Görüş Topla iş akışı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Görüş Topla iş akışı, bir liste veya kitaplığa kaydedilen belge veya öğeyi, gözden geçirme görüşlerini toplamak üzere bir grup kişiye yönlendirir. Varsayılan olarak, Görüş Topla iş akışı Belge içerik türü ile ilişkilidir ve böylece otomatik olarak belge kitaplıklarında kullanılabilir.

Bu makalede

Görüş Topla iş akışı nasıl çalışır?

Ekleme veya bir liste, kitaplık veya içerik türü için bir görüş Topla iş akışı değiştirme

Bir belge veya öğe üzerinde bir görüş Topla iş akışı başlatma

Görüş Topla iş akışı görevini tamamlama

Görüş Topla iş akışı nasıl çalışır?

Görüş Topla iş akışı, bir belge veya öğeyi gözden geçirme görüşünü toplamak üzere bir grup kişiye göndermeyi içeren iş süreçlerini destekler. Görüş Topla iş akışı, süreçte bulunan çalışanlarla ilgili tüm görevleri yöneterek ve izleyerek görüş iş sürecini daha verimli şekilde gerçekleştirir. Tamamlandıktan sonra, Görüş Topla iş akışı, iş akışı sahibi için gözden geçirenlerden gelen tüm görüşleri birleştirir ve gözden geçirme işleminin bir kaydını sunar.

İş akışları kullanılabiliyorsa, bir Görüş Topla iş akışını doğrudan bir liste veya kitaplıktaki belge veya öğeden başlatabilirsiniz. Bir iş akışı başlatmak için, kullanmak istediğiniz iş akışını seçin ve sonra iş akışı katılımcılarını (gözden geçirenler), bitiş tarihini ve ilgili görev yönergelerini belirten iş akışı başlatma formunu doldurun. Bir iş akışı başlatılınca, sunucu tüm katılımcılara görevler atar. E-posta uyarıları sunucu için etkinleştirilmişse, sunucu tüm katılımcılara e-posta uyarıları da gönderir. Katılımcılar, gözden geçirilecek belge veya öğeyi açmak için e-posta görev uyarısındaki bağlantıyı tıklatabilir. Katılımcılar, değişiklik yapabilir veya doğrudan belgeye açıklamalar ekleyebilir. Görev formunda görüş açıklamaları sunabilir. Ayrıca, gözden geçirme belgelerini yeniden atayabilir veya gözden geçirilecek belge veya öğe üzerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Katılımcılar, iş akışı görevlerini Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web sitesinde veya doğrudan 2007 Microsoft Office sistemi uygulamasının parçası olan belirli programlarda tamamlama seçeneğine sahiptir. İş akışı devam ederken, iş akışı sahibi veya iş akışı katılımcıları, hangi katılımcıların kendi iş akışı görevlerini tamamladığını görmek için İş Akışı Durumu sayfasını görüntüleyebilir. İş akışı katılımcıları kendi iş akışı görevlerini tamamladığında, iş akışı sonlanır ve iş akışı sahibi, otomatik olarak, iş akışının tamamlandığına dair bir uyarı alır.

Varsayılan olarak, Görüş Topla iş akışı Belge içerik türü ile ilişkilidir ve böylece otomatik olarak belge kitaplıklarında kullanılabilir. Belge kitaplıklar için varsayılan Görüş Topla iş akışı, görevlerin tüm katılımcılara aynı anda atandığı paralel iş akışıdır. Kuruluşunuzun gereksinimlerini karşılamak için Görüş Topla iş akışının önceden ilişkilendirilmiş bu sürümünü özelleştirebilirsiniz veya bir liste, kitaplık veya içerik türüne Görüş Topla iş akışına tamamen yeni bir sürüm ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Liste, kitaplık veya içerik türü için Görüş Topla iş akışı ekleme veya bunu değiştirme

İş akışını kullanabilmek için, belirli bir konumdaki belge veya öğeler için kullanılmasını sağlamak üzere bir liste, kitaplık veya içerik türüne eklemeniz gerekir. Bir iş akışını listeye, kitaplığa veya içerik türüne eklemek için Listeleri Yönet izninizin olması gerekir. Genellikle, site yöneticileri veya belirli listeleri veya kitaplıkları yöneten kişiler bu görevi gerçekleştirir.

