Gezinti Bölmesi'nde özel kategori ve gruplar oluşturma ve yönetme

Access'te veritabanı nesnelerinizi kullanmak ve yönetmek için Gezinti Bölmesi'ni kullanırsınız. Veritabanı nesnelerinizi istediğiniz biçimde düzenleyebilmeniz için Gezinti Bölmesi'nde özel kategoriler ve gruplar oluşturabilirsiniz. Örneğin kullanıcıların göreve odaklanmalarını kolaylaştırmak için onlara yalnızca gereken nesnelerin kısayollarını sağlayabilirsiniz. Bu başlık altında, Gezinti Bölmesi'nde özel kategoriler ve grupları oluşturma ve yönetme işlemleri açıklanır.

Bu makalede

Özel kategoriler ve gruplar oluşturma

Kategorideki grupları ve nesneleri görüntüleme veya gizleme

Özel gruplardan nesne kaldırma ve nesneyi geri yükleme

Özel kategoriler ve gruplar oluşturma

Özel bir kategori oluşturduğunuzda, bunu açık olan veritabanınız için oluşturmuş olursunuz ve kategori bu veritabanıyla birlikte hareket eder. Özel kategorileri ve grupları başka veritabanlarına aktaramazsınız.

Özel kategoriler ve gruplar oluşturmak ve yönetmek için Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kullanırsınız. Bu işlem aşağıdaki kapsamlı adımları içerir:

 • Önce özel bir kategori oluşturursunuz. Access sizin için bir tane sağlar: Özel. Bu kategorinin adını değiştirebilir ve gereksinimlerinize göre grup ekleyip kaldırabilir ya da istediğiniz zaman yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.

 • Kategori oluşturduktan sonra, yeni kategori için bir veya daha fazla grup oluşturursunuz.

 • Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kapatır ve Gezinti Bölmesi'nde özel grubunuza atamak istediğiniz veritabanı nesnelerini sürüklersiniz veya kopyalayıp yapıştırırsınız. Nesneleri, özel bir kategori oluşturduğunuzda Access tarafından sizin için oluşturulan Atanmamış Nesneler adında bir gruptan sürükler veya kopyalarsınız.

  Not: Özel grubunuza Atanmamış Nesneler grubundan bir veritabanı nesnesi eklediğinizde, Access bu nesneye bir kısayol oluşturur (nesnenin kendisi taşınmaz veya kopyalanmaz). Özel gruptaki bir kısayolun adını değiştirir veya silerseniz, bu değişiklikler gerçek nesneyi etkilemez; yalnızca nesnenin kısayolunu etkiler.

 • Özel grubunuzu veya gruplarınızı doldurduktan sonra, Atanmamış Nesneler grubunu ve görünmesini istemediğiniz tüm diğer grupları gizleyebilirsiniz.

Özel kategori oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nin başındaki menüyü sağ tıklatın ve Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusundaki Kategoriler listesinin altında Öğe Ekle'yi tıklatın. Listede yeni bir kategori görünür. Buradaki resimde yeni bir özel kategori görülmektedir:

  Gezinti Bölmesi'nde yeni bir özel kategori

 3. Yeni kategori için bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

  Veritabanınızı kullanan kişilere anlamlı gelecek bir ad kullanmaya çalışın. Adı oluşturduktan sonra, sağdaki listenin resim yazısının bu adla aynı olacak şekilde değiştiğine dikkat edin. Örneğin, Yeni kategoriyi Geçiş Panom olarak adlandırırsanız, sağdaki listedeki resim yazısında "Geçiş Panom" grupları görünür. Ayrıca, sağdaki listede Atanmamış Nesneler adında bir grup olduğuna da dikkat edin. Access bu grubu varsayılan olarak oluşturur. Bu grup, veritabanınızdaki tüm nesneleri içerir ve özel grubunuzu doldurmak için bu nesneleri kullanırsınız.

