Formları, Form denetimlerine ve ActiveX denetimleri çalışma sayfasında genel bakış

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Önemli: Bu özellik Windows RT bilgisayarlarındaki Office'te kullanılamaz. Kullanmakta olduğunuz Office'in hangi sürümünü görmek ister misiniz?

Örnek çalışma sayfası formları Formlar ve birçok denetimleri ve bunlara ekleyebileceğiniz nesneleri kullanarak, çalışma sayfasına veri girişini kolaylaştırmak ve çalışma sayfalarınızın görünüşünü iyileştirmek. Bu çok az veya hiç gerek için Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodu ile kendiniz yapabilirsiniz.

Bir çalışma sayfası formu Excel şablonu olarak aynı değildir. Şablon istediğiniz gibi görünen bir çalışma kitabını oluşturup çalışmaya başlayacağınızı önceden biçimlendirilmiş bir dosyadır. Form denetimleri, kutuları veya veri girme veya düzenleme için çalışma sayfanızı kullanan kişiler için kolaylaştırabilir açılan listeleri, gibi içerir. İndirebilir şablonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Excel şablonlarıbakın.

Form nedir?

Form, yazdırılan çevrimiçi, ister bir standart yapısını ve yakalama, düzenleme ve bilgileri düzenlemek kolaylaştırır biçimiyle tasarlanmış bir belgedir.

 • Formlar yönergeleri, biçimlendirme, etiketler ve verileri yazmayı veya yazma için boşluk içerir. Excel ve Excel kullanabileceğiniz formlar oluşturmak için şablonları.

 • Çevrimiçi formları formlar aynı özellikleri içerir. Ayrıca, çevrimiçi form denetimleri içerir. Denetimleri veri görüntüleme veya kullanıcıların girin veya verileri düzenleme, bir eylemi gerçekleştirmesini veya seçim yapmak kolaylaştıran nesnelerdir. Genel olarak, denetimleri form kullanılmasını kolaylaştırır. Genel Denetimler örnekleri, liste kutuları, seçenek düğmeleri ve komut düğmeleri içerir. Denetimler de atanan makroları çalıştırma ve Visual Basic for Applications (VBA) kodu çalıştırarak fare tıklatmaları gibi etkinlikleri yanıtlar.

Birkaç yolla basılı ve çevrimiçi formları oluşturmak için Excel'i kullanabilirsiniz.

Excel form türleri

Excel'de oluşturabileceğiniz birkaç form türü vardır: veri formları, Form ve ActiveX denetimleri ve VBA kullanıcı formları içeren çalışma sayfaları. Her form türünü tek başına kullanabilir veya kendiniz için uygun olan bir çözüm oluşturmak üzere farklı şekillerde birleştirebilirsiniz.

Veri formu

veri formu, bir aralık veya tablodaki verileri yatay olarak kaydırmadan girmek veya görüntülemek için kullanışlı bir yoldur. Ekranda görüntülenebilecek sütundan daha fazla sütun olduğunda, sütundan sütuna geçmek yerine, veri formu kullanmak size daha kolay gelebilir. Sütun başlıklarını etiket olarak listeleyen basit bir form yeterliyse ve bir liste kutusu veya değer değiştirme düğmesi gibi karmaşık veya özel form özellikleri gerekli değilse veri formu kullanın.

Genel veri formu örneği Excel otomatik olarak aralık veya tabloiçin yerleşik veri formu oluşturabilirsiniz. Veri formu tüm sütun başlıkları tek iletişim kutusunda bir etiket olarak görüntüler. Her etiket siz veri en çok 32 sütunları her sütun için girebileceği bir bitişik boş metin kutusu bulunur. Veri formunda, yeni satır girebilirsiniz, Bul gezinerek satır veya (hücrenin içeriğine dayalı) güncelleştirme satırları ve satırları silme. Bir hücre formüliçeriyorsa, formül sonucunu veri formunda görüntülenir, ancak veri formu kullanarak formülü değiştiremezsiniz.