Sitede iş akışının kullanılabilmesi, eklendiği yere göre değişiklik gösterir:

 • İş akışını doğrudan listeye veya kitaplığa eklerseniz, yalnızca bu liste veya kitaplıktaki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını liste içerik türüne (belirli bir liste veya kitaplığa eklenmiş olan site içerik türünün bir örneğine) eklerseniz, yalnızca bu içerik türünün ilişkilendirildiği liste veya kitaplıkta bu içerik türündeki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını site içerik türüne eklerseniz, iş akışı bu site içerik türünün bir örneğinin eklenmiş olduğu tüm liste ve kitaplıklarda bu içerik türündeki öğelerin tümü için kullanılabilir. İş akışının site koleksiyonundaki listeler veya kitaplıkların tümünde belirli bir içerik türündeki öğeler için genel olarak kullanılabilir olmasını istiyorsanız, bu sonuca ulaşmanın en etkili yolu söz konusu iş akışını doğrudan site içerik türüne eklemektir.

Liste, kitaplık veya içerik türü için Görüş Topla iş akışı ekleme veya bunu değiştirme

Liste, kitaplık veya içerik türüne bir Görüş Topla iş akışı eklemek isterseniz veya liste, kitaplık veya içerik türü ile daha önce ilişkilendirilmiş bir Görüş Topla iş akışını değiştirmek isterseniz, aynı adımları izleyin.

 1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz liste, kitaplık veya içerik türünün İş Akışı Ekle sayfasını veya İş Akışını Değiştir sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste veya kitaplık için:

   1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

   2. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

    Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

   3. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Liste içerik türü için:

   1. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz liste içerik türünün örneğini içeren listeyi veya kitaplığı açın.

   2. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

    Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

   3. İçerik Türleri altında, içerik türünün adını tıklatın.

    Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü gösterilmez.

   4. Ayarlar'ın altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  • Site içerik türü için:

   1. Site koleksiyonunda, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü için giriş sayfasında Site Ayarlarıüzerine gelin ve Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

   2. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

   3. İş akışını eklemek veya değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın ve ardından İş akışı ayarları'nı tıklatın.

    Bu liste, kitaplık veya içerik türüne zaten iş akışları eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasına götürür ve İş Akışı Ekle sayfasına gitmek için İş akışı ekle'yi tıklatmanız gerekir. Bu liste, kitaplık veya içerik türüne önceden iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekle sayfasına götürür.

 1. İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında, İş akışı ekle'yi veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir iş akışı ekliyorsanız, İş Akışı Ekleme sayfasında, İş Akışı bölümünde Görüş Topla iş akışı şablonunu tıklatın.

  • Bir iş akışının ayarlarını değiştiriyorsanız, İş Akışını Değiştir sayfasında, aşağıdaki adımlara uygun olarak değiştirmek istediğiniz ayarları değiştirin.

 3. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

  1. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görevler listesi belirtin.

   • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

   • Bu iş akışının görevlerinde genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz önemli veya gizli veriler varsa, yeni bir görev listesi oluşturmalısınız.

   • Kuruluşunuzda birçok iş akışı olacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse, yeni görev listesi oluşturmalısınız. Bu durumda, her iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 4. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir geçmiş listesi oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzda çok sayıda iş akışı bulunacaksa, her bir iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 5. Başlatma Seçenekleri bölümünde, bir iş akışının nasıl, ne zaman veya kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Notlar: 

  • Belirli seçenekler seçmiş olduğunuz iş akışı şablonu tarafından desteklenmiyorsa kullanılamaz.

  • Öğeni önemli sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğinin kullanılabilmesi için kitaplık için önemli ve önemsiz sürüm oluşturma desteğinin etkinleştirilmesi ve seçtiğiniz iş akışı şablonunun içerik onaylama amacıyla kullanılabilmesi gerekir.

 6. Bu iş akışını bir site içerik türüne ekliyorsanız, bu iş akışını, Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

  Not: Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümü, yalnızca site içerik türleri için İş Akışı Ekleme sayfasında görüntülenir.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. İş Akışını Özelleştir sayfasında, görevlerin nasıl yönlendirileceği, varsayılan iş akışı başlangıç değerleri, iş akışının nasıl tamamlanacağı ve iş akışı başarıyla tamamlandığında hangi eylemlerin gerçekleşeceği ile ilgili istediğiniz seçenekleri belirtin.

  Aşağıdaki bölümlerden herhangi birindeki seçenekleri seçin. Her bölümdeki seçenekleri belirtmeniz gerekmez:

  İş akışı görevleri

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Tüm katılımcılara bir kerede görevler atama (paralel iş akışı)

  Tüm katılımcılara eş zamanlı olarak (paralel) düğmesini seçin.

  Bir kerede bir kullanıcıya görevler atama (seri iş akışı)

  İş akışınızı seri iş akışı yapmışsanız, bir katılımcı görevini tamamlayınca sonraki katılımcı görev alır.

