Grafiğe eğilim veya hareketli ortalama çizgisi ekleme

Grafiğe eğilim veya hareketli ortalama çizgisi ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Oluşturduğunuz bir grafikte veri eğilimlerini veya ağırlıklı ortalamaları göstermek için bir eğilim çizgisi ekleyebilirsiniz. Gelecekteki değerleri tahmin etmeye yardımcı olması için bir eğilim çizgisini gerçek verinin ötesine de uzatabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki doğrusal eğilim çizgisi gelecekteki üç aylık dönemi tahmin eder ve gelecekteki satışların artacağını belirten yukarı yönelmiş bir eğilim çizgisini net şekilde gösterir.

Eğilim çizgisi olan grafik

Alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, dağılım ve kabarcık gibi yığılmamış bir 2-B grafiğe eğilim çizgisi ekleyebilirsiniz.

Yığılmış, 3-B, radar, pasta, yüzey veya halka grafiğe eğilim çizgisiekleyemezsiniz.

Eğilim çizgisi ekleme

 1. Grafik, eğilim çizgisi veya hareketli ortalama eklemek istediğiniz veri serisi tıklatın.

  Eğilim çizgisi, seçtiğiniz veri dizisinin ilk veri noktasında başlayacaktır.

 2. Grafiğin sağ üst köşesinin yanındaki Grafik Öğeleri düğmesine Grafik Öğeleri düğmesi tıklayın.

 3. Eğilim çizgisi kutusunu seçin.

 4. Farklı bir tür eğilim çizgisi seçmek için Eğilim çizgisi'nin yanındaki oku ve ardından Üstel, Doğrusal Tahmin veya İki Dönemli Hareketli Ortalama'yı tıklatın. Başka eğilim çizgileri için Diğer Seçenekler'i tıklatın.

 5. Diğer Seçenekler'i seçerseniz, Eğilim Çizgisi Seçenekleri altındaki Eğilim Çizgisini Biçimlendir bölmesinden istediğiniz seçeneği tıklatın.

  Eğilim Çizgisini Biçimlendir bölmesi

  • Polinom'u seçerseniz, Sıra kutusuna bağımsız değişkenin en yüksek üssünü yazın.

  • Hareketli Ortalama'yı seçerseniz, Dönem kutusuna hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanmak istediğiniz dönem sayısını yazın.

  • Burada eğilim çizgisini dikey (değer) eksenini kestiği nokta y belirtmek için Ayarla KESMENOKTASI seçin ve dikey eksende noktasının değerini girin.

İpucu: Eğilim çizgisi en çok R kare değeri (eğilim çizgisi için tahmin edilen değerlerin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu gösteren 0-1 arasında bir sayı) 1 veya 1'e yakınsa doğrudur. Verilerinize eğilim çizgisi eklediğinizde, Excel onun R kare değerini otomatik olarak hesaplar. İsterseniz Grafik üzerinde R-kare değerini görüntüle kutusunu tıklatarak bu değeri grafiğinizde gösterebilirsiniz (Eğilim Çizgisini Biçimlendir bölmesi, Eğilim Çizgisi Seçenekleri).

İpuçları

 • Böylece artık ilişkili eğilim çizgisini desteklemesi bir grafiği veya veri serilerini değiştirirseniz — Örneğin, grafik türünü 3-b grafiğe veya değiştirerek PivotChart raporu veya ilişkili Özet Tablo raporu görünümünü değiştirerek — eğilim çizgisini artık grafikte görünmez.

 • Grafik olmadan çizgi verisi için veriler için en uygun doğrusal veya üslü çizgileri oluşturmak için doldurma veya BÜYÜME() veya EĞİLİM(), gibi istatistiksel işlevler birini kullanabilirsiniz.

Eğilim çizgisi ekleme

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, eğilim çizgisi veya hareketli ortalama eklemek istediğiniz veri serisi tıklatın veya veri serisinin grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Not: Veri serisi seçmeden birden fazla veri serisi olan bir grafiğe seçerseniz, Excel Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görüntüler. Liste kutusunda, istediğiniz veri serisini tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Kullanmak istediğiniz bir önceden tanımlanmış eğilim çizgisi seçeneğini tıklatın.

   Not: Bu, eğilim çizgisi belirli seçenekleri belirlemek etkinleştirmeden geçerlidir.

  2. Daha fazla eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın ve ardından Eğilim çizgisi seçenekleri kategorisinde, Eğilim/regresyon türüaltında kullanmak istediğiniz eğilim çizgisi türünü tıklatın.

Kullanılacak tür

Oluşturmak için

Doğrusal

En küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanarak doğrusal eğilim çizgisi, bir çizgiye uyan:

denklem

burada, m eğimi, b kesişmeyi gösterir.

