Görüş Topla iş akışları hakkında her şey

Görüş Topla iş akışları hakkında her şey

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışları daha tutarlı ve daha verimli yapma, iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz özelliklerdir. Belgeleri ve diğer öğeleri görüşlerini için bir veya birden çok kişiye SharePoint ürünlerinde depolanan yönlendirmek için bir SharePoint Görüş Topla iş akışı kullanabilirsiniz. Ve sizin için sürecinizi işleme SharePoint iş akışı ile birden çok kez yapmanız gereken başka şeyler var.

Daha fazla bilgi için bkz: SharePoint'te bulunan iş akışları genel bakış.

Önemli:  Varsayılan olarak, Görüş Topla iş akışı etkinleştirilmez ve ilişkilendirme formunun Bir iş akışı şablonu seçin liste kutusunda listelenmez. Kullanıma sunulabilmesi için site yöneticisinin iş akışını site koleksiyonu düzeyinde etkinleştirmesi gerekir.

Not: Bu içerik SharePoint 2010 için iş akışı Platform geçerlidir. İş akışı Platform SharePoint 2010SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013ve SharePoint Server 2016kullanılabilir.

Tüm yapmanız gereken bir görüş Topla iş akışı görevini tamamlama olur    Yalnızca Tamamlandı bölütü aşağı kaydırın ve genişletin. Size diğer kesimleri birini şimdilik ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Elle işlem ve otomatik iş akışı karşılaştırması

SharePoint iş akışları:

 • Verimli ve tutarlı    Görüş Topla iş akışı otomatik olarak bir belge veya öğe yönlendiren, gözden geçirme görevleri atar ve bunların ilerleme durumunu izler ve anımsatıcıları ve gerektiğinde bildirimlerini gönderir. İş akışında etkinlik izlenen ve merkezi durumu sayfasından ayarladığında ve tamamladıktan sonra 60 gün için geçmişi, iş akışı çalışmasını olayların korunur.

 • Sizin açınızdan daha az çalışma    Görüş Topla iş akışı sizi ve iş arkadaşlarınızı zahmetten kurtarır ve zaman kazanmanızı sağlar ve aynı zamanda geribildirim sürecinizi kolaylaştırır ve standartlaştırır.

Görüş Topla iş akışının basit bir örneğinin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Basit bir Görüş Topla iş akışı diyagramı

Bu makaleyi kullanmaya yönelik ipuçları

Bu makaledeki bilgiler, genişletilebilir özellikteki on kısım halinde sunulmaktadır.

Bu makaleden en iyi şekilde yararlanma hakkında birkaç ipucu için burayı tıklatın

Tüm yapmanız gereken bir görüş Topla iş akışı görevini tamamlama olur    Yalnızca Tamamlandı bölütü aşağı kaydırın ve genişletin. Size diğer kesimleri birini şimdilik ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Eklemek isterseniz, başlatmak, izlemek ve bakımını iş akışları    Zaten bu görevlerle bildiğiniz durumda değilse, yolunuzu kesimi göre ilk Bu, tasarım saat ve iş akışı ekleme kesimi, bu makalenin çalışmak kullanışlı olabilir. Bilgileri ve makale düzenini tanıyor sonra doğrudan herhangi bir dönüş ziyaretleri gereksinim duyduğunuz bölütü gitmek tümünden yararlanabilirsiniz.

Grafikler hakkında bir not    Bu iş akışı makaleleri serisindeki ekran görüntüleri ve kavramsal diyagramlar Onay iş akışı türüne dayalıdır. Ancak kavram ve yönerge açıklığı sağlamak üzere, bu makaledeki görüntüler ve diyagramlar Görüş Topla iş akışı için özelleştirilmiştir.

Bu makalenin yazdırılmasıyla ilgili bir öneri    Bu, uzun bir makaledir. Sadece belirli kısımları yazdırmak isterseniz, yazdırırken yalnızca ilgili kısımların genişletildiğinden emin olun. (Ayrıca, yazdırdığınız kopyada grafiklerin eksiksiz olarak bulunmasını isterseniz, dikey yönde değil de yatay yönde yazdırın.)

Aramayla da ilgili bir öneri    Bu makalede herhangi bir metin veya terim aramadan önce, arama yapmak istediğiniz tüm kısımların genişletildiğinden emin olun.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Daha Fazla Bilgi bölümü için kavramsal simge

Görüş Topla iş akışları hakkında daha fazla BİLGİ EDİNME

Görüş Topla iş akışları hakkında daha fazla bilgi

Görüş Topla iş akışı, SharePoint listesinde veya kitaplığında depolanmış bir belgeyi veya öğeyi geri bildirim için bir veya birden çok kişiye yönlendiren SharePoint özelliğidir. İş akışı tüm işlemi otomatikleştirir, kolaylaştırır ve standartlaştırır.

Öğeyi katılımcılara yönlendiren iş akışı

SharePoint ürünlerinde bulunan temel Görüş Topla iş akışı şablon olarak çalışır. Bu şablonu kullanarak, sitelerinize birden çok Görüş Topla iş akışı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz her iş akışı, temel Görüş Topla iş akışının benzersiz bir sürümüdür ve eklediğinizde belirttiğiniz ayarlara göre her birinin özelleştirilmiş çalışma şekli vardır.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Görüş Topla iş akışı benim için ne yapabilir?

 2. Görüş Topla iş akışı ne yapamaz?

 3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

 4. Planlama, ekleme, çalıştırmak ve nasıl bu iş akışı türünü korumak?

1. Görüş Topla iş akışı benim için ne yapabilir?

 • Görüş Topla iş akışını listenize, kitaplığınıza veya site koleksiyonunuza ilk eklediğinizde kaç katılımcıyı dahil edeceğinizi belirtebilir ve görevlerinin birbiri ardına mı (seri olarak) yoksa aynı anda mı (paralel olarak) atanacağını belirleyebilirsiniz. Hatta katılımcıların görevlerini iki veya daha çok ayrı aşamaya bölebilir ve her bir görevin tamamlanması için izin verilen en son tarih ve/veya saati belirleyebilirsiniz. Ayrıca bir öğeyle ilgili iş akışını her başlattığınızda bu ayarları değiştirebilirsiniz.

 • İş akışı belirtilen her katılımcıya bir görev atar. Her katılımcı olası yanıtlar arasından seçim yapar: öğe hakkında geri bildirim gönderme, öğede değişiklik yapılmasını isteme, görevi yeniden atama veya görevi silme.

 • İş akışı çalışırken, tek bir merkezi İş Akışı durumu sayfasından ilerleme durumunu izleyebilir ve ayarları yapabilirsiniz (gerekirse).

 • İş akışı tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca, iş akışının bu çalışması (veya oluşumu) boyunca gerçekleşen tüm olayların listesi resmi olmayan başvuru olması açısından İş Akışı Durumu sayfasında halen bulunabilir.

Kısmın başı

2. Görüş Topla iş akışı ne yapamaz?

Görüş Topla iş akışı bir öğe için onayları ve retleri toplamak üzere ya da bir web sitesi için web sayfası yayınlamayı denetlemek üzere tasarlanmamıştır. Katılımcıların gözden geçirdikleri öğeleri onayladığı veya reddettiği bir iş akışı eklemek istiyorsanız, Ayrıca Bkz. bölümünde Onay iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

Ayrıca Görüş Topla iş akışları imza toplamak için tasarlanmamıştır. Microsoft Word belgesinde, Microsoft Excel çalışma kitabında veya Microsoft InfoPath formunda imzaları toplamak için iş akışı kullanmak istiyorsanız, Ayrıca Bkz. bölümünde İmzaları Topla iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

SharePoint ürünlerinde yer alan iş akışlarının herhangi birini daha ayrıntılı olarak özelleştirmek üzere Microsoft SharePoint Designer 2013 uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için, Microsoft Software Developer Network (MSDN) Yardım sistemine bakın.

Kısmın başı

3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

Eklemek için bir    iş akışı varsayılan olarak, iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmanız gerekir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grubunun yapın.)

Başlatmak için bir    iş akışı da varsayılan olarak, izninizin olması gerekir öğelerini düzenle başlatmak için önceden eklenmiş olan bir iş akışı. (Üyeler grubunda ve sahipler grubunun öğeleri Düzenle izniniz varsayılan olarak her ikisi de var; ziyaretçiler grubunun desteklemez.)

Alternatif olarak, Sahipler belirli iş akışlarını yalnızca Sahipler grubunun üyeleri tarafından başlatılabilecek şekilde yapılandırmayı tercih edebilirler. (Bunun için, ilişkilendirme formunun ilk sayfasında Bu iş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.)

Kısmın başı

4. Bu iş akışı türünü nasıl planlar, ekler, çalıştırır ve sürdürürsünüz?

Bunlar temel aşamalardır:

 • İş akışı çalışmadan önce (Planla, ekleme, Başlat)   
  bir iş akışı eklemeden önce bunu (tek bir liste veya kitaplık için veya tüm site koleksiyonu için) ve nasıl çalışacağını ayrıntılarını eklemek istediğiniz yere planlayın. Eklenen ve iş akışı yapılandırılmış sonra gerekli izinlere sahip herkes belirli bir öğe üzerinde iş akışını başlatabilir. İş akışı otomatik olarakçalışacak şekilde de ayarlanabilir. Otomatik çalıştırılır ya da veya her ikisi de iki tetikleyici olay dayalı şablonun etkinleştirilmesini: ne zaman herhangi bir öğeye eklenir veya bir liste veya kitaplıkta kendi oluşturduğunuz veya ne zaman herhangi bir liste veya kitaplıktaki öğe değiştirilir.

 • İş akışı çalıştığı sırada (tamamlamak, izleme, ayarlama)   
  iş akışı çalışırken, tek tek katılımcılar kendilerine atanan görevleri tamamlayın. Otomatik anımsatıcıları görev son tarihler karşılamak üzere başarısız katılımcılara gönderilir. Bu sırada, iş akışının ilerleme belirli örneklerini iş akışı için merkezi bir iş akışı durumu sayfasından izlenebilir. İş akışı çalışırken ayarlamalar o aynı sayfadan yapılabilir; ve, gerekirse, iş akışı iptal veya oradan sona erdi.

 • İş akışı çalıştıktan sonra (gözden geçir, rapor, Değiştir)   
  60 güne kadar iş akışı durumu sayfasında iş akışı tamamlandığında, o Çalıştır (veya örnek) tüm geçmişini görülebilir. Aynı sayfada, bu iş akışı sürüm performansına istatistiksel raporlar oluşturulabilir. Son olarak, yoksa şimdiye kadar iş akışı işlevleri hakkında biçimini değiştirmek istediğiniz her şeyi, açın ve iş akışı ilk eklediğinizde, tamamladığınız ilişkilendirme formunu düzenleyin.

Aşağıdaki akış çizelgesinde bu aşamalar yeni bir iş akışı ekleyen kişinin bakış açısıyla resmedilmiştir.

İş Akışı Süreci

Sırada ne var?

Yeni bir görüş Topla iş akışı planlamadan önce bu makalenin izin verme kısmına önce gözden geçirin ve ardından planlama kısmına geçin.

Kısmın başı | Makalenin başı


İzin verme bölümü için Expando simgesi

Yalnızca görev formunda veya ayrıca öğede geri bildirime İZİN VERME

Yalnızca görev formunda veya ayrıca öğede geri bildirime izin verme

Aşağıdaki iki soru iş akışınız hakkında temel bir karara varmanıza yardımcı olabilir:

 • Katılımcılar yalnızca görev formundaki Yorumlar alanında mı geri bildirim gönderebilir yoksa öğenin kendisinde de izlenen değişiklikler ve yorumlar ekleyebilirler mi?

 • Katılımcılar izlenen değişiklikleri ve yorumları öğenin kendisine ekleyebilirlerse, bunu birkaç katılımcının aynı anda belgeyi düzenlediği bir iş birliği ortamında mı yapıyorlar yoksa her katılımcı belgeyi kullanıma alıp gözden geçirme sürelerinde ayrı düzenleme haklarına mı sahip?

