Gezinti Bölmesi'nde özel kategori ve gruplar oluşturma ve yönetme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007, Gezinti Bölmesi adı verilen yeni bir özellik sağlar. Bu bölme daha eski bir araç olan Veritabanı penceresinin yerini almıştır. Bir veritabanındaki nesneleri tablolar, formlar, sorgular, vb.) başlatmak ve yönetmek için Gezinti Bölmesi'ni kullanırsınız. Gezinti Bölmesi'ni geçiş panolarının yerine de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, yalnızca, kullanıcıların görmesini istediğiniz nesnelere kısayollar sağlayan özel kategori ve gruplar oluşturursunuz. Bu konuda yer alan bilgiler Gezinti Bölmesi'nde özel kategori ve grupların nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini açıklar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Gezinti Bölmesi'ni Anlama

Özel kategoriler ve gruplar oluşturma

Grupları ve nesneleri kategorideki gösterme veya gizleme

Özel gruplarda nesneleri geri yükleme ve kaldırma

Gezinti Bölmesi'ni anlama

Access'in önceki sürümlerinde, bir veritabanındaki nesneleri (tablolar, raporlar, formlar vb.)  çalıştırmak ve yönetmek için Veritabanı penceresini kullanırdınız. Örneğin, Rapor Sihirbazı'nı çalıştırmak veya veri giriş formunun tasarımını değiştirmek istediğinizde, bunları Veritabanı penceresinden yapardınız.

Her hafta çalıştırdığınız veri giriş formları veya raporları gibi birtakım nesneleri bulmayı ve kullanmayı kolaylaştırmak istediğinizde, geçiş panosu oluştururdunuz. Geçiş panoları, örneğin bir form veya raporu açmaya yarayan düğme veya köprüler bulunan küçük ekranlardır. Zarar görmemesi için başka kullanıcılar tarafından görülmesini istemediğiniz veritabanı nesnelerini gizlemenin bir yolu geçiş panosu kullanmaktır. Örneğin, kullanıcıların temel tablodaki verileri değiştirmesini istemediğinizde, veritabanınızı, yalnızca geçiş panosunu görüntüleyecek şekilde yapılandırarak, kullanıcıları uygun birtakım araçlarla sınırlandırırsınız.

Gezinti Bölmesi, veritabanı kullanımını birkaç yolla daha kolay ve hızlı hale getirir:

 • Bölme, veritabanınızdaki nesneleri her zaman görünür durumda tutar. Gezinti Bölmesi'ni kazayla başka ekranların arkasına gizleyemezsiniz.

 • Başkalarının göreceği ve kullanacağı nesneleri, özel kategoriler ve bu kategoriler içinde nesne grupları oluşturarak sınırlayabilirsiniz. Örneğin, her Cuma sabahı üç raporu çalıştırdığınızı düşünelim. Bu raporların yerini bulmak için veritabanı nesnelerinin oluşturduğu uzun bir listede dolaşmak yerine, Gezinti Bölmesi'nde özel bir kategori oluşturup, bu kategoriye raporlarınızın kısayollarını yerleştirebilirsiniz.

 • En çok 10 özel kategori oluşturabilir ve özel kategorileri istediğiniz zaman değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan adımlarda nasıl özel kategoriler ve gruplar oluşturma ve yönetme açıklanmaktadır. Bu konuda bilgi daha büyük bir konuyu, Gezinti Bölmesi içinde derinlik kullanımını açıklar Kılavuzu Gezinti Bölmesi'nde, gelir. Burada açıklanan değil görevi tamamlamak veya bir özellik anlama gerekirse daha büyük konusuna bakın.

Son olarak, yine de oluşturabilir ve Office Access 2007içinde geçiş panoları kullanma olduğunu unutmayın. Daha fazla bilgi için başlıklı makaleye bakın my geçiş panoları nereye gidiyor?.

Sayfanın Başı

Özel kategoriler ve gruplar oluşturma

Özel bir kategori oluşturduğunuzda, bunu açık olan veritabanınız için oluşturmuş olursunuz ve kategori bu veritabanıyla birlikte hareket eder. Özel kategorileri ve grupları başka veritabanlarına aktaramazsınız.

Özel kategoriler ve gruplar oluşturmak ve yönetmek için Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kullanırsınız. Bu işlem aşağıdaki kapsamlı adımlarda anlatılmaktadır:

 • Önce özel bir kategori oluşturursunuz. Access sizin için bir tane sağlar: Özel. Bu kategorinin adını değiştirebilir ve gereksinimlerinize göre grup ekleyip çıkarabilirsiniz ya da istediğiniz zaman yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.

 • Kategori oluşturduktan sonra, yeni kategori için bir veya daha fazla grup oluşturursunuz.

 • Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kapatırsınız ve Gezinti Bölmesi'nde özel grubunuza atamak istediğiniz veritabanı nesnelerini sürüklersiniz veya kopyalayıp yapıştırırsınız. Nesneleri, her özel kategori oluşturduğunuzda Access tarafından sizin için oluşturulan Atanmamış Nesneler adında bir gruptan sürükler veya kopyalarsınız.

  Not: Özel grubunuza Atanmamış Nesneler grubundan veritabanı nesnesi eklediğiniz zaman, Access bu nesneye bir kısayol oluşturur (nesnenin kendisini taşımaz veya kopyalamazsınız). Özel gruptaki bir kısayolun adını değiştirir veya silerseniz, bu değişiklikler gerçek nesneyi etkilemez, yalnızca kısayolunu etkiler.

 • Özel grubunuzu veya gruplarınızı doldurduktan sonra, Atanmamış Nesneler grubunu ve görünmesini istemediğiniz tüm diğer grupları gizleyebilirsiniz.

Özel kategori oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nin başındaki menüyü sağ tıklatın ve Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, Kategoriler listesinin altında, Öğe Ekle öğesini tıklatın. Listede yeni bir kategori görünür. Buradaki resimde yeni bir özel kategori görülmektedir:

  gezinti bölmesi'nde yeni bir özel kategori

 3. Yeni kategori için bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

  Veritabanınızı kullanan kişilere anlam ifade eden bir ad kullanmaya çalışın. Adı oluşturduktan sonra, sağdaki listenin resim yazısının bu adla aynı olacak şekilde değiştiğine dikkat edin. Örneğin, Yeni kategoriye Geçiş Panom adını verirseniz, sağdaki listedeki resim yazısında "Geçiş Panom" grupları görünür. Ayrıca, sağdaki listede Atanmamış Nesneler adında bir grup olduğuna da dikkat edin. Access bu grubu varsayılan olarak oluşturur. Bu grup, veritabanınızdaki tüm nesneleri içerir ve özel grubunuzu doldurmak için bu nesneleri kullanırsınız.

  Özel kategorinizi oluşturduktan sonra, bu kategori için bir veya daha fazla grup oluşturursunuz. Gerektiği kadar grup oluşturabilirsiniz. Bunları Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda açık tutun ve sıradaki adımları izleyin.

Özel grup oluşturma

 1. "Grup adı" grupları listesinde altında Grup Ekleöğesine tıklayın ve sonra grubu için bir ad yazın. Bu işlem yapmanız gereken sıklıkta yineleyebilirsiniz. Örneğin, üç gruplar My geçiş panosu içerebilir; veri girişi formları, raporları ve sorguları. Kullanıcılarınız veya kendi tercihlerini gereksinimlerine bu aşamada gruplar denetlemesi gerekir.

 2. Atanmamış Nesneler'in yanındaki onay kutusunu seçili bırakın ve Tamam düğmesini tıklatın. Access, Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kapatır ve yeni özel grubunuzu Gezinti Bölmesi'ne ekler, ancak yeni grubu göremezsiniz.

 3. Yeni grubu görünür kılmak ve gruba nesneler eklemek için sıradaki adımlara geçin.

Özel gruba nesne ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menüyü tıklatın ve sonra menünün üst kısmında yeni kategorinizi tıklatın. Kategoriniz için oluşturduğunuz grup veya gruplar, Atanmamış Nesneler grubuyla birlikte menünün alt kısmında görünür.

 2. Atanmamış Nesneler grubunda, özel grubunuzda kullanmak istediğiniz öğeleri seçin ve bu gruba taşıyın. Access, seçili öğeleri taşımak için birkaç yöntem sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

  • Öğeleri tek tek sürükleyin.

  • CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla öğeyi tıklatın ve öğeleri özel grubunuza sürükleyin.

  • Seçili öğelerden birini sağ tıklatın, Gruba ekle üzerine gelin ve özel grubunuzun adını tıklatın.

Bittiğinde, Atanmamış Nesneler grubunu Gezinti Bölmesi'nde görünür durumda bırakabilir ya da gizleyebilirsiniz.

Atanmamış Nesneler grubunu gizleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin başındaki menüyü sağ tıklatın ve Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Kategori Grupları bölmesinde, Atanmamış Nesneler onay kutusunu temizleyin.

Özel bir kategori ve grup oluşturduktan ve bu gruba bazı kısa yollar ekledikten sonra, başka gruplar da oluşturmak için bu kısayolları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Varolan bir gruptaki nesneyi kullanarak yeni özel grup oluşturma

Not: Bu tekniği kullanmak için, önce, önceki bölümlerdeki adımları izleyerek özel bir kategori ve grup oluşturmanız gerekir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde bir özel kategori ve grup açıkken, yeni bir gruba yerleştirmek istediğiniz bir öğeyi sağ tıklatın.

