Geçerli Access sürümlerinde Access 2003 Kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlama veya değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access 'in bir Access sürümünde veritabanı oluşturduysanız ve bu veritabanına Kullanıcı düzeyi güvenliği uyguladıysanız, bu dosyayı Access 2007 veya daha sonraki sürümlerinde açtığınızda bu güvenlik ayarları yerinde kalır. Ayrıca, Microsoft Office Access 2003 (Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı ve çeşitli Kullanıcı ve grup izni iletişim kutuları) tarafından sağlanan güvenlik araçlarını daha sonraki Access sürümlerinden başlatabilirsiniz. Bu makalede, Access 2003 güvenlik özelliklerinin nasıl çalıştığı açıklanır ve bunların nasıl başlatılacağını ve Access 2007 veya sonraki sürümlerinde nasıl kullanılacağı açıklanır.

Not: Bu makaledeki bilgiler yalnızca Access 2003 veya önceki sürümlerde (. mdb dosyası) oluşturulan bir veritabanına uygulanır. Access 2007 veya sonraki sürümlerinde (. accdb dosyaları) oluşturulan veritabanlarında Kullanıcı düzeyi güvenlik kullanılamaz. Ayrıca,. mdb Dosyanızı yeni biçime (bir. accdb dosyası) dönüştürürseniz, Access kullanıcı düzeyi güvenlik ayarlarınızı atar.

Bu makalede

Access 2007 veya sonraki sürümlerde Kullanıcı düzeyi güvenliği nasıl davranır

Access 2003

Kullanıcı düzeyi güvenliği ayarlama

Kullanıcı düzeyi güvenliği kaldırma

Nesne izinleri başvurusu

Access 2007 veya sonraki sürümlerde Kullanıcı düzeyi güvenliği nasıl davranır

Access 2007 ve sonraki sürümlerinde, Access 2003 ve önceki dosya biçimleri (. mdb ve. MDE dosyaları) kullanan veritabanları için Kullanıcı düzeyi güvenliği sağlanır. Sonraki sürümlerde, Access 'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir veritabanını açarsanız, bu veritabanında kullanıcı düzeyinde güvenlik uygulanmışsa, bu güvenlik özelliği bu veritabanı için tasarlanmış gibi çalışır. Örneğin, kullanıcıların veritabanını kullanmak için parola girmesi gerekir.

Ayrıca, Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı ve çeşitli Kullanıcı ve grup izni iletişim kutuları gibi Access 2003 ve önceki sürümlerinde sağlanan çeşitli güvenlik araçlarını başlatıp çalıştırabilirsiniz. Devam ettiğinizde, bu araçların yalnızca bir. mdb veya. MDE dosyası açtığınızda kullanılabileceğini unutmayın. Dosyaları. accdb dosya biçimine dönüştürürseniz, Access varolan tüm Kullanıcı düzeyi güvenlik özelliklerini kaldırır.

Access 2003

Aşağıdaki bölümlerde Access 2003 ve önceki sürümlerindeki Kullanıcı düzeyi güvenliğiyle ilgili temel bilgiler sağlanır. Önceki güvenlik modeli ve Kullanıcı düzeyi güvenliği konusunda bilginiz varsa, bu bölümleri atlayabilir ve bu makalenin devamındaki Kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlamak veya Kullanıcı düzeyi güvenliğini kaldırmakiçin doğrudan başlayabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyi güvenlik hakkında temel bilgiler

Access 'te Kullanıcı düzeyli güvenlik, sunucu tabanlı sistemlerde güvenlik mekanizmalarına benzer şekilde, kişilerin veya kişi gruplarının veritabanınızdaki nesnelere erişimine izin vermek veya bu gruplara erişimi kısıtlamak için şifreler ve izinler kullanır. Access 2003 veya önceki sürümlerinde, bir Access veritabanında kullanıcı düzeyinde güvenlik uygularken, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi, tek tek kullanıcıların veya Kullanıcı gruplarının tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve veritabanındaki makrolar. Örneğin, bir grup Kullanıcı veritabanındaki nesneleri değiştirebilir, başka bir grup yalnızca belirli tablolara veri girebilir ve üçüncü bir grup yalnızca belirli tablolara verileri görüntüleyebilir.

