Görünüm oluşturma veya değiştirme

Bir liste veya kitaplıkta sizin için en önemli olan veya belirli bir amaca en uygun olan öğeleri görmek için görünümleri kullanabilirsiniz. Örneğin, en son oluşturulan dosyaların görünümünü, belirli bir bölüm için geçerli liste öğelerinin görünümünü veya belirli biri tarafından oluşturulan dosyaların görünümünü oluşturabilirsiniz. Bir görünüm oluşturulduktan sonra, bir liste veya kitaplığa her baktığınızda kullanılabilir.

Makale başlıkları

Genel Bakış

Görünüm türleri

Görünüm oluşturma

Taşınabilir görünümlerle çalışma

Sütun ekleme

Sütun ayarlarını değiştirme

Sütun silme

Başka görünüm seçme veya bir görünümü değiştirme

Her liste veya kitaplık, türüne ve kendisine uygulanan ayarlara bağlı olarak en az bir görünüme sahiptir. Bazı liste ve kitaplıklardaysa başka yerleşik görünümler olduğu gibi, özel görünümler de oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir görev listesinin, yalnızca bugün tamamlanması gereken görevler, yalnızca size atanmış görevler, tüm görevler vb. olmak üzere birkaç görünümü vardır.

Görünüm menüsündeki görünümler

Kişisel görünümler ve ortak görünümler oluşturabilirsiniz. Kişisel bir görünüm, bir liste veya kitaplığa bakarken yalnızca sizin tarafınızdan kullanılabilir. Ortak görünümse, bir liste veya kitaplığa bakan herkes tarafından kullanılabilir. Ortak görünüm oluşturmak için, liste veya kitaplığın tasarımını değiştirme iznine sahip olmanız gerekir. Ortak bir görünümü bir liste veya kitaplık için varsayılan görünüm yapabilirsiniz.

Ayrıca, siz veya başka bir kişi bir site tasarlarken, farklı görünümlere bağlanabilir veya farklı görünümler kullanan Web Bölümü sahip sayfalar tasarlayabilirsiniz.

Liste veya kitaplıklarınızı çok yönlü kılmak için, fazladan sütunlar ekleyebilirsiniz. Görünümün amacına bağlı olarak sütunları gösteren veya gizleyen birden fazla görünüm oluşturabilirsiniz. Örneğin, insanlar yalnızca kendi bölümleri için geçerli dosyaları görmek veya proje numarasına göre sıralanmış dosyaları görmek isteyebilir.

Liste veya kitaplığınız büyük veya karmaşıksa, örneğin, grubunuz birden fazla proje üzerinde çalışıyor veya birden fazla grup aynı proje üzerinde çalışıyorsa, görünümler katkıda bulunan kişilerin kendi durumları için en anlamlı verileri görmelerine yardımcı olabilir.

Her görünümde bir kerede kaç öğe görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, insanlar tercihlerine ve bağlantı hızlarına bağlı olarak, listelere bir kerede her sayfada 25 veya 100 öğeyle göz atabilirler.

Görünümler ayrıca, liste ve kitaplıklarınızın mobil aygıtlarda nasıl görüntüleneceğini yönetmenize de yardımcı olabilirler. Bazı aygıtlarda bir sütunda görüntülenebilecek karakter sayısı sınırlı olabilir.

Görünümler liste ve kitaplıklarınızı daha verimli kılmak için bir kaç yol sunar. Görünümleri kullanmanın bazı yolları aşağıdadır:

 • Bölüm veya kişi adı gibi bir takım ölçütlerle filtre uygulayın.

 • Belirli bir düzene göre sıralayın (örneğin, en son değiştirilen dosyaları gösterecek şekilde).

 • Sütunları gizleyin veya gösterin (örneğin, daha dar odaklı bir görünüm için).

 • Liste verilerine göre bilgileri gruplayın (örneğin, bölüme göre gruplama).

 • Ara toplam sütunları görüntüleyin (örneğin, sözleşme belgelerinin sayısı).

 • Bir listenin, başlangıç tarihleri ve bitiş tarihleri içeren takvim görünümünü görüntüleyin.

 • Bir listeyi, veri çözümlemeye olanak sağlayan bir veritabanı programında görüntüleyin.

 • Tüm öğeleri, klasör olmayan düz bir görünümde aynı düzeyde görüntüleyin.

