Grafik genel bakış

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Microsoft Office Excel 2007 artık Grafik Sihirbazı'nı sağlar. Bunun yerine, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi üzerinde şeridi istediğiniz grafik türünü tıklatarak grafik oluşturabilirsiniz. İstediğiniz ayrıntıları görüntüler profesyonel görünümlü bir grafik oluşturmak için grafiği değiştirmek, önceden tanımlanmış stilleri ve düzenleri uygulama ve dikkat çekici biçimlendirmeler ekleme. Grafiği şablon olarak kaydederek, sık kullandığınız bir grafiği yeniden kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda yüklü Office Excel 2007 varsa, ayrıca güçlü Excel işlevselliği Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Microsoft Office Word 2007gibi diğer 2007 Microsoft Office sistemi programlarda grafik yararlanabilirsiniz.

Bu makalede

Grafikler ve bunların öğeleri

Excel'de grafik oluşturma

PowerPoint ve Word'de grafik oluşturma

Grafikler değiştirme

Profesyonel bir görünüm için önceden tanımlanmış grafik düzenleri ve grafik stilleri kullanma

Grafikler için dikkat çekici biçimlendirmeler ekleme

Grafik şablonları oluşturarak grafikleri yeniden kullanma

Grafikler ve bunların öğeleri

Grafikler, büyük miktarlardaki verilerin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla sayısal veri serilerini grafik bir biçimde görüntülemek için kullanılır.

Grafikte çok sayıda öğe vardır. Bu öğelerden bazıları varsayılan olarak görüntülenirken, diğerleri gerektiğinde eklenir. Grafik öğelerini grafikte başka konumlara taşıyarak, bunları yeniden boyutlandırarak veya biçimlerini değiştirerek grafik öğelerinin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bunların yanı sıra, görüntülenmesini istemediğiniz grafik öğelerini kaldırabilirsiniz.

Grafik ve öğeleri

1. Grafiğin grafik alanı.

2. Grafiğin çizim alanı.

3. Grafikte çizilen veri serisiveri noktaları.

4. Grafikte verilerin çizildiği yatay (kategori) ve dikey (değer) eksen.

5. Grafiğin gösterge.

6. Grafikte kullanabileceğiniz grafik ve eksen başlığı.

7. Veri serisindeki veri noktasının ayrıntılarını tanımlamak için kullanabileceğiniz veri etiketi.

Grafik alanında herhangi bir yeri tıklatın ve ardından fare işaretçisini bu öğeleri birinin üzerine gelin, Excel ekran ipucunda o öğenin hakkında bilgi görüntüler.

Grafikte herhangi bir yeri tıklatarak da Grafik araçları , Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek kullanılabilmesini sağlar.

Excel Şerit resmi

Sayfanın Başı

Excel'de grafik oluşturma

Excel'de bir grafik oluşturmak için üzerinde bir çalışma sayfasıgrafik için veri girerek başlayın. Satır veya sütunlara veri yerleştirilebilir — Excel verileri grafikte çizmek için en iyi yolu otomatik olarak belirler. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi bazı grafik türleri (örneğin, pasta ve kabarcık grafikleri) belirli veri düzenlemesi gerektirir.

Bu grafik türü için

Verileri şu şekilde düzenleyin

Sütun, çubuk, satır, alan, yüzey veya radar grafik

Satır veya sütunlar halinde, şunun gibi:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Veya:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Pasta veya halka grafik

Tek veri serisi için, tek sütun ve veri satırında, tek sütun ve veri etiketleri satırında; şunlar gibi:

A

1

B

2

C

3

Veya:

A

B

C

1

2

3

Birden çok veri serisi için, birden çok sütun ve veri satırında, tek sütun ve veri etiketleri satırında; şunlar gibi:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Veya:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (dağılım) veya kabarcık grafiği

X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri ve/veya kabarcık boyutu değerleri de bitişik sütunlara gelecek şekilde, şunun gibi:

X

Y

Kabarcık boyutu

1

2

3

4

5

6

Hisse senedi grafiği

Adları veya tarihleri etiket olarak kullanarak aşağıdaki sırada sütunlar veya satırlar halinde:

yüksek değerler, düşük değerler ve kapanış değerleri

Şunun gibi:

Tarih

Yüksek

Düşük

Kapanış

1/1/2002

46.125

42

44.063

Veya:

Tarih

1/1/2002

Yüksek

46.125

Düşük

42

Kapanış

44.063

Grafiğiniz için veri girdikten sonra Office Fluent Şeritte (Ekle sekmesi, grafikler grubu) kullanmak istediğiniz grafik türünü seçebilirsiniz.