Access 2003 ve önceki sürümlerinde Kullanıcı düzeyli güvenlik, parola ve izinlerin bir birleşimini, bir kullanıcının veritabanındaki verilere veya nesnelere sahip olduğu erişim türlerini belirleyen bir dizi öznitelik kullanır. Bireysel kişiler veya kişi grupları için parola ve izinler ayarlayabilir ve bu parola ve izin birleşimleri, veritabanınızdaki nesnelere erişim izni verilen kullanıcı ve Kullanıcı gruplarını tanımlayan güvenlik hesapları haline gelir. Sırayla, kullanıcılar ve gruplar, çalışma grubu olarak bilinir ve Access bu bilgileri bir çalışma grubu bilgi dosyasında depolar. Access, çalışma grubu bilgileri dosyasını okur ve dosyadaki verilere dayalı olarak izinleri zorunlu tutar.

Varsayılan olarak, Access yerleşik kullanıcı KIMLIĞI ve iki yerleşik grup sağlar. Varsayılan Kullanıcı KIMLIĞI yöneticive varsayılan gruplar Kullanıcı ve yöneticilerle. Varsayılan olarak, Access yerleşik kullanıcı KIMLIĞINI kullanıcılar grubuna ekler çünkü tüm kimlikler en az bir gruba ait olmalıdır. Sırayla, kullanıcılar grubunun veritabanındaki tüm nesnelerde tam izinleri vardır. Ayrıca, yönetici KIMLIĞI de Yöneticiler grubunun üyesidir. Yöneticiler grubu en az bir kullanıcı KIMLIĞI içermeli (veritabanı Yöneticisi olmalıdır) ve yönetici KIMLIĞI siz değiştirene kadar varsayılan veritabanı yöneticisi olur.

Access 2003 veya önceki sürümleri başlatıldığında, Access size yönetici kullanıcı KIMLIĞINI atar ve böylece her varsayılan grubun bir üyesini oluşturur. Bu KIMLIK ve bu gruplar (yönetici ve kullanıcılar) veritabanındaki tüm nesnelerde tüm kullanıcılara tüm izinleri verir; bu, Kullanıcı düzeyi güvenliği yapmadığınız sürece tüm kullanıcıların tüm. mdb dosyalarındaki nesneleri açabilme, görüntüleyebilmesini ve değiştirebilmesini anlamına gelir.

Access 2003 veya önceki sürümlerinde kullanıcı düzeyi güvenliği uygulamanın bir yolu, kullanıcılar grubunun izinlerini değiştirmek ve yöneticiler gruplarına yeni yöneticiler eklemektir. Bunu yaptığınızda, Access yeni kullanıcıları otomatik olarak kullanıcılar grubuna atar. Bu adımları uyguladığınızda, kullanıcıların korumalı veritabanını açtıklarında parola ile oturum açması gerekir. Bununla birlikte, örneğin, bir grup kullanıcının verileri girmesine izin verin ve yalnızca bu verileri okumak için, örneğin, ek kullanıcılar ve gruplar oluşturmanız ve onlara veritabanındaki nesnelerden belirli bir kısmına belirli izinler vermeniz gerekir . Bu tür Kullanıcı düzeyi güvenliği uygulamak karmaşık bir görev olabilir. Bu işlemin basitleştirilmesine yardımcı olmak Için Access, tek adımlı bir işlemde Kullanıcı ve grup oluşturmayı kolaylaştıran Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nı sağlar.

Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı, izin atamanıza ve Kullanıcı ve grup hesapları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcı hesapları, bir Access çalışma grubundaki veritabanı nesnelerini görüntülemek, kullanmak veya değiştirmek için kullanıcının izinlerini yönetmek için gereken kullanıcı adlarını ve benzersiz kişisel KIMLIK numaralarını (PID) içerir. Grup hesapları, sırayla bir çalışma grubunda bulunan Kullanıcı hesapları topluluğudur. Access, Grup adı ve PID 'yi kullanarak her iş grubunu tanımlar ve bir gruba atanan izinler gruptaki tüm kullanıcılara uygulanır. Sihirbazı kullanma hakkında daha fazla bilgi Için Bu makalenin devamındaki Kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlamabölümüne bakın.

Sihirbazı tamamladıktan sonra, bir veritabanı ve var olan tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için çalışma grubunuzdaki Kullanıcı ve grup hesapları için izinleri el ile atayabilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca, siz veya başka bir Kullanıcı bir veritabanına eklediğiniz tüm yeni tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için Access 'in atadığı varsayılan izinleri ayarlayabilirsiniz.