Form ve ActiveX denetimleri ile çalışma

Çalışma sayfasında, girin ve veri kılavuza görüntülemenize olanak sağlayan bir form türüdür, ve birkaç denetim benzeri özellikleri zaten Excel çalışma sayfalarına, açıklamalar ve veri doğrulama gibi yerleşik. Girebilir ve bunları çeşitli şekillerde biçimlendirme, hücreleri metin kutularını benzer. Hücreleri genellikle etiketleri olarak kullanılır ve hücre yükseklik ve genişlik ayarlama ve hücreleri birleştirme, basit veri girişi formuna gibi davranır çalışma yapabilirsiniz. Hücre açıklamaları, köprüler, arka plan resimleri, veri doğrulama, koşullu gibi başka denetim benzeri özellikler, biçimlendirme, eklenmiş grafikler ve Otomatik Filtre'yi gibi gelişmiş bir form davranan çalışma yapabilirsiniz.

Daha fazla esneklik için, çalışma sayfasının çizim tuvali denetimler ile diğer çizim nesnelerini ekleyebilir ve bu denetimler ile çizim nesnelerini diğer çalışma sayfası hücreleriyle birleştirebilir veya bağlayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcının bir öğe listesinden seçim yapmasını kolaylaştırmak için bir liste kutusu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kullanıcının sayı girmesini kolaylaştırmak üzere bir değiştirme düğmesi denetimi kullanabilirsiniz.

Denetimler ve nesneler çizim tuvalinde depolandığı için, denetimleri ve nesneleri ilişkili metinle birlikte çalışma sayfanızdaki kılavuzun veya tablonun yerleşimini değiştirmeden satır ve sütun sınırlarından bağımsız olarak görüntüleyebilirsiniz. Çoğu zaman, bu denetimlerin birçoğu çalışma sayfasındaki hücrelere de bağlanabilir ve çalışmaları için VBA kodu gerekmez. Bir denetimin serbest olarak kayıp kaymayacağını ve hücreyle birlikte boyutunun değişip değişmeyeceğini belirleyen özellikleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, aralık sıralandığında bağlı olduğu hücreyle birlikte hareket etmesini istediğiniz bir onay kutunuz olabilir. Öte yandan, her zaman belirli bir konumda tutmak istediğiniz bir liste kutusunun, temel hücresiyle birlikte taşınmasını istemeyebilirsiniz.

Excel'de iki tür denetimleri vardır: Form denetimleri ve ActiveX denetimleri. Bu denetim kümelerini yanı sıra, bir Otomatik Şekiller, WordArt, SmartArt grafiği veya metin kutuları gibi Çizim Araçları'ndan nesneleri ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler bu denetimleri, çizim nesnelerini ve ayrıca bu denetimler ve nesnelerle nasıl çalışılacağını daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

Form denetimleri

Form denetimleri, Excel sürüm 5.0'dan itibaren önceki Excel sürümleriyle uyumlu olan özgün denetimlerdir. Form denetimleri, XLM makro sayfalarında da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

VBA kodu kullanmadan hücre verilerle etkileşimli çalışmak ve kolayca başvuru istediğinizde ve grafik sayfalarını denetimleri eklemek istediğiniz Form denetimlerini kullanın. Örneğin, bir çalışma sayfası ve bir hücreye bağlayarak liste kutusu denetimi ekledikten sonra seçili öğeyi geçerli konumunu için sayısal bir değer denetimde dönebilirsiniz. Ardından bu sayısal değeri indis işlevi birlikte farklı öğeleri listesinden seçmek için kullanabilirsiniz.

Form denetimleri kullanarak da makroları çalıştırabilirsiniz. Varolan bir makroyu bir denetime iliştirebilir veya yeni bir makro yazabilir ya da kaydedebilirsiniz. Form kullanıcısı denetime tıkladığında, denetim makroyu çalıştırır.

Bununla birlikte, bu denetimler için kullanıcı formları eklenemez, olayları denetlemek için kullanılır veya Web sayfalarında Web kodları çalıştırmak için değiştirildi.

Form denetimleri özeti

Düğme Adı

Örnek

Açıklama

düğme görüntüsü

Etiket

Form etiket denetimi örneği

Bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar veya açıklayıcı metin (başlıklar, resim yazıları, resimler gibi) ya da kısa yönergeler görüntüler.

düğme görüntüsü

Grup kutusu

Formlar araç çubuğu grup kutusu denetimi örneği

İlişkili denetimleri isteğe bağlı bir etiketle birlikte dikdörtgen içinde tek bir görsel birimde gruplandırır. Genelde seçenek düğmeleri, onay kutuları veya yakın ilişkili içerikler gruplandırılır.