Sayfanın Başı

Görünüm türleri

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında özel bir görünüm oluştururken, görünümünüzü bir görünüm türüne dayandırmakla başlarsınız; liste öğelerinin nasıl görüntüleneceğini bu tür belirler. Örneğin, liste öğelerini bir kağıt üzerindeki çizgilere benzeyen doğrusal bir listede görüntüleyebilir ya da bilgilerinizi, tarihlerin aylık takvimde görüntülenmesi gibi daha görsel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir görünümde varolan bir görünümü de temel alabilirsiniz ve başlangıç noktası olarak varolan bir görünümü kullanmak isterseniz bu size zaman kazandırır.

 • Standart     Bu görünüm liste öğelerini veya dosyaları Web sayfalarındaki bildik listeler gibi görüntüler. Standart görünüm liste ve kitaplık türlerinin çoğu için varsayılan görünümdür ve bu görünümü birkaç farklı şekilde özelleştirebilirsiniz.

 • Takvim    Bu görünüm takvim öğelerinizi, masa veya duvar takvimine benzer görsel bir biçimde görüntüler. Bu biçimde günlük, haftalık veya aylık görünümler uygulayabilirsiniz. Örneğin, bir proje için ekibinizin son tarihlerini veya kuruluşunuzun tatillerini izlemek için bir takvim oluşturabilirsiniz.

  Haftalık görünüm seçili takvim

  1. Takvimlerin farklı görünümleri vardır.

  2. Tam günlük olaylar tarihe göre takvimin en başında görünür; diğer olaylar tarih ve saate göre görünür.

 • Veri Sayfası    Bu görünüm verileri, bir veritabanı veya elektronik tablodaki bir tablo gibi, düzenleyebileceğiniz bir biçimde sunar. Büyük düzenleme görevleri veya özelleştirme işlemleri yapmanız ya da verilerinizi bir elektronik tabloya veya veritabanı programına vermeniz gerekirse bu görünüm yararlı olabilir. Veri sayfası görünümü için, Office Access 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir denetim veya program ve ActiveX denetimi desteği gerekir.

 • Gantt    Verileriniz bir zaman aralığına dayalıysa, bu görünüm, ilerleme durumunu izleyen çubuklarla verilerinizin görsel bir görünümünü sunar. Gantt görünümü projeleri yönetmenize ve hızlı bir şekilde verilerinizin genel görünümünü elde etmenize yardımcı olabilir. Örneğin, hangi görevlerin diğerleriyle çakıştığını görmek ve işlemin tümünü görselleştirmek için bu görünümü kullanabilirsiniz.

  Gantt görünümünde liste bölümü

Not: Liste veya kitaplığınız için kullanılabilir başka görünüm türleri olabilir.

Sayfanın Başı

Görünüm oluşturma

Bir liste veya kitaplığı görüntülerken, bir sütun adının üzerine gelip, adın yanındaki oku tıklatarak dosyaları geçici olarak sıralayabilir veya filtre uygulayabilirsiniz. Dosyaları bir süre için belirli bir şekilde görmeniz gerekiyorsa bu yararlı olur, ancak liste veya kitaplığı daha sonra görüntülediğinizde bu adımları yinelemeniz gerekir.

Liste veya kitaplıktaki öğeleri sıralama

Bilgileri sık sık belirli bir şekilde görüntülemeyi düşünüyorsanız, bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bu görünümü, liste veya kitaplıkla her çalışmanızda kullanabilirsiniz. Bir görünüm oluşturduğunuzda, bir liste veya kitaplığın Görünüm menüsüne Görünüm menüsü eklenir. Görünüm menüsü, varsayılan görünüm, tüm kişisel görünümler, tüm ek görünümler, içerik onaylamayla ilgili görünümler (Onayla/reddet gibi) dahil olmak üzere görünümleri ve görünüm oluşturmaya ve değiştirmeye yarayan komutları bölümler halinde gruplar.

Başlamadan önce

Görünüm oluşturmadan önce, daha çok sütun ekleyerek, sıralama, gruplama ve filtre uygulama işlemleri için daha fazla esnekliğe olanak sağlamak isteyebilirsiniz. Sütun oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, bu makalede Sütun ekleme başlıklı bölüme bakın.

Taşınabilir bir aygıt için görünüm oluşturuyorsanız, grubunuzun taşınabilir aygıtlarının sınırlarını dikkate almanız gerekir. Bu sınırları belirleme konusunda yardım için, bu makalede Taşınabilir görünümlerle çalışma başlıklı bölüme bakın.

Görünüm oluşturma

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Görünüm menüsünde Görünüm menüsü Görünüm Oluştur'u tıklatın.

