Görüntü Web Bölümü

Görüntü Web Bölümünü bir Web Bölümü Sayfasına resim veya görüntü eklemek için kullanabilirsiniz. Görüntüyü sayfadaki diğer Web Bölümleriyle daha kolay koordine etmek için, özel özelliklerini bir paylaşılan görünümde değiştirerek, Görüntü Web Bölümünün içinde görüntünün dikey hizalamasını, yatay hizalamasını ve arka plan rengini denetleyebilirsiniz.

Bu makalede

Resim Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Resim görüntüleme yollarınız

Resim Web Bölümü’nü başka bir Web Bölümüne bağlama

Resim Web Bölümü’ne ait özel özellikler

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Görüntü Web Bölümünü olası kullanma yöntemleriniz

Görüntü Web Bölümünü aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

 • Sayfaya şirket veya proje logosu ekleme.

 • Çalışanlar veya ürünlerin fotoğraflarını görüntüleme.

 • Sayfayı görsel bakımdan daha çekici hale getirme.

Sayfanın Başı

Görüntüyü olası görüntüleme yöntemleriniz

Görüntüyü görüntülemenin iki yolu vardır:

 • Görüntü Bağlantısı özellik metin kutusuna görüntü için bir dosya yolu veya köprü girin. Bu durumda, görüntü statiktir ve değişmez (özelliği düzenlemediğiniz sürece).

 • Görüntü Web Bölümünü dosya yolu veya köprüyü sağlayan başka bir Web Bölümüne bağlama. Bu durumda, görüntü dinamik olabilir ve diğer Web Bölümünde, bir kullanıcının Liste Görünümü Web Bölümünde bir satırı seçmesi gibi, bir eylemin sonucu olarak değişebilir.

  Örneğin, kişiler içeren bir Liste Görünümü Web Bölümünü Görüntü Web Bölümüne bağlayabilirsiniz. Kişiler Listesi Web Bölümünde bu kişinin resmine giden bir köprü içeren bir sütun içeren bir satırı her seçişinizde, kişinin resmini Görüntü Web Bölümünde görüntülenmiş halde görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Resim Web Bölümü’nü başka bir Web Bölümüne bağlama

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 2. Web Bölümü menüsüne Web Bölümü menüsü tıklayın ve sonra Bağlantılar’ın üzerine gelin.

 3. Resim Alma'nın üzerine gelin ve ardından bağlamak istediğiniz Web Bölümünün adını tıklatın.

Not: Görüntü Bağlantısı özelliğinde zaten bir değer varsa ve Görüntü Web Bölümünü başka bir Web Bölümüne bağlarsanız, Görüntü Bağlantısı özelliği yoksayılır. Görüntü Web Bölümü önceden başka bir Web Bölümüne bağlanmışsa ve Görüntü Bağlantısı özelliği için bir değer belirlemek istiyorsanız, önce bağlantıyı kaldırmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Görüntü Web Bölümünün özel özellikleri

Görüntü Web Bölümünün özel özellikleri aşağıda listelenmiştir.

Not: Bu özel özellikleri kişisel görünümde görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik:

description

Görüntü Bağlantısı

Görüntü Web Bölümünde görüntülenmesini istediğiniz görüntü için bir dosya yolu veya köprü belirtir.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcıya bağlı olarak, desteklenen grafik dosya biçimleri aşağıdakileri kapsar:

Grafik dosyası biçimi

Dosya türü

Windows Bit Eşlemi (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Meta Dosyası (EMF)

.emf

Grafik Değişim Biçimi (GIF)

.gif

Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu (JPEG)

.jpg, .jpeg

Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG)

.png

Görüntü Bağlantısı özelliği, Görüntü Web Bölümü, görüntüyü sağlayan başka bir Web Bölümüne bağlı olduğu için kullanılamıyor olabilir.

Diğer Metin

Kullanıcı fare imlecini görüntünün üzerine getirdiğinde görüntülenecek metni belirtir. Bu metin görüntü kullanılamaz olduğunda görünür.

Görüntü Dikey Hizalama

Görüntüyü Görüntü Web Bölümü içinde dikey olarak konumlandırır. Aşağıdakilerden birini seçin: Üst, Orta veya Alt. Varsayılan değer Orta'dır.

Görüntü Yatay Hizalama

Görüntüyü Görüntü Web Bölümü içinde yatay olarak konumlandırır. Aşağıdakilerden birini seçin: Sol, Orta veya Sağ. Varsayılan değer Orta'dır.

Web Bölümü Arka Plan Rengi

Görüntünün arkasındaki Görüntü Web Bölümü penceresinin rengini belirtir. Varsayılan renk, geçerli temasının arka plan rengidir.

Rengi belirtmek için, metin kutusunun sağındaki Düğme görüntüsü öğesine tıklayın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Renk ızgarasında bir renk seçin.

 • Bir HTML renk adı yazın.

 • Bir RGB renk değeri yazın.

Arka plan renginin sitenin temasıyla aynı olmasını sağlamak için, Web Bölümü Arka Plan Rengi iletişim kutusunda, Saydam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not: Birkaç nedenden dolayı, araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, bu bölümde belgelenenlerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu özelliklerden bir veya birden fazlasını görüntülememeyi seçmiş veya araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş, ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

description

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümü'nün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümü'nün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümü'nün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, sayfada Web Bölümünün tamamının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal'e ayarlıdır ve Web Bölümünün tamamı görüntülenir. Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik:

description

Gizli

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu yüzden, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik:

description

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümü'nün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümü'nün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Dışarı Aktarma Modu

Bu Web Bölümü için verilmesine izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisini Web Bölümü başlığında veya Web Bölümü simgesi üzerinde tuttuğunuzda görünecek Ekran İpucu'nu belirler. Araç bölmesinin Web Bölümü Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümlerini aradığınızda; Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası adlı Web Bölümü galerileri aranırken bu özelliğin değeri kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×