Logaritmik

En küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanarak Logaritmik eğilim çizgisi, noktalara uyan:

denklem

Burada c ve b sabittir ve ln doğal logaritma işlevidir.

Polinom'u

En küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanarak polinom veya eğrisel eğilim çizgisi, noktalara uyan:

Denklem

b ve Değişken sabitleri nerede.

Power

En küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanarak üssel eğilim çizgisi, noktalara uyan:

denklem

burada, c ve b sabittir.

Not: Verileriniz negatif değerler veya sıfır içeriyorsa bu seçenek kullanılamaz.

Üstel

En küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanarak üstel eğilim çizgisi, noktalara uyan:

Denklem

Burada c ve b sabittir ve e doğal logaritma tabanıdır.

Not: Verileriniz negatif değerler veya sıfır içeriyorsa bu seçenek kullanılamaz.

Hareketli Ortalama

Aşağıdaki denklemi kullanarak hareketli ortalama eğilim çizgisi: denklem

Not: hareketli ortalama eğilim çizgisi noktalarını dönem için belirttiğiniz sayı daha az serideki nokta sayısı toplam sayısına eşittir.

R kare değeri

Aşağıdaki denklemi kullanarak bir grafikteki bir R kare değeri görüntüleyen eğilim çizgisi:

Denklem

Bu eğilim çizgisi seçeneği Eğilim çizgisi ekleme ya da Eğilim çizgisini Biçimlendir iletişim kutusunun Seçenekler sekmesinde kullanılabilir.

Not: Eğilim çizgisi ile görüntüleyebileceğiniz R kare değeri ayarlanmış bir R kare değeri değildir. Logaritmik, üs ve üstel eğilim çizgileri için Excel dönüştürülmüş regresyon modeli kullanır.

 1. Polinom'useçerseniz, sıra kutusuna bağımsız değişkenin en yüksek üssünü yazın.

 2. Hareketli Ortalamaseçerseniz, Dönem kutusuna hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanmak istediğiniz dönem sayısını yazın.

 3. Hareketli ortalama bir xy (dağılım) grafiği eklerseniz, hareketli ortalamayı grafikte çizilen x değerlerinin sırasına dayanır. İstediğiniz sonucu elde etmek için hareketli ortalama eklemeden önce x değerlerini sıralamanız gerekebilir.

 4. Eğilim çizgisi bir satır, sütun, alan veya çubuk grafik eklerseniz, eğilim çizgisini hesaplanır x değerleri olduğundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 varsayımını üzerinde bağlı olarak, vb... X-değerleri sayı veya metin olup olmadığını bu varsayımını yapılır. Eğilim çizgisi üzerinde sayısal x değerleri temel almak için xy (dağılım) grafiği kullanmanız gerekir.

 5. Excel otomatik olarak eğilim çizgisi için bir ad atar, ancak bunu değiştirebilirsiniz. Eğilim çizgisini Biçimlendir iletişim kutusunda, Eğilim çizgisi seçenekleri kategorisinde, Eğilim çizgisi adı' nın altında Özel' i tıklatın ve sonra Özel kutusuna bir ad yazın.

İpuçları

 • Bir taşıma oluşturabilirsiniz hangi düzgünleştirir out bağlı verilere filtre uygulama ve deseni veya eğilimi daha fazla gösterir ortalama açıkça.

 • Böylece artık ilişkili eğilim çizgisini desteklemesi bir grafiği veya veri serilerini değiştirirseniz — Örneğin, grafik türünü 3-b grafiğe veya değiştirerek PivotChart raporu veya ilişkili Özet Tablo raporu görünümünü değiştirerek — eğilim çizgisini artık grafikte görünmez.

 • Grafik olmadan çizgi verisi için veriler için en uygun doğrusal veya üslü çizgileri oluşturmak için doldurma veya BÜYÜME() veya EĞİLİM(), gibi istatistiksel işlevler birini kullanabilirsiniz.

Başka ne yapmak istersiniz?

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, değiştirmek istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 3. Renk, stil veya eğilim çizgisi, gölge seçenekleri değiştirmek için Çizgi rengini, Çizgi stiliveya Gölge kategorisini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, değiştirmek istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 3. Tahminaltında bir tahmin dahil etmek istediğiniz dönem sayısını belirtmek için iletme nokta veya geriye doğru dönem kutusunda bir sayıyı tıklatın.

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, değiştirmek istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 3. Seçin ayarlama KESMENOKTASI = onay kutusunu ve sonra da ayarlama KESMENOKTASI = kutusunda, dikey (değer) eksene eğilim çizgisini eksen nerede keseceğini noktasını belirtmek için değeri yazın.