  Bir kerede tek bir katılımcıya (seri) düğmesini seçin.

  İş akışı katılımcılarının kendi görevlerini diğer kişilere yeniden atmasını sağla

  Görevi başka bir kişiye yeniden ata onay kutusunu işaretleyin.

  İş akışı katılımcılarının, görevi tamamlamadan önce onaylanacak belge veya öğe üzerinde değişiklik istemesini sağla

  Görevi tamamlamadan önce değişiklik iste onay kutusunu işaretleyin.

  Varsayılan iş akışını başlat değerleri

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Bu iş akışındaki tüm durumlar için varsayılan bir katılımcı listesi belirtme

  Bu iş akışı başlatıldığında, katılmasını istediğiniz kişilerin adlarını yazın veya dizin hizmetinden kişiler ve gruplar seçmek için Gözden Geçirenler'i tıklatın.

  Not: Bu iş akışını seri iş akışı olarak ayarlarsanız, iş akışı katılımcılarının adlarını, görevlerin atanmasını istediğiniz sıra ile ekleyin.

  Gruplara tek bir görev ata

  Girilen her gruba tek bir görev atayın (Grupları genişletmeyin) onay kutusunu işaretleyin.

  Bu seçeneği, grupları iş akışı katılımcıları olarak belirtmeyi planlıyor ve her grup üyesine tek tek görevlerin atanması yerine tek bir görevin gruba atanmasını istiyorsanız seçin.

  İş akışını başlatan kişilerin katılımcıları değiştirmesini ve eklemesini sağla

  Bu iş akışı başlatıldığında katılımcı listesinde değişiklik yapılmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

  Varsayılan olarak bu seçenek seçilidir. İş akışını başlatan kişilerin katılımcıları değiştirebilmesini ve bunları ekleyebilmesini önlemek isterseniz, bu onay kutusunu temizleyin.

  Her görev ile görünen varsayılan bir ileti belirt

  Metin kutusuna bir ileti veya yönergeler yazın.

  Paralel iş akışları için bir bitiş tarihi belirt

  Görevlerin son tarihi (paralel) altında bir tarih yazın veya seçin.

  Seri iş akışı katılımcılarının iş akışı görevlerini tamamlama süresini belirt

  Görevlerini bitirebilmeleri için herkese şu kadar zaman ver (seri) altına, bir sayı yazın ve sonra zaman artışı olarak Gün veya Hafta'yı seçin.

  İş akışı başlatıldığında uyarılar (görev atamaları değil) alması gereken kişilerin listesini belirt

  Diğerlerine Bildir altına, uyarılmasını istediğiniz kişilerin adını yazın veya dizin hizmetinden kişi veya gruplar seçmek üzere Bilgi'yi tıklatın.

  İş akışını tamamlama

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Belirli katılımcı sayısı kendi görevini tamamladığında paralel iş akışının tamamlandığını belirt

  Şu sayıda görev bittiğinde onay kutusunu işaretleyin ve sonra bir sayı yazın.

  Not: Bu seçenek, iş akışınız bir seri iş akışıysa kullanılamaz.

  Belge veya öğe reddedildiğinde iş akışının tamamlandığını belirt

  Belge reddedildiğinde onay kutusunu işaretleyin.

  Belge veya öğe değiştirildiğinde iş akışının tamamlandığını belirt

  Belge değiştirildiğinde onay kutusunu işaretleyin.

  Tamamlanma sonrası iş akışı etkinlikleri

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  İş akışı tamamlandıktan sonra belge veya öğenin onay durumunu güncelleştirme

  Onay durumunu güncelleştir (içerik onayını denetlemek için bu iş akışını kullan) onay kutusunu işaretleyin.

  Bu seçeneği, bu iş akışının içerik onayını yönetmesini isterseniz ve İş Akışı Ekleme sayfasında Öğenin asıl sürümünü yayımlana onayı için bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretlediyseniz seçin.

 9. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Belge veya öğe üzerinde Görüş Topla iş akışı başlatma

Belge veya öğe üzerinde bir Görüş Topla iş akışını doğrudan listede veya kitaplıkta kaydedildiği yerden el ile başlatabilirsiniz. İş akışını başlattığınızda kullanabildiğiniz seçenekler, bu iş akışı, öğe için listeye, kitaplığa veya içerik türüne eklendiğinde nasıl özelleştirildiğine bağlı olarak değişebilir. Bir iş akışı başlatmak için en az Öğeleri Düzenle izninizin olması gerekir. Bazı iş akışları, bir belge veya öğe üzerinde bir iş akışı başlatmak için Listeleri Yönet izninizin olmasını gerektirebilir.

