlık kutusuna tıklayın ve sonra biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

  2. Mini araç çubuğunda, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerine tıklayın.

   Ayrıca, şerit üzerindeki biçimlendirme düğmelerini de kullanabilirsiniz (Giriş sekmesi, Yazı tipi grubu). Tüm başlığı biçimlendirmek için başlığa sağ tıklayıp Grafik Başlığını Biçimlendir seçeneğine tıklayabilir, sonra da istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

 • Başlık kutusunun boyutu metnin boyutuna göre ayarlanır. Başlık kutusunu yeniden boyutlandıramazsınız ve başlık kutusu için boyut üst sınırına sığmayan metin kesilebilir.

 • Grafiğe yalnızca bir başlık ekleyebilirsiniz. İkinci bir başlık veya alt başlık kullanmak istiyorsanız, grafikte bir metin kutusu çizebilir ve bunu istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz (Grafik Araçları, Düzen sekmesi, Ekle grubu, Metin Kutusu).

 • Başlık kutusunu istediğiniz konuma sürükleyerek, başlığı el ile başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

El ile eksen başlığı ekleme

 1. Eksen başlıkları eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Eksen Başlıkları öğesini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Birincil yatay (kategori) eksene başlık eklemek için Birincil Yatay Eksen Başlığı seçeneğini, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   Grafik ikincil yatay eksene sahipse, İkincil Yatay Eksen Başlığı seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

  • Birincil dikey (değer) eksene başlık eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı veya İkincil Dikey Eksen Başlığı'na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

   Grafik ikincil dikey eksene sahipse, İkincil Dikey Eksen Başlığı seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

  • Derinlik (seri) eksenine başlık eklemek için Derinlik Başlığı seçeneğini, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   Bu seçenek yalnızca seçili grafik 3-B sütun grafiği gibi gerçek bir 3-B grafiği olduğunda kullanılabilir.

 4. Grafikte görünen Eksen Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  Yeni satırı başlatmak için ENTER tuşuna basın. Satır sonu eklemek için imleci satırı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın.

 5. Başlık kutusundaki metni biçimlendirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Başlık kutusuna tıklayın ve sonra biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

  2. Mini araç çubuğunda, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerine tıklayın.

   Ayrıca, şerit üzerindeki biçimlendirme düğmelerini de kullanabilirsiniz (Giriş sekmesi, Yazı Tipi grubu). Tüm başlığı biçimlendirmek için başlığa sağ tıklayıp Eksen Başlığını Biçimlendir seçeneğine tıklayabilir, sonra da istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

   Notlar : 

   • Eksen başlıklarını desteklemeyen başka bir grafik türüne (pasta grafiği gibi) geçiş yaptığınızda, eksen başlıkları artık görüntülenmez. Başlıklar, tekrar eksen başlıklarını destekleyen bir grafik türüne geçiş yaptığınızda yeniden görüntülenir.

   • İkincil eksenler için görüntülenen eksen başlıkları, ikincil eksenleri görüntülemeyen bir grafik türüne geçiş yaptığınızda kaybolur.

Grafik veya eksen başlığını çalışma sayfası hücresine bağlama

 1. Grafikte, çalışma sayfası hücresine bağlamak istediğiniz grafik veya eksen başlığını tıklatın.

 2. Çalışma sayfasında formül çubuğu tıklatın ve bir eşittir (=) işareti yazın.

 3. Grafiğinizde görüntülemek istediğiniz verileri veya metni içeren çalışma sayfası hücresini seçin.

  Ayrıca çalışma sayfası hücresine olan başvuruyu formül çubuğuna yazabilirsiniz. =Sayfa1!F2 örneğinde olduğu gibi sırasıyla bir eşittir işareti, sayfa adı ve ünlem işareti yazın

 4. ENTER tuşuna basın.

Grafik veya eksen başlığını grafikten kaldırma

 1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafik başlığını kaldırmak için, Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Grafik Başlığı'na tıklayın ve sonra da Yok seçeneğine tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  • Eksen başlığını kaldırmak için, Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlığı'na tıklayın, kaldırmak istediğiniz eksen başlığı türüne ve Yok seçeneğine tıklatın.

  • Grafik veya eksen başlığını hızla kaldırmak için, başlığa tıklayın ve DELETE tuşuna basın. Bunun için ayrıca, grafik veya eksen başlığına sağ tıklayıp sonra da Sil'e tıklayabilirsiniz.

  • Grafik ve eksen başlıklarını ekledikten hemen sonra kaldırmak için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al'a tıklayabilir veya CTRL+Z tuşlarına basabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Grafik başlıklarını yerleşimini değiştirme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×