Gelişmiş seçenekler

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Düzenleme seçenekleri

ENTER tuşuna bastıktan sonra seçimi Taşı     Geçerli etkin hücreyi ENTER tuşuna bastıktan sonra bitişik bir hücre sonraki etkin hücre yapar. Yön kutusunda, hangi bitişik hücrenin etkin olacağını belirtin.

Yönü     Geçerli etkin hücreyi ENTER tuşuna bastıktan sonra bitişik bir hücre sonraki etkin hücre yapar. Yön kutusunda, hangi bitişik hücrenin etkin olacağını belirtin.

Otomatik olarak ondalık noktası ekleme     Bir sayının ondalık ayırıcılarla varsayılan olarak görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

 • Basamaklar     Microsoft Office Excel otomatik olarak ondalık virgülünün bir çalışma sayfasında sabitleri olarak yazdığınız sayıların içinde yerleştireceği yeri belirtmek için yerleştirir kutusunda ondalık basamak sayısını girin. Pozitif bir sayı ondalık virgülün soluna taşır; negatif bir sayı ondalık virgülün sağa taşır. Basamaklar kutusunda boş bırakılır veya 0 (sıfır) olarak ayarlanmışsa, ondalık virgülünün el ile girmeniz gerekir. Bu seçeneği geçersiz kılmak için bir ondalık sayı yazdığınızda hücreye yazın.

Etkinleştirme doldurma tutamağını ve hücre sürükle ve bırak     Taşıma ve sürükleyerek hücreleri ve verileri kopyalamak için bu onay kutusunu seçin. Bu seçenek belirlendiğinde, verileri kopyalayın ve bir veri dizisi bitişik hücreleri doldurmak için doldurma tutamacını sürükleyebilirsiniz.

 • Hücreleri yazmadan uyar     Hücrelere veri içeren başka bir hücrenin üzerine sürükleyip, bir ileti görüntüler.

Doğrudan hücrelerde düzenlemeye izin ver     Hücreyi çift tıklatarak yerine hücre içeriğini formül çubuğunda düzenleyerek içindeki bir hücreye düzenlemeyi etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.

Biçimleri ve formülleri Uzat veri aralığı     Kalan listesinin biçimini eşleştirilecek bir listenin sonuna eklediğiniz yeni öğeleri otomatik olarak biçimlendirmek için seçin. Her satırda yinelenen formüller de kopyalanır. Genişletilmiş için biçimler ve formüller yeni satırdan önceki son beş satırın en az üçü görünmesi gerekir.

Otomatik yüzde girişini etkinleştir     Select çarpmak için 100 ile tüm sayıları yüzde olarak biçimlendirilmiş hücrelere girdiğiniz 1'den küçük biçimlendirin. Tüm sayıları yüzde olarak biçimlendirilmiş hücrelerde girin, eşit veya 1'den büyük sayılar da dahil olmak üzere biçimlendirme 100 ile çarpmak için bu onay kutusunu temizleyin.

Hücre değerleri için Otomatik Tamamla'yı etkinleştirme     Bir veri sütunundaki yazmaya başladığınız metin girişlerini tamamlar. Yazdığınız ilk birkaç harfini o sütundaki varolan girişi eşleşiyorsa, Excel kalan metinde sizin için doldurur.

IntelliMouse tekerleği ile Yakınlaştır     Microsoft IntelliMouse işaret aygıtını varsa, çalışma sayfasına veya grafiğe sayfada kaydırma yerine uzaklaştırmak için Tekerlek düğmesini ayarlar.

Kullanıcı bir zaman alıcı işlemi yapıldığında uyar     Bir işlem işlenmesi çok uzun zaman alabilir ve çok sayıda hücre etkileyen açtığında uyarılma istiyorsanız seçin.

 • Bu sayı bir hücre (bin) etkilenen olduğunda     Bildirim olmadan bir işlem tarafından etkilenen hücreler sayısı üst sınırı belirlemenizi sağlar. Etkilenen hücreler sayısı üst sınırı daha fazla hücre varsa, size bildirilir.

 • Sistem ayırıcılarını kullan     Varsayılan ondalık ve binlik kullanmayı seçin ayırıcılar. Farklı ayırıcılar girmek için.

  • Ondalık ayırıcı     Varsayılan ondalık ayırıcıyı değiştirmek için ayırıcılarını kullanişaretini kaldırın, Ondalık ayırıcı kutusunda varsayılan ayırıcıyı seçin ve ardından kullanmak istediğiniz ayırıcı yazın.