 3. Görünüm biçimi seç'in altında, oluşturmak istediğiniz görünüm türünü tıklatın. Kitaplıklarda çoğu durum için, Standart Görünüm'ü tıklatabilirsiniz, ancak belirli durumlar için başka görünümler de seçebilirsiniz.

 4. Görünüm Adı kutusuna, görünümünüz için Soyadına Göre Sıralı gibi bir ad yazın.

 5. Bunu varsayılan görünüm olarak belirlemek isterseniz, Bunu varsayılan görünüm yap onay kutusunu seçin.

  Bunu varsayılan görünüm yapabilmeniz için, bunun ortak görünüm olması veya listenin tasarımını değiştirme izninizin bulunması gerekir.

 6. Hedef Kitle bölümünde, Görünümün Hedef Kitlesi altında, yalnızca sizin kullanabileceğiniz kişisel bir görünüm mü yoksa başkalarının kullanabileceği ortak bir görünüm mü oluşturmak istediğinizi seçin.

 7. Sütunlar bölümünde, uygun onay kutularını seçerek sütunları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Görünümde sütununuzun sırasını belirtmek üzere sütun adının yanına bir sayı girin.

 8. Sıralama bölümünde, bilgileri sıralamak isteyip istemediğinizi ve nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Sıralama için, örneğin, önce yazara göre ve sonra da her yazarın dosya adına göre olmak üzere iki sütun kullanabilirsiniz.

 9. Filtre bölümünde, dosyalara filtre uygulamak isteyip istemediğinizi ve nasıl filtre uygulamak istediğinizi seçin. Filtre uygulanmış bir görünüm, belirli bir bölüm tarafından oluşturulan öğeler veya Onaylandı durumunda bulunan öğeler gibi, size daha küçük bir seçimi gösterir.

 10. Gruplama bölümünde, aynı değere sahip öğeleri kendi bölümlerinde gruplandırabilirsiniz. Örneğin, belirli bir yazara ait belgeler için genişletilebilir bir bölüm olabilir.

 11. Toplamlar bölümünde, sütundaki öğelerin sayısını, örneğin toplam sorun sayısını sayabilirsiniz. Bazı durumlarda, bunları özetleyebilir veya ortalamalar ek bilgiler alabilirsiniz.

 12. Stil bölümünde, görünüm için istediğiniz bir stili seçin (örneğin, iki satırdan birinin gölgeli gösterildiği gölgeli liste).

 13. Liste veya kitaplığınızda klasörler varsa, klasör içermeyen bir görünüm oluşturabilirsiniz;  buna bazen düz görünüm de denir. Tüm liste öğelerinizi aynı düzeyde görüntülemek için, Tüm öğeleri klasörsüz göster'i tıklatın.

 14. Liste veya kitaplığınız çok büyükse, liste veya kitaplıkta görüntülenebilecek dosya sayısını veya aynı sayfada görüntülenebilecek dosya sayısını sınırlayabilirsiniz. Öğe Sınırı bölümünde, istediğiniz öğeleri seçin.

 15. Liste veya kitaplığı taşınabilir bir aygıtta görüntülemeyi düşünüyorsanız, Mobil bölümünde istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 16. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Taşınabilir görünümlerle çalışma

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında, bazı liste ve kitaplıkları kişisel dijital yardımcı (PDA) veya cep telefonu gibi taşınabilir bir aygıttan görüntüleyebilir ve hatta güncelleştirebilirsiniz.

Taşınabilir aygıtlarda bir liste veya kitaplığın bazı bölümlerinin uzunluk ve boyutu, ekran genişliği ve olası performans sorunları nedeniyle sınırlı olabilir. Taşınabilir aygıtlar için bu sınırlamalara dayalı görünümler oluşturabilirsiniz.

Tartışma panoları gibi bazı liste türleri mobil görünümlerde bulunmaz. Para Birimi, Evet/Hayır ve Kişi veya Grup dahil olmak üzere bazı sütun türleri taşınabilir aygıtlarda kullanılamaz. Bir sınıra ulaşıldığında, görüntülenemeyen içerik taşınabilir aygıtta üç nokta (…) ile gösterilir.

Grubunuzdaki kişiler her iki türden taşınabilir aygıtlarda liste veya kitaplıkları görüntülüyorsa, taşınabilir görünüm tasarlarken, taşınabilir aygıt liste sınırlamalarını dikkate almanız gerekir.

Taşınabilir aygıtlarda liste veya kitaplık görünümleriyle ilgili sınırlamalar aşağıdadır.