Bu alternatifleri açıklığa kavuşturacak diyagram aşağıdaki gibidir.

İzin verme ve geribildirim sağlamanın farklı modları

Okuma devam ederken, şu noktaları göz önünde bulundurun:

 • O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz.

 • Görüş Topla iş akışı türü, öğe gözden geçirilirken değişiklik yapıldığında iş akışını hemen iptal etme seçeneğini içerir.

 • Öğeyi yalnızca oluşturulduğu programın bilgisayarda yüklü sürümünde açtığınızda izlenen değişiklikleri ve yorumları ekleyebilirsiniz (programın web uygulaması sürümünde bu mümkün değildir).

Bu kısımdaki bölümler

 1. Geri bildirime yalnızca Görev formunda izin verme

 2. Geri bildirime Görev formunda ve öğeyi (iş Birliği sürümü) izin ver

 3. Geri bildirime Görev formunda ve öğeyi (tek erişim sürümü) izin ver

1. Geri bildirime yalnızca görev formunda izin verme

Bu düzenlemenin mekanik olarak en basit olma avantajı vardır. Katılımcıların değişiklik önermesi için görev formunun kullanılmasını içeren iki yöntem vardır:

 • Yorumları gönderme.

 • İş akışı çalışırken öğede değişiklik yapma isteği.

Başlıca olumsuz yanı katılımcıların belirli değişiklikleri doğrudan öğenin üzerinde gösterememeleridir. Önerilen değişikliklerin sayısı arttıkça, katılımcılarınız doğrudan öğe üzerinde çalışmak isteyecektir.

Öğeleri değişikliklerden koruyan Not    En basit yolu emin olmak için katılımcılar tan 'öğede değişikliklert yapma Çalıştır boyunca öğeyi kullanıma tıklatmaktır. Ancak biz geri çok az yolu belirtilmektedir gibi şu anda kullanıma herhangi bir öğe üzerinde iş akışları başlatamazsınız.

Bu sorunu gidermenin iki yolu vardır:

 • İş akışı başlayana kadar bekleyebilir ve ardından çalışma süresi boyunca kullanıma alabilirsiniz. (İş akışı otomatik olarak başlıyorsa, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanında adınızın bulunduğundan emin olun. Ardından öğe üzerinde iş akışının başladığı bildirimini aldığınızda, öğeyi kullanıma alın.) Bu yöntemin tek sınırlaması siz kullanıma aldıktan sonra aynı öğe üzerinde başka iş akışının başlatılamamasıdır.

 • Alternatif olarak, öğeyi iade edebilirsiniz ancak katılımcıların öğeyi kullanıma almamalarının veya değişiklik yapmamalarının önemli olduğunu bildiklerinden emin olmalısınız. Görev bildirimlerinde notlar arasında bu yönergeyi dahil etmeniz iyi olacaktır. Katılımcılarınız Görüş Topla iş akışlarını ilk defa kullanıyorsa, iş akışı başlamadan ayrı bir e-posta göndererek veya belki de katılımcılarınızla kişisel olarak konuşarak bunu daha açık şekilde açıklamanız gerekebilir.

Kısmın başı

2. Geri bildirime görev formunda ve öğede izin verme (iş birliği sürümü)

Bu düzenleme, öğeyi her zaman tüm katılımcılar için kullanılabilir halde tutar. Hiç kimse öğeyi gözden geçirmeye başlamak için başkalarının bitirmesini beklemek zorunda kalmaz. Bu esneklik SharePoint ürünlerindeki işbirliği özellikleri sayesinde gerçekleştirilir.

Katılımcılarınızın aşağıdakileri yapmaları gerektiğini bildiğinden emin olun:

 • Değişiklikleri yaparken öğeyi iade edilmiş olarak bırakın.

 • Öğeyi, oluşturulduğu programın bilgisayarda yüklü sürümünde açın (programın web uygulaması sürümünde değil).

 • Herhangi bir değişiklik yapılmadan veya açıklama eklenmeden önce değişiklikleri izleme özelliğini açın.

 • Yaptığınız değişiklikleri sunucuya kaydedin.

Görüş Topla iş akışı türünün, öğe gözden geçirilirken değişiklik yapıldığında iş akışını hemen iptal etme seçeneğini içerdiğini unutmayın. Bu seçenek belirlenirse, herhangi bir katılımcının öğede değişiklik kaydettiği ilk anda (izlenen değişiklikler ve/veya yorumlar bile) iş akışı anında iptal edilir.

Ayrıca, öğenin kendisinde değişikliklere izin vermek isterseniz, liste veya kitaplık için Sürüm oluşturma ayarlarında Belgelerin düzenlenmeden önce kullanıma alınmasını gerektir seçeneğinin Hayır olarak ayarlı olduğundan emin olun.

Kısmın başı

3. Geri bildirime görev formunda ve öğede izin verme (tek erişim sürümü)

Bu düzenlemede, yalnızca bir katılımcı öğeyi istediği zaman kullanıma alabilir ve değişiklik yapabilir:

 • İş akışındaki görevler birer birer atandıysa (seri olarak) bu büyük olasılıkla sorun oluşturur.

 • Görevlerin tümü aynı anda atandıysa (paralel olarak), katılımcıların bazen öğeye erişmek için başka katılımcının çalışmayı bitirmesini beklemesi gerekebilir.

Öğe kullanıma alındığında öğe üzerinde iş akışı başlayamadığından, iş akışını başlatmadan önce öğelerin iade edildiğinden emin olun.

Katılımcılarınıza aşağıdakileri yapmaları gerektiğini bildirin:

 • Öğeyi açmadan önce kullanıma alın.

 • Öğeyi, oluşturulduğu programın bilgisayarda yüklü sürümünde açın (programın web uygulaması sürümünde değil).

 • Herhangi bir değişiklik yapılmadan veya açıklama eklenmeden önce değişiklikleri izleme özelliğini açın.

 • Çalışmayı bitirdiğiniz anda değişiklikleri sunucuya kaydedin ve öğeyi iade edin.

Görüş Topla iş akışı türünün, öğe gözden geçirilirken değişiklik yapıldığında iş akışını hemen iptal etme seçeneğini içerdiğini unutmayın. Bu seçenek belirlenirse, herhangi bir katılımcının öğede değişiklik kaydettiği ilk anda (izlenen değişiklikler ve/veya yorumlar bile) iş akışı anında iptal edilir.

Sırada ne var?

Yeni bir görüş Topla iş akışı planlamaya hazırsanız, bu makalenin planlama kısmına geçin.

Kısmın başı | Makalenin başı


Planlama bölümü için kavramsal simge

Yeni bir Görüş Topla iş akışı PLANLAMA

Yeni bir Görüş Topla iş akışı planlama

Bu kısımda, Görüş Topla iş akışının bir sürümünü eklemeden önce vermeniz gereken kararları ve bir araya getirmeniz gereken bilgileri tanımlarız.

Bu iş akışı türünü ekleyebilir ve yalnızca belirli adımları hakkında bir anımsatıcı gerekiyor alışkın olduğunuz varsa, doğrudan uygun ekleme kısmına bu makalede (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) gidebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Şablonlar ve sürümler

 2. İlişkilendirme formunun Tanıtımı

 3. Yanıtlanması gereken on iki soru

1. Şablonlar ve sürümler

SharePoint ürünleri işlevinde ana şablonlar olarak yer alan ve listelerinize, kitaplıklarınıza ve site koleksiyonunuza eklediğiniz ayrı ayrı özel iş akışları tarafından temel alınan iş akışları.

Örneğin, Görüş Topla iş akışı eklediğiniz her zaman, aslında genel Görüş Topla iş akışı şablonunun bir sürümünü ekliyorsunuz. Bu sürümü eklediğinizde, her sürüme ilişkilendirme formunda belirttiğiniz kendi adını ve kendi ayarlarını veriyorsunuz. Böylece birden çok iş akışı ekleyebilirsiniz. Tüm sürümler Görüş Topla iş akışı ana şablonuna dayanır ancak her sürüm sizin kullanacağınız belirli bir şekle göre adlandırılır ve uyarlanır.

Bu çizimde biri tek bir kitaplıktaki tüm içerik türleri için, biri tek bir kitaplıktaki tek bir içerik türü için ve biri de tüm site koleksiyonundaki tek bir içerik türü için olmak üzere, Onay iş akışı şablonunu temel alan üç iş akışı eklenmiştir.

Onay iş akışı şablonunu temel alan üç iş akışı

Kısmın başı

2. İlişkilendirme formunun tanıtımı

Ekli iş akışı şablonlarından birini temel alan yeni bir iş akışı sürümü eklediğiniz her seferinde, yeni sürümünüzün çalışmasını istediğiniz şekli belirtmek için bir ilişkilendirme formu doldurursunuz.

Aşağıdaki bölümde, sizi ilişkilendirme formunu doldurmaya hazırlayacak soruların bir listesini bulacaksınız. Ancak öncelikle, bir iki dakikanızı ayırıp forma ve alanlarına göz gezdirin.

İlişkilendirme formunun ilk sayfası

Başlatma formunun ilk sayfası

İlişkilendirme formunun ikinci sayfası

İlişkilendirme formunun ikinci sayfası; başlatma formu alanları tanımlanmış

Not: Bu ikinci sayfada bulunan kırmızı kutudaki alanlar, iş akışı her elle başlatıldığında sunulan ve bu tek çalışmayı düzenlemek için kullanılabilen başlatma formunda da görünür.

Kısmın başı

3. Yanıtlanması gereken on iki soru

Bu kısımdaki sorunların tüm yanıtlarına ulaştığınızda, iş akışınızı eklemeye hazır olursunuz.

 1. Doğru işi akışı türü bu mu?

 2. Tek bir liste veya kitaplık ya da tüm site koleksiyonu? (ve) Tek bir içerik türü veya tüm içerik türleri mi?

 3. İyi bir adı nedir?

 4. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

 5. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

 6. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

 7. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

 8. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

 9. Yalnızca Görev formunda veya Ayrıca öğede geri bildirim?

 10. Ne zaman görevlerin süresi?

 11. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

 12. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

01. Doğru işi akışı türü bu mu?

Bu makalede menüsünde Görüş Topla – SharePoint 2010olarak görüntülenen iş akışı şablonunu ilgilidir. Geri bu iş akışı türü sizin için en iyi seçenek olmadığından emin değilseniz, bu makalenin öğrenin kısmına bakın. Kullanılabilen diğer iş akışı şablonları hakkında daha fazla bilgi için SharePoint'te bulunan iş akışları hakkındaAyrıca bkz bölümündeki makalesine bakın.

Kısmın başı

02. Tek bir liste veya kitaplık mı; yoksa tüm site koleksiyonu mu? (ve) Tek bir içerik türü mü; yoksa tüm içerik türleri mi?

Görüş Topla iş akışının yeni sürümünü tek bir liste veya kitaplığa ekleyebilirsiniz ya da tüm site koleksiyonunda kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

 • İş akışını tek bir liste veya kitaplık için eklerseniz, tüm içerik türleri ya da yalnızca tek bir içerik türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Ancak iş akışını tüm site koleksiyonu için eklerseniz, yalnızca tek bir site içeriği türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlamanız gerekir.

3 ekleme yönteminin açıklandığı site koleksiyonu haritası

İçerik türü nedir?

Her belgeye veya diğer öğeye bir SharePoint liste veya kitaplıkta depolanan bir ya da başka bir içerik türüneait. Bir içerik türü gibi temel ve genel olarak Belge veya Excel elektronik tablosuveya olarak oldukça özel Yasal sözleşme veya Ürün tasarım belirtimolabilir. Varsayılan SharePoint ürünlerinde bazı içerik türleri kullanılabilir, ancak hem bunlar özelleştirebilir ve sizin oluşturduğunuz başkalarının ekleyin.

Kısmın başı

03. İyi bir ad nasıl olmalı?