Çalışma grupları ve çalışma grubu bilgi dosyaları

Access 2003 ve önceki sürümlerinde, çalışma grubu, verileri paylaşan çok kullanıcılı bir ortamdaki Kullanıcı grubudur. Çalışma grubu bilgi dosyası, tek tek kullanıcılar veya Kullanıcı grupları için ayarlanan Kullanıcı ve grup hesaplarını, parolaları ve izinleri içerir. Bir veritabanını açtığınızda, Access çalışma grubu bilgileri dosyasındaki verileri okur ve dosyanın içerdiği güvenlik ayarlarını uygular. Sırasıyla, Kullanıcı hesabı kullanıcının izinlerini yönetmek için Access 'in oluşturduğu bir Kullanıcı adı ve kişisel KIMLIK (PID) birleşimidir. Grup hesapları Kullanıcı hesapları koleksiyonlarıdır ve Access bunları Grup adına ve kişisel KIMLIĞE (PID) göre de tanımlar. Gruba atanan Izinler, gruptaki tüm kullanıcılar için geçerlidir. Bu güvenlik hesaplarına veritabanları ve tabloları, sorguları, formları, raporları ve makrolarının izinleri atanabilir. İzinler, güvenlik özelliklerini kullanan veritabanında depolanır.

Bir Kullanıcı Access 2003 veya önceki sürümlerini ilk kez çalıştırdığında, Access, Access 'i yüklerken kullanıcının belirttiği ad ve kuruluş bilgileriyle tanımlanan bir Access çalışma grubu bilgi dosyasını otomatik olarak oluşturur. Access 2003 Için, Kurulum programı bu çalışma grubu bilgi dosyasının göreli konumunu aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarına ekler:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

ve

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Sonraki kullanıcılar, varsayılan çalışma grubu dosyası yolunu HKEY_USERS kayıt defteri anahtarındaki değerden devralır. Bu bilgilerin belirlenmesi genellikle kolay olduğundan, yetkisiz kullanıcıların bu çalışma grubu bilgi dosyasının başka bir sürümünü oluşturması olasıdır. Dolayısıyla, yetkisiz kullanıcılar, bu çalışma grubu bilgi dosyasıyla tanımlanan çalışma grubundaki bir yönetici hesabının (Yöneticiler grubunun üyesi) geri alınamaz izinlerini kabul edebilir. Yetkisiz kullanıcıların bu izinleri kabul etmek, yeni bir çalışma grubu bilgi dosyası oluşturmak ve bir çalışma grubu KIMLIĞI 'ni (WıD), yeni çalışma grubu bilgilerini oluştururken girdiğiniz 4-20 karakterlik büyük/küçük harf duyarlı alfasayısal dizeyi dosyasý. Yeni çalışma grubu oluşturma, bu çalışma grubu dosyası için yönetici grubunu benzersiz şekilde tanımlar. Yalnızca WıD 'yi bilen kişiler, çalışma grubu bilgi dosyasının bir kopyasını oluşturabilir. Yeni dosyayı oluşturmak Için, Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nı kullanırsınız.

Önemli: Tam adınızı, kuruluşunuzu ve çalışma grubu KIMLIĞINIZI, harflerin büyük veya küçük olduğu (üç girdilerin tümünde) ve güvenli bir yerde saklayın. Çalışma grubu bilgileri dosyasını yeniden oluşturmanız gerekiyorsa, aynı adı, organizasyonu ve çalışma grubu KIMLIĞINI sağlamanız gerekir. Bu girişleri unutursanız veya kaybederseniz veritabanlarınıza erişiminizi kaybedebilirsiniz.

İzinler nasıl çalışır ve kimler atayabilir?

Kullanıcı düzeyi güvenliği iki tür izni tanır: açık ve örtük. Açık izinler, doğrudan bir kullanıcı hesabına verilen izinlerdir; başka hiçbir Kullanıcı etkilenmez. Örtük izinler, bir grup hesabına verilen izinlerdir. Bu gruba bir kullanıcı eklendiğinde grubun izinleri kullanıcıya eklenir; gruptan bir kullanıcının kaldırılması, grubun izinlerini o kullanıcıdan alır.