  Özel kategorinizi oluşturduktan sonra, bu kategori için bir veya daha fazla grup oluşturursunuz. Gerektiği kadar grup oluşturabilirsiniz. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu açık tutun ve sonraki adımları izleyin.

Özel grup oluşturma

 1. "Grup Adı" grupları listesinin altında Grup Ekle'ye tıklayın ve grup için bir ad yazın. Bu işlemi gereken sıklıkta yineleyebilirsiniz. Örneğin, Geçiş Panom üç grup içerebilir:  Veri Girişi Formları, Raporlar ve Sorgular. Bu aşamada eklediğiniz grupları kullanıcılarınızın gereksinimleri ve sizin tercihleriniz belirlemelidir.

 2. Atanmamış Nesneler'in yanındaki onay kutusunu seçili bırakın ve Tamam'ı tıklatın. Access, Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kapatır ve yeni özel grubunuzu Gezinti Bölmesi'ne ekler; ancak yeni grubu göremezsiniz.

 3. Yeni grubun görünür olmasını sağlamak ve gruba nesneler eklemek için sonraki adımlara geçin.

Özel gruba nesne ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menüyü tıklatın ve sonra menünün üst kısmında yeni kategorinizi tıklatın. Kategoriniz için oluşturduğunuz grup veya gruplar, Atanmamış Nesneler grubuyla birlikte menünün alt kısmında görünür.

 2. Atanmamış Nesneler grubunda, özel grubunuzda kullanmak istediğiniz öğeleri seçin ve bu gruba taşıyın. Access, seçili öğeleri taşımak için birkaç yöntem sunar. Şunları yapabilirsiniz:

  • Öğeleri tek tek sürükleyin.

  • CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla öğeyi tıklatın ve öğeleri özel grubunuza sürükleyin.

  • Seçili öğelerden birini sağ tıklatın, Gruba ekle'nin üzerine gelin ve özel grubunuzun adını tıklatın.

İşlemi tamamladığınızda, Atanmamış Nesneler grubunu Gezinti Bölmesi'nde görünür durumda bırakabilir ya da gizleyebilirsiniz.

Atanmamış Nesneler grubunu gizleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin başındaki menüyü sağ tıklatın ve Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Kategori grupları bölmesinde Atanmamış Nesneler onay kutusunu temizleyin.

Özel bir kategori ve grup oluşturduktan ve bu gruba bazı kısayollar ekledikten sonra, başka gruplar da oluşturmak için bu kısayolları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda bunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Varolan bir özel gruptaki nesneyi kullanarak yeni bir özel grup oluşturma

Not: Bu tekniği kullanmak için, önce, önceki bölümlerdeki adımları izleyerek özel bir kategori ve grup oluşturmanız gerekir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde bir özel kategori ve grup açıkken, yeni bir gruba yerleştirmek istediğiniz bir öğeyi sağ tıklatın.

 2. Gruba ekle'nin üzerine gelin ve Yeni Grup'u tıklatın.

  Gezinti Bölmesi'nde yeni bir grup görüntülenir.

  Gezinti Bölmesi'nde yeni bir özel grup

  Yeni grup için bir ad girin ve ek kısayolları gerektiği şekilde bu yeni gruba sürükleyin.

Sayfanın Başı

Kategorideki grupları ve nesneleri görüntüleme veya gizleme

Özel bir kategorideki grupların bazılarını veya tümünü gizleyebilir ve bir gruptaki nesnelerin bazılarını veya tümünü gizleyebilirsiniz. Devam ederken şu hususları aklınızdan çıkarmayın:

 • Access bir nesneyi gizlemek için iki yol sunar. Bir nesneyi üst grubundan ve kategorisinden gizlemek için, Gezinti Bölmesi'nde sağlanan komutları kullanabilir veya her nesne için bir özellik seçip açık veritabanındaki tüm grup ve kategorilerden gizleyebilirsiniz.

