Giriş değerini ayarlayarak istediğiniz sonuçları almak için Hedef Arama'yı kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir formülden almak istediğiniz, ancak hangi giriş değerinin formülü emin değilseniz sonuç bu sonuca ulaşmak gereken biliyorsanız, hedef arama özelliğini kullanın. Örneğin, bazı borç gereken varsayalım. İstediğiniz ne kadar para, ne kadar süreyle borç ödenecek almak istediğiniz ve ne kadar her ayın ödemesini alabilir miyiz bildiğiniz. Borcun amacınız uymak için güvenli gerekecek hangi faiz oranını saptamak için hedef arama'yı kullanabilirsiniz.

Bir formülden almak istediğiniz, ancak hangi giriş değerinin formülü emin değilseniz sonuç bu sonuca ulaşmak gereken biliyorsanız, hedef arama özelliğini kullanın. Örneğin, bazı borç gereken varsayalım. İstediğiniz ne kadar para, ne kadar süreyle borç ödenecek almak istediğiniz ve ne kadar her ayın ödemesini alabilir miyiz bildiğiniz. Borcun amacınız uymak için güvenli gerekecek hangi faiz oranını saptamak için hedef arama'yı kullanabilirsiniz.

Not: Hedef arama, yalnızca bir değişken giriş değeri ile çalışır. Birden fazla değer giriş kabul etmek isterseniz; Örneğin, hem borç tutarı ve aylık ödeme tutarı, borç için Çözücü eklentisini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Tanımla ve Çözücü'yü kullanarak bir sorunu çözmek.

Örnekle adım adım

Şimdi yukarıdaki örneği adım adım izleyelim.

Amacınız karşılamak için gereken borcun faiz oranını hesaplamak istediğiniz olduğundan devresel_ödeme işlevikullanın. Devresel_ödeme işlevi aylık ödeme tutarı hesaplar. Bu örnekte, aylık ödeme tutarı, arama hedefi ' dir.

Çalışma sayfasını hazırlama

 1. Yeni, boş bir çalışma sayfası açın.

 2. İlk olarak, bazı etiketleri çalışma sayfasını okumayı kolaylaştırmak için ilk sütuna ekleyin.

  1. A1 hücresine Borç Tutarı yazın.

  2. A2 hücresine Aylık Dönem yazın.

  3. A3 hücresine Faiz Oranı yazın.

  4. A4 hücresine Ödemeyazın.

 3. Ardından, bildiğiniz değerleri ekleyin.

  1. B1 hücresine 100000 yazın. Bu, borç almak istediğiniz tutardır.

  2. B2 hücresine 180 yazın. Bu, borcu geri ödemek istediğiniz süreyi gösteren ay sayısıdır.

   Not: İstediğiniz ödeme miktarı bildiğiniz olsa da, çünkü ödeme tutarı bir formülün sonucu bir değer olarak girdiğiniz değil. Bunun yerine, formülü çalışma sayfasına eklediğiniz ve hedef ara kullandığınızda, bir sonraki adımda ödeme değeri belirtmek.

 4. Sonra bir hedef sahip olduğunuz formülü ekleyin. Örneğin Devresel_ödeme işlevini kullanın:

  1. B4 hücresine =PMT(B3/12,B2,B1)yazın. Bu formül, ödeme tutarı hesaplar. Bu örnekte, her ay TL'den 900 ödemek istersiniz. Burada, bu tutar, çünkü faiz oranını saptamak için hedef arama'yı kullanmak istediğiniz ve hedef ara bir formülle başlamadan gerektirir girmeyin.

   Önceki adımlarda belirttiğiniz değerleri içeren B1 ve B2 hücrelerindeki formül başvuruyor. Formül, B3 hücresini için hedef arama faiz oranını koyma belirttiğiniz olduğu de başvuruyor. Formülü B3 değer aylık ödeme belirtilen ve bir yıllık faiz oranı Devresel_ödeme işlevinin varsayar çünkü 12'ye böler.

   B3 hücresine bir değer olduğundan, Excel %0 faiz oranı varsayar ve, örnekte, değerleri kullanarak bir ödeme $555.56 birini döndürür. Şimdilik, bu değeri sayabilirsiniz.

Faiz oranını saptamak için Hedef Arama'yı kullanma

 1. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Durum Çözümlemesi'ni tıklatın ve ardından da Hedef Ara'yı tıklatın.

 2. Ayarlanacak hücre kutusuna çözmek istediğiniz formül içeren hücreyi için başvurusunu girin. Örnekte, bu başvuru B4 hücredir.

 3. Değer için kutusunda istediğiniz formül sonucunu yazın. Örnekte,-900 budur. Bir ödeme temsil çünkü bu numarayı negatif olduğuna dikkat edin.

 4. Hücre değiştirerek kutusunda için ayarlamak istediğiniz değeri içeren hücre başvurusunu girin. Örnekte, bu başvuru B3 hücredir.

  Not: Hedef arama değişiklikleri hücreyi Hücre ayarla kutusunda belirtilen hücredeki formül tarafından başvurulan gerekir.

 5. Tamam' ı tıklatın.

  Hedef ara çalışır ve aşağıda gösterildiği gibi bir sonuç üretir.

  Faizle bağlı ödeme modeli

 6. Son olarak, böylece sonuç yüzde olarak görüntülediği hedef hücreyi (B3) biçimlendirin.

  1. Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde'yi tıklatın.