Bir Kullanıcı, güvenlik özelliklerini kullanan bir veritabanı nesnesinde işlem gerçekleştirmeye çalıştığında, bu kullanıcının izinleri kümesi bu kullanıcının açık ve örtük izinlerinin kesişimine bağlıdır. Kullanıcının güvenlik düzeyi, bu kullanıcının açık izinlerinin en az sınırlayıcıdır ve söz konusu kullanıcının ait olduğu tüm grupların ve tüm grupların izinleridir. Bu nedenle, çalışma grubunu yönetmeye en az karmaşık yol, tek tek kullanıcılar yerine yeni gruplar oluşturmak ve gruplara izinler atamaktır. Ardından, tek tek kullanıcıların izinlerini gruplardan kullanıcıları ekleyerek veya kaldırarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yeni izinler vermeniz gerekiyorsa, tek bir işlemdeki grubun tüm üyelerine bu üyelere atayabilirsiniz.

Veritabanı nesnesinin Izinleri şu şekilde değiştirilebilir:

 • Veritabanı oluşturulduğunda kullanımda olan çalışma grubu bilgi dosyasının Yöneticiler grubunun üyeleri.

 • Nesnenin sahibi.

 • Nesne için yönetici izinleri olan tüm kullanıcılar.

Kullanıcılar şu anda bir eylem gerçekleştiremeyebilse de, eylemi gerçekleştirmek için kendilerine izinler verebilir. Bu, kullanıcı Yöneticiler grubunun bir üyesiyse veya bir kullanıcı nesnenin sahibiyseniz doğrudur.

Tablo, sorgu, form, rapor veya makro oluşturan kullanıcı bu nesnenin sahibidir. Buna ek olarak, veritabanındaki izinleri değiştirebilecekleri kullanıcılar grubu, bu nesnelerin sahipliğini de değiştirebilir veya bu nesneleri yeniden oluşturabilir ve bu nesneler, her ikisi de nesnelerin sahipliğini değiştirme yolları olabilir. Bir nesneyi yeniden oluşturmak Için, nesnenin kopyasını oluşturabilir veya başka bir veritabanına içeri aktarabilir veya başka bir veritabanına aktarabilirsiniz. Bu, veritabanının kendisiyle birlikte nesneleri aktarmanın en kolay yoludur.

Not: Kopyalama, içeri aktarma veya dışarı aktarma, RunPermissions özelliği sahibiolarak ayarlanmış bir sorgunun sahipliğini değiştirmez. Sorgunun sahipliğini yalnızca, RunPermissions özelliği Kullanıcıolarak ayarlanmışsa değiştirebilirsiniz.

Güvenlik hesapları

Access 2003 çalışma grubu bilgi dosyası aşağıdaki önceden tanımlanmış hesapları içerir.

Hesap

İşlev

Admin

Varsayılan Kullanıcı hesabı. Bu hesap, Visual Basic for Applications (VBA) ve Microsoft Office Excel 2003 gibi Microsoft Jet veritabanı altyapısını kullanan tüm Access ve diğer programlar için de aynıdır.

Yöneticileri

Yöneticinin grup hesabı. Bu hesap, her çalışma grubu bilgi dosyası için benzersizdir. Varsayılan olarak, Yönetici kullanıcısı Yöneticiler grubunun bir üyesidir. Her zaman Yöneticiler grubunda en az bir kullanıcı olmalıdır.

Kullanıcılar

Tüm kullanıcı hesaplarından oluşan grup hesabı. Yöneticiler grubunun bir üyesi, kullanıcılar grubuna otomatik olarak Kullanıcı hesapları ekler. Bu hesap, çalışma grubu bilgileri dosyası için aynıdır, ancak yalnızca söz konusu çalışma grubunun yöneticileri grubunun üyeleri tarafından oluşturulan kullanıcı hesaplarını içerir. Varsayılan olarak, bu hesabın tüm yeni oluşturulmuş nesnelerde tam izinleri vardır. Kullanıcılar grubundan bir kullanıcı hesabını kaldırmanın tek yolu, Yöneticiler grubunun bir üyesi içindir ve o kullanıcıyı siler.

Aslında Access 2003 ve önceki sürümlerinde güvenlik, her zaman etkindir. Çalışma grubu için oturum açma yordamını etkinleştirinceye kadar, varsayılan yönetici kullanıcı hesabını boş bir parolayla kullanarak başlangıçta Access 'in tüm kullanıcılara açık oturum açma işlemleri. Access 'in arkasında, Access çalışma grubu için yönetici hesabı olarak yönetici hesabını kullanır. Access, yönetim hesabını, herhangi bir veritabanı ve tablo, sorgu, form, rapor ve makro oluşturma

Yöneticiler ve sahipler önem taşımaktadır çünkü bu izinler alınamaz:

 • Yöneticiler (Yöneticiler grubunun üyeleri), çalışma grubunda oluşturulan nesneler için her zaman tüm izinleri alabilirler.

