Görsel araçları gösterme ve gizleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım görünümünde sayfalar üzerinde çalışırken bu görünümde genellikle görünmeyen içerik bölgeleri, kenar boşlukları ve doldurma gibi sayfa öğelerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda görsel araçlar, görünmeyen veya boş sayfa tasarım öğelerini görüntülemenize olanak sağlar, böylece sayfa yapısı ve düzeni üzerinde tam denetim sahibi olursunuz. Görsel araçlar, sayfanın içeriği, tasarımı, düzeni ve yapısı üzerinde çalışmayı kolaylaştırır.

Bu makale, görsel araçları tanıtır, görsel araçların işlevini anlatır ve Tasarım görünümünde çalışırken hızlı bir şekilde bunları nasıl gösterebileceğinizi veya gizleyebileceğinizi gösterir.

Bu makalede

Görsel yardımlar nelerdir?

Her görsel aracı ne gösterir?

Görsel araçları gösterme ve gizleme

Görsel araçlar nedir?

Görsel araçlar, sayfadaki görünmeyen ve boş olan tüm öğeleri ve özellikleri Tasarım görünümündeki bir sayfada görüntüleyebileceğiniz göstergelerdir. Boş HTML etiketi ve görünmeyen Microsoft ASP.NET denetimleri gibi görünmeyen ve boş stilleri olan öğeleri tanımlamak için görsel araçları kullanabilirsiniz. Ayrıca, Görsel Araçlar sayesinde bir sayfada bulunan sayfa öğelerinin kenar boşlukları ile doldurmayı ve içerik bölgelerini (yalnızca ASP.NET sayfalarında ve Dinamik Web Şablonları'nda) görebilirsiniz.

Görsel öğeleri gizlediğinizde, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Tasarım görünümündeki sayfa düzeni tarayıcıdaki sayfa düzeni ile eşleşir.

Görsel araçları kapalı haldeki Tasarım görünümünde sayfa

Sonraki şekilde, aynı sayfa  — yine Tasarım görünümünde ancak bu defa görsel araçlar gösterilerek — farklı belirir.

Varsayılan görsel araçları açık haldeki Tasarım görünümünde sayfa

Görsel araçları gösterdiğinizde öğelerden bazıları çeşitli renklere sahip noktalı kenarlıklar içinde gösterilir. Noktalı her kenarlık farklı bir görsel aracı temsil eder. Örneğin, önceki şekilde, Görünür Kenarlıklar görsel aracı, içerik bölgelerini pembe noktalı kenarlıkla, tablo öğelerini beyaz noktalı kenarlıklarla ve düzenlenemeyen bölgeleri gri gölgelendirmeyle gösterir. Seçtiğiniz görsel araçlara bağlı olarak bir sayfadaki içerik bölgelerini, gizli veya görünmeyen stiller ile işaretlenmiş öğeleri ve görünmeyen ASP.NET denetimleri ile ASP.NET denetimi hatalarını görebilirsiniz. Sonraki bölüm, her görsel aracı ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Sayfanın Başı

Görsel araçlar neyi gösterir?

Bu bölüm, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında kullanılabilir görsel araçları tanımlar, her görsel aracın kullanımını ve davranışını açıklar (ayrıca kullanımdaki kısıtlamaları) ve Tasarım görünümünde bu görsel araçların nasıl göründüğünü gösterir.

Microsoft SharePoint sitesindeki bir sayfada tipik olarak çeşitli sayfa ve tasarım öğeleri bulunur. Görsel araçları daha iyi yalıtmak ve her birinin ne yaptığını görmek için boş bir sayfa oluşturmak ve birkaç öğe eklemek yararlı olur.

Blok Seçimi

Blok Seçimi görsel aracı iki şekilde görüntülenir:

 • Bloğun içini tıklattığınızda, ilgili bloğun etrafında noktalı bir dikdörtgen belirir.

 • Ayrıca, buna karşılık gelen etiket adı Hızlı Etiket Seçici'de belirir. Bloğu seçmek ve kenarlıklar ile doldurmayı seçmek için bu etiketi tıklatabilirsiniz.

Blok Seçimi görsel aracı yalnızca aşağıdaki etiketler için kullanılabilir: paragraf, liste, liste öğesi, form, konumlandırılmamış div, adres, blok tırnağı, yatay çizgi ve merkez.

Not: Noktalı dikdörtgen, kenar boşluğu ve yeniden boyutlandırma tutamaçları, Blok Seçimi görsel aracı seçili olmadığında bile resimler, konumlandırılmış div'ler ve tablolar gibi bazı öğeler için kullanılabilir.

blok seçimi görsel aracı açık ve imlecin içinde bulunduğu haliyle blok

Oku tıklattıktan sonra Etiket Seç'i tıklatarak Hızlı Etiket Seçici'deki bir bloğu seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, bloğun kenar boşluğu ve doldurması tutamaçlar ile birlikte görüntülenir. Bloğu, bloğun kenar boşluklarını ve doldurmasını bu tutamaçları kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kenar boşlukları kırmızı gölgelendirmeyle ve doldurma da mavi gölgelendirmeyle belirir.