Not: İş akışı katılımcılarının, siz iş akışı başlattıktan sonra iş akışı görevleriyle ilgili e-posta iletileri ve anımsatıcılar almasını sağlamak istiyorsanız, siteniz için e-postanın etkinleştirildiğini doğrulamak için sunucu yöneticinize başvurun.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. İş akışı başlatmak istediğiniz belge veya öğe adının üzerine gelin, beliren oku ve sonra İş Akışları'nı tıklatın.

 3. Yeni İş Akışı Başlat altında, başlatmak istediğiniz Görüş Topla iş akışının adını tıklatın.

 4. Belge veya öğeyi gözden geçirmesini istediğiniz kişilerin adlarını Gözden Geçirenler satırına yazın ve dizin hizmetinden kişi veya gruplar seçmek üzere Gözden Geçirenler'i tıklatın.

  Not: İş akışınız seri iş akışıysa, iş akışı katılımcılarının adlarını, görevlerin atanmasını istediğiniz sıra ile yazın veya seçin.

 5. Grupları iş akışı katılımcıları olarak ekliyorsanız ve her grup üyesine tek tek görev uyarıları atanması yerine tek bir görev atamasının gruba atanmasını istiyorsanız Girilen her gruba tek bir görev atayın (Grupları genişletmeyin) onay kutusunu işaretleyin.

 6. Bir ileti veya belirli görev yönergeleri eklemek isterseniz, bu bilgileri İsteğinize eklenecek iletiyi yazın altındaki metin kutusuna yazın.

 7. Görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini belirtmek için, Bitiş Tarihi altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seri iş akışı için, bir sayı yazın ve sonra zaman artışı olarak Gün veya Hafta'yı seçin.

  • Paralel iş akışı için, Görevlerin son tarihi altında bir tarih yazın veya seçin.

  • İş akışı başlatıldığında diğer kişilerin uyarılar (görev atamaları değil) almasını isterseniz, adlarını Bilgi satırına yazın veya dizin hizmetinden kişi veya gruplar seçmek için Bilgi'yi tıklatın.

 8. Başlat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Görüş Topla iş akışı görevini tamamlama

Bir Görüş Topla iş akışındaki katılımcılar, kendi iş akışı görevlerini öğenin veya belgenin bulunduğu liste veya kitaplıktan veya doğrudan 2007 Office sürümü uygulamasının parçası olan bazı programlardan tamamlayabilir. İstemci programda bir iş akışı görevini tamamlama ile ilgili daha fazla bilgi için, bu programın Yardım'ına bakın.

Sunucu üzerinde Görüş Topla iş akışı görevini tamamlama

 1. Sitenin Görevler listesine gidin ve sonra Görünüm menüsündeki Görevlerim'i seçerek iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

  Not: İş akışı, varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı göreviniz Görevler listesinde görüntülenmeyebilir. İş akışı görevinizin konumunu belirlemek için, iş akışı öğesinin kaydedildiği liste veya kitaplığı açın. İstediğiniz öğenin üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve sonra İş Akışları'nı tıklatın. Çalışan İş Akışları altında, katıldığınız iş akışının adını tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Görevler altında, iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

 2. Tamamlamak istediğiniz görev adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve sonra Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belge veya öğenin içeriğini okumak veya görüntülemek için, görev formunun en üstünde görüntülenen öğeye olan bağlantıyı tıklatın.

   Açıklamalar eklerseniz veya doğrudan belge üzerinde değişiklikler yaparsanız, değişikliklerinizi sunucuya kaydetmeyi unutmayın.

  • İş akışı sahibine görüş açıklamaları sunmak için, sağlanan metin kutusuna görüşünüzü yazın ve sonra Yorum Gönder'i tıklatın.

  • Gözden geçirme görevini başka bir kişiye yeniden atamak için, Görevi yeniden ata'yı tıklatın, görevi kime atamak istediğinizi belirtin ve sonra Gönder'i tıklatın.

  • Öğe üzerinde değişiklik istemek için, Değişiklik iste'yi tıklatın, değişiklik isteğini kime atamak istediğinizi belirtin, istenen değişiklik hakkında bilgi verin ve sonra Gönder'i tıklatın.

   Not: İş akışı, öğe için liste, kitaplık veya içerik türüne eklendiğinde nasıl özelleştirildiğine bağlı olarak, görevi yeniden atama veya değişiklik isteme ile ilgili seçenekler kullanılmayabilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×