 • Tablo, sorgu, form, rapor veya makronun sahibi olan bir hesap, bu nesne için her zaman tüm izinleri alabilir.

 • Veritabanına sahip bir hesap, bu veritabanını her zaman açabilir.

Yönetici Kullanıcı hesabı Access 'in her kopyası için tamamen aynı olduğu için, veritabanınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ilk adımlar, yönetici ve sahip kullanıcı hesaplarını tanımlamaktır (veya hem yönetici hem de sahip hesaplar olarak tek bir kullanıcı hesabı kullanın) ve ardından Yöneticiler grubundan yönetici kullanıcı hesabını kaldırın. Aksi takdirde, Access 'in kopyasını içeren herkes, yönetici hesabını kullanarak çalışma grubunuza oturum açabilir ve çalışma grubunun tabloları, sorguları, formları, raporları ve makrolarının tüm izinlerine sahip olur.

Yöneticiler grubuna istediğiniz kadar Kullanıcı hesabı atayabilirsiniz, ancak yalnızca bir kullanıcı hesabı veritabanına sahip olabilir; sahibi olan hesap, veritabanı oluşturulduğunda etkin olan kullanıcı hesabı veya yeni bir veritabanı oluşturularak sahiplik aktarıldığında, veritabanının tüm nesneleri. Bununla birlikte, grup hesapları bir veritabanındaki tablo, sorgu, form, rapor ve makrolara sahip olabilir.

Güvenlik hesaplarını düzenlerken dikkat edilecek noktalar

 • Access 'te yalnızca Kullanıcı hesapları oturum açabilir; Grup hesabı kullanarak oturum açamazsınız.

 • Veritabanı kullanıcıları için oluşturduğunuz hesaplar, bu kullanıcıların veritabanını kullandıklarında katılacağı çalışma grubu bilgi dosyasında depolanması gerekir. Veritabanını oluşturmak için farklı bir dosya kullanıyorsanız, hesapları oluşturmadan önce dosyayı değiştirin.

 • Yöneticiniz ve kullanıcı hesaplarınız için benzersiz bir parola oluşturduğunuzdan emin olun. Yönetici hesabını kullanarak oturum açabilen bir Kullanıcı, çalışma grubunda oluşturulmuş tüm tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için her zaman tam izinler alabilir. Sahip hesabı kullanarak oturum açabilen bir Kullanıcı, o kullanıcının sahip olduğu nesneler için her zaman tüm izinleri alabilirler.

Kullanıcı ve grup hesapları oluşturduktan sonra aralarındaki ilişkileri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Access, çalışma grubundaki, her bir kullanıcının ait olduğu ve her gruba ait olan grupların bulunduğu hesapların raporunu yazdırır.

Not: Microsoft Access 2,0 ile oluşturulmuş bir çalışma grubu bilgi dosyası kullanıyorsanız, Kullanıcı ve grup bilgilerini yazdırmak için Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmalısınız. Çalışma grubu bilgi dosyası Microsoft Access 97 veya sonraki sürümüyle oluşturulmuşsa, çalışma grubundaki tüm kullanıcılar Kullanıcı ve grup bilgilerini yazdırabilir.

Kullanıcı düzeyi güvenliği ayarlama

Bu bölümdeki adımlarda, Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nın başlatılması ve çalıştırılması açıklanmaktadır. Bu adımların, Access 2007 veya daha önceki sürümlerinde açılan Access 2003 veya önceki dosya biçimine sahip veritabanlarında uygulanacağını unutmayın.

Önemli: Access 2007 veya sonraki sürümlerinde, varsayılan çalışma grubu bilgileri dosyasını belirtmek için Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nı kullanıyorsanız, Access 'i başlattığınızda çalışma grubu bilgileri dosyasına işaret eden/WRKGP komut satırı anahtarını da kullanmalısınız. Access ile komut satırı anahtarı kullanma hakkında daha fazla bilgi Için, Microsoft Office ürünlerinin makale komut satırı anahtarlarıbölümüne bakın.

Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nı başlatma

 1. Yönetmek istediğiniz. mdb veya. MDE dosyasını açın.

 2. Veritabanı araçları sekmesinin Yönet grubunda, Kullanıcılar ve izinler'In altındaki oku tıklatın ve ardından Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı 'nıtıklatın.