Not: Kenar Boşlukları ve Doldurma görsel aracını göstermeseniz bile Hızlı Etiket Seçici'yi kullanarak bir blok seçmek kenar boşluklarını ve doldurmayı görüntüler.

seçilen blok ve hızlı etiket seçicide seçilmiş ilgili etiketi

1. Karşılık gelen etiket adını görüntüleyen Hızlı Etiket Seçici

2. Kırmızı gölgelendirme ile görüntülenen Kenar Boşlukları

3. Mavi gölgelendirme ile görüntülenen Doldurma

4. Bloğun yeniden boyutlandırma tutamaçları

5. Kenar boşluğunun yeniden boyutlandırma tutamacı

Mutlak konumlandırılmış öğeleri (resimler gibi) sayfada taşımak için, ilgili öğeleri sürükleyebilirsiniz. İlgili öğenin bloğuna karşılık gelen etiketi sayfanın herhangi bir yerine sürükleyebilirsiniz.

Görünür Kenarlıklar

Görünür Kenarlıklar görsel aracı, sayfada gizli kenarlıkları olan veya kenarlıkları olmayan öğelerin etrafında noktalı kenarlıklar görüntüler. Görünür kenarlıklar, tablolar, konumlandırılmış öğeler, form kapsayıcıları ve içerik bölgeleri gibi öğelerin etrafında görüntülenir. Resim stilindeki bazı öğeler görsel araç seçildiğinde görünür kenarlık görüntülemez. Ayrıca, kenarlığı olmayan boyutlandırılmış öğelerin (belirli bir genişliği ve yüksekliği olan öğeler) etrafında görünür kenarlıklar görüntülenir. Paragrafı yeniden boyutlandırdıktan sonra sayfadaki herhangi bir yere tıklattığınızda görünür kenarlıklar paragraf öğesi tarafından görüntülenir.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir ana sayfada içerik bölgeleri pembe noktalı kenarlıklar, tablo öğeleri beyaz noktalı kenarlıklar görüntüler ve düzenlenemeyen bölgeler ise gri renk ile gölgelendirilir.

Görünür Kenarlıklar görsel aracı açık haliyle sayfa

1. İçerik bölgeleri, pembe noktalı kenarlıklar görüntüler.

2. Tablo öğeleri, beyaz noktalı kenarlıklar görüntüler.

3. Düzenlenemeyen bölgeler gri renkle gölgelendirilir.

Boş Kapsayıcılar

Boş Kapsayıcılar görsel aracı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sayfadaki boş öğelerin etrafında noktalı bir dikdörtgen görüntüler.

Not: Tasarım görünümünde, çoğu tarayıcı tarafından gerçekleştirildiği için Office SharePoint Designer 2007 uygulaması boş öğeleri daraltır. Boş Kapsayıcılar görsel aracını görüntülediğinizde, sayfadaki boş öğelerin tümü görüntülenir, bunlar Tasarım görünümünde sayfa düzeninizi değiştirebilir ancak tarayıcıda değiştirmez.

Boş Kapsayıcılar görsel aracı açık haliyle sayfa

1. Noktalı dikdörtgenler tarafından kapatılmış boş öğeler

Kenar Boşlukları ve Doldurma

Kenar Boşlukları ve Doldurma görsel aracı, sayfa öğelerinin etrafındaki kenar boşluklarını ve doldurmayı görüntüler. Kenar boşlukları kırmızı gölgelendirmeyle ve doldurma mavi gölgelendirmeyle belirir. Bu görsel araç, sayfadaki tüm öğelerin kenar boşluklarını ve doldurmalarını görüntüler.

Not: Kenar boşlukları ve doldurmaları değiştirmek için Kenar Boşlukları ve Doldurma görsel aracını kullanamazsınız. Bunun yerine, ilgili öğeyi seçin ve yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürüklemenize olanak sağlayan Blok Seçimi görsel aracını kullanın.

kenar boşlukları ve doldurma görsel aracı açık haliyle sayfa

1. Mavi gölgelendirme ile görüntülenen Doldurma

2. Kırmızı gölgelendirme ile görüntülenen Kenar Boşlukları

CSS Görüntüsü:Öğe yok

CSS Görüntüsü:Öğe yok görsel aracı, sayfanın karşılık gelen stil sayfasında display:none olarak tanımlanmış öğeleri görüntüler.

Not: Böylesi öğeler tarayıcıda belirmez.

CSS Görünürlüğü:gizli Öğeler

CSS Görünürlüğü:gizli öğeler görsel aracı, sayfanın karşılık gelen stil sayfasında visibility:hidden olarak tanımlanmış öğeleri görüntüler.