Öğe

Sınır

Bir liste veya kitaplığın Web başlığındaki karakter sayısı

20

Liste veya kitaplık adlarındaki karakter sayısı

20

Taşınabilir görünüm sayısı

10

Bir görünümde görüntülenen öğe sayısı

100

Bir liste öğesi başlığındaki karakter sayısı

20

Bir sütun adındaki karakter sayısı

20

Tek satırlı metin alanı türü

256

Çok satırlı metin alanı türü

256

Bir seçim alanı türündeki her seçim

10

Bir seçim alanı türündeki seçenek sayısı

10

Bir arama alanında bulunan her öğedeki karakter sayısı

20

Bir arama listesindeki seçenek sayısı

20

Bir köprü veya resim alanındaki karakter sayısı

20

Bir ek dosya adındaki karakter sayısı

20

Görüntülenen ek (liste öğelerine) sayısı

3

Hesaplanan bir alandaki karakter sayısı

20


Sayfanın Başı

Sütun ekleme

Sütunlar grubunuzun bilgileri, bölüm adına veya proje numarasına göre vb. şekilde kategorilere ayırmasına ve izlemesine yardımcı olur. Oluşturduğunuz sütun için tek satırlık metin, seçenekler açılır listesi, başka sütunlardan hesaplanan bir sayı ve hatta sitenizdeki bir kişinin adı ve resmi gibi çeşitli tür seçenekleriniz vardır.

Not: Aşağıdaki yordam, sütunu eklemek istediğiniz liste veya kitaplık sayfasından başlar. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Bütün Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve ardından liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 1. Ayarlar menüsünde Settings menu Sütun Oluştur'u tıklatın.

 2. Ad ve Tür bölümünde, Sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 3. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin.

 4. Ek Sütun Ayarları bölümünde, Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Açıklama isteğe bağlıdır.

 5. Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 6. Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk açtıklarına otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'yi tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun ayarlarını değiştirme

Sütun adı gibi sütun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sütun türüne ve liste türüne bağlı olarak, başka değişiklikler de yapabilirsiniz. Örneğin, bazı sütunlarda bulunan veri türünü değiştirebilir veya sütunların içerdiği karakter sayısını sınırlayabilirsiniz. Ayarları değiştirirken, varolan verilerin uygulayacağınız yeni ayarlarla uyumlu olmasına dikkat edin.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Sütunlar'ın altında, değiştirmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 3. İstediğiniz ayarları değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Not: Bir sütunun dizinli olduğunu belirtebilirsiniz; bu, birden fazla klasöre yayılan liste veya kitaplık görünümleri arasında geçişi hızlandırabilir. Bir liste veya kitaplığın ayarlarını görüntülemek için, Dizinli Sütunlar'ı tıklatın. Dizin oluşturmak istediğiniz sütunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun silme

Önemli: Bu yordam sütunu ve içerdiği tüm verileri siler.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ayarlar menüsünde Settings menu Liste Ayarları'nı veya istediğiniz ayar seçeneğini tıklatın.

  • Web günlüğü sitesinde, Yönetici Bağlantıları'nın altında gönderi listesini görüntülemek için Gönderilenleri Yönet'i tıklatın. Ayarlar menüsünde Liste Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sütunlar'ın altında, silmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 3. Sil'i tıklatın.

  Sil düğmesini görmek için sayfanın sonuna kadar ilerlemeniz gerekebilir.

 4. Uyarı görüntülendiğinde sütunu silmek istediğinizden eminseniz, Tamam'ı tıklatın.

Not: Liste ve kitaplıklar Başlık veya Ad sütunu gibi gerekli olup, silinemeyen bazı sütunlar içerir. Sütun silinemeyecekse, Sil düğmesi kullanılabilir durumda değildir. Bir sütunu silemiyorsanız, ancak sütunun bir görünümde görünmesini de istemiyorsanız, sütunu gizleyebilirsiniz. Sütunları gizleme konusunda daha fazla bilgi sağlayan bağlantılar için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Başka görünüm seçme veya bir görünümü değiştirme

Kullanılabilir görünümler, liste veya kitaplığınızın ayarlarına ve başkalarının ek görünümler oluşturmasına bağlı olarak değişir. Çoğu liste ve kitaplığın birden fazla varsayılan görünümü vardır. Örneğin, bir görev listesi yalnızca size atanan görevler için ve bugün tamamlanması gereken tüm görevler için ayrı görünümlere sahiptir.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Farklı bir görünüm seçmek için, Görünüm menüsünde Görünüm menüsü istediğiniz görünümü tıklatın.

  • Bir görünümde değişiklik yapmak için, Görünüm menüsünü tıklatın ve Bu Görünümü Değiştir'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×