 3. Sihirbazı tamamlamak için her sayfadaki adımları Izleyin.

  Notlar: 

  • Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı, geçerli Access veritabanının aynı adı ve. bak dosya adı uzantısına sahip bir yedekleme kopyasını oluşturur ve geçerli veritabanında seçili nesneler için güvenlik önlemleri kullanır.

  • Geçerli Access veritabanınız parola kullanarak VBA kodunu korumanıza yardımcı olursa sihirbaz size işlemi başarıyla tamamlamak için girmeniz gereken parolayı sorar.

  • Sihirbaz aracılığıyla oluşturduğunuz tüm parolalar, Sihirbazı kullanmayı bitirdiğinizde yazdırılmış olan Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı raporunda yazdırılır. Bu raporu güvenli bir yerde tutmalısınız. Bu raporu, çalışma grubu dosyanızı kaybolursa veya bozuksa yeniden oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyi güvenliği kaldırma

Access 2007 veya üzeri çalışırken Kullanıcı düzeyi güvenliği kaldırmak Için. mdb dosyasını. accdb dosyası olarak kaydedin.

Dosyanın bir kopyasını. ACCDB biçimi

 1. Dosya sekmesine tıklayın. Backstage görünümü açılır.

 2. Sol tarafta Paylaş'ı tıklatın.

 3. Sağ tarafta, veritabanını farklı kaydet'i tıklatın ve Access veritabanı (*. accdb)seçeneğini tıklatın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Dönüştürülen veritabanının kaydedileceği konumu bulmak için Kayıt yeri listesini kullanın.

 5. Kayıt türü listesinde Access 2007-2016 veritabanı (*. accdb)öğesini seçin.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Not: Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office düğmesi 'ne tıklayın ve sonra da Dönüştür 'e tıklayarak veritabanını bu veritabanına kaydedin . ACCDB dosya biçimi.

Nesne izinleri başvurusu

Aşağıdaki tablo, veritabanı ve veritabanındaki nesneler için ayarlayabileceğiniz izinleri listeler ve bu, her izin ayarını kullanmanın etkisini veya sonucunu açıklar.

İzin

Bu nesneler için geçerlidir

Sonuç

Aç/aç

Tüm veritabanı, formlar, raporlar, makrolar

Kullanıcılar, kod modüllerinde yordamlar dahil, nesneyi açabilir veya çalıştırabilirler.

Özel Kullanımda Aç

Tüm veritabanı

Kullanıcılar bir veritabanını açabilir ve diğer kullanıcıları kilitleyemez.

Tasarımı oku

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar listelenen nesneleri Tasarım görünümünde açabilir.

Not: Bir tablo veya sorgudaki verilere erişim verdiğinizde, verileri oku veya verileri güncelleştir gibi başka bir izin atayarak, tasarımın doğru olması ve verileri görüntülemesi gerekir.

Tasarımı değiştirme

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar, listelenen nesnelerin tasarımını değiştirebilirler.

Yönetmeyi

Tüm veritabanı, tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcı veya grup nesnenin sahibi olmasa da, kullanıcılar listelenen nesnelere izin atayabilir.

Verileri okuma

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudaki verileri okuyabilir. Kullanıcıların sorguları okumasına izinleri vermek Için, bu kullanıcılara üst tabloları veya sorguları okuma izni vermeniz gerekir. Bu ayar, verilerin yanı sıra kullanıcıların tablonuzu veya sorgu tasarımınızı okuyabileceği anlamına gelen tasarım okuma izni anlamına gelir.

Verileri güncelleştirme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudaki verileri güncelleştirebilir. Kullanıcıların üst tabloyu veya sorguları güncelleştirme izinleri olmalıdır. Bu ayar hem tasarımı oku hem de veri Oku izinlerini belirtir.

Veri ekleme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tabloya veya sorguya veri ekleyebilir. Sorgular Için kullanıcıların üst tablolara veya sorgulara veri eklemek için izinlere sahip olmaları gerekir. Bu ayar hem verileri oku hem de Tasarım Oku izinlerini belirtir.

Verileri silme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablodan veya sorgudan verileri silebilir. Sorgularda, kullanıcıların üst tablolardaki veya sorgulardaki verileri silme izinleri olmalıdır. Bu ayar hem verileri oku hem de Tasarım Oku izinlerini belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×