İş akışı sürümünüze şu nitelikleri taşıyan bir ad verin:

 • Kullanım amacını açıkça belirten

 • İlgili sürümü diğer iş akışlarından net bir şekilde ayıran

Bir örnek

Bir yazı işleri grubunun üyesi olduğunuzu varsayın. Grubunuz iki farklı Görüş Toplama iş akışı kullanmak istiyor:

 • İlk iş akışını kendi grubunuzun bir üyesi tarafından gönderilen her belge üzerinde çalıştıracaksınız. Bu iş akışı yalnızca grubunuzun yöneticisinden gelen görüşleri toplamaktadır.

 • İkinci iş akışını kendi grubunuzun dışındaki kişiler tarafından gönderilen her belge üzerinde çalıştıracaksınız. Bu iş akışı grubunuzun her üyesinden gelen görüşleri toplamaktadır.

İlk iş akışını adlandırabilirsiniz İçinde gönderilen görüşler ve ikincisini de Dışarıdan gönderilen görüşler.

İpucu: Her zaman olduğu gibi, tutarlı adlandırma kuralları belirlemek ve iş akışlarınızla ilgilenen herkesin bu kuralları bilmesini sağlamak yararlı olur.

Kısmın başı

04. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

İş akışınızın sitenin varsayılan Görevler listesini ve Geçmiş listesini kullanmasını, diğer varolan listeleri kullanmasını veya yalnızca bu iş akışı için yeni listeler istemesini sağlayabilirsiniz.

 • Sitenizde çok sayıda iş akışı olacaksa veya bazı iş akışları çok sayıda görevi kapsayacaksa, her bir iş akışı için yeni listeler istemeyi düşünün. (Aşırı uzun listeleri yönetmek performansı düşürebilen unsurlardan birisidir. Çok uzun bir liste yerine birçok küçük listeyi muhafaza etmek sistem açısından daha hızlı ve daha kolaydır.)

 • Bu iş akışı için görevler ve geçmiş genel listelerden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri içeriyorsa, bu iş akışı için yeni, ayrı listeler istediğinizi kesinlikle belirtin. (İş akışını ekledikten sonra, yeni listeler için uygun izinlerin ayarlandığından emin olun.)

Kısmın başı

05. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • Belirli belge veya öğede Görüş Topla iş akışını el ile başlattığınızda, başka bir form, başlatma formu, sunulur. Başlatma formu, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki ayarların çoğunu içerir. Böylece, iş akışını başlatan kişi değişiklik yapmak isterse (yalnızca geçerli örnek için), Başlat'ı tıklatmadan önce yapabilirler.

 • Şüphesiz, otomatik başlatma kullanılırken başlatma formu sunma olanağı yoktur; bu nedenle ilişkilendirme formunda belirtilen varsayılan ayarlar herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılır.

Aşağıdaki resimde, elle başlatma ile otomatik başlatma işlemleri arasındaki fark gösterilmektedir.

Elle başlatma ve otomatik başlatma formları karşılaştırması

Başlatma formundaki yaptığınız tüm değişiklikler uygulanan yalnızca iş akışının geçerli oluşumlarının sırasında verilmiştir. İş akışının kalıcı, Varsayılan ayarlarını değiştirmek için özgün ilişkilendirme formunda, bu makalenin değiştirme kısmına başlığı altında açıklandığı şekilde düzenleyin.

Elle başlatmalar

Elle başlatmalara izin verirseniz, gerekli izinlere sahip herkes istediği zaman herhangi bir elverişli öğe üzerinde iş akışını başlatabilir.

Elle başlatmanın avantajları, siz ve iş arkadaşlarınızın iş akışını yalnızca istediğiniz zamanlarda ve istemeniz halinde çalıştırabilmeniz ve her çalıştırdığınızda da başlatma formunu kullanarak bazı ayarları değiştirme şansınızın olmasıdır.

Hızlı bir örnek    İş akışınızı yalnızca ekibinizin dışından bir yazarın yazdığı öğeler üzerinde çalıştırmak isterseniz, bu durumda iş akışının yalnızca elle başlatılması siz ve ekip arkadaşlarınızın yazdığı öğeler üzerinde otomatik olarak çalışmasını önleyecektir. (Alternatif bir çözüm: Ekibinizdeki yazarların öğeleri için ayrı bir liste veya kitaplık ve tüm diğer yazarların öğeleri için ayrı bir liste veya kitaplık tutun. Bu yolla, iş akışlarını otomatik olarak, ancak yalnızca dış yazarlar listesinde çalıştırabilirsiniz.)

Elle başlatmaların en önemli dezavantajı, iş akışının çalışmasının uygun olduğu her durumda birinin bunu hatırlamasının gerekmesidir.

Otomatik başlatmalar

İş akışını, aşağıdaki olaylardan biriyle ya da her ikisiyle otomatik olarak başlatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Liste veya kitaplıkta yeni bir öğe oluşturulur veya buralara yüklenir.

 • Zaten liste veya kitaplıkta depolanan bir öğe değiştirilir.

Otomatik başlatmanın avantajı, birilerinin iş akışını başlatmayı hatırlamak zorunda olmamasıdır. Her tetikleyici bir olay meydana geldiğinde çalışır.

Hızlı bir örnek    Kuruluşunuzun muhasebecisinin Bütçeler kitaplığına yüklenen veya oluşturulan her bütçeyi incelemesi gerekiyor. O kitaplığa bir Görüş Topla iş akışı ekleyebilir ve muhasebecinizi tek katılımcı olarak belirtebilirsiniz. Listeye eklenen ("oluşturulan") her yeni öğede iş akışını otomatik olarak başlatmaya ayarlayabilirsiniz. Böylece muhasebecinizin bu konudaki bilgisi her zaman güncel kalmış olur.

Otomatik başlatmanın iki dezavantajı:

 • Tetikleyici bir olay olduğunda iş akışının çalışmasını durduramazsınız.

 • Tek tek örneklerin başlangıcında ayarları değiştiremezsiniz.

Kısmın başı

06. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

Tüm site koleksiyonu için içerik türüne bir iş akışı eklendiğinde iş akışını, iş akışına eklediğiniz içerik türünden devralan site koleksiyonundaki tüm diğer içerik türlerine de ekleme seçeneğiniz de vardır. (Tek bir liste veya kitaplık için bir iş akışı ekliyorsanız, bu seçenek ilişkilendirme formunda görünmez.)

Notlar

 • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

 • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

Kısmın başı

07. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

Gözden geçirme görevlerinin atanacağı her kişi için ad veya e-posta bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

Tek aşama mı, birden çok    aşama? Gözden geçirme görevlerinin tek bir aşama varsa veya birden çok aşama grafikle göstermeyi seçebilirsiniz. Birden çok aşama varsa, birbiri ardına aşamalar gerçekleştirilecek.

Paralel gözden geçirme mi veya seri    gözden geçirir? Herhangi bir tek aşama katılımcılar için gözden geçirme görevlerinin tümünü aynı anda (paralel olarak) içindeki atanmış olan veya gösterdiğiniz sırayla birbiri ardına (seri) atanan gözden geçirme görevlerinin grafikle göstermeyi seçebilirsiniz. Seri seçeneği sonra ilk reddedildiğinde sonlandırmak için iş akışını ayarlarsanız yararlı olabilir — veya katılımcıları isteyip istemediğinizi daha önce olmasını bunların açıklamaları önceki katılımcılardan geçirmeyi bağlamında bir parçası olarak görünmesini görebilmek için.

Bir örnek

Bu basit senaryo, hem çok aşamalı hem de seri gözden geçirmelerin avantajlarından birkaçını göstermektedir:

Barış'ın yeni bir Görüş Topla iş akışı eklediğini düşünün. Kendi göz atmadan önce her öğeyi ilk olarak iş arkadaşları Gamze ve Haluk'un incelemesini istiyor. Böylece kendi göz atmaya başlamadan önce onların yorumlarını görebilir. Barış bunu iki şekilde ayarlayabilir:

 • Bir seri gözden geçirme kullanarak    Gamze ve Kemal ilk iki katılımcıların olduğu ve üçüncü he olan bir tek aşama seri gözden Barış ayarlar.
  Kemal'ın göreve atanmış önce; bu düzenlemede, Gamze kendi geri bildirim gönder gerekir ve Barış'ın göreve atanmış önce Kemal kendi görüş sonra gönderirsiniz gerekir.
  Burada nasıl Barış bildir tek aşama seri gözden ayarlar.
  Seri aşama için ayarlı form vurgulanmış

 • İki kullanarak    aşamaları varsa Barış, Gamze ve Kemal geçirmeyi aynı anda, atanan Kemal bulduğundan başlamadan önce bitirmek, Gamze için beklemek zorunda değildir böylece istediği he ayarlayabilirsiniz iki aşamalı iş akışı olarak: ilk paralel aşama Gamze ve Kemal'in gözden geçirme s ve ikinci kendisinin için ayrı bir aşama yalnızca gözden geçirin. İlk aşaması tamamlandı değil, İkinci aşama hiç başlatır.
  Burada nasıl Barış bildir iki aşama paralel gözden ayarlar.
  Paralel aşama için ayarlı form vurgulanmış

Her iki çözümün diyagramı aşağıdaki gibidir.

Seri iş akışı ve iki aşamalı iş akışı (yan yana)

Dış katılımcılar    SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcıları içeren özel bir işlem vardır. Bu işlemde bir site üyesi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

Burada sürecin diyagramı verilmektedir:

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Her grubun tamamını veya her grubun üyesi için bir görev atayın?    İş akışı katılımcılarınıza arasında bir grup adresi veya dağıtım listesi eklerseniz, her bir görev üye grubuatayabilir veya atama iş akışını sağlayabilirsiniz tek bir göreve tüm Grup (ancak hala gönderemiyor bir bildirim tek bu görevin her üye için). Tüm gruba tek bir görev atandığında, daha sonra herhangi bir grubunun üyesi görevini sahiplenme ve bu tek tamamlama. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

Kısmın başı

08. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

İlişkilendirme formunda yönergeler, gereksinimler için ayrıntılar, kaynaklar vb. sağlayabileceğiniz bir metin alanı vardır.

Bu metin alanında dahil edebileceğiniz sorular:

 • Katılımcıların yaşadığı zorluklar veya soruları varsa, kime başvurmalılar?

 • Gözden geçirenler geri bildirim yalnızca Görev formundagönderebilirler, yoksa de izlenen değişiklikler ve açıklamalar öğe itself? ekleyebilirler mi

 • Gözden geçirenler öğe üzerine izlenen değişiklikleri ve yorumları ekleyebiliyorlarsa, değişiklik yapmadan önce öğeyi kullanıma almalılar mı yoksa birden çok gözden geçirenin eş zamanlı olarak çalışması için iade mi etmeliler?

 • İş akışınız yalnızca tek bir görev için Grup veya dağıtım listelerinin atarsanız, burada tamamlamadan önce görev tek her tür grubunun üyesi talep olduğunu bahsetmek. Böylece, diğer grup üyelerinin aynı görevi başlayarak zaman kaybetmeyin. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

Kısmın başı

09. Yalnızca görev formunda mı yoksa öğede de geribildirim sağlansın mı?

Önemli Bu soruya ilişkin bazı noktalar vardır. Daha önceden daha önce yapmadıysanız, açın ve izin verme kısmına daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

Kısmın başı

10. Görevlerin süresi ne zaman dolar?

İş akışı görevlerinin son tarihini belirtmek için şu iki yoldan birini veya her ikisini kullanabilirsiniz:

Takvim tarihine göre    Tüm görevlerin sona ereceği tek bir takvim tarihi belirtebilirsiniz.

 • Otomatik olarak başlatmak için iş akışınızı ayarlarsanız, genellikle shouldn't bu seçeneği kullanın. Tarih, göremeyeceğinizi otomatik olarak belirttiğiniz değeri Ayarla kendisini her açışınızda geçerli tarihin değişimleri iş akışı otomatik olarak başlar olmasıdır.

