Görevleri atama ve izleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi görevlerinizi oluşturmanın yanı sıra, diğerlerine atamasına görevler oluşturabilirsiniz.

Görevler, yapmanız gereken şeyleri izlemenize yardımcı olur. Başka kişilere de görevler atayabilirsiniz.

 1. gezinti çubuğu'nda Görevler'i tıklatın ve ardından Yeni Görev'i tıklatın veya varolan bir görevi açın.

  Klavye kısayolu    Görev oluşturmak için Ctrl + Shift + K tuşlarına basın.

 2. Görev Ata'yı tıklatın.

  Şeritte görev ata komutu

 3. Kime kutusuna bir ad veya e-posta adresi girin.

 4. Konu, Başlangıç tarihive Bitiş Tarihi'nigirin.

  Atanan görev için Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin özellikleri

 5. Görevin yinelenmesini isterseniz, Yinelenme'yi tıklatın, istediğiniz seçenekleri belirleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 6. Gönder'i tıklatın.

  Not: Yinelenen bir görev atarsanız, görevin bir kopyası görev listenizde tutulur, ancak hiçbir zaman güncelleştirilmez. Görev tamamlandığında bana durum raporu gönder kutusunu işaretlerseniz, görevin her tamamlanışında durum raporları alırsınız.

Atandığınız bir görevi açığınızda, atanmış görev durum raporu gönderildiğinde sizin veya alıcının güncelleştirebileceği Tamamlanma Yüzdesi kutusu ile atanmış görevlerin ilerlemesini gözden geçirebilirsiniz.

Outlook tek bir kişiye atanan görev ilerlemesini izleyebilirsiniz. Birden fazla kişiye bir görev üzerinde çalışacak isterseniz, görev daha küçük parçalara ayırmak veya tek tek her görev atamak için bir fikirdir. Örneğin, üç yazarları tarafından yazılması için rapor izlemek için adlı üç ayrı görevleri oluşturma rapor yazma: Ayla, rapor yazma: Carlos, ve rapor yazma: Barışve tek tek her görev için uygun yazan atayın.

Başkasına atadığınız görevleri izleme

 1. gezinti çubuğu'nda Görevler'i tıklatın.

 2. Görünüm, Görünümü Değiştir ve Atanmış'ı tıklatın.

Şeritte atanan görev görünümü komutu

Atanan görevler eksik

Atadığınız görevleri görmüyorsanız, Outlook, atadığınız görevlerin kopyalarını tutmak için ayarlı olmayabilir.

 1. Dosya, Seçenekler ve Görevler'i tıklatın.

 2. Görev seçenekleri altında Başka kişilere atadığım görevlerin kopyalarıyla görev listemi güncel tut kutusunu işaretleyin.

Başka kişilere atadığım görevlerin kopyalarıyla görev listemi güncel tut onay kutusu

Bu seçeneği açmak zaten atadığınız görevleri izlemez ancak yeni atadığınız görevleri izler.

Bir görev oluşturun ve birine atayabilir sonra tamamlanıncaya kadar bu koruyarak içinde gerçekleştirmek için bazı Yönetimi olunur olabilir. Örneğin, durum raporları ve görev ilerleme durumu hakkında güncelleştirmeleri isteyebilirsiniz. Ayrıca, bu görevi atamak kişinin reddetmesi durumunda başkasına yeniden atamak isteyebilirsiniz.

Görevi atamak için önce görev oluşturun ve sonra görev isteği birisine göndermek. Görev isteğini alan kişi görevin geçici sahibi haline gelir. Bu kişinin reddedebilir, görevi kabul veya başka birine görev atayın. Görev reddettiğiniz yoksa, sizin için döndürülür.

Not: Reddedilen görevi size iade olsa da, kendi görev listesine görev döndürerek sahipliğini boşaltma kadar görev alıcı tarafından hala aittir.

Birisine görev atama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni görevi atamak için     Dosya menüsünde, Yeni'ninüzerine gelin ve sonra Görev isteği' ne tıklayın.

   Birisine görev isteği gönderme

  • Varolan görevi atamak için     Görev listesinde, atamak istediğiniz görevi açın. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, Görev Ata'yıtıklatın.

 2. Kime kutusuna, görevi atamak istediğiniz kişinin adını veya e-posta adresini girin.

  Ad bir listeden seçmek için Kime düğmesini tıklatın.