düğme görüntüsü

Düğme

Formlar araç çubuğu düğme denetimi örneği

Kullanıcı tıklattığında bir eylem gerçekleştiren bir makro çalıştırır. Düğmeye basma düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Onay kutusu

Formlar araç çubuğu onay kutusu denetimi örneği

Karşıt veya açık bir seçenek gösteren bir değeri açar veya kapatır. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz. Bir onay kutusu üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

düğme görüntüsü

Seçenek düğmesi

Formlar araç çubuğu seçenek düğmesi denetimi örneği

Sınırlı sayıdaki iki taraflı açık seçenekler arasından birini seçmeye izin verir; seçenek düğmesi genelde bir grup kutusu veya çerçeve içinde bulunur. Bir seçenek düğmesi üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık. Seçenek düğmesine radyo düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Liste kutusu

Form liste kutusu denetimi örneği

Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler. Sayı veya içerik olarak değişebilecek fazla sayıda seçeneği görüntülemek için bir liste kutusu kullanın. Üç tür liste kutusu vardır:

 • Tek seçimli liste kutusu, tek bir seçeneği etkinleştirir. Bu durumda, liste kutusu, fazla sayıdaki öğeyi daha etkin bir şekilde işleyebilmesi dışında bir grup seçenek düğmesine benzer.

 • Çok seçimli liste kutusu bir veya bağlantılı (ardışık) seçimleri etkinleştirir.

 • Genişletilmiş seçim liste kutusu; bir seçeneği, ardışık seçenekleri ve ardışık olmayan (veya ayrı) seçenekleri etkinleştirir.

düğme görüntüsü

Birleşik giriş kutusu

Form birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Birleşik giriş kutusu liste kutusundan daha küçüktür, ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oku tıklatmasını gerektirir. Kullanıcının bir değer girmesine veya listeden bir öğe seçmesine olanak tanımak için birleşik giriş kutusunu kullanın. Denetim, metin kutusunda geçerli değeri görüntüler; bu değerin nasıl girildiği önemli değildir.

düğme görüntüsü

Kaydırma çubuğu

Formlar araç çubuğu kaydırma çubuğu denetimi örneği

Kaydırma oklarını tıklattığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Bunun yanı sıra, kaydırma kutusu ile iki kaydırma okundan birinin arasındaki alanı tıklatarak bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Değer değiştirme düğmesi

Formlar araç çubuğu değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Sayı artışı, saat veya tarih gibi bir değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı oku tıklatın; değeri azaltmak için aşağı oku tıklatın. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

Not: Aşağıdaki denetimler Office Excel 2007 kitaplarında kullanılmaz. Excel sürüm 5.0 iletişim sayfalarını yalnızca bu denetimler kullanılabilir.

Düğme Adı

düğme görüntüsü Metin alanı

düğme görüntüsü Açılan liste - düzenleme

düğme görüntüsü Birleşik giriş bırakın - Düzenle

düğme görüntüsü İletişim çalıştırma

ActiveX denetimleri

ActiveX denetimleri VBA kodu kullanılarak veya kullanılmadan çalışma sayfası formlarında ve VBA kullanıcı formlarında kullanılabilir. Genelde, Form denetimlerinden daha esnek tasarım gereksinimlerine gerek duyduğunuzda ActiveX denetimlerini kullanın. ActiveX denetimleri, bu denetimlerin görünümünü, işleyişini, yazı tipini ve diğer karakteristik özelliklerini özelleştirmek için kullanabileceğiniz fazladan özellikler içerir.

Bir ActiveX denetimiyle etkileşime geçildiğinde oluşan farklı olayları da denetleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının bir liste kutusundan tercih ettiği seçeneğe bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirebilirsiniz veya kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında bir birleşik giriş kutusunu doldurmak için veritabanını sorgulayabilirsiniz. ActiveX denetimleriyle ilişkili olayları yanıtlayan makrolar da yazabilirsiniz. Formun kullanıcısı denetimle etkileşime geçtikten sonra, söz konusu denetim için oluşan eylemleri işlemek için VBA kodu çalıştırılır.

Bilgisayarınız ayrıca, Calendar Control 12.0 ve Windows Media Player gibi Excel veya diğer programlar tarafından yüklenmiş birçok ActiveX denetimini de içerir.