Görev süresine göre    Görevin atandığı andan itibaren her bir görevin tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtebilirsiniz.

 • Takvim son tarihi, belirtilmiş görev süresini geçersiz kılar. Örneğin, bugün 10 Haziran ise ve üç günlük süresi olan bir göreve bugün atandıysam ancak ayrıca 11 Haziran takvim son tarihine sahipse, görevin son tarihi 13 Haziran (üç günlük süre son günü) değil 11 Haziran (takvim son tarihi) olur.

Kısmın başı

11. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

Gereksiz gözden geçirmelerle zaman kaybetmemek için öğede değişiklik yapıldığında iş akışının hemen sonlandırılmasını seçebilirsiniz.

Bu seçeneği belirlerseniz, katılımcılar yalnızca görev formlarında geri bildirimde bulunabilirler. Yani, izlenen değişiklikleri ve yorumları öğenin kendisine ekleyemezler çünkü bu öğeyi değiştirir ve iş akışının iptal edilmesine yol açar. Bu seçeneği belirlerseniz, İstek alanına katılımcıların gözden geçirme için öğede doğrudan değişiklik yapmamalarını belirten bir not eklediğinize emin olun.

Not:  O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. İş akışı başladıktan sonra, değişiklik yapılmasını önlemek amacıyla gözden geçirme öğesi kullanıma alınabilir. (Ancak öğe kullanıma alınmışken üzerinde başka bir iş akışı başlayamaz.)

Kısmın başı

12. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

İlişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Gizli alanına, bu iş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgi verilmesi gereken kişilerin adlarını veya adreslerini girebilirsiniz.

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin bu kişiye atanmasını sağlamaz.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

Sırada ne var?

Liste, kitaplık veya site koleksiyonu için yeni Görüş Topla iş akışınızı eklemeye hazırsanız bu makalenin uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) gidin.

Kısmın başı | Makalenin başı

Ekleme bölümü bağlamsal simgesi

(Yalnızca tek bir liste veya kitaplık için) Görüş Topla iş akışı EKLEME

Görüş Topla iş akışı ekleme
(yalnızca tek bir liste veya kitaplık için)

İş akışları eklemeyle tanıdık değilseniz, bu kısmın adımları izleyerek, devam etmeden önce bu makaledeki önceki öğrenin, izin VER'ive planlama kesimlere gözden geçirmek kullanışlı olabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışı ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta    İş akışının e-posta bildirimleri ve anımsatıcılar gönderebilmesi için, SharePoint siteniz için e-posta etkinleştirilmelidir. Bunun yapıldığından emin değilseniz SharePoint yöneticinize danışın.

İzinleri    Listeler, kitaplıklar için iş akışlarını eklemek için Listeleri Yönet izniniz veya site koleksiyonu varsayılan ayarlar gerektirir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

Şu adımları izleyin:

 1. İş akışını eklemek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde bu sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, iş akışının çalıştırmak için tek bir içerik türü ya da tüm (tüm içerik türleri için) belirtin ve sonra iş akışı Ekle'yitıklatın.
  Tüm içerik türleri ve İş Akışı Ekle'nin çizgilerle belirtilmiş olduğu İş Akışı Ekle sayfası

 5. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

İlişkilendirme formunun, belirtme çizgileriyle numaralandırılmış ilk sayfası

Bir numaralı belirtme çizgisi

İçerik türü

Varsayılan Tümü seçimini koruyun veya belirli bir içerik türü seçin.

İki numaralı belirtme çizgisi

İş Akışı

Görüş Topla – SharePoint 2010 şablonu seçin.

Not: Görüş Topla – SharePoint 2010 şablonu listede görünmüyorsa, site koleksiyonunuz veya çalışma alanınız için şablonun etkinleştirilmesini sağlamayı bulmak için SharePoint yöneticinize başvurun.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Ad

Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu liste veya kitaplığın kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Görev listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Görevler (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

5 numaralı belirtme çizgisi

Geçmiş Listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni geçmiş listesi'ni tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Başlatma seçenekleri

Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

Çeşitli seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

 1. Bu formdaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 2. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

  Not: İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Atanacak Kişi ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

İlişkilendirme formunun, belirtme çizgileriyle numaralandırılmış ikinci sayfası

Bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevler birer birer birer (seri) atanacaksa   
  adları veya adresleri, görevlerin atanmasını istediğiniz sırada girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa (paralel olarak)   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

İki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

Seri ve paralel aşamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Az önce yapılandırdığınızın ötesinde istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Tek bir atama alanında temizleme bu onay kutusunu giringörev her birine atanan tüm Grup için. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için ilgili kişi

 • Olup yalnızca Görev formunda veya Ayrıca öğede geri bildirim gönderilebilir. (Ve öğe varsa, yoksa gözden geçirenler belgeyi kullanıma denetleyebilirsiniz veya iade edilen bırakın gerekir.)
  Daha fazla bilgi için bu makalenin izin verme kısmına bakın.

 • Uygulanabilirse, tek görevleri sahiplenme hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan.
  , Bu makalenin Tamamlandı kısımdaki Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

 • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için yalnızca iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 • Buraya bir ad girilmesi açmaktır 'bir iş akışının görev atamasınıt sonuçlanır.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

İş akışını sonlandırma

Gözden geçirilmekte olan öğede herhangi bir değişiklik yapıldığı anda iş akışının durdurulmasını ve iptal edilmesini sağlamak için bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği kullandığınızda, gözden geçiren kişilerin iş akışını bitirmeden öğeye izlenen değişiklikler ve açıklamalar ekleyemeyeceğini unutmayın.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

SharePoint ürünleri yeni iş akışı sürümünüzü oluşturur.

Sırada ne var?

Hazırsanız, bu makalenin Başlatma kısmına gidin ve yeni iş akışınızı sınamak için ilk oluşumunu başlatın.

Kısmın başı | Makalenin başı

Ekleme bölümü bağlamsal simgesi

(Tüm site koleksiyonu için) Görüş Topla iş akışı EKLEME

Görüş Topla iş akışı ekleme
(tüm site koleksiyonu için)

İş akışları eklemeyle tanıdık değilseniz, bu kısmın adımları izleyerek, devam etmeden önce bu makaledeki önceki öğrenin, izin VER'ive planlama kesimlere gözden geçirmek kullanışlı olabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışı ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta uygulamasında e-posta bildirimleri ve anımsatıcıları, e-posta göndermek iş akışı için sipariş siteniz için etkinleştirilmiş olması gerekir. Bu önceden yapılmış olan olduğundan emin değilseniz, SharePoint yöneticinize danışın.

İzinleri    SharePoint varsayılan ayarları listeler, kitaplıklar için iş akışlarını eklemek için Listeleri Yönet izniniz veya site koleksiyonu gerektirir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

Şu adımları izleyin:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasına gidin (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasına değil).

 2. SharePoint Online Genel Web Sitesi Ayarlar düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı Galerileri altında, Site içerik türleri öğesini tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışı eklemek istediğiniz site içeriği türünün adını tıklatın.

  Not:  Yalnızca tek bir içerik türündeki öğeler için, site koleksiyonunun tamamına eklenen bir iş akışı eklenmelidir.

  Türün vurgulandığı Belge İçerik Türleri

  1. Seçili içerik türü için Ayarlar' ın altında sayfasında İş akışı ayarları' nı tıklatın.
   Ayarlar bölümündeki İş Akışı ayarları bağlantısı

  2. İş Akışı Ayarları sayfasında, iş akışı Ekle bağlantısını tıklatın.
   İş akışı ekleme bağlantısı

  3. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
   (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

İlişkilendirme formunun, belirtme çizgileriyle numaralandırılmış ilk sayfası

Bir numaralı belirtme çizgisi

İş Akışı

Onay – SharePoint 2013 şablonunu seçin.

Not: Onay – SharePoint 2013 şablonu listede görünmüyorsa, SharePoint yöneticinizle bağlantı kurarak site koleksiyonunuz veya çalışma alanınız için şablonun etkinleştirilmesini sağlamayı öğrenin.

İki numaralı belirtme çizgisi

Ad

Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu site koleksiyonunun kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Görev listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Görevler (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Geçmiş Listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni geçmiş listesi'ni tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

5 numaralı belirtme çizgisi

Başlatma seçenekleri

Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

Çeşitli seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Liste ve site içerik türlerini güncelleştir

Bu iş akışının, bu içerik türünden devralınan tüm diğer site ve liste içerik türlerine eklenmesi (bunlarla ilişkilendirilmesi) gerekip gerekmediğini belirtin.

 • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

 • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 2. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

  Not: İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Gözden Geçirenler ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

İlişkilendirme formunun, belirtme çizgileriyle numaralandırılmış ikinci sayfası

Bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevler birer birer birer (seri) atanacaksa   
  adları veya adresleri, görevlerin atanmasını istediğiniz sırada girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa (paralel olarak)   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

İki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Bu aşamadaki görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

Seri ve paralel aşamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Az önce yapılandırdığınızın ötesinde istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Tek bir görev için atanan hererişmesinitüm Grupatama alanında temizleme bu onay kutusunu girin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için ilgili kişi

 • Olup yalnızca Görev formunda veya Ayrıca öğede geri bildirim gönderilebilir. (Ve öğe varsa, yoksa gözden geçirenler belgeyi kullanıma denetleyebilirsiniz veya iade edilen bırakın gerekir.)
  Daha fazla bilgi için bu makalenin izin verme kısmına bakın.

 • Uygulanabilirse, tek görevleri sahiplenme hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan.
  , Bu makalenin Tamamlandı kısımdaki Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

 • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için yalnızca iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 • Buraya bir ad girilmesi açmaktır 'bir iş akışının görev atamasınıt sonuçlanır.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

İş akışını sonlandırma

Gözden geçirilmekte olan öğede herhangi bir değişiklik yapıldığı anda iş akışının durdurulmasını ve iptal edilmesini sağlamak için bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği kullandığınızda, gözden geçiren kişilerin iş akışını bitirmeden öğeye izlenen değişiklikler ve açıklamalar ekleyemeyeceğini unutmayın.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

SharePoint ürünleri yeni iş akışı sürümünüzü oluşturur.

Sırada ne var?

Hazırsanız, bu makalenin Başlatma kısmına gidin ve yeni iş akışınızı sınamak için ilk oluşumunu başlatın.

Kısmın başı | Makalenin başı

Başlatma kısmı için kavramsal simge

Görüş Topla iş akışı BAŞLATMA

Görüş Topla iş akışı başlatma

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • El ile istediğiniz zaman gerekli izinlere sahip herkes tarafından.

 • Belirtilen tetikleyici bir olay olduğunda otomatik olarak ; yani, öğe listesine eklendiği yaptığınızda veya kitaplık ve/veya bir öğeyi her listesinde herhangi bir şekilde değiştirilir.
  (Tetikleyici olay veya olaylarla ilişkilendirme formunun ilk sayfasında özgün ekleme ve iş akışını ve yapılandırma sırasında belirtilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.)

Not: O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. (İş akışı başlatıldıktan sonra öğe kullanıma alınabilir; ancak ondan sonra, tekrar iade edilene kadar o öğede başka iş akışı başlatılamaz.)

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışı otomatik olarak başlatma

 2. İş akışını elle başlatma

 3. Liste veya kitaplıktan elle başlatma

 4. Microsoft Office programından elle başlatma

1. İş akışını otomatik olarak başlatma

İş akışı otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılırsa, her tetikleyici bir olay meydana gelişinde, iş akışı kendisini tetikleyen olay üzerinde çalışır.

İş akışı başladığında, ilk görevi veya görevleri atar ve her atanan kişiye bir görev bildirimi gönderir. Bu sırada, başlangıçta iş akışını ekleyen kişiye ve ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanında listelenen kişilere de başlama bildirimleri (görev bildirimlerinden ayrı olarak) gönderir.