 • Gizlenen nesne ve grupları tümüyle görünmez kılabilir veya bunları Gezinti Bölmesi'nde soluk renkli, kullanılamaz simgeler olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu seçiminizi Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster onay kutusunu seçerek veya temizleyerek yaparsınız. Gizlenen bir grup veya nesneyi yeniden görüntülemek ya da geri yüklemek için de bu onay kutusunu kullanırsınız.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda bu görevlerin her birinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Kategoride bir grubu gizleme

 • Gezinti Bölmesi'nde, gizlemek istediğiniz grubun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Gizle'yi tıklatın.

  Not: Bu görevi gerçekleştirmek için Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu da kullanabilirsiniz. İletişim kutusunu açın (bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız izleyen bölümdeki adımlara bakın) ve "Kategori" grupları listesinde, gizlemek istediğiniz grubun yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Gizlenen bir grubu kategoriye geri yükleme

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menü çubuğunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Kategoriler listesinde, gizli grubu içeren kategoriyi seçin.

 3. "Kategori" grupları listesinde gizli grubun yanındaki onay kutusunu seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Nesneyi üst grubunda gizleme

 • Gezinti Bölmesi'nde, nesneyi sağ tıklatın ve Gizle'yi tıklatın.

Nesneyi tüm kategorilerden ve gruplardan gizleme

 1. Gizlemek istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Özellikleri'ni tıklatın.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir ve Access, iletişim kutusunun başlığının sonuna nesnenin adını ekler. Örneğin, Siparişler adında bir formu açarsanız, iletişim kutusunun başlığında Siparişler Özellikleri görüntülenir. Aşağıdaki resimde bu iletişim kutusu görülmektedir.

  Access'teki bir veritabanı nesnesinin Özellikler iletişim kutusu

 2. Gizli onay kutusunu seçin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Gizlenen nesneyi geri yükleme (yeniden görüntüleme)

 1. Gezinti Bölmesi'nin en başındaki menüyü sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Görüntü Seçenekleri altında, Gizli Nesneleri Göster onay kutusunu seçin.

 3. Tamam'ı tıklatın ve Gezinti Bölmesi'ne dönün. Bölme tüm gizli nesneler için soluk renkli bir simge görüntüler.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi yalnızca üst grubundan ve kategorisinden gizlediyseniz, nesneyi sağ tıklatın ve Göster'i tıklatın.

  • Gizli özelliğini ayarlayarak nesneyi tüm kategorilerden ve gruplardan gizlediyseniz, nesneyi sağ tıklatın, Görünüm Özellikleri'ni tıklatın ve sonra Gizli onay kutusunun işaretini kaldırın.

Sayfanın Başı

Özel gruplardan nesne kaldırma ve nesneyi geri yükleme

Kullanıcı ve işletme talepleri değiştikçe, özel gruplarınız da zamanla değişebilir. Bir gruptaki nesneleri istediğiniz zaman ekleyip kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki yordamlarda bunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Özel gruptan nesne silme

 • Gezinti Bölmesi'nde, kaldırmak istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve sonra Sil'i tıklatın.

Özel gruba nesneyi geri yükleme

 1. Atanmamış Nesneler grubu gizlenmişse görüntüleyin.

  Atanmamış Nesneler grubunu nasıl görüntülerim?

  1. Gezinti Bölmesi'nin üst kısmındaki menüye sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Gezinti Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. "Kategori" grupları bölmesinde, Atanmamış Nesneler'in yanındaki onay kutusunu seçin.

 2. Gerekirse, Atanmamış Nesneler grubundan istediğiniz nesneyi özel grubunuza sürükleyin veya kopyalayıp yapıştırın.

Özel gruptaki nesneyi yeniden adlandırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, yeniden adlandırmak istediğiniz nesneyi sağ tıklatın ve sonra Kısayolu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 2. Kısayol için yeni bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×