  • Binlik ayırıcı     Varsayılan binlik ayırıcıyı değiştirmek için ayırıcılarını kullantemizlemek için içinde varsayılan ayırıcıyı seçin Binlik ayırıcı kutusunu ve ardından kullanmak istediğiniz ayırıcı yazın.

Kesme, kopyalama ve yapıştırma

Yapıştırma Seçenekleri düğmelerini göster     Excel, Yalnızca biçimlendirme ve Hücreleri Bağlagibi yapıştırdığınızda otomatik olarak özel seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek için seçin.

Ekleme seçeneklerini göster     Excel, hücre, satır veya sütunları, Biçimlendirmeyi aynı olarak yukarıda ve Biçimlendirmeyi Temizlegibi eklediğinizde otomatik olarak özel seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek için seçin.

Kesme, kopyalama ve sıralama eklenmiş nesneleri kendi üst hücrelerle     Grafik nesnelerini, düğmeler, metin kutuları, çizilmiş nesneleri ve bunların kestiğiniz her ilişkili hücreleri, Kopyala, filtre veya sıralama resimlerle çalışma sayfasında tutar.

Görüntü

Bu son belgelerin sayısını gösterme     Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklattığınızda bu çalışma kitaplarının hızla açmak için son kullanılan çalışma kitaplarını altında Son belgelerin listesini görüntüler. Bu son belgelerin sayısını göster kutusunda görüntülemek istediğiniz çalışma kitaplarını sayısını girin. 0 ve 50 arasında pozitif bir sayı seçin veya girin.

Cetvel birimlerini     Düzen görünümü cetvelde görüntülemek istediğiniz birimleri seçmenizi sağlar.

Tüm pencereleri görev çubuğunda göster      Windows görev çubuğunda birden çok çalışma kitaplarını görüntülemek için seçin.

Formül çubuğunu göster     Formül çubuğunu görüntüler. Formül çubuğunda çalışma sayfasının en üstünde görüntülenir.

İşlev ekran ipuçlarını gösterme     Formülü otomatik tamamlama açık olduğunda görüntülenen işlevlerin listesi seçtiğiniz işlevleri açıklamalarını görüntüler kısa.

Grafik öğesi adlarını üzerine gidildiğinde Göster     İşaretçiyi getirdiğinizde bir grafik öğesi adını görüntüler.

Veri noktası değerlerini üzerine gidildiğinde Göster     İşaretçiyi getirdiğinizde bir veri noktasının değerini görüntüler.

Açıklama içeren hücreler için Göster     Çalışma sayfasında açıklamaları nasıl görüntüleneceğini saptamak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

 • Açıklama veya gösterge Yok'u     Açıklamaları ve açıklama göstergelerini iliştirilmiş açıklamaları olan hücrelerde gizler.

 • Yalnızca, göstergeleri ve açıklamalar üzerine gidildiğinde     Hücreye iliştirilmiş bir açıklama bir hücreyi sağ üst köşesinde küçük bir üçgen görüntüler. Yalnızca bir işaretçi açıklamayı içeren hücreyi üzerinde beklettiğinizde yorumlar görüntülenir.

 • Açıklamaları ve göstergelerini     Hücreye iliştirilmiş açıklama olduğunda açıklama ve açıklama göstergesi, bir hücreyi sağ üst köşesindeki küçük üçgen görüntüler.

Bu çalışma kitabının seçeneklerini göster

Bu çalışma kitabının seçeneklerini göster     Bu liste kutusundaki seçenek tarafından etkilenen çalışma kitabını seçin.

Yatay kaydırma çubuğunu göster     Çalışma sayfasının en altında yatay kaydırma çubuğunu görüntüler.

Dikey kaydırma çubuğunu göster     (Sağdan sola dil modu kullanırken) (soldan sağa dil modu kullanırken) çalışma sayfasının sağ tarafındaki veya sol tarafında dikey kaydırma çubuğunu görüntüler.

Sayfa sekmelerini göster     Çalışma sayfası sekmelerini görüntüler, böylece arasında hareket etme ve tek tek çalışma sayfalarını seçin. Çalışma sayfası sekmelerini çalışma sayfası penceresinin en altında görünür.

Otomatik Filtre menü grubu tarihler     Tarihleri hiyerarşik gruplandırmasını tarihleri bir tarih filtresi otomatik filtre menüsü altındaki listesinde tarih sıradüzensel olmayan bir liste olarak değişir. Örneğin, el ile iki basamaklı yıl sıradüzensel olmayan bir listeden seçerek yalnızca iki basamaklı yıl için filtre uygulayabilirsiniz.

Nesneler için Göster     Çalışma kitabındaki grafik nesneleri gösterme veya gizleme için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

 • Tüm     Tüm grafik nesnelerinin, düğmeler, metin kutuları, çizilmiş nesneleri ve resimleri görüntüler.

 • Hiç (nesneleri Gizle)     Tüm grafik nesnelerinin, düğmeler, metin kutuları, çizilmiş nesneleri ve resimleri gizler. Gizli nesneleri yazdırılmaz.

Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster

Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster    Bu liste kutusundaki seçenek tarafından etkilenen çalışma sayfasını seçin.

Satır ve sütun başlıklarını gösterme     Satır numaralarını (soldan sağa dil modu kullanırken) sol tarafındaki veya sağ tarafındaki (sağdan sola dil modu kullanırken) çalışma sayfasının üst çalışma sayfası ve sütun harflerini görüntüler.

Hücrelerde formüllerin hesaplanmış sonuçları yerine formülleri göster     Hücrelerde formüllerin ürettiği değerler yerine formülleri görüntüler.

Sayfa Sonlarını Göster     Excel tarafından otomatik olarak ayarlanan sayfa sonlarını görüntüler.

Değeri sıfır olan hücrelerde sıfır göster     0 (sıfır) sıfır değerlerini içeren hücreleri içinde görüntüler.

Seviyelendirme uygulandıysa seviyelendirme simgelerini göster     Seviyelendirme simgelerini görüntüler. Çalışma sayfasında bir seviyelendirme içermiyorsa, seviyelendirme simgelerini görüntülenmez.

Kılavuz çizgilerini gösterme     Kılavuz çizgileri görüntüler. Kılavuz çizgilerini yazdırma için Sayfa düzeni sekmesindeki Sayfa Seçenekleri grubunda Kılavuz çizgileri altında Yazdır onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 • Kılavuz çizgi rengi     Kılavuz çizgilerinin rengini ayarlar. Otomatiktıklatırsanız, Windows Denetim Masası'nda tanımlanmış metin rengini kılavuz çizgi rengi dayanır.

Formüller

Birden çok zincirleme hesaplama etkinleştirme     Varsayılan olarak seçilidir, bu seçenek hızlı hesaplama birden fazla işlemcinin kullanarak sağlar. En çok 64 işlemci çekirdeği kullanarak Excel yalnızca destekler dikkat edin.

Hesaplama iş parçacığı sayısı     Hesaplamada kullanılan işlemci sayısını belirtmenizi sağlar.

 • Bu bilgisayardaki tüm işlemciler kullanma     Varsayılan olarak seçilidir, bu seçenek tüm bilgisayarınızda kullanılabilir işlemciler kullanır.

 • El ile     Kullanmak istediğiniz işlemci sayısını belirtmenizi sağlar. El ile kutusunda 1 ile 1024 arasında pozitif bir sayı girin.

Bu çalışma kitabını hesaplarken

Bu çalışma kitabını hesaplarken    Bu liste kutusundaki seçenek tarafından etkilenen çalışma kitabını seçin.

Diğer belgelerin bağlantılarını güncelleştirme     Hesaplar ve diğer uygulamalar için başvurular içeren formüller güncelleştirir.

Duyarlık görüntülendiği gibi ayarlama     Kalıcı olarak depolanmış değerleri hücrelerde her biçimi, ondalık basamak dahil olmak üzere görüntülenir için tam duyarlılık (15 basamak) değiştirir.

Kullanım 1904 tarih sistemi     İçinden tüm tarihlerin hesaplanma başlangıç tarihini 1 Ocak 1900'den 2 Ocak 1904 ile değiştirir.

Dış bağlantı değerlerini Kaydet     Excel çalışma sayfasına bağlıdır, bu dış bir belgede yer alan değerleri kopyalarını kaydeder. Dış belgesine büyük boyutlu aralıklara bağlantılar içeren çalışma sayfasını açmak için çok uzun sürüyor veya çok büyük miktarda disk alanı gerektirir, dış bağlantı değerlerini Kaydet onay kutusunu temizleyerek disk alanı ve çalışma açmak için gereken zamanı azaltabilirsiniz Sayfa.