Not: Otomatik olarak Başlat yeni bir iş akışı ilk eklendiğinde, açık herhangi bir tarih değeri çünkü belirtilen varsa göremeyeceğinizi Tüm görevler içinSon tarih alanı (ilişkilendirme formunun ikinci sayfası) genellikle boş bırakılıp otomatik olarak kendisini iş akışını her zaman başladığı tarih değişimleri ayarlayın. Daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Kısmın başı

2. İş akışını elle başlatma

İzinler hakkında bir not    Normalde, iş akışı başlatmak için öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır. (Varsayılan olarak, üyeler grubunda ve sahipler grubunun tarafından her ikisi de bu izne sahip olması, ama ziyaretçiler grubunun oluşturmaz. Bununla birlikte, bir sahip Ayrıca, bir iş akışı tarafından iş akışı temelinde iş akışını başlatma kişiler için Listeleri Yönetme iznine gerektirecek şekilde seçebilirsiniz. Bu seçenek belirterek sahipleri temelde yalnızca bunların ve diğer sahipleri belirli bir iş akışının başlayabilirsiniz belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Başlatmak için iki yer

Aşağıdaki iki yerden iş akışını elle başlatabilirsiniz:

 • Öğenin depolandığı liste veya kitaplıktan

 • Gelen öğe içindeki, bunu oluşturulduğu Microsoft Office programında açık. (Bu tam, yüklü program ve bir web uygulaması sürümünde olması gerektiğini unutmayın.)

Bu kısımdaki kalan iki bölümde her iki yönteme ilişkin yönergeler verilmektedir.

Kısmın başı

3. Listeden veya kitaplıktan elle başlatma

 1. İş akışını çalıştırmak istediğiniz öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğe adının önündeki simgeyi tıklatarak öğeyi seçin ve şeridin Dosyalar sekmesinde, İş akışları grubunda, İş akışları'nı tıklatın.

 3. İş akışları: öğe adı sayfasında, Yeni bir iş akışı Başlataltında çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.
  İş akışı başlatma bağlantısı

 4. Başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not: Burada, başlatma formunda yapılan değişiklikler kullanılan yalnızca iş akışının geçerli oluşumlarının sırasında uygulanır. İş akışının çalıştığı her zaman uygulanacak değişiklikler yapmak istiyorsanız veya bu formda gösterilmez iş akışı ayarları değiştirmek istiyorsanız, bu makalenin değiştirme kısmına bakın.

Belirtme çizgileriyle numaralandırılmış başlama formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin listesinde gerekli değişiklikleri yapın.

 • Görevler birer birer atanır varsa   
  içinde atanan görevler sırada adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

İki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Her kısımda, görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

Seri ve paralel aşamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Her birine atanan tek bir görev için Ata'yı alanında temizleme bu girdiğiniz tüm Grup onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için ilgili kişi

 • Olup yalnızca Görev formunda veya Ayrıca öğede geri bildirim gönderilebilir. (Ve öğe varsa, yoksa gözden geçirenler belgeyi kullanıma denetleyebilirsiniz veya iade edilen bırakın gerekir.)
  Daha fazla bilgi için bu makalenin izin verme kısmına bakın.

 • Uygulanabilirse, tek görevleri sahiplenme hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan.
  , Bu makalenin Tamamlandı kısımdaki Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

 • Buraya bir ad girilmesi açmaktır 'bir iş akışının görev atamasınıt sonuçlanır.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 1. Başlatma formundaki ayarların tümü istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Kısmın başı

4. Bir Microsoft Office programından elle başlatma

 1. Öğeyi, bilgisayarınızda yüklü Office programında açın.

 2. Açık öğede sırasıyla Dosya sekmesini, Kaydet ve Gönder'i ve ardından öğe üzerinde çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.

 3. İş akışı için dosyanın iade edilmesi gerektiğini bildiren aşağıdaki iletiyi görürseniz, İade Et düğmesini tıklatın.

 4. Büyük İş Akışını Başlat düğmesini tıklatın.

 5. İş Akışını Değiştir sayfasında, başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not: Burada, başlatma formunda yapılan değişiklikler kullanılan yalnızca iş akışının geçerli oluşumlarının sırasında uygulanır. İş akışının çalıştığı her zaman uygulanacak değişiklikler yapmak istiyorsanız veya bu formda gösterilmez iş akışı ayarları değiştirmek istiyorsanız, bu makalenin değiştirme kısmına bakın.

  Belirtme çizgileriyle numaralandırılmış başlama formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin listesinde gerekli değişiklikleri yapın.

 • Görevler birer birer atanır varsa   
  içinde atanan görevler sırada adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

İki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Her kısımda, görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

Seri ve paralel aşamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Her birine atanan tek bir görev için Ata'yı alanında temizleme bu girdiğiniz tüm Grup onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için ilgili kişi

 • Olup yalnızca Görev formunda veya Ayrıca öğede geri bildirim gönderilebilir. (Ve öğe varsa, yoksa gözden geçirenler belgeyi kullanıma denetleyebilirsiniz veya iade edilen bırakın gerekir.)
  Daha fazla bilgi için bu makalenin izin verme kısmına bakın.

Uygulanabilirse, tek görevleri sahiplenme hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan.
, Bu makalenin Tamamlandı kısımdaki Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.

Altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

 • Buraya bir ad girilmesi açmaktır 'bir iş akışının görev atamasınıt sonuçlanır.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 1. Başlatma formundaki ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Sırada ne var?

 • Bu iş akışını çalıştırma ilk kez buysa, diğer katılımcılar bilgi ve Yardım kendilerine atanan görevleri tamamlamak için gereksinim? (Bunlar bu makalenin Tamamlandı kısmına yararlı bulabilirsiniz.)

 • Ayrıca, katılımcıların e-posta bildirimlerini alıp almadıklarını ve özellikle de bildirimlerin önemsiz e-posta filtreleri tarafından yanlış yönlendirilmemesini denetlemek yararlı olur.

 • Ve kuşkusuz, kendiniz tamamlamak için bir veya birden çok iş akışı görevleri olabilir. Ayrıntılar için bu makalenin Tamamlandı kısmına gidin.

 • Bu sırada, nasıl iş akışının geçerli oluşumlarının ilerleme izlemek bulmak için bu makalenin İzleme kısmına gidin.

Kısmın başı | Makalenin başı

Tamamlama bölümü için kavramsal simge

Görüş Topla iş akışı görevini TAMAMLAMA

Görüş Topla iş akışı görevini tamamlama

Görüş Topla iş akışında ilk defa bir göreve atanıyorsanız, görevinizi tamamlamadan önce makalenin bu kısmının tamamını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Böylece size açılabilecek seçeneklerden haberdar olursunuz.

Not: Size bir iş akışı görevi atandığını biliyorsanız, ancak bildirim iletisi henüz e-posta Gelen Kutunuzda görünmüyorsa, önemsiz e-posta filtrenizin bildirimi yanlış yönlendirmediğinden emin olun. Yanlış yönlendirmişse de, filtrenizin ayarlarını buna göre düzeltin.

Öncelikle, doğru makalede olduğunuzdan emin olun

Farklı türlerde iş akışları için farklı görev eylemleri gerekir.

Bu yüzden başlamadan önce, size atanan görevlerin diğer iş akışı türleri için değil de gerçekten Görüş topla iş akışı için olduğundan emin olun.

Aşağıdaki konumlarda Lütfen gözden geçirin metnini arayın:

 • Görev bildiriminin Konu satırında
  Görev bildiriminin Konu satırında Lütfen onaylayın metni

 • İncelenecek bir öğedeki ileti çubuğunda
  Öğedeki ileti çubuğunda Lütfen onaylayın metni

 • İş akışı durumu sayfasındaki görev başlığında
  Durum Sayfasındaki görev adlarında Lütfen gözden geçirin metni

Bu konumlarda Lütfen gözden geçirin metni görmüyorsanız, çalışmaya veya başlangıçta dayalı olarak hangi iş akışı şablonunu bulmak için iş akışını ilk ekleyen kişiye başvurun — veya özel iş akışı olup. Ayrıca bkz bölümünde, bu makalenin SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışları diğer türleri kullanımıyla ilgili makalelerin bağlantıları bulabilirsiniz.

Ancak göreviniz Görüş Topla göreviyse okumaya devam edin!

Bu kısımdaki bölümler

 1. İşlemine genel bakış

 2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

 3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

 4. Öğeyi gözden geçirme

 5. Görev Forumu tamamlama ve gönderme

 6. Süresi geçmiş bildirimler

 7. (İsteğe bağlı) tamamlamadan önce Grup görevini üstlenme

 8. (İsteğe bağlı) öğede değişiklik yapılmasını isteme

 9. Görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

 10. (İsteğe bağlı) bir dış katılımcı adına bir görevi tamamlama

1. Sürece genel bakış

İş akışında size bir görev atandığında, bu görevi genellikle aşağıdaki üç yoldan biriyle öğrenirsiniz:

 • E-posta görev bildirimi alırsınız.

 • Bir Microsoft Office belgesini açtığınızda, ilgili bir görevin size atandığını bildiren bir ileti çubuğu görürsünüz.

 • SharePoint sitesini denetlediğinizde, geçerli durumda size atanmış bir veya daha fazla görev olduğunu görürsünüz.

Görüş Topla iş akışı görevine atandığınızda, genellikle iki şey yaparsınız:

 • Öğeyi gözden geçirme    Öğeyi açıp gözden geçirirsiniz.

 • Görevi tamamlama    Gözden geçirmenizin sonuçlarını göndermek için görev formunu kullanırsınız.

Bu nedenle, çoğu zaman, aşağıdaki üç öğe görevi tamamlama sürecinizde rol oynar:

 • Bildirim iletisi (e-posta olarak aldığınız)

 • Gözden geçirmeniz için gönderilen öğe (açtığınız ve gözden geçirdiğiniz)

 • Görev formu (açıp tamamladığınız ve gönderdiğiniz)

Bu üç öğe aşağıdaki gibi görünür.

Görev bildirim iletisi, gözden geçirme öğesi ve görev formu

Not: Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

Şu adımları izleyin:

 1. Görev bildirim iletisinde, Bu görevi tamamlamak için yönergelerinde öğenin bağlantısını tıklatın.

 2. Açık öğede, ileti çubuğundaki Bu görev aç düğmesini tıklatın.

Öğe ve görev formuna e-posta bildiriminden erişim sağlama

Not: Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

Şu adımları izleyin:

 1. Gözden geçirilecek öğenin depolandığı liste veya kitaplıkta, öğe ve iş akışı ile ilişkili Sürüyor bağlantısını tıklatın.

 2. İş Akışı Durumu sayfasında görevinizin başlığını tıklatın.

 3. Görev formunda, Bu iş akışı görevi şuna uygulanır: ileti çubuğunda öğenin bağlantısını tıklatın.

Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan erişim sağlama

Kısmın başı

4. Öğeyi gözden geçirme

Bu örnekte, öğe bir Microsoft Word belgesidir.

İpucu: Bu grup görevini ise; yani, böylece tek Grup üyesinin tüm grup için bir görev tamamlayabilir tüm grup veya dağıtım listesine atanan tek bir görev — öğeyi gözden geçirme önce görev talep için iyi bir fikir ise. Böylece, başka bir üye grubunuzun makaleyi gözden geçireceğiniz olasılığını azaltın. Yönergeler için bu kısımda, talep tamamlamadan önce Grup görevini7 bölümüne bakın.

İki sarı ileti çubuğuyla gözden geçirilecek öğe

Belgenin en üstündeki iki sarı iletiye dikkat edin:

Sunucu salt    Yalnızca bu belgeyi salt okunur modunda aç; yani, belgeyi okuyabilir, ancak herhangi bir belgede değişiklik yapamazsınız.

İş akışını çalıştıran kişinin geribildirimi yalnızca görev formunda veya ayrıca öğenin kendisinde izlenen değişiklikleri ve yorumları eklemeye izin verme seçeneğine sahiptir. Öğenin kendisinde çalışıp çalışmamanız konusunda emin değilseniz, iş akışını başlatan veya ilk ekleyen kişiye danışın. İzlenen değişiklikleri ve yorumları eklemeniz gerekiyorsa, Belgeyi Düzenle düğmesini tıklatın.