Çalışma sayfası verileri ve grafik

1. Çalışma sayfası verileri

2. Çalışma sayfası verilerinden oluşturulan grafik

Excel veri izleyicileriniz için anlamlı olacak şekilde görüntülemenize yardımcı olması için grafikler birçok türlerini destekler. Grafik oluşturma veya varolan bir grafiği değiştirme, çeşitli grafik türlerini (örneğin, bir sütun grafiği veya pasta grafik) ve bunların alt türü (örneğin, bir yığılmış sütun grafiği veya pasta 3-b grafikte) arasından seçim yapabilirsiniz.

Desteklenen grafik türleri ve Excel'de grafik oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: kullanılabilir grafik türleri ve Grafik oluşturma.

Sayfanın Başı

PowerPoint ve Word'de grafik oluşturma

Grafikler Office PowerPoint 2007 ve Office Word 2007gibi diğer 2007 Office sürümü programları ile tamamen tümleşiktir. Her iki programı Excel'de kullanılabilen aynı grafik araçları sağlar. Excel yüklü olduğunda, Excel grafikler PowerPoint ve Word'de (Ekle sekmesi, çizimler grubunda) Şeritte Grafik düğmesini tıklatarak ve sonra değiştirmek ya da grafik biçimlendirmek için grafik Araçları'nı kullanarak oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz grafikler Office PowerPoint 2007 ve Office Word 2007katıştırılmış ve grafik verileri PowerPoint veya Word dosyasında eklenmesine bir Excel çalışma sayfasındaki depolanır.

Not: Word'de uyumluluk modunda çalışıyorsanız, Excel yerine Microsoft Graph kullanarak grafik ekleyebilirsiniz. PowerPoint'te, her zaman bir grafik oluşturmak için Excel'i kullanabilirsiniz.

PowerPoint 2007 ve Word 2007için Excel'den grafik de kopyalayabilirsiniz. Grafik kopyaladığınızda, statik veri olarak eklenmiş veya çalışma kitabına bağlantılı. Erişiminiz olan bir çalışma kitabına bağlantılı bir grafik için her grafiğin açıldığında otomatik olarak bağlantılı çalışma kitabındaki değişiklikleri denetler gerektiğini belirtebilirsiniz.

PowerPoint 2007 veya Office Word 2007bir grafik oluşturma hakkında daha fazla bilgi için kullanım çizelgeler ve grafikler sununuzdaki veya bir grafikte veri sunmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Grafikler değiştirme

Grafiği oluşturduktan sonra bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin, eksenler görüntülenme şeklini değiştirmek, grafik başlığı ekleme, taşıma veya göstergeyi gizleyebilir veya ek grafik öğeleri görüntülemek isteyebilirsiniz.

Grafiği değiştirmek için yapabilecekleriniz:

  • Grafik eksenlerinin görüntüsünü değiştirme    Eksenlerin ölçeğini belirtebilir ve görüntülenen değerler veya kategoriler arasındaki aralığı ayarlayabilirsiniz. Grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlamak için eksene değer çizgisi ekleyebilir, bunların görünme aralıklarını belirtebilirsiniz.

  • Grafiğe başlık ve veri etiketi ekleme    Grafiğinizde gösterilen bilgileri netleştirmeye yardımcı olmak için grafik başlığı, eksen başlıkları ve veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

  • Gösterge Ekle veya veri tablosu     Göster veya gösterge gizleyebilir veya konumunu değiştirebilirsiniz. Bazı grafiklerde gösterge anahtarları ve değerleri grafik olarak görüntüleyen bir veri tablosu gösterebilirsiniz.