  Not: Yalnızca bir üstel, doğrusal veya Polinom eğilim çizgisi kullandığınızda bunu yapabilirsiniz.

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, değiştirmek istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 3. Eğilim çizgisi denklemi Grafiği'nde görüntülemek için Grafiğinde denklemi görüntüle onay kutusunu seçin.

  Not: İçin hareketli ortalama eğilim çizgisi denklemleri görüntüleyemez.

İpucu: Eğilim çizgisi denklemi daha kolay okunur hale getirmek için yuvarlanır. Bununla birlikte, Eğilim Çizgisi Etiketini Biçimlendir iletişim kutusunun sayı sekmesinde ondalık basamaklar kutusunda seçili eğilim çizgisi etiket için basamak sayısını değiştirebilirsiniz. (Biçim sekmesi, Geçerli seçim grubu, Biçim Seçimi düğmesi).

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, R kare değerigörüntülemek istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da eğilim çizgisi grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

 3. Eğilim çizgisi seçenekler sekmesinde, Grafiği'nde görünen R kare değeriseçin.

Not: Hareketli Ortalama için R kare değerini görüntüleyemez.

 1. Bir Yığılmamış, 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiği, kaldırmak istediğiniz eğilim çizgisini tıklatın ya da eğilim çizgisi grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka, ardından da istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Düzen sekmesinde, Çözümleme grubunda, eğilim çizgisinitıklatın ve sonra Yok'utıklatın.

   Düzen sekmesindeki çözümleme grubu (Grafik Araçları)

  2. DELETE tuşuna basın.

İpucu: Hemen siz onu grafiğe Geri Al düğmesi Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al' ı tıklatarak veya CTRL + Z tuşlarına basarak ekledikten sonra eğilim çizgisi kaldırabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, bu veri serisi grafiğe ait olan tüm veri işaretleyici seçilir.

  Grafik Tasarım sekmesi

 3. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra da eğilim çizgisi' ı tıklatın.

  Eğilim çizgisi ekleme

 4. Bir eğilim çizgisi seçeneğini belirleyin veya Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Eğilim çizgisi seçenekleri

  Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

  • Üstel

  • Doğrusal

  • Logaritmik

  • Polinom'u

  • Güç

  • Hareketli Ortalama

  Ayrıca, eğilim çizgisi bir ad verin ve seçenekleri tahmin seçin.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Grafik Tasarım sekmesi

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, eğilim çizgisinitıklatın ve ardından da Yok'utıklatın.

  Trandline kaldırma

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Word

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

PowerPoint

 1. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Excel

 1. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  İpucu: Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Ayrıca bkz:

Grafikteki verileri düzenleme

Metne animasyon uygulama, nesneler ve Mac için PowerPoint grafikleri

Eğilim çizgisi her seçenek hakkında daha fazla bilgi edinin

Basit doğrusal veri kümeleriyle kullanılan en uygun düz çizgiyi oluşturmak için bu tür eğilim çizgisini kullanın. Veri noktalarındaki desen bir çizgiye benziyorsa, veriniz doğrusaldır. Doğrusal bir eğilim çizgisi genellikle bir şeyin sabit oranda arttığını veya azaldığını gösterir.

Doğrusal eğilim çizgisi, bir çizgiye uyan en küçük kareleri hesaplamak için bu denklemi kullanır:

denklem

burada, m eğimi, b kesişmeyi gösterir.

Aşağıda doğrusal eğilim çizgisi, buzdolabı satışlarının 8 yıl boyunca tutarlı bir şekilde arttığını göstermektedir. R kare değerinin (eğilim çizgisi için tahmin edilen değerlerin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu gösteren 0-1 arasındaki bir sayı) 0,9792 olduğuna, başka bir deyişle, çizginin verilere iyi uyduğuna dikkat edin.

Doğrusal eğilim çizgisi olan dağılım grafiği

En uygun kıvrımlı çizgiyi gösteren bu eğilim çizgisi, verideki değişim oranı hızla arttıktan veya azaldıktan sonra sabitleştiği durumlarda çok işe yarar. Logaritmik bir eğilim çizgisi hem eksi hem de artı değerleri kullanabilir.

Doğrusal eğilim çizgisi, noktalara uyan en küçük kareleri hesaplamak için bu denklemi kullanır:

denklem

burada, c ve b sabittir, ln ise doğal logaritma işlevidir.

Aşağıdaki logaritmik eğilim çizgisi, hayvanların sabit büyüklükteki bir bölgede tahmin edilen nüfus artışını gösterir; alan küçüldükçe hayvan nüfusu sabitlenmiştir. R kare değerinin 0,933 olduğu, başka bir deyişle veriler için oldukça uygun olduğu görülmektedir.