Emin olmanız gereken birkaç nokta:

 • İzlenen değişiklikleri ve yorumları eklemeden önce öğeyi kullanıma almanız gerekiyor, yoksa yoksa birden çok gözden geçirenin eş zamanlı olarak çalışması için iade mi etmeniz gerekiyor emin olun.

 • Değişiklikleri veya açıklamaları eklemeden önce değişiklikleri izleme özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bu makaledeki izin ver kısmına bakın.

 • Öğe ile işiniz bittiğinde değişiklikleri sunucuya kaydettiğinizden emin olun. Öğeyi kullanıma aldıysanız, yine iade edin.

İş akışı    Görevi tamamlamak için Bu görevi aç düğmesini tıklatın ve görev formunu göndermeye hazır olduğunuzda.

Kısmın başı

5. Görev forumu tamamlama ve gönderme

Görüş topla iş akışı görevi için görev formu şuna benzer.

Görüş Topla görev formu; alanlar çizgilerle belirtilmiş

İlk iki belirleyen Not (Öğeyi sil ve Bu iş akışı görevi öğe başlığı belgesine uygulanır) görünmez Görev formunda gelen gözden geçirilecek öğeyi içinde açıldığında .

Bir numaralı belirtme çizgisi

Öğeyi Sil

Bu görevi iş akışının geçerli oluşumundan silmek için buradaki bağlantıyı tıklatın.

 • Görevin silinmesi, gözden geçirilecek öğeyi de silinmez.

 • Silinen bir görev İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanında bir daha görünmez. (Ancak, silinme işlemi yine de sayfanın Geçmiş alanına kaydedilir.)

Not:  İş akışının bu oluşumunu siz başlatmadıysanız, görevi silmeden önce başlatan kişiye danışmak isteyebilirsiniz.

İki numaralı belirtme çizgisi

Bu iş akışı görevi öğe başlığı belgesine uygulanır

Gözden geçirilecek öğeyi açmak için buradaki bağlantıyı tıklatın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Durum, isteyen, birleştirilmiş açıklamalar, son tarih

Bu dört alandaki girişleri düzenleyemez veya değiştiremezsiniz; ancak içlerindeki bilgileri yararlı bulabilirsiniz.

Birleştirilmiş Açıklamalarkutusu yalnızca görevinizi nasıl tamamlayacağınız hakkında ek yönergeleri içermez, aynı zamanda iş akışının aynı örneğinde görevlerini tamamlamış katılımcılar tarafından formda gönderilen tüm yorumları da içerir.

Aynı şekilde, kendi formunuzu gönderdikten sonra, Açıklamalar kutusuna (4) eklediğiniz metinler sonraki katılımcıların Birleştirilmiş Açıklamalar kutusunda da görünür.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Açıklamaları

Geribildirimlerinizi buraya yapıştırın veya yazın.

Buraya girdiğiniz metin İş Akışı Geçmişi'ne kaydedilir ve ayrıca, sonraki katılımcılar için Birleştirilmiş Açıklamalar alanında (3) da görünür.

5 numaralı belirtme çizgisi

Temel matris

Açıklamalar alanına (4) katkıda bulunmak istediğiniz geribildirimleri yazdığınızda ve/veya öğenin kendisine izlenen değişiklikler ve yorumlar eklediğinizde, geribildiriminizi göndermek ve görevinizi tamamlamak için bu düğmeyi tıklatın.

Not: İ herhangi bir değişiklik yapmadan önceTakım kendisinde emin olun, 'Bunu yapmak için yeniden beklenen. Daha fazla bilgi için bkz: bölüm 4Bu kısımda, gözden geçirme öğeyi.

Altı numaralı belirtme çizgisi

İptal etme

Herhangi bir değişikliği veya yanıtı kaydetmeden görev formunu kapatmak için bu düğmeyi tıklatın. Görev tamamlanmamış ve size atanmış olarak kalır.

Yeni numaralı belirtme çizgisi

Değişiklik iste

Gözden geçirdiğiniz öğede değişiklik yapılmasını istemek için bu düğmeyi tıklatın..

İsteğinizin ayrıntılarını gireceğiniz formun bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için bu kısmın isteği öğede değişiklik yapılmasını8 bölümüne gidin.

Not: Bazı iş akışı görevleri için bu seçeneği kapatılabilir.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

Görevi yeniden ata

Bu görevi bir başkasına yeniden atamak için bu düğmeyi tıklatın.

Yeniden atamayı ayrıntılarını gireceğiniz sayfanın bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için bu kısmın, görevinizi bir başkasına yeniden atama9 bölümüne gidin.

Not: Bazı iş akışı görevleri için bu seçeneği kapatılabilir.

Kısmın başı

6. Süresi geçmiş bildirimler

Bir görevin ya da tüm bir çalışma akışı oluşumunun tamamlanma süresi geçerse, aşağıdaki kişilere otomatik olarak bildirim gönderilir:

 • Göreve atanmış olan kişi.

 • İş akışını başlatan kişi (veya başlatma otomatikse, iş akışını ilk ekleyen kişi).

Kısmın başı

6. Tamamlamadan önce grup görevini üstlenme (isteğe bağlı)

Sizin de üyesi olduğunuz tüm bir gruba yalnızca tek bir görev atanırsa, grubun herhangi bir üyesi bu tek görevi sahiplenebilir ve tüm grup adına tamamlayabilir.

Görevi, öğeyi gözden geçirmeden önce sahiplenin. Görevi sahiplendiğiniz anda ilgili görev size atanır ve grubun bir diğer üyesi bu görevi tamamlayamaz. (Bu sayede, gerekli görevi yalnızca bir kişi yapar.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında, grubunuza atanan görevin adının üzerine gelerek bir ok belirmesini bekleyin.

 2. Oku tıklatın, Öğe Düzenle'yi tıklatın ve sonra görev Forumunda Görev Üstlen düğmesini tıklatın.
  Bir grup görevini isteme

İş Akışı Durumu sayfası yenilendiğinde görevin artık gruba değil, özel olarak size atandığını görebilirsiniz.

Sonradan, görevi tamamlamaksızın yeniden gruba bırakmak isterseniz, görev formuna geri dönmek için aynı adımları kullanın; ancak bu kez Görevi Bırak düğmesini tıklatın.

Görev formundaki Görevi Bırak düğmesi

Öğeyi gözden geçirme için Geri'yi

8. Öğede değişiklik yapılmasını isteme (isteğe bağlı)

Bu işleme başlamadan önce, öğeye değişiklik yapıldığında iş akışının hemen sonlandırılmaya ayarlanmış olabileceğini unutmayın. Değişiklik yapıldığında ve iş akışının o noktada sonlandığında sorun olmayacağından emin olmak için iş akışını başlatan veya ilk ekleyen kişiye danışın.

Değişiklik isteği seçeneğini sizlere bir senaryo içinde göstereceğiz:

Öncelikle adınızın Barış olduğunu varsayalım.

Ardından Gamze adlı iş arkadaşınızın kendi oluşturduğu bir belgede Görüş Topla iş akışı başlattığını düşünelim.

Gamze'nin yeni belgesini gözden geçirdiğinizde, Giriş bölümünün çok uzun olduğunu düşünüyorsunuz.

İş akışı görev formunun en altındaki Değişiklik İste düğmesini tıklatıyor ve ardından bu formu dolduruyorsunuz.

Öğede değişiklik istemek için kullanılan form

Bir numaralı belirtme çizgisi

Değişikliğin İstendiği Kişi

Değişikliği istediğiniz kişinin adını veya e-posta adresini girin.

(Bu görevi iş akışını başlatan kişiye ya  da iş akışı otomatik olarak başlamışsa ilk başta bu Görüş Topla iş akışını ekleyen kişiye isteğinizi göndermek  için bu alanı boş bırakabilirsiniz.)

İki numaralı belirtme çizgisi

Yeni istek

Yapmak istediğiniz değişikliği açıklayın ve değişikliği yapan kişinin ihtiyacı olacak bilgileri sağlayın.

(Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Tarihi Varolan son tarihi korumak için    bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için    girin sayı 0.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Tarih sayı buraya yazın ve sonra aşağıdaki alanına süre birimleri belirtin. Birlikte ele alındığında, iki giriş Değiştir görevin süre sonu önce dönem tanımlayın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre birimleri

Yeni görev süresini belirliyorsanız, bu alanı birlikte ile Yeni süre alanında görevin süre sonu önce dönem tanımlamak için kullanın. (Örneğin: 3 gün veya ay 1 veya 2 hafta.)

Varsa tüm form girişleri istediğiniz, Gönder' i tıklatın ve geçerli görevinizi işaretlenip işaretlenmediği biçiminiTamamlandı. (Ancak henüz Başardınız değil. Gamze Değiştir görev işlemi tamamlandıktan sonra gözden geçir yeniden atanan görev.)

Bu sırada, Gamze aşağıdaki e-posta bildirimini alır:

Öğede değişiklik istendiğinde gönderilen bildirim

Gamze Konu satırına (çizimde 1 numara) baktığında bunun sıradan bir Görüş Topla bildirimi olmadığını onun yerine öğede bir şey değiştirmek için bir istek olduğunu anlar. Metin için Değişiklik İstendi (2 numara) kısmında istenen belirtilmiş değişiklik hakkında bilgi edinir.

Gamze öğeyi denetler, istenen değişiklikleri yapar (veya yapmaz), ardından değişiklikleri kaydeder (varsa) ve öğeyi yerine geri koyar. (İş akışı değişiklik yapılır yapılmaz sonlanmaya ayarlanmışsa, bu eylem iş akışının sonlanmasına neden olur.)

Ardından Gamze İş Akışı Durumu sayfasına gider ve Görevler alanından değişiklik isteği görevini açar.


İstenen değişiklik tamamlandığında gönderilen form

Gamze istediği tüm bilgileri Açıklamalar alanına ekler ve ardından Yanıt Gönder'i tıklatır. İş akışı şu iki eylemi gerçekleştirir:

 • Bunu Gamze'nin değişiklik isteği görevini Tamamlandıolarak işaretler.

 • Size yeni bir gözden geçirme görevi atar (Birleştirilmiş Açıklamalar alanında Gamze'nin yorumları eklenmiş olarak) ve görev hakkında bildirim gönderir.

Artık devam edebilir ve değiştirilen öğeyi gözden geçirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu sırada tüm bu eylemler izlenir ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümünde görülebilir.

Değişiklik isteğindeki eylemleri gösteren İş Akışı Geçmişi

Tüm sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Değişiklik isteği için akış çizelgesi

Kısmın başı

7. Görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

Size atanmış bir iş akışı görevini başka birinin tamamlamasını isterseniz, iş akışı görev formunda Görevi Yeniden Ata düğmesini tıklatın.

Bu form görüntülenir.

Görevi yeniden atama formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Görevi yeniden ata

Bu görevi atamak istediğiniz kişinin adını veya adresini girin.

Bu görevi iş akışını başlatan kişiye ya da iş akışı otomatik olarak başlamışsa ilk başta bu iş akışını ekleyen kişiye atamak için bu alanı boş bırakın.

İki numaralı belirtme çizgisi

Yeni istek

Görevi atadığınız kişinin, görevi tamamlamak için gerek duyacağı bilgileri sağlayın. (Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Tarihi Varolan son tarihi korumak için    bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için    girin sayı 0.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Tarih sayı buraya yazın ve sonra aşağıdaki alanına süre birimleri belirtin. Birlikte ele alındığında, iki giriş Değiştir görevin süre sonu önce dönem tanımlayın.

Dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre birimleri

Yeni görev süresini belirliyorsanız, bu alanı birlikte ile Yeni süre alanında görevin süre sonu önce dönem tanımlamak için kullanın. (Örneğin: 3 gün veya ay 1 veya 2 hafta.)

