Formlara giriş

Access'teki bir form, veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmada kullanabileceğiniz bir veritabanı nesnesidir. "İlişkili" form, tablo veya sorgu gibi bir veri kaynağına doğrudan bağlı olan ve bu veri kaynağında verileri girmek, düzenlemek veya görüntülemek için kullanabileceğiniz bir formdur. Alternatif olarak, bir veri kaynağına doğrudan bağlanmamakla birlikte, yine de komut düğmeleri, etiketler veya uygulamanızı çalıştırmak için gereken diğer denetimleri içeren "ilişkisiz" bir form oluşturabilirsiniz.

Bu makale öncelikli olarak ilişkili formlara odaklanır. Veri erişimini denetlemek için (örneğin, hangi alanların veya veri satırlarının görüntüleneceğini belirlemek) ilişkili formları kullanabilirsiniz. Örneğin, birçok alan içeren bir tabloda, bazı kullanıcıların yalnızca birkaç alanı görmesi gerekiyor olabilir. Bu kullanıcılara yalnızca bu alanları içeren bir form sağlamanız, kullanıcıların veritabanını kullanmasını kolaylaştırır. Forma, sık gerçekleştirilen eylemleri otomatik hale getirmeye yönelik komut düğmeleri ve başka özellikler de ekleyebilirsiniz.

İlişkili formları, kişilerin veritabanınızı görüntülemek ve buna erişmek için kullandığı pencereler gibi düşünebilirsiniz. Etkili bir form kullanıldığında, kişilerin gereksinim duydukları öğeyi aramaları gerekmez ve böylece veritabanının daha hızlı kullanılması sağlanır. Görsel açıdan cazip bir form, veritabanıyla çalışmayı daha keyifli ve daha verimli hale getirir ve yanlış verilerin girilmesini önlemeye de yardımcı olur.

Not: Bu makalede, bir tabloyu (ya da bir veya birden çok tabloyu temel alan bir sorguyu) oluşturmuş olduğunuz ve verileri görüntülemek veya işlemek için bir form oluşturmak istediğiniz varsayılır.

Bu makalede

Form aracını kullanarak form oluşturma

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturma

Birden Çok Öğe aracını kullanarak birden çok kaydı görüntüleyen bir form oluşturma

Form Sihirbazı'nı kullanarak form oluşturma

Boş Form aracını kullanarak form oluşturma

Düzen görünümünü ve Tasarım görünümünü anlama

Düzen görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma

Tasarım görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma

Form aracını kullanarak form oluşturma

Tek bir fare tıklamasıyla form oluşturmak için Form aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı kullandığınızda, temel alınan veri kaynağındaki tüm alanlar forma yerleştirilir. Yeni formu hemen kullanmaya başlayabilir ya da Düzen görünümünde veya Tasarım görünümünde gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Yeni form oluşturmak için Form aracını kullanma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda görmek istediğiniz verileri içeren tabloya veya sorguya tıklayın.

 2. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Form'a tıklayın.

Access formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin, gerekiyorsa metin kutularının boyutunu verilere uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Access, formu oluşturmada kullandığınız tablo veya sorguyla bire çok ilişkisi olan tek bir tablo bulursa, ilgili tabloyu veya sorguyu temel alan bir veri sayfasını forma ekler. Örneğin, Çalışanlar tablosunu temel alan bir basit form oluşturursanız ve bu tabloyla Siparişler tablosu arasında tanımlanmış bir bire çok ilişki varsa, Siparişler tablosundaki geçerli Çalışan kaydına ilişkin tüm kayıtlar veri sayfasında gösterilir. Veri sayfasına ihtiyaç duymadığınızda bunu formdan silebilirsiniz. Formu oluşturmak için kullandığınız tabloyla bire çok ilişkisi olan birden çok tablo varsa, Access forma veri sayfası eklemez.

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturma

Bölünmüş form, aynı anda iki veri görünümü sağlar: Form görünümü ve Veri Sayfası görünümü.

Bölünmüş form, form/alt form birleşiminden farklıdır ve bu durum, iki görünümün aynı veri kaynağına bağlı ve birbirleriyle daima zaman uyumlu olmasından kaynaklanır. Formun bir bölümünde bir alan seçildiğinde, formun diğer bölümünde de aynı alan seçilir. Kayıt kaynağının güncelleştirilebilir olması ve form bu eylemleri gerçekleştiremeyecek şekilde yapılandırılmaması şartıyla, her iki bölümde de veri ekleme, düzenleme veya silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bölünmüş formlarla çalışmak, iki tür formun avantajlarını tek bir formda sağlar. Örneğin, formun veri sayfası kısmını kullanarak bir kaydı hızla bulabilir, sonra da form kısmını kullanarak kaydı görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturmak için:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda olmasını istediğiniz verileri içeren tabloya veya sorguya tıklayın. Alternatif olarak, tabloyu veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde açabilirsiniz.