Logaritmik eğilim çizgisi olan dağılım grafiği

Bu eğilim çizgisi veride artma-azalmalar olduğunda çok işe yarar. Örneğin, geniş bir veri kümesindeki kar ve zararları çözümlerken kullanışlıdır. Polinomun sırası, verideki artma-azalma sayısına veya eğride görünen bükülme (tepeler ve vadiler) sayısına bağlı olarak belirlenir. Bir Sıra 2 polinom eğilim çizgisinin genellikle yalnızca tek bir tepesi veya vadisi vardır. Sıra 3'ün genellikle bir veya iki tepesi ya da vadisi vardır. Sıra 4'ün ise genellikle en çok üç tepesi veya vadisi vardır.

Polinom veya eğrisel eğilim çizgisi, noktalara uyan en küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanır:

Denklem

burada b ve Değişken sabittir.

Aşağıdaki Sıra 2. polinom eğilim çizgisi (bir tepe), sürüş hızı ile yakıt tüketimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. R kare değerinin 0,979 olduğuna, başka bir deyişle 1'e yakın, dolayısıyla da çizginin verilere iyi uyduğuna dikkat edin.

Polinomsal eğilim çizgisi olan dağılım grafiği

Eğri bir çizgi gösteren bu eğilim çizgisi özel bir oranda artan ölçüleri karşılaştıran veri kümelerinde çok yararlıdır. Örneğin, yarış arabasının 1 saniyedeki ivmesi. Veriniz sıfır veya negatif değer içeriyorsa üssel eğilim çizgisi oluşturamazsınız.

Üssel eğilim çizgisi, noktalara uyan en küçük kareleri hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanır:

denklem

burada, c ve b sabittir.

Not: Verileriniz negatif değerler veya sıfır içeriyorsa bu seçenek kullanılamaz.

Aşağıdaki mesafe ölçüm grafiği saniyedeki mesafeyi metre cinsinden göstermektedir. Üssel eğilim çizgisi, artan ivmeyi açıkça göstermektedir. R kare değerinin 0,986 olduğu, başka bir deyişle, çizginin verilere neredeyse tümüyle uyduğu görülmektedir.

Üssel eğilim çizgisi olan dağılım grafiği

Bu eğilim çizgisi, veri değerleri sabit olarak yükselen oranlarda arttığında veya azaldığında kullanılan bir eğri çizgi göstermektedir. Veriniz sıfır veya negatif değerler içeriyorsa üstel eğilim çizgisi oluşturamazsınız.

Üstel eğilim çizgisi, noktalara uyan en küçük kareleri hesaplamak için bu denklemi kullanır:

Denklem

burada c ve b sabittir, e ise doğal logaritma tabanıdır.

Aşağıdaki üstel eğilim çizgisi, eskiyen bir nesnenin içindeki azalan karbon 14 miktarını göstermektedir. R kare değerinin 0,990 olduğunu, bir başka deyişle, çizginin nerdeyse verilere mükemmel bir şekilde uyduğunu görüyoruz.

Üstel eğilim çizgisi olan grafik

Bu eğilim çizgisi, verideki deseni veya eğilimi daha açık göstermek için veriyi düz bir hale getirir. Bir hareketli ortalama belirli bir sayıda veri noktası (Dönem seçeneğiyle ayarlanan) kullanır, onların ortalama değerini alır ve ortalamayı çizgideki nokta olarak kullanır. Örneğin, Dönem 2'ye ayarlıysa, ilk iki veri noktasının ortalaması hareketli ortalama eğilim çizgisinde ilk nokta olarak kullanılır. İkinci ve üçüncü veri noktalarının ortalaması eğilim çizgisinde ikinci nokta olarak kullanılır ve böyle devam eder.

Hareketli ortalama eğilim çizgisi bu denklemi kullanır:

denklem

Bir hareketli ortalama eğilim çizgisindeki nokta sayısı, serideki toplam nokta sayısından dönem için belirttiğiniz sayının çıkartılmasıyla elde edilen sonuca eşittir.

Bir dağılım grafiğinde eğilim çizgisi grafikteki x değerlerinin sırasını temel alır. Daha iyi bir sonuç için hareketli ortalama eklemeden önce x değerlerini sıralayın.

Aşağıdaki hareketli ortalama eğilim çizgisi, 26 haftalık bir dönemde satılan ev sayısındaki deseni göstermektedir.

Hareketli ortalama eğilim çizgisi olan dağılım grafiği

Ayrıca Bkz:

Baştan sona bir grafik oluşturma

Grafik biçim öğeleri

Grafiğe veri etiketleri ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×