Gelişmiş ölçütler kullanarak filtre uygulama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Filtre uygulamak istediğiniz verilere karmaşık ölçütler (Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Kocak" gibi) gerekiyorsa Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu açmak için Veri > Gelişmiş’e tıklayın.

Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

Gelişmiş Filtre

Örnek

Genel Bakış

Birden çok ölçüt, bir sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Satış Temsilcisi = "Kocak" VEYA Satış Temsilcisi = "Biber"

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Tür = "Ürün" VE Satış > 1000

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Biber"

Birden çok ölçüt, tüm kümelerde bir sütun

(Satış > 6000 VE Satış < 6500 ) VEYA (Satış < 500)

Birden çok ölçüt, her kümede birden çok sütun

(Satış Temsilcisi = "Tekin" ve satış >3000) VEYA
(Satış Temsilcisi = "Koç" ve satış > 1500)

Joker karakter ölçütleri

Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'o' olan bir ad

Genel bakış

Gelişmiş komutu bazı önemli açılardan Filtre Uygula komutundan farklı çalışır.

 • Otomatik Filtre menüsü yerine Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu görüntüler.

 • Çalışma sayfasının üzerindeki ayrı bir ölçüt aralığına ve filtre uygulamak istediğiniz hücre aralığına veya tabloya gelişmiş ölçütler yazın. Microsoft Office Excel, Gelişmiş Filtre iletişim kutusundaki ayrı ölçüt aralığını gelişmiş ölçütler için kaynak olarak kullanır.

Örnek veriler

Bu makaledeki tüm yordamlarda aşağıdaki örnek veriler kullanılmıştır.

Verileri, ölçüt aralığı (a1: C4) olarak kullanılacak liste aralığını ve liste aralığını (a6: C10) üzerindeki dört boş satırlar içerir. Ölçüt aralığının sütun etiketleri varsa ve liste aralık ve ölçüt değerler arasındaki en az bir boş satır ekler.

Bu verilerle çalışmak için aşağıdaki tabloda seçin, kopyalayın ve sonra da yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın.

Tür

Satıcı

Satış

Tür

Satıcı

Satışlar

İçecekler

Göktepe

5122 TL

Et ürünleri

Etikan

450 TL

ürün

Ersan

6328 TL

Ürün

Etikan

6544 TL

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçleri kullanarak iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek:

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Metin veya değer yazmak için eşittir işaretini kullanma

Hücreye metin veya değer yazarken eşittir işareti (=) formül belirttiğinden Excel ne yazdığınızı değerlendirir; bununla birlikte bu işlem istenmeyen filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer için eşitlik karşılaştırması işlecini göstermek üzere ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

=''= giriş ''

Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız

Excel'in değerlendirip görüntülediği

="=Oktay"

=Oktay

="=3000"

=3000

Büyük/küçük harf duyarlılığını dikkate alma

Verilere filtre uyguladığınızda, Excel küçük harf karakterlerle büyük harf karakterler arasında ayrım yapmaz. Ancak, büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak için bir formül kullanabilirsiniz. Örneğin, Joker ölçüt bölümüne bakın.

Önceden tanımlı adlar kullanma

Bir aralığa Ölçüt adını verebilirsiniz; o aralığın başvurusu Ölçüt aralığı iletişim kutusunda otomatik olarak görüntülenecektir. Aynı zamanda, süzülecek liste aralığı için Veritabanı adını tanımlayabilir ve satırları yapıştırmak istediğiniz alan için Ayıkla adını tanımlayabilirsiniz ve bu aralıklar otomatik olarak sırasıyla Liste aralığı ve Hedef iletişim kutularında görünecektir.

Formül kullanarak ölçüt oluşturma

Ölçüt olarak, formülle elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.

 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketlerini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketlerini boş bırakın veya liste aralığındaki bir sütunun etiketi olmayan bir etiket kullanın (aşağıdaki örneklerde Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme).

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Hata liste aralığının filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

 • Ölçüt için kullandığınız formülün, verilerin ilk satırındaki karşılık gelen hücreye başvurmak için göreli başvuruyu kullanması gerekir.