 2. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Diğer Formlar'a ve sonra Bölünmüş Form'a tıklayın.

Access formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin, gerekiyorsa metin kutularının boyutunu verilere uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Form görünümleri hakkında daha fazla bilgi için Düzen görünümünü ve Tasarım görünümünü anlama bölümüne bakın.

Birden Çok Öğe aracını kullanarak birden çok kaydı görüntüleyen bir form oluşturma

Form aracını kullanarak bir form oluşturduğunuzda Access'in oluşturduğu form, bir kerede tek bir kayıt görüntüler. Birden çok kayıt görüntüleyen ve veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Birden Çok Öğe aracını kullanabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda görmek istediğiniz verileri içeren tabloya veya sorguya tıklayın.

 2. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Diğer Formlar'a ve sonra Birden Çok Öğe'ye tıklayın.

Access formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz.

Birden Çok Öğe aracını kullandığınızda Access'in oluşturduğu form bir veri sayfası gibi görünür. Veriler satır ve sütunlar halinde düzenlenir ve bir kerede birden çok kayıt görürsünüz. Bununla birlikte, Birden Çok Öğe formu veri sayfasına göre daha fazla özelleştirme seçeneği sunar. Örneğin, grafik öğeleri, düğmeler veya başka denetimler ekleyebilirsiniz. Formunuzu özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Düzen görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma ve Tasarım görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma bölümlerine bakın.

Form Sihirbazı'nı kullanarak form oluşturma

Formunuzda görüntülenecek alanlar konusunda daha seçici olmak isterseniz, daha önce sözü edilen form oluşturma araçlarının yerine Form Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Verilerin nasıl gruplandırılıp sıralanacağını da belirleyebileceğiniz gibi, tablolar ve sorgular arasındaki ilişkileri önceden belirtmiş olmanız koşuluyla, birden çok tablo veya sorgudan alanlar kullanabilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Form Sihirbazı'na tıklayın.

 2. Form Sihirbazı sayfalarındaki yönergeleri izleyin.

  Not: Formunuza birden çok tablo ve sorgudan alanlar eklemek istiyorsanız, Form Sihirbazı'nın ilk sayfasındaki ilk tablo veya sorgudaki alanları seçtikten sonra İleri'ye veya Son'a tıklamayın. Bunun yerine, tablo veya sorgu seçme adımlarını yineleyin ve forma eklemek istediğiniz ek alanlara tıklayın. Sonra da devam etmek için İleri'ye veya Son'a tıklayın.

 3. Sihirbazın son sayfasında Son'a tıklayın.

Boş Form aracını kullanarak form oluşturma

Sihirbaz veya form oluşturma araçları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, form oluşturmak için Boş Form aracını kullanabilirsiniz. Özellikle formunuza yalnızca birkaç alan eklemeyi planlıyorsanız, bu araç form oluşturma işlemini oldukça hızlı hale getirebilir.

 1. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda Boş Form'a tıklayın.

  Access Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler.

 2. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istediğiniz alanları içeren tablonun veya tabloların yanındaki artı işaretine (+) tıklayın.

 3. Forma alan eklemek için, alana çift tıklayın veya alanı forma sürükleyin.

  • İlk alan eklendikten sonra, CTRL tuşunu basılı tutup birkaç alana tıklayarak ve sonra bu alanları aynı anda forma sürükleyerek birkaç alanı bir defada ekleyebilirsiniz.

  • Alan Listesi bölmesindeki tabloların sırası, o anda formun hangi kısmının seçili olduğuna bağlı olarak değişebilir. İstediğiniz alan gösterilmiyorsa, formun başka bir kısmını seçtikten sonra yeniden alanı eklemeyi deneyin.

 4. Forma logo, başlık veya tarih ve saat eklemek için Tasarım sekmesindeki Üst Bilgi/Alt Bilgi grubunda bulunan araçları kullanın.

 5. Forma daha çeşitli denetimler eklemek için Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda bulunan araçları kullanın.

  Biraz daha geniş bir denetim yelpazesi için forma sağ tıkladıktan sonra Tasarım Görünümü'ne tıklayarak bu görünüme geçin.