 3. Konu kutusuna görev için bir ad yazın.

  Not: Var olan bir görev için Konu kutusunun önceden doldurulur.

 4. Bitiş Tarihi'ni ve istediğiniz Durum seçeneklerini seçin.

 5. Seçin veya bir kopyasını bu görevi görev listemde tut onay kutusunu ve Bana bu görev tamamlandığında bir durum raporu gönder onay kutusunu temizleyin.

 6. Görevin yinelenmesini isterseniz, görev sekmesinin Seçenekler grubunda Yinelenme'yitıklatın, istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Yinelenen görevin gövdesinde, göreve eklemek istediğiniz tüm bilgileri yazın.

 8. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

  Not: Yinelenen Görev atarsanız, görevin bir kopyasını görev listesinde kalır ancak değil güncelleştirilir. Bana bu görev tamamlandığında bir durum raporu gönder onay kutusunu seçerseniz, tamamlanan her görevin yinelenme bir durum raporu alırsınız.

 1. Göndermek istediğiniz görevi açın.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda İlet' i tıklatın.

  Klavye kısayolu CTRL + F tuşlarına basın, görev iletmek için.

 3. Kime ve bilgi kutularına alıcıların adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 4. Görevin gövdesine, eklemek istediğiniz herhangi bir ileti yazın. Birden fazla görev göndermek için ek görevleri görev listesinden ilettiğiniz görevin gövde metnine sürükleyin.

 5. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

 1. Görev isteğini içeren e-posta iletisini açın. Bu ileti genellikle Gönderilmiş öğeler klasörünüzde içindir.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, görev listesine geri dön' ı tıklatın.

Görev Reddedilen görevi iletiden görev listesine geri dön' ı tıklatarak da geri alabilir.

Başkalarına atadığınız görevleri izlemek için üç yolu vardır:

 • Otomatik olarak atadığınız görevlerin kopyalarını tutmak ve otomatik durum raporlarını alma   

  1. Araçlar menüsünde Seçenekler'e tıklayın.

  2. Görev seçenekleri' ni tıklatın.

  3. Güncelleştirilmiş kopyalarını atanan görevler görev listemde tut onay kutusunu seçin.

  4. Atanan görevler tamamlandığında durum raporu gönder onay kutusunu seçin.

 • Başkalarına atadığınız görevleri görüntüleme   

  1. Görevler' i tıklatın.

  2. Görünüm menüsünde, Geçerli Görünüm' e gidin ve atama' yı tıklatın.

 • Güncelleştirilmiş atanmış bir görev kopyalarını alan kişilerin listesini görüntüleyin   

  1. Listeyi görüntülemek istediğiniz atanmış görevi açın.

  2. Ayrıntılar sekmesinde, adları güncelleştirme liste kutusunda görüntüleyin.

 1. Görev veya görev isteğini açın.

 2. Görev Yönet grubunda, görev sekmesinde kabul et veya Reddet'itıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yanıt göndermeden önce Düzenle' yi tıklatın, iletide yorumunuzu yazın ve sonra Gönder' i tıklatın.

  • Şimdi yanıt gönder' i tıklatın.

 1. Durum raporu veya açıklama göndermek istediğiniz görevi açın.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, ya da Durum Raporu Gönder, yanıtveya Tümünü Yanıtla' yı tıklatın.

 3. Kime ve bilgi kutularına alıcıların adlarını veya e-posta adreslerini girin.

  Görev size atandıktan varsa, güncelleştirilecek kişilerin adlarını otomatik olarak eklenir.

 4. İleti gövdesine, durum rapora dahil etmek istediğiniz bilgileri yazın.

 5. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

Bir görev oluşturun ve birine atayabilir sonra tamamlanıncaya kadar bu koruyarak içinde gerçekleştirmek için bazı Yönetimi olunur olabilir. Örneğin, durum raporları ve görev ilerleme durumu hakkında güncelleştirmeleri isteyebilirsiniz. Ayrıca, bu görevi atamak kişinin reddetmesi durumunda başkasına yeniden atamak isteyebilirsiniz.

Görevi atamak için önce görev oluşturun ve sonra görev isteği birisine göndermek. Görev isteğini alan kişi görevin geçici sahibi haline gelir. Bu kişinin reddedebilir, görevi kabul veya başka birine görev atayın. Görev reddettiğiniz yoksa, sizin için döndürülür.