  2. Ondalık konum sayısını ayarlamak için Ondalık Artır veya Ondalık Azalt'ı tıklatın.

Bir formülden almak istediğiniz, ancak hangi giriş değerinin formülü emin değilseniz sonuç bu sonuca ulaşmak gereken biliyorsanız, hedef arama özelliğini kullanın. Örneğin, bazı borç gereken varsayalım. İstediğiniz ne kadar para, ne kadar süreyle borç ödenecek almak istediğiniz ve ne kadar her ayın ödemesini alabilir miyiz bildiğiniz. Borcun amacınız uymak için güvenli gerekecek hangi faiz oranını saptamak için hedef arama'yı kullanabilirsiniz.

Not: Hedef arama, yalnızca bir değişken giriş değeri ile çalışır. Birden fazla giriş değeri, örneğin, hem borç tutarı ve bir kredinin aylık ödeme tutarı kabul etmek isterseniz Çözücü eklentisini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Tanımla ve Çözücü'yü kullanarak bir sorunu çözmek.

Örnekle adım adım

Şimdi yukarıdaki örneği adım adım izleyelim.

Amacınız karşılamak için gereken borcun faiz oranını hesaplamak istediğiniz olduğundan devresel_ödeme işlevikullanın. Devresel_ödeme işlevi aylık ödeme tutarı hesaplar. Bu örnekte, aylık ödeme tutarı, arama hedefi ' dir.

Çalışma sayfasını hazırlama

 1. Yeni, boş bir çalışma sayfası açın.

 2. İlk olarak, bazı etiketleri çalışma sayfasını okumayı kolaylaştırmak için ilk sütuna ekleyin.

  1. A1 hücresine Borç Tutarı yazın.

  2. A2 hücresine Aylık Dönem yazın.

  3. A3 hücresine Faiz Oranı yazın.

  4. A4 hücresine Ödemeyazın.

 3. Ardından, bildiğiniz değerleri ekleyin.

  1. B1 hücresine 100000 yazın. Bu, borç almak istediğiniz tutardır.

  2. B2 hücresine 180 yazın. Bu, borcu geri ödemek istediğiniz süreyi gösteren ay sayısıdır.

   Not: İstediğiniz ödeme miktarı bildiğiniz olsa da, çünkü ödeme tutarı bir formülün sonucu bir değer olarak girdiğiniz değil. Bunun yerine, formülü çalışma sayfasına eklediğiniz ve hedef ara kullandığınızda, bir sonraki adımda ödeme değeri belirtmek.

 4. Sonra bir hedef sahip olduğunuz formülü ekleyin. Örneğin Devresel_ödeme işlevini kullanın:

  1. B4 hücresine =PMT(B3/12,B2,B1)yazın. Bu formül, ödeme tutarı hesaplar. Bu örnekte, her ay TL'den 900 ödemek istersiniz. Burada, bu tutar, çünkü faiz oranını saptamak için hedef arama'yı kullanmak istediğiniz ve hedef ara bir formülle başlamadan gerektirir girmeyin.

   Önceki adımlarda belirttiğiniz değerleri içeren B1 ve B2 hücrelerindeki formül başvuruyor. Formül, B3 hücresini için hedef arama faiz oranını koyma belirttiğiniz olduğu de başvuruyor. Formülü B3 değer aylık ödeme belirtilen ve bir yıllık faiz oranı Devresel_ödeme işlevinin varsayar çünkü 12'ye böler.

   B3 hücresine bir değer olduğundan, Excel %0 faiz oranı varsayar ve, örnekte, değerleri kullanarak bir ödeme $555.56 birini döndürür. Şimdilik, bu değeri sayabilirsiniz.

Faiz oranını saptamak için Hedef Arama'yı kullanma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Mac için Excel 2016'da: veri sekmesinde, Durum Çözümlemesi' ni ve sonra Hedef Arama'yıtıklatın.

  Mac 2011 için Excel'de: veri sekmesindeki Veri araçları grubunda Durum Çözümlemesi' ni ve ardından Hedef Arama'yıtıklatın.

 2. Ayarlanacak hücre kutusuna çözmek istediğiniz formül içeren hücreyi için başvurusunu girin. Örnekte, bu başvuru B4 hücredir.

 3. Değer için kutusunda istediğiniz formül sonucunu yazın. Örnekte,-900 budur. Bir ödeme temsil çünkü bu numarayı negatif olduğuna dikkat edin.

 4. Hücre değiştirerek kutusunda için ayarlamak istediğiniz değeri içeren hücre başvurusunu girin. Örnekte, bu başvuru B3 hücredir.

  Not: Hedef arama değişiklikleri hücreyi Hücre ayarla kutusunda belirtilen hücredeki formül tarafından başvurulan gerekir.

 5. Tamam' ı tıklatın.

  Hedef ara çalışır ve aşağıda gösterildiği gibi bir sonuç üretir.

  Durum çözümlemesi - Hedef Arama özelliği
 6. Son olarak, böylece sonuç yüzde olarak görüntülediği hedef hücreyi (B3) biçimlendirin. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:

  • Mac için Excel 2016'da: Giriş sekmesinde, Ondalık Artır Ondalık Artırveya Ondalık Azalt Decrease Decimal tıklatın.

  • Mac 2011 için Excel'de: Giriş sekmesinde, sayı grubunun altında Ondalık basamak sayısını artırma Ondalık Artırveya ondalık basamak sayısını ayarlamak için Ondalık Azalt Ondalık basamak sayısını azaltma tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×