Önemli: ActiveX denetimlerinin tümü doğrudan çalışma sayfalarında kullanılamaz; bazıları yalnızca Visual Basic for Applications (VBA) Kullanıcı Formlarında kullanılabilir. Bu özel ActiveX denetimlerinden herhangi birini çalışma sayfasına eklemeye çalışırsanız, Excel "Nesne eklenemiyor" iletisini görüntüler.

Bununla birlikte, ActiveX denetimleri, kullanıcı arabiriminin grafik sayfaları veya XLM makro sayfaları için eklenemez. Ayrıca doğrudan ActiveX denetimi bir Form denetiminden yapabilecekleriniz aynı şekilde çalışacak bir makro atayamazsınız.

ActiveX denetimleri özeti

Düğme Adı

Örnek

Açıklama

düğme görüntüsü

Onay kutusu

ActiveX onay kutusu denetimi örneği

Karşıt veya açık bir seçenek gösteren bir değeri açar veya kapatır. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde aynı anda birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz. Bir onay kutusu üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

düğme görüntüsü

Metin kutusu

ActiveX metin kutusu denetimi örneği

Bir dikdörtgen kutusunda, görüntüleme, yazın veya metin veya bir hücreye bağlı verileri düzenleme olanak sağlar. Metin kutusu salt okunur bilgiler sunan statik bir metin alanı da olabilir.

düğme görüntüsü

Komut düğmesi

ActiveX komut düğmesi denetimi örneği

Kullanıcı tıklattığında bir eylem gerçekleştiren bir makro çalıştırır. Komut düğmesine basma düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Seçenek düğmesi

ActiveX seçenek düğmesi denetimi örneği

Sınırlı sayıdaki iki taraflı açık seçenekler arasından birini seçmeye izin verir; genelde bir grup kutusu veya çerçeve içinde bulunur. Seçenek düğmesi, üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık. Seçenek düğmesine radyo düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Liste kutusu

ActiveX liste kutusu denetimi örneği

Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler. Sayı veya içerik olarak değişebilecek fazla sayıda seçeneği görüntülemek için bir liste kutusu kullanın. Üç tür liste kutusu vardır:

 • Tek seçimli liste kutusu, tek bir seçeneği etkinleştirir. Bu durumda, liste kutusu, fazla sayıdaki öğeyi daha etkin bir şekilde işleyebilmesi dışında bir grup seçenek düğmesine benzer.

 • Çok seçimli liste kutusu bir veya bağlantılı (ardışık) seçimleri etkinleştirir.

 • Genişletilmiş seçim liste kutusu; bir seçeneği, ardışık seçimleri ve ardışık olmayan (veya ayrı) seçimleri etkinleştirir.

düğme görüntüsü

Birleşik giriş kutusu

ActiveX birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Birleşik giriş kutusu liste kutusundan daha küçüktür, ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oku tıklatmasını gerektirir. Kullanıcının bir değer girmesine veya listeden bir öğe seçmesine olanak tanımak için birleşik giriş kutusunu kullanın. Denetim, metin kutusunda geçerli değeri görüntüler; bu değerin nasıl girildiği önemli değildir.

düğme görüntüsü

İki durumlu düğme

ActiveX iki durumlu düğme denetimi örneği

Evet/Hayır gibi bir durumu ya da Açık/Kapalı gibi bir durumu gösterir. Düğme tıklatıldığında etkin ve devre dışı durumları arasında değişir.

düğme görüntüsü

Değer değiştirme düğmesi

ActiveX değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Sayı artışı, saat veya tarih gibi bir değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı oku tıklatın; değeri azaltmak için aşağı oku tıklatın. Genellikle, kullanıcı metin değerini ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Kaydırma çubuğu

ActiveX kaydırma çubuğu denetimi örneği

Kaydırma oklarını tıklattığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Bunun yanı sıra, kaydırma kutusu ile iki kaydırma okundan birinin arasındaki alanı tıklatarak bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Etiket

ActiveX etiket denetimi örneği

Bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar, açıklayıcı metin (başlıklar, resim yazıları, resimler gibi) görüntüler ya da kısa yönergeler sağlar.

düğme görüntüsü

Görüntü

ActiveX resim denetimi örneği

Bir bit eşlem, JPEGveya GIF gibi bir resmi ekler.

Çerçeve denetimi

ActiveX grup kutusu denetimi örneği

İlişkili denetimleri bir dikdörtgen içinde tek bir görsel birimde