Form tamamlandığında Gönder' i tıklatın. Görevinizi Tamamlandıolarak işaretlenmiş, yeni bir görev görev için şimdi sorumlu atanır ve görev bildirim gönderilir.

Sağladığınız tüm yeni bilgiler, yeni görev bildirimindeki ... kullanıcısına yetki verildi metnine eklenir (aşağıdaki resimde 1 numara).

Yeniden atanan görev için görev bildirimi

Bu sırada, tüm bu değişiklikler izlenir ve burada gösterildiği gibi, İş Akışı Durumu sayfasının Görevler ve Geçmiş bölümlerinde görülebilir.

Yeniden görev ataması için İş Akışı Durumu sayfasındaki Görevler ve Geçmiş alanları

Kısmın başı

10. Görevi bir dış katılımcı adına tamamlama (isteğe bağlı)

SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcıları içeren özel bir işlem vardır. Bu işlemde bir site üyesi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 1. Dış katılımcının e-posta adresini, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki uygun Atanacak Kişi aşamasına ekleyin.

 2. İş akışı dış katılımcının görevini iş akışını başlatan site üyesine fiilen atanır  veya iş akışı otomatik olarak başlatılıyorsa, iş akışını ilk olarak ekleyen kişiye atanır. Görevin fiilen atandığı bu kişi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 3. Bu site üyesi bir görev bildirimiyle birlikte gözden geçirilecek öğenin bir kopyasının dış katılımcıya gönderilmesine dair yönergeler alır. (Bu sırada, dış katılımcı da görev bildiriminin bir kopyasını alır ve bu durum yararlı bir uyarı veya dikkat çekme olarak işe yarayabilir.)

 4. Görevin fiili olarak atandığı site üyesi öğenin bir kopyasını dış katılımcıya gönderir.

 5. Dış katılımcı öğeyi gözden geçirir ve yanıtlarını site üyesine geri gönderir.

 6. Dış katılımcının yanıtı geldiğinde, site üyesi SharePoint ürünlerinde görevi dış katılımcı adına tamamlar.

Bu sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Kısmın başı | Makalenin başı

İzleme bölümünün simgesi

Çalışan Görüş Topla iş akışını İZLEME, ayarlama veya durdurma

Çalışan Görüş Topla iş akışını izleme, ayarlama veya durdurma

Çalışan bir iş akışını izleyebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz veya durdurabileceğiniz merkezi konum iş akışının ilgili oluşumuna ait İş Akışı Durumu sayfasıdır.

Öncelikle bu sayfaya nasıl ulaşacağınızı göstereceğiz; daha sonra orada bulacağınız seçenekleri ve bilgileri nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Son olarak da, ek izleme bilgilerine ulaşabileceğiniz diğer iki sayfayı göstereceğiz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışı durumu sayfasına ulaşma

 2. İş akışı durumu sayfasında iş akışının ilerleme durumunu izlemek için kullanma

 3. Etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

 4. Gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

 5. İptal etme veya çalıştırma Bu iş akışını sonlandırma

 6. Hangi bir öğe üzerinde iş akışlarının çalıştığını bulma

 7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

1. iş akışı durumu sayfasına ulaşma

Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin Sürüyor bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe Asıl Taslak adlı belge ve iş akışı da Onay 3'tür.

İş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfası açılır.

Notlar: 

 • Listeniz veya kitaplığınızda çok fazla sayıda öğe bulunuyorsa, aradığınız öğeyi daha hızlı bir şekilde bulmak için sıralama ve/veya filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Sürekli aynı şekilde sıralama ve/veya filtreleme yaptığınızı fark ederseniz, bu özel düzenlemeyi otomatik hale getiren özel bir görünüm oluşturmak işinize yarayabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasına ulaşmak için, ilgilendiğiniz belirli bir oluşuma ilişkin "başladı" e-posta bildiriminde Bu iş akışının durumunu görüntüleyin bağlantısını veya "tamamlandı" e-posta bildiriminde İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını da tıklatabilirsiniz.

Kısmın başı

2. iş akışının ilerleme durumunu izlemek için iş akışı durumu sayfasında'ı kullanma

Burada, İş Akışı Durumu sayfasının her bir bölümüne ait resmin altında, ilgili bölümün yanıtladığı izleme sorularını bulabilirsiniz.

İş Akışı Bilgileri bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Bilgileri bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunu kim başlattı?

 • Bu oluşum ne zaman başlatıldı?

 • Bu oluşumda en son eylem ne zaman gerçekleşti?

 • Bu oluşum hangi öğe üzerinde çalışıyor?

 • Bu oluşumun geçerli durumu nedir?

Görevler bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanı

Yanıtlanan sorular:

 • Hangi görevler oluşturulmuş ve atanmıştır ve bunları geçerli durumları nelerdir?

 • Hangi görevler tamamlanmıştır ve bu görevlerin her birinin sonucu ne olmuştur?

 • Oluşturulmuş ve atanmış durumdaki her bir görev için son tarih nedir?

Silinmiş görevler ve henüz atanmamış görevler bu bölümde görünmez.

İş Akışı Geçmişi bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunda hangi olaylar meydana gelmiştir?

 • Süresi geçen görevlerin ve süresi geçen bildirimlerin bu alanda görünmediğine dikkat edin.

Kısmın başı

3. etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

Atanmış olup henüz tamamlanmamış görevleri değiştirmenin iki yolu vardır:

 • Tek bir etkin görevi değiştirme

 • Tüm etkin görevleri değiştirme

Tek bir etkin görevi değiştirme

İzinleri yaptığınız herhangi bir değişiklik, kendiniz dışında bir kişiye atandığı tek bir görev için Listeleri Yönetme izniniz olmalıdır. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. Bu nedenle Örneğin, başka bir katılımcının göreve değişiklik ancak için bir iş akışı başlatmak izin veren izinlere sahip olmak için mümkündür.)

Gerekli izinlere sahipseniz:

 1. İş akışı durumu sayfasında Görevler listesindeki görev başlığını tıklatın.
  Listede görev başlığını tıklatma

 2. Görevi tamamlamak, silmek veya yeniden atamak veya öğede değişiklik istemek için görev formunu kullanın.

Görev formunu kullanma hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

Tüm etkin görevleri değiştirme

İzinleri listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında, aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dördünü de görüntülenir. İş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında ilk üç bağlantıları görünür ancakbağlantıBitiş bu iş akışınıaçmaktır 'o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmüyor . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Etkin Görüş Topla görevlerini güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Değişikliklerinizi yansıtan iletiler, bu çalışmada görev atanmış durumdaki kişilere gönderilir.

  • Zaten tamamlanmış veya silinmiş görevler ve görevler henüz atanmamış olann'bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenent .

  • Daha atanmamış görevlerde değişiklik yapmak istiyorsanız, gelecek görevleri değiştirmeBu kısımdaki şu bölüme bakın.

   Etkin görevler için değişiklik formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Görev başına süre, süre birimleri

Varolan son tarihi korumak için    Ayrıl Görev başına süre boş tarih ve Süre Birimleri'ndede bir değişiklik yapmayın.

Son tarih olmamasını kaldırmak için    Yok'u: Görev başına süresayı 0 girin.

Görev uzatarak son tarihi dışarıda taşımak için    kullanım için ölçüt olarak kullanmak istediğiniz birimlerin türünü ve sayısını belirtmek için iki süre alanını süresini uzatmak süre.

İki numaralı belirtme çizgisi

İsteği

İstek metnini değiştirmek için    metni metin kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekte tüm etkinetkin görevler güncelleştirilir.

Kısmın başı

4. gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

İzinleri listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında, aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dördünü de görüntülenir. İş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında ilk üç bağlantıları görünür ancako kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünen bağlantıBitiş bu iş akışınıdeğildir . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Görüş Topla gözden geçirenleri ekle veya güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Güncelleştir'i tıklatın.

  Not:  Oluşturulmuş ve atanmış görevler, bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.

Gelecek görevler için değişiklik formu

Bir numaralı belirtme çizgisi

Katılımcılar, sıra, grupları Genişlet

 • Katılımcıları, eklemek veya kaldırmak ya da görevlerin sırasını değiştirmek için    Ekleme, kaldırma ve/veya katılımcı adlarını veya adreslerini sırasını yeniden düzenlemeKatılımcıları alanı.

 • Bir aşamayı bütünüyle kaldırmak için TıklatınAtamak için Bu aşama için alan ve sonra CTRL + DELETE tuşlarına basın.

Not: Kullanabileceğinizdağıtım grupları listelenen olup olmadığını belirtmek içinGrupları Genişlet onay kutusunu atanan tüm grup için yalnızca tek bir görev ya da üye başına bir görev.

Bu alanları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bu makalenin.

İki numaralı belirtme çizgisi

İsteği

 • İstek metnini değiştirmek için    metin kutusundaki metni istediğiniz değişiklikleri yapın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Tüm görevler için son tarih, görev başına süre, süre birimleri

 • Tarihini değiştirmek veya takvim son tarihini kaldırmak için    varolan tarihi silin ve sonra ya da yeni bir sağlayın veya belirli son tarihi tamamen kaldırmak için alanı boş bırakın. (Tan 't Bu alanda sıfır yazın. Bu alan bir takvim tarih değeri içeren veya boş.)

 • Varolan süreyi korumak    Ayrıl Görev başına süre süre boş bırakın ve Süre Birimleri'ndede bir değişiklik yapmayın.

 • Süreyi kaldırarak süre olmamasını sağlamak için   Görev başına sürehiçbiri sayı 0 girin.

 • Görev süresini uzatmak    için ölçüt olarak kullanmak istediğiniz birimlerin türünü ve sayısını belirtmek için iki süreleri alanları süresini uzatmak kullan süre. Son tarihleri ve süreleri ayarı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekteki tüm gelecek görevler değişikliklerinizi yansıtır.

Kısmın başı

5. iptal etme veya çalıştırma Bu iş akışını sonlandırma

Çalışan bir iş akışı oluşumunu normal tamamlanmadan önce durdurmanızın iki yolu vardır:

 • İş akışını iptal etme    Tüm görevler iptal edilir, ancak İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanında tutulmaya devam edilir.

 • Bu iş akışını sonlandırma    Tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanından silinirler. (Ancak yine de İş Akışı Geçmişi alanına yansıtılırlar.)

Her iki yönteme ilişkin yönergeler.

İptal etme (tüm görevler iptal edilir, ancak hem Görevler listesinde hem de Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında, aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dördünü de görüntülenir. İş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında ilk üç bağlantıları görünür ancakbağlantıBitiş bu iş akışınıaçmaktır 'o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmüyor . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

İş akışının geçerli oluşumuna artık gerek yoksa veya istemiyorsanız, bu oluşum durdurulabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Tüm Görüş Topla iş akışlarını iptal et bağlantısını tıklatın.

Geçerli tüm görevler iptal edilir ve iş akışı iptal edildidurumu ile biter. İptal edilen görevleri hala hem Görevler alanında hem de İş Akışı Geçmişi alanında listelenir.

Sonlandırma (tüm görevler Görevler listesinden silinir, ancak Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında, aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dördünü de görüntülenir. İş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında ilk üç bağlantıları görünür ancakbağlantıBitiş bu iş akışınıaçmaktır 'o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmüyor . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

Bir hata olursa veya iş akışı yanıt vermeyi durdurursa ya da yanıt veremezse, sonlandırılabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasında, İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Bu iş akışını sonlandırın bağlantısını tıklatın.

İş akışı tarafından oluşturulan tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Geçmişi alanında hala yansıtmalı karşın, iş akışı durumu sayfasında, Görevler alanından silinir. İş akışı iptal edildidurumu ile biter.

Kısmın başı

6. Bir öğe üzerinde hangi iş akışlarının çalıştığını bulma

Herhangi bir öğeye ait İş Akışları sayfasında, bu öğe üzerinde geçerli durumda çalışan iş akışlarının listesini bulabilirsiniz.