Not: Reddedilen görevi size iade olsa da, kendi görev listesine görev döndürerek sahipliğini boşaltma kadar görev alıcı tarafından hala aittir.

Birisine görev atama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni görevi atamak için     Dosya menüsünde, Yeni'ninüzerine gelin ve sonra Görev isteği' ne tıklayın.

   Birisine görev isteği gönderme

  • Varolan görevi atamak için     Görev listesinde, atamak istediğiniz görevi açın. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, Görev Ata'yıtıklatın.

 2. Kime kutusuna, görevi atamak istediğiniz kişinin adını veya e-posta adresini girin.

  Ad bir listeden seçmek için Kime düğmesini tıklatın.

 3. Konu kutusuna görev için bir ad yazın.

  Not: Var olan bir görev için Konu kutusunun önceden doldurulur.

 4. Bitiş Tarihi'ni ve istediğiniz Durum seçeneklerini seçin.

 5. Seçin veya bir kopyasını bu görevi görev listemde tut onay kutusunu ve Bana bu görev tamamlandığında bir durum raporu gönder onay kutusunu temizleyin.

 6. Görevin yinelenmesini isterseniz, görev sekmesinin Seçenekler grubunda Yinelenme'yitıklatın, istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Yinelenen görevin gövdesinde, göreve eklemek istediğiniz tüm bilgileri yazın.

 8. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

  Not: Yinelenen Görev atarsanız, görevin bir kopyasını görev listesinde kalır ancak değil güncelleştirilir. Bana bu görev tamamlandığında bir durum raporu gönder onay kutusunu seçerseniz, tamamlanan her görevin yinelenme bir durum raporu alırsınız.

 1. Göndermek istediğiniz görevi açın.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda İlet' i tıklatın.

  Klavye kısayolu CTRL + F tuşlarına basın, görev iletmek için.

 3. Kime ve bilgi kutularına alıcıların adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 4. Görevin gövdesine, eklemek istediğiniz herhangi bir ileti yazın. Birden fazla görev göndermek için ek görevleri görev listesinden ilettiğiniz görevin gövde metnine sürükleyin.

 5. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

 1. Görev isteğini içeren e-posta iletisini açın. Bu ileti genellikle Gönderilmiş öğeler klasörünüzde içindir.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, görev listesine geri dön' ı tıklatın.

Görev Reddedilen görevi iletiden görev listesine geri dön' ı tıklatarak da geri alabilir.

Başkalarına atadığınız görevleri izlemek için üç yolu vardır:

 • Otomatik olarak atadığınız görevlerin kopyalarını tutmak ve otomatik durum raporlarını alma   

  1. Araçlar menüsünde Seçenekler'e tıklayın.

  2. Görev seçenekleri' ni tıklatın.

  3. Güncelleştirilmiş kopyalarını atanan görevler görev listemde tut onay kutusunu seçin.

  4. Atanan görevler tamamlandığında durum raporu gönder onay kutusunu seçin.

 • Başkalarına atadığınız görevleri görüntüleme   

  1. Görevler' i tıklatın.

  2. Görünüm menüsünde, Geçerli Görünüm' e gidin ve atama' yı tıklatın.

 • Güncelleştirilmiş atanmış bir görev kopyalarını alan kişilerin listesini görüntüleyin   

  1. Listeyi görüntülemek istediğiniz atanmış görevi açın.

  2. Ayrıntılar sekmesinde, adları güncelleştirme liste kutusunda görüntüleyin.

 1. Görev veya görev isteğini açın.

 2. Görev Yönet grubunda, görev sekmesinde kabul et veya Reddet'itıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yanıt göndermeden önce Düzenle' yi tıklatın, iletide yorumunuzu yazın ve sonra Gönder' i tıklatın.

  • Şimdi yanıt gönder' i tıklatın.

 1. Durum raporu veya açıklama göndermek istediğiniz görevi açın.

 2. Görev sekmesinde Görevi Yönet grubunda, ya da Durum Raporu Gönder, yanıtveya Tümünü Yanıtla' yı tıklatın.

 3. Kime ve bilgi kutularına alıcıların adlarını veya e-posta adreslerini girin.

  Görev size atandıktan varsa, güncelleştirilecek kişilerin adlarını otomatik olarak eklenir.

 4. İleti gövdesine, durum rapora dahil etmek istediğiniz bilgileri yazın.

 5. Düğme resmi Gönder' i tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×