Not: Böylesi öğeler tarayıcıda görünmez ancak bunların düzeni Tasarım görünümünde görünür kalır.

ASP.NET Görsel Olmayan Denetimler

ASP.NET Görsel Olmayan Denetimler görsel aracı, sayfada görünmeyen tüm ASP.NET denetimlerini  — örneğin, Gizli Alan veya Veri Kaynağı denetimleri — gösterir.

Görünmeyen ASP.NET denetimlerini gösteren sayfa

1. ASP.NET sayfasında ASP.NET Görsel Olmayan Denetimlerin görünümü

ASP.NET Denetimi Hataları

ASP.NET Denetimi Hataları görsel aracı, bir sayfadaki ASP.NET denetimi hatayla karşılaştığında hata iletisi görüntüler (örneğin, bir veri kaynağına bağlanmakta başarısızlık veya hatalı sayfa özellikleri).

ASP.NET denetim hatalarını gösteren sayfa

Şablon Bölgesi Etiketleri

Şablon Bölgesi Etiketleri görsel araçları, içerik bölgelerinin etrafında mor bir kenarlık görüntüler, ayrıca her içerik bölgesinin adını gösteren bir yer tutucu görüntüler.

Not: Bu görsel araç yalnızca ASP.NET ana sayfaları veya Dinamik Web Şablonları'nda oluşturulmuş sayfalarda gösterilebilir.

Şablon Bölgesi Etiketleri görsel aracı açık haliyle sayfa

1. ASP.NET ana sayfasında mor olarak vurgulanmış içerik bölgeleri

Sayfanın Başı

Görsel araçları gösterme ve gizleme

Tasarım görünümünde çalışırken görsel araçları hızla gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Örneğin, içerik bölgeleriyle daha kolay bir şekilde çalışabilmek için görsel araçları göstermek isteyebilirsiniz. Veya, Tasarım görünümündeki sayfa düzeniniz ile tarayıcıda belirecek sayfa düzeninizin eşleşmesi için görsel araçları gizleyebilirsiniz.

 1. Tasarım görünümünde düzenlenecek bir sayfa açın.

  Not: Görsel Araçlar komutu yalnızca Sayfa görünümlerinden birinde kullanılabilir. Ayrıca, tasarım öğeleriyle çalışmadığınız stil sayfaları gibi dosyalarda Görsel Araçlar komutu kullanılamaz.

 2. Görsel araçları göstermek veya gizlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görünüm menüsünde Görsel Araçlar üzerine gelin ve sonra Göster'i tıklatın. Bu, alt menüde seçili tüm görsel araçları gösterir veya gizler. Görsel araçlardan her birini göstermek veya gizlemek için ilgili görsel aracı Görsel Araçlar alt menüsünden seçin.

  • CTRL+/ tuşlarına basın. Bu, Görsel Araçlar alt menüsünde seçili olan tüm görsel araçları gösterir veya gizler.

  • Durum çubuğunda görsel araçlar göstergesini çift tıklatın. Bu, Görsel Araçlar alt menüsünde seçili olan tüm görsel araçları gösterir veya gizler.

   Not: Görsel Araçlar alt menüsünde seçtiğiniz görsel araçlar bunları göstermemeyi seçmediğiniz sürece seçili olarak kalır. Bu da CTRL+/ tuşlarına bastığınızda veya görsel araçları göstermek için durum çubuğu göstergesini çift tıklattığınızda Görsel Araçlar alt menüsündeki seçili görsel araçları her zaman göreceğiniz anlamına gelir.

Aşağıdaki şekil, görsel araçların nasıl gösterildiğini veya gizlendiğini göstermektedir.

Görsel Araçlar alt menüsü görülen Görünüm menüsü

1. Seçili tüm görsel araçları gizlemek için Göster'i tıklatın.

2. Görsel aracı göstermek veya gizlemek için Göster seçiliyken ilgili görsel aracı tıklatın.

3. Seçili görsel araçların görünümü. Ayrıca, bunlar varsayılan görsel araçlardır.

4. Seçili olmayan görsel araçların görünümü.

Görsel Araçlar'ın açık veya kapalı olup olmadığını hızla öğrenmek için durum çubuğunu denetleyin. Ayrıca, Görsel Araçlar ayarını Açık veya Kapalı olarak değiştirmek için durum çubuğundaki Görsel Araçlar bölümünü çift tıklatabilirsiniz.

Durum çubuğundaki Görsel Araçlar göstergesi

Ayrıca, durum çubuğundaki Görsel Araçlar bölümünde işaretçiyi bekletirseniz Görsel Araçlar'ın geçerli durumunun Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki sayfa düzenini nasıl etkileyeceğini açıklayan bir bildirim alırsınız.

Durum çubuğundaki Görsel Araçlar bildirimi

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×