Düzen görünümünü ve Tasarım görünümünü anlama

Düzen görünümü    Düzen görünümü, formda değişiklik yapmada kullanılabilecek kullanımı en kolay görünümdür ve Access'teki bir formda yapmak isteyebileceğiniz değişikliklerin neredeyse tümü için kullanılabilir.

Düzen görünümündeyken form çalışır durumdadır. Böylece verileriniz, formu kullanırken görünecekleri gibi görünürler. Bununla birlikte, bu görünümde form tasarımını da değiştirebilirsiniz. Formu değiştirirken verileri de görebildiğinizden, denetimlerin boyutunu ayarlamak veya formun görünüşünü ve kullanılabilirliğini etkileyen diğer görevlerin neredeyse tümünü gerçekleştirmek için bu görünüm çok yararlıdır.

Düzen görünümünde yapılamayan bir görevle karşılaşırsanız Tasarım görünümüne geçiş yapabilirsiniz. Bazı durumlarda Access, belirli bir değişikliği yapabilmek için önce Tasarım görünümüne geçmeniz gerektiğini belirten bir ileti görüntüler.

Tasarım görünümü    Tasarım görünümü formunuzu yapısı hakkında daha ayrıntılı bir görünüm sağlar. Formun Üst Bilgi, Ayrıntı ve Alt Bilgi bölümlerini görebilirsiniz. Tasarım görünümünde görüntülendiği sırada form çalışmaz. Bu nedenle, tasarım değişiklikleri yaparken temel alınan verileri göremezsiniz. Bununla birlikte, Tasarım görünümünü kullanarak bazı görevleri Düzen görünümüne göre daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Yapabilecekleriniz:

 • Formunuza bağlı nesne çerçeveleri, sayfa sonları ve grafikler gibi daha çeşitli denetimler ekleme.

 • Metin kutusu denetimi kaynaklarını, özellik sayfasını kullanmadan doğrudan metin kutularında düzenleme.

 • Form Üst Bilgisi veya Ayrıntı gibi form bölümlerini yeniden boyutlandırma.

 • Düzen görünümünde değiştirilemeyen bazı form özelliklerini değiştirme.

Düzen görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma

Formu oluşturduktan sonra, Düzen görünümünde çalışarak kolayca tasarımında ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Gerçek form verilerini kılavuz alarak denetimleri yeniden düzenleyebilir ve boyutlarını değiştirebilirsiniz. Forma yeni denetimler ekleyip formun ve denetimlerinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Düzen görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde formun adına sağ tıklayın ve sonra Düzen Görünümü'ne tıklayın.

Access formu Düzen görünümünde görüntüler.

Özellik sayfasını kullanarak formun, denetimlerinin ve bölümlerinin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Alan Listesi bölmesini kullanarak temel alınan tablodaki veya sorgudaki alanları form tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için:

 • Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda Var Olan Alanları Ekle'ye tıklayın veya ALT+F8 tuşlarına basarak klavye kısayolunu kullanın.

Ardından alanları doğrudan Alan Listesi bölmesinden formunuza sürükleyebilirsiniz.

 • Tek bir alan eklemek için alana çift tıklayın veya alanı Alan Listesi bölmesinden formda gösterilmesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

 • Bir defada birkaç alan eklemek için CTRL tuşunu basılı tutup eklemek istediğiniz alanlara tıklayın. Sonra da seçili alanları forma sürükleyin.

Tasarım görünümünde formunuzda ince ayarlamalar yapma

Tasarım görünümünde çalışarak da formunuzun tasarımında ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Forma yeni denetimler ve alanlar eklemek için bunları tasarım kılavuzuna ekleyebilirsiniz. Özellik sayfası, formunuzu özelleştirmek için ayarlayabileceğiniz birçok özelliğe erişebilmenizi sağlar.

Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde formun adına sağ tıklayın ve sonra Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

Access formu Tasarım görünümünde görüntüler.

Özellik sayfasını kullanarak formun, denetimlerinin ve bölümlerinin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Alan Listesi bölmesini kullanarak temel alınan tablodaki veya sorgudaki alanları form tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için:

 • Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda Var Olan Alanları Ekle'ye tıklayın veya ALT+F8 tuşlarına basarak klavye kısayolunu kullanın.

Ardından alanları doğrudan Alan Listesi bölmesinden formunuza sürükleyebilirsiniz.

 • Tek bir alan eklemek için alana çift tıklayın veya alanı Alan Listesi bölmesinden formda gösterilmesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

 • Bir defada birkaç alan eklemek için CTRL tuşunu basılı tutup eklemek istediğiniz alanlara tıklayın. Sonra da seçili alanları forma sürükleyin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×