 2. Gruba ekle üzerine gelin ve Yeni Grup öğesini tıklatın.

  Yeni Grup Gezinti Bölmesi'nde görünür. Gezinti Bölmesi'nde yeni bir özel grup Yeni grup için bir ad girin ve sonra ek kısayolları gerektiği gibi yeni gruba sürükleyin.

Sayfanın Başı

Kategorideki grupları ve nesneleri görüntüleme veya gizleme

Özel bir kategorideki grupların bazılarını veya tümünü gizleyebilir ve bir gruptaki nesnelerin bazılarını veya tümünü gizleyebilirsiniz. Devam ederken bunları unutmayın:

 • Access bir nesneyi gizlemek için iki yol sağlar. Bir nesneyi üst grubundan veya kategoriden gizlemek için, Gezinti Bölmesi'nin sağladığı komutları kullanabilir veya her nesne için bir özellik seçebilir ve açık veritabanındaki tüm grup ve kategorilerden gizleyebilirsiniz.

 • Gizlenen nesne ve grupları tümüyle görünmez kılabilir veya bunları Gezinti Bölmesi'nde soluk renkli, kullanılamaz simgeler olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu seçiminizi Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster onay kutusunu seçerek veya temizleyerek yaparsınız. Gizlenen bir grup veya nesneyi yeniden görüntülemek veya geri yüklemek için de bu onay kutusunu kullanırsınız.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda görevlerin her birinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Kategoride bir grubu gizleme

 • Gezinti Bölmesi'nde, gizlemek istediğiniz grubun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Gizle'yi tıklatın.

  Not: Bu görevi Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. İletişim kutusunu açma (bilmiyorsanız sonraki bölümde adımlarının nasıl) ve "Kategori" grupları listesinde, gizlemek istediğiniz grubun yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Gizlenen bir grubu kategoriye geri yükleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menü çubuğunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri seçeneğini tıklatın.

 2. Kategoriler listesinde, gizlenen grubu içeren kategoriyi seçin.

 3. "Kategori" grupları listesinde, gizli grubun yanındaki onay kutusunu seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Nesneyi üst grubunda gizleme

 • Gezinti Bölmesi'nde, nesneyi sağ tıklatın ve Gizle'yi tıklatın.

Bir nesneyi tüm kategorilerden ve gruplardan gizleme

 1. Gizlemek istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Özellikleri seçeneğini tıklatın.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir ve Access iletişim kutusunun başlığının sonuna nesnenin adını ekler. Örneğin, Siparişler adında bir formu açarsanız, iletişim kutusunun başlığında Siparişler Özellikler görüntülenir. Aşağıdaki resimde iletişim kutusu görülmektedir.

  access'teki bir veritabanı nesnesinin özellikler iletişim kutusu

 2. Gizli onay kutusunu seçin.

 3. Tamam'a tıklayın.

Gizlenen nesneyi geri yükleme (yeniden görüntüleme)

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menüyü sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri seçeneğini tıklatın.

 2. Görüntü Seçenekleri altında, Gizli Nesneleri Göster onay kutusunu seçin.

 3. Tamam düğmesini tıklatın ve Gezinti Bölmesi'ne dönün. Bölme tüm nesneler için soluk renkli bir simge görüntüler.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi yalnızca üst grubundan ve kategorisinden gizlediyseniz, nesneyi sağ tıklatın ve Göster'i tıklatın.

  • Gizli özelliğini ayarlayarak nesneyi tüm kategorilerden ve gruplardan gizlediyseniz, nesneyi sağ tıklatın, Görünüm Özellikleri seçeneğini tıklatın ve sonra Gizli onay kutusunun işaretini kaldırın.

Sayfanın Başı

Özel gruptan nesne kaldırma ve nesneyi geri yükleme

Kullanıcı ve işletme talepleri değiştikçe, özel gruplarınız da zamanla değişebilir. Bir gruptaki nesneleri istediğiniz zaman ekleyip kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki yordamlarda bunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Özel gruptan nesne silme

 • Gezinti Bölmesi'nde, kaldırmak istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve Sil'i tıklatın.

Özel gruba nesneyi geri yükleme

 1. Atanmamış Nesneler grubu gizlenmişse görüntüleyin.

  Atanmamış nesneler grubunu nasıl görüntülerim?

  1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menüyü sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri seçeneğini tıklatın.

  2. "Kategori" grupları bölmesinde, Atanmamış Nesneler'inyanındaki onay kutusunu seçin.

 2. Gereği üzerine, Atanmamış Nesneler grubundan istediğiniz nesneyi özel grubunuza sürükleyin veya kopyalayıp yapıştırın.

Özel gruptaki nesneyi yeniden adlandırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, yeniden adlandırmak istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve Kısayolu Yeniden Adlandır seçeneğini tıklatın.

 2. Kısayol için yeni bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×