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğe adının önündeki simgeyi tıklatarak öğeyi seçin ve şeridin Dosyalar sekmesinde, İş akışları grubunda, İş akışları'nı tıklatın.

 3. İş Akışları: Öğe adı sayfasında, Çalışan İş Akışları'nın altında öğe üzerinde geçerli durumda çalışan iş akışı oluşumlarının listesini bulacaksınız.

Not:  Tek bir iş akışı sürümünün birden çok oluşumu aynı öğede aynı anda çalışamaz. Örnek: ikisi de Görüş Topla şablonuna dayalı iki iş akışı eklenir. Birinin adı Plan Geribildirimi, diğerinin adı da Bütçe Geribildirimidir. Herhangi bir zamanda herhangi bir öğede Plan Geribildiriminin ve Bütçe Geribildiriminin her biri çalışabilir ancak her bir iş akışının ikioluşumu çalışamaz.

Kısmın başı

7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

Site koleksiyonu yöneticileri ilk bakışta şu bilgileri görebilirler:

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı olduğu.

 • Site koleksiyonunda her bir iş akışı şablonunun o anda etkin olup olmadığı.

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı sürümü oluşumunun çalıştığı.

Şu şekilde yapılır:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. SharePoint Online Genel Web Sitesi Ayarlar düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Yönetimi altında, İş Akışları'nı tıklatın.

İş Akışları sayfası açılarak bilgiler görüntülenir.

Sırada ne var?

Bu iş akışı sürüm çalıştırdığı ilk kez buysa, yönergeleri bu makalenin gözden kısımda örneğinde olayları görüntüleme ve siz iş akışı işlevleri için isteyip istemediğinizi keşfedin kullanmak istediğiniz.

Kısmın başı | Makalenin başı

Gözden Geçirme bölümü için kavramsal simge

Görüş Topla iş akışı sonuçlarını GÖZDEN GEÇİRME ve rapor oluşturma

Görüş Topla iş akışı sonuçlarını gözden geçirme ve rapor oluşturma

İş akışı oluşumunuz tamamlandıktan sonra, geçmiş alanında kayıtlı olayları gözden geçirebilirsiniz. (Herhangi bir oluşumun kaydına, oluşum tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca erişim sağlayabilirsiniz.)

Önemli:  İş akışı geçmişinin yalnızca resmi olmayan başvuru olması açısından sağlandığına dikkat edin. Resmi denetimler için veya diğer yasal ve ispatlama amaçlarına yönelik olarak kullanılamaz.

Oluşumlar genelinde iş akışının genel performansı hakkında raporlar da çalıştırabilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

 2. Access örneği geçmişi 60 güne kadar

 3. İş akışı performans raporları oluşturma

1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

Öğe aynı liste veya kitaplıkta kaldığı sürece ve aynı öğe üzerinde aynı iş akışı yeniden çalıştırılıncaya kadar, liste veya kitaplıktan en son oluşuma erişilebilir.

Herhangi bir öğe üzerinde çalıştırılan bir iş akışının en son oluşumuna ilişkin İş Akışı Durumu sayfasını görüntülemek için:

 • Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin durum bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe asıl taslak adlı belge ve iş akışının Yeni belge onayı' dır.

İş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfasında, İş Akışı Geçmişi bölümü en alta yakın bir yerdedir.

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Kısmın başı

2. Oluşum geçmişine 60 güne kadar erişim sağlama

Aynı öğe üzerinde aynı iş akışını yeniden çalıştırdıktan sonra bir oluşumun geçmişini gözden geçirmek isterseniz ne olacak?

Aslında, bunu 60 güne kadar iki giriş noktasından biriyle yapabilirsiniz: liste veya kitaplık ya da iş akışı tamamlanma bildirimi. (Atmış gün, SharePoint ürünlerinin iş akışları için görev geçmişini tuttuğu süredir.)

Liste veya kitaplıktan

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğe adının önündeki simgeyi tıklatarak öğeyi seçin ve şeridin Dosyalar sekmesinde, İş akışları grubunda, İş akışları'nı tıklatın.

 3. İş akışları: öğe adı sayfasında, Tamamlanan iş akışlarıaltında ad veya gözden geçirmek istediğiniz iş akışı örneği durumunu tıklayın.
  Öğeye yönelik İş Akışları sayfasındaki Tamamlanan İş Akışları
  Bu örnek için iş akışı durumu sayfası açılır.

İş akışı tamamlanma bildiriminden

 • Gözden geçirmek istediğiniz öğeye ait iş akışı tamamlanma bildirimini açın ve sonra İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını tıklatın.

Geçmiş bağlantısını vurguluyken iş akışı tamamlandı bildirimi
Bu örnek için iş akışı durumu sayfası açılır.

Tüm tamamlanma bildirimleriniz korumak için Outlook kuralı oluşturmak isteyebilirsiniz. Kural Konu satırında, kendi ayrı klasöre metin üzerinde tamamlandı olan tüm gelen iletilerin kopyasını ayarlama. (Gelen iletiler ve sadece taşıma değildir, Outlook kuralı kopya veya bunlar da gelen kutunuzda gösterilmez olduğundan emin olun.) Outlook kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için e-posta iletilerini kurallarla yönetmemakalesine bakın.

Kısmın başı

3. İş akışı performans raporları oluşturma

İş akışı sürümlerinizden birinin zaman içinde ve birçok oluşum genelinde nasıl bir performans sergilediği hakkında bilgi edinmek için önceden tanımlı iki rapordan birini veya her ikisini oluşturabilirsiniz:

 • Etkinlik Süresi Raporu    Bir iş akışı dahilinde her bir etkinliğin tamamlanmasının ortalama ne kadar sürdüğünün yanı sıra bu iş akışının her bir tam çalışma veya oluşumunun tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü görmek için bu raporu kullanın.

 • İptal ve Hata Raporu    Bir iş akışının tamamlanmadan önce sık sık iptal edilip edilmediğini veya sorunlarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını görmek için bu raporu kullanın.

İş akışı için kullanılabilir raporları oluşturma

 1. Liste veya kitaplıkta, ilgili iş akışına ilişkin Durum sütununda herhangi bir durum bilgisi bağlantısını tıklatın.
  İş akışı durumunu tıklatma

 2. İş akışı durumu sayfasında İş Akışı Geçmişi' nin altında iş akışı raporlarını görüntüle'yitıklatın.
  İş Akışı Geçmişi bölümündeki İş akışı raporlarını görüntüle'yi tıklatma

 3. Rapor görüntülemek istediğiniz iş akışını bulun ve sonra görüntülemek istediğiniz raporun adına tıklayın.
  Etkinlik Süresi Raporu bağlantısını tıklatma

 4. Özelleştir sayfasında, devam veya nerede rapor dosyası oluşturulur ve Tamam' ı konumu değiştirin.
  Dosya kaydetme konumunda Tamam'ı tıklatma
  rapor oluşturulur ve belirtilen konuma kaydedilir.

 5. Raporu tamamlandığında, bunu görüntülemek için aşağıdaki çizimde gösterilen bağlantıyı tıklatabilirsiniz. Aksi takdirde, bitiş ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın. (Raporu görüntülemek hazır olduğunuzda, daha sonra bunu önceki adımda belirtilen konumda bulabilirsiniz.)
  Raporu görüntüleme bağlantısını tıklatma

Sırada ne var?

İş akışı tam istediğiniz gibi işlevini yerine getiriyorsa, kullanmaya başlamak için tamamen hazır demektir.

Bir şey varsa şekliyle ilgili değiştirmek istediğiniz, bu makalenin değiştirme kısmına bakın.

Kısmın başı | Makalenin başı

Ayarlama bölümü için kavramsal grafik

Görüş Topla iş akışını DEĞİŞTİRME, devre dışı bırakma veya silme

Görüş Topla iş akışını değiştirme, devre dışı bırakma veya silme

Yeni Görüş Topla iş akışının ilk oluşumunu çalıştırdıktan ve sonuçları gözden geçirdikten sonra, iş akışının yapılandırma şekline bir veya daha fazla değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca, gelecekte değişik zamanlarda yapılandırmaya yönelik başka değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz.

Son olarak, bir noktada iş akışını kısa veya uzun bir süreyle durdurmak isteyebilir, ancak kaldırmak istemeyebilir ya da gerçekten tümüyle kaldırmayı tercih edebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

 2. Devre dışı bırakma veya iş akışını kaldırma

1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

Varolan bir iş akışının ayarlarında kalıcı değişiklikler yapmak isterseniz, ilk başta iş akışını eklemek için kullanılan ilişkilendirme formunu açıp düzenleyin.

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde bu sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışı Adı (ayarları değiştirmek için tıklatın) seçeneğinin altında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

  Not:  Görüş Topla iş akışı listede görünmezse, yalnızca bir içerik türüyle ilişkilendirilmiş olabilir. Hangi iş akışlarının listede göründüğü, listenin hemen üstünde bulunan Bu türdeki iş akışı ilişkilendirmelerini göster denetimi tarafından denetlenir. (Çizime bakın.) Açılan menüde hangisinin istediğiniz iş akışını görüntülediğini keşfetmek için içerik türü seçenekleri tıklatarak ilerleyin. İstediğiniz iş akışı listede göründüğünde adını tıklatın.

 5. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan aynı iki sayfalık ilişkilendirme formunda, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  Planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bu makalenin alanlar ve denetimler ilişkilendirme formunda hakkında daha fazla bilgi için bkz.

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. SharePoint Online Genel Web Sitesi Ayarlar düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Galeriler'in altında Site İçerik Türleri'ni tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışının üzerinde çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.

 5. Seçili içerik türüne ilişkin sayfada altındaayarları, İş akışı ayarları.

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışı Adı (ayarları değiştirmek için tıklatın) seçeneğinin altında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

 7. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan aynı iki sayfalık ilişkilendirme formunda, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  Planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bu makalenin alanlar ve denetimler ilişkilendirme formunda hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Kısmın başı

2. İş akışını devre dışı bırakma veya kaldırma

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not: Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde bu sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, iş akışı Kaldır bağlantısını tıklatın.
  İş Akışını Kaldır bağlantısı çizgiyle belirtilmiş İş Akışı Ayarları sayfası

 5. Devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için iş akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışı listeden veya kitaplıktan tümüyle kaldırır seçeneği. Çalışan tüm örneklerini hemen sona erer ve bu iş akışı için sütun artık liste veya kitaplık için sayfasında görünür. (Bu eylemi yüklenmez 't tersine çevrilebilir.)

Kısmın başı

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. SharePoint Online Genel Web Sitesi Ayarlar düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Galeriler'in altında Site İçerik Türleri'ni tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışının üzerinde çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.

 5. Seçili içerik türüne ilişkin sayfada altındaayarları, İş akışı ayarları' nı tıklatın.

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş akışı kaldır bağlantısını tıklatın.

 7. Devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için iş akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  İş Akışlarını Kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışı tümüyle site koleksiyonundan kaldırır seçeneği. Çalışan tüm örneklerini hemen sona erer ve bu iş akışı için sütun artık liste veya kitaplık için sayfasında görünür. (Bu eylem olduğun't tersine çevrilebilir.)

Sırada ne var?

Herhangi bir değişiklik yaptıysanız, değişikliklerin etkisini iki kez kontrol etmek için iş akışının bir sınama oluşumunu çalıştırın.

Kısmın başı

İleri düzeyde özelleştirme

SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışlarını daha ileri düzeyde özelleştirmek için çok farklı yollar vardır.

Kendiniz sıfırdan özel iş akışları bile oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki programlardan istediğinizi veya tümünü kullanabilirsiniz:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    İş akışı formlarını, eylemleri ve davranışları özelleştirin.

 • Microsoft Visual Studio    Kendi özel iş akışı eylemlerinizi oluşturun.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Software Developer Network (MSDN) Yardım sistemine bakın.

Kısmın başı | Makalenin başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×