  • Her grafik türüne özel seçenekler uygulama    Farklı grafik türleri için özel çizgiler (örneğin yüksek-düşük çizgileri ve eğilim çizgisi), çubuklar (örneğin yukarı-aşağı çubukları ve hata çubukları), veri işaretçileri ve diğer seçenekler kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Profesyonel bir görünüm için önceden tanımlanmış grafik düzenleri ve grafik stilleri kullanma

El ile ekleme veya grafik öğeleri değiştirme veya grafik biçimlendirme yerine, grafiğinize bir önceden tanımlı grafik stillerini ve grafik hızla uygulayabilirsiniz. Excel, çeşitli yararlı önceden tanımlanmış düzenler ve aralarından seçim yapabileceğiniz stilleri sağlar. Gerekirse, Düzen ve grafik alanı, çizim alanı, veri serisiveya gösterge grafiğin gibi tek tek grafik öğelerinin biçimini el ile yapılan değişiklikler yaparak düzenini veya stilini ayarını yapabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir grafik düzenini uyguladığınızda, grafik öğeleri (örneğin, başlıkları, gösterge, veri tablosuveya veri etiketleri) belirli bir dizi belirli bir düzenlemesi grafiğinizdeki görüntülenir. Her grafik türü için sağlanan düzenleri çeşitli arasından seçim yapabilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik stili uyguladığınızda, grafik, uyguladığınız belge tema bağlı olarak biçimlendirilir, böylece grafiğiniz kuruluşunuza veya size ait tema renkleri (renk kümesi), tema yazı tipleri (başlık ve gövde metni yazı tipi kümesi) ve tema efektleri (çizgi ve dolgu efekti kümesi) ile eşleşir.

Not: Kendi düzenlerinizi veya stillerinizi oluşturamazsınız, ancak grafik düzenini ve istediğiniz biçimlendirmeyi içeren grafik şablonları oluşturabilirsiniz. Grafik şablonları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Özel grafiği şablon olarak kaydetme.

Grafik görünümünü değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Düzen veya grafik stilini değiştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Grafikler için dikkat çekici biçimlendirmeler ekleme

Önceden tanımlanmış bir grafik stilini uygulama yanı sıra, veri işaretçileri gibi tek tek grafik öğeleri, grafik alanına, çizim alanını ve sayıların ve metnin başlıkları ve etiketler için grafiğinizi özel, dikkat çekici bir görünüm kazandırmak için biçimlendirmesini kolayca uygulayabilirsiniz. Belirli şekil stilleri ve WordArt stilleri uygulayabilirsiniz, ancak aynı zamanda şekiller ve metin grafik öğelerinin el ile biçimlendirebilirsiniz.

Biçimlendirme eklemek için yapabilecekleriniz:

  • Grafik öğelerini doldurma    Belirli grafik öğelerine dikkat çekmek için renk, doku, resim ve gradyan dolgu kullanabilirsiniz.

  • Grafik öğelerinin anahattını değiştirme    Grafik öğelerini vurgulamak için renk, çizgi stili ve çizgi ağırlığı kullanabilirsiniz.

  • Grafik öğelerine özel efektler ekleme    Grafik öğesi şekillerine, grafiğinize son görünüşünü kazandıracak gölge, yansıma, sıcaklık, yumuşak kenar, dolu çerçeve ve 3-B döndürme gibi özel efektler uygulayabilirsiniz.

  • Metin ve sayıları biçimlendirme    Çalışma sayfasında metin ve sayıları nasıl biçimlendirirseniz grafikte de başlık, etiket ve metin kutularındaki metin ve sayıları biçimlendirebilirsiniz. Metin ve sayıları daha görünür hale getirmek için WordArt stilleri bile ekleyebilirsiniz.

Grafik öğeleri biçimlendirmek hakkında daha fazla bilgi için grafiğin biçim öğelerinibakın.

Sayfanın Başı

Grafik şablonları oluşturarak grafikleri yeniden kullanma

Gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş bir grafik yeniden kullanmak isterseniz, grafik şablonları klasöründe grafik şablonu (*.crtx) olarak bu grafiği kaydedebilirsiniz. Bir grafik oluşturduğunuzda, herhangi bir yerleşik grafik türü gibi daha sonra grafik şablonu uygulayabilirsiniz. Aslında, grafik şablonları doğru grafik türlerdir ve varolan bir grafiği grafik türünü değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Grafik şablonunu sık kullanıyorsanız, varsayılan grafik türü olarak kaydedebilirsiniz.

Not: Grafik şablonları belge temaları hakkında temel değil. Grafik şablonunu kullanarak oluşturduğunuz grafik geçerli tema renkleri, tema yazı tiplerive tema efektleri kullanmak için stil grafiğe uygulayabilirsiniz. Bir grafik stilini belge teması için bir grafik temasını sıfırlar. Daha fazla bilgi için bkz: önceden tanımlı grafik stillerini ve grafik düzenleri profesyonel bir görünüm için kullanma.

Grafik şablonları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Özel grafiği şablon olarak kaydetme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×