Görüntü Web Bölümü

Resim Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasına resim veya grafik eklemek için kullanabilirsiniz. Resmi sayfadaki diğer Web Bölümleriyle daha kolay bağdaştırmak için, paylaşılan görünümde özel özelliklerini değiştirerek Resim Web Bölümü’nün içindeki resmin dikey hizalamasını, yatay hizalamasını ve arka plan rengini denetleyebilirsiniz.

Bu makalede

Resim Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Resim görüntüleme yollarınız

Resim Web Bölümü’nü başka bir Web Bölümüne bağlama

Resim Web Bölümü’ne ait özel özellikler

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Resim Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Resim Web Bölümü’nü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Sayfaya şirket veya proje logosu ekleyebilirsiniz.

 • Çalışanların veya ürünlerin fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.

 • Sayfayı görsel açıdan daha çekici hale getirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Resim görüntüleme yollarınız

Resimleri iki yoldan görüntüleyebilirsiniz:

 • Resim Bağlantısı özelliği metin kutusunda resim dosyasının dosya yolunu veya köprüsünü girin. Bu durumda, resim statik olar ve değişmez (özelliği düzenlemediğiniz sürece).

 • Resim Web Bölümü’nü, dosya yolu veya köprü sağlayan başka bir Web Bölümüne bağlayın. Bu durumda, resim dinamik olabilir ve diğer Web Bölümündeki bir eylemin (örneğin Liste Görünümü Web Bölümü’nde kullanıcının bir satır seçmesi) sonucu olarak değişebilir.

  Örneğin, kişileri içeren bir Liste Görünümü Web Bölümü’nü Resim Web Bölümü’ne bağlayabilirsiniz. Kişiler Liste Görünümü Web Bölümü’nde kişi resmini içeren dosyanın köprüsünün yer aldığı bir sütun varsa, bu Web Bölümünde her satır seçtiğinizde, o kişinin Resim Web Bölümü’nde görüntülenen resmini görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Resim Web Bölümü’nü başka bir Web Bölümüne bağlama

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme resmi Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 2. Web Bölümü menüsüne Web Bölümü menüsü tıklayın ve sonra Bağlantılar’ın üzerine gelin.

 3. Resim Al’ın üzerine gelin ve bağlanmak istediğiniz Web Bölümünün adına tıklayın.

Not: Resim Bağlantısı özelliğinde zaten bir değer varsa ve Resim Web Bölümü’nü başka bir Web Bölümüne bağlarsanız, Resim Bağlantısı özelliği yoksayılır. Resim Web Bölümü zaten başka bir Web Bölümüne bağlıysa ve Resim Bağlantısı özelliği için bir değer ayarlamak isterseniz, önce bağlantıyı kaldırmalısınız.

Sayfanın Başı

Resim Web Bölümü’ne ait özel özellikler

Resim Web Bölümü’ne ait özel özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

Not: Bu özel özellikleri kişisel görünümde görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik

Açıklama

Resim Bağlantısı

Resim Web Bölümü’nde görüntülenmesini istediğiniz resmin dosya yolunu veya köprüsünü belirtir.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcıya bağlı olarak, desteklenen grafik dosyası biçimleri aşağıda listelenmiştir.

Grafik dosyası biçimi

Dosya türü

Windows Bit Eşlem (BMP)

.bmp

Windows Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF)

.emf

Grafik Değişim Biçimi (GIF)

.gif

Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu (JPEG)

.jpg, .jpeg

Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG)

.png

Resim Web Bölümü resim sağlayan başka bir Web Bölümüne bağlandığından, Resim Bağlantısı özelliği kullanılamayabilir.

Alternatif Metin

Kullanıcı fare işaretçisini resmin üzerinde beklettiğinde görüntülenen metni belirtir. Resim kullanılabilir olmadığında bu metin gösterilir.

Resim Dikey Hizalaması

Resim Web Bölümü içinde resmi dikey olarak konumlandırır. Aşağıdakilerden birini seçin: Üst, Orta veya Alt. Varsayılan değer Orta’dır.

Resim Yatay Hizalaması

Resim Web Bölümü içinde resmi yatay olarak konumlandırır. Aşağıdakilerden birini seçin: Sol, Orta veya Sağ. Varsayılan değer Orta’dır.

Web Bölümü Arka Plan Rengi

Resim Web Bölümü penceresinde resmin arkasında kalan bölümün rengini belirler. Varsayılan renk, geçerli temanın arka plan rengidir.

Rengi belirtmek için, metin kutusunun sağındaki Düğme görüntüsü öğesine tıklayın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Renk kılavuzunda bir renk seçin.

 • HTML renk adı yazın.

 • RGB renk değeri yazın.

Arka plan renginin sitenin temasıyla aynı olmasını sağlamak için, Web Bölümü Arka Plan Rengi iletişim kutusunda Saydam seçeneğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümlerini, yerleşimlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, Web Bölümü Sayfası'nı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklidir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığına tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım’a tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×