Genel

Sesle geri bildirim sağlama     Açma, kaydetme, yazdırma dosyaları ve hata iletileri görüntüleme gibi Microsoft Office program olayları ile ilişkilendirilmiş kullanılabilir sesleri çalar. Denetim Masası'nda farklı olaylara atanmış sesler değiştirilebilir. Microsoft Windows'da, Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın. Windows Vista'da donanım ve Ses'itıklatın ve ardından Ses'itıklatın. Sesler sekmesini tıklatın. Olayla ilişkilendirilen sesi değiştirmek için listeden program olayı tıklatın ve uygulamak istediğiniz sesi seçin. Windows XP'de, Ses, konuşma ve müzik aygıtları'ıtıklatın. Ses düzenini değiştir ' i tıklatın ve ardından Sesler sekmesini tıklatın. Seçin veya herhangi bir Office programında Ses çıkar onay kutusunu temizleyin, bunu da açıp diğer tüm Office programları için açıktır. Bilgisayarınızda ses kartı çoğu sesleri çalmak için olması gerekir.

Animasyon sesle geri bildirim sağlayın     Çalışma kitabı hareketini görüntüler ve eklediğinizde veya hücre, satır veya sütun silme değiştirir. Animasyon bazı sistemlerinde video performansını yavaşlatabilir.

Dinamik veri değişimi (DDE) kullanan diğer uygulamaları yoksay     Dinamik Veri Değişimi (DDE) kullanan başka uygulamalar ile veri alışverişi engeller.

Otomatik bağlantıları güncelleştirmek için sor     Bağlantılı öğeleri güncelleştirilmeden önce onaylamanızı sağlayan bir ileti görüntüler.

Eklenti kullanıcı arabirimi hatalarını göster     Yükleme ve kullanma eklentiler kullanıcı arabirimi hatalarını görüntüler.

Ölçek içeriği A4 veya 8,5 x 11" kağıt boyutları     Bazı ülkelerden veya bölgelerden için standart kağıt boyutunu harfi olan; başkaları için standart A4 boyuttur. Excel'in başka bir ülke veya bölge (örneğin, A4) standart kağıt boyutunu bunların düzgün ülke veya bölge (örneğin, Letter) için standart kağıt boyutunu yazdırma olacak şekilde biçimlendirilmiş belgeleri otomatik olarak ayarlamak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Bu seçenek yalnızca çıktısı etkiler. Belgenizde biçimlendirmeyi etkilemez.

Başlangıçta, tüm dosyaları açma     Başlangıçta, Excel dosyaları bu metin kutusuna yazdığınız klasöründen otomatik olarak açılır. Dosyanın tam yolunu klasörü dosyalarının konumunu belirtmek için metin kutusuna yazın.

Web Seçenekleri      Excel verilerini nasıl görüneceğini ve verileri bir Web tarayıcısında görüntülendiğinde yanıt seçeneklerini ayarlar.

Hizmet seçenekleri     Müşteri geri bildirim ve belge yönetimi seçeneklerini belirtmenizi sağlar.

Lotus uyumluluğu

Microsoft Office Excel menü tuşu     Şeritte, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimibir bileşenidir komutlarına erişmek için kullanabileceğiniz anahtar ayarlar.

Geçiş gezinme tuşları     Alternatif bir çalışma sayfasında gezinme, formül girişi, etiket girişi ve diğer eylemler için tuş kümesini etkinleştirir.

Lotus uyumluluğu ayarları

Lotus uyumluluğu ayarları     Bu liste kutusundaki seçenek tarafından etkilenen çalışma sayfasını seçin.

Geçiş formülü değerlendirmesi     Açılır ve Lotus 1-2-3 dosya biçimlerinin kaybolmalarını veya bilgilerini değiştirme değerlendirir. Bu seçenek belirlendiğinde, Excel metin dizelerini 0 (sıfır), 0 veya 1 ve veritabanı ölçütlerini Lotus 1-2-3'te kullanılan kurallara göre olarak Boole ifadeleri olarak değerlendirir.

Geçiş formülü girişi     Lotus 1-2-3'te girilen dönüştürür formülleri Excel sözdizimine 2,2 sözdizimi bırakın ve Excel'de tanımlanan yapar adları Lotus 1-2-3'te tanımlanan adları gibi davranır.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×