 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvuru olması gerekir.

Birden çok ölçüt, bir sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:    (Satış Temsilcisi = "Kocak" VEYA Satış Temsilcisi = "Biber")

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 2. Sütun için birden çok ölçütle eşleşen satırları bulmak için ölçütleri doğrudan ölçüt aralığında ayrı satırlara alt alta yazın. Örneği kullanarak aşağıdakileri girin:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ="=Oktay"

  ="=Koç"

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$3 girin.

  Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  Et ürünleri

  Etikan

  450 TL

  ürün

  Biber

  6328 TL

  Ürün

  Kocak

  6544 TL

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:    (Tür = "Ürün" VE Satışlar > 1000)

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 2. Birden çok sütunda birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için ölçütlerin tümünü ölçüt aralığında aynı satıra yazın. Örneği kullanarak şunu girin:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ="=Ürün"

  >1.000.000

 3. Liste aralığındaki hücrelerden birini tıklatın. Örneği kullanarak A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$2 girin.

  Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ürün

  Biber

  6328 TL

  Ürün

  Kocak

  6544 TL

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:     (Tür = "Sebze" VEYA Satış Temsilcisi = "Koç")

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 2. Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için ölçütleri ölçüt aralığında farklı satırlara yazın. Örneği kullanarak şunu girin:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ="=Ürün"

  ="=Koç"

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

  İpucu: Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 6. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örneği kullanarak $A$1:$C$3 girin.

  Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ürün

  Biber

  6328 TL

  Ürün

  Kocak

  6544 TL

Birden çok ölçüt, tüm kümelerde bir sütun

Boole mantığı:     ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) VEYA (Satışlar < 500) )

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 2. Her birinde tek bir sütun için ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için sütun başlığı aynı olan birden çok sütun ekleyin. Örneği kullanarak şunları girin:

  Tür

  Satıcı

  Satışlar

  Satışlar

  >6000

  <6500

  <500.000

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   İpucu: Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 6. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örneği kullanarak $A$1:$D$3 girin.

  Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  Et ürünleri

  Etikan

  450 TL

  ürün

  Biber

  6328 TL

Birden çok ölçüt, her kümede birden çok sütun

Boole mantığı:    ( (Satış Temsilcisi = "Kocak" VE Satış >3000) VEYA (Satış Temsilcisi = "Biber" VE Satış > 1500))

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 2. Her birinde birden çok sütunla ilgili ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için ölçütleri ölçüt aralığının ayrı sütunlarına ve satırlarına yazın. Örneği kullanarak şunu girin:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ="=Kocak"

  >3.000.000

  ="=Biber"

  >1.500.000

 3. Liste aralığındaki hücrelerden birini tıklatın. Örneği kullanarak A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$3 girin. Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olabilir:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ürün

  Biber

  6328 TL

  Ürün

  Kocak

  6544 TL

Joker karakter ölçütleri

Boole mantığı:    Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'r' olan ad

 1. Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin ölçüt olarak Koc yazarsanız, Excel "Kocak", "Koca" ve "Kocaman" sözcüklerini bulur.

  • Joker karakter kullanın.

   Joker karakter

   Bulduğu öğe

   ? (soru işareti)

   Herhangi bir tek karakter
   Örneğin, sm?th "atakan" ve "Atacan sözcüklerini" bulur

   * (yıldız)

   Herhangi bir sayıda karakter
   Örneğin, * Doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

   ~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

   Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde
   Örneğin, fy91 ~? "fy91?" sözcüklerini bulur

 2. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

 3. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Örneği kullanarak, şunları girin:

  Tür

  Satıcı

  Satış

  ="=Et*"

  ="=?o*"

 4. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 5. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   İpucu: Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 7. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örneği kullanarak $A$1:$C$3 girin.

  Siz ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun geçici olarak önünüzden kaldırılması için, İletişim Kutusunu Daralt Düğme görüntüsü 'a tıklayın.

 8. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satıcı

  Satışlar

  İçecekler

  Göktepe

  5122 TL

  Et ürünleri

  Etikan

  450 TL

  ürün

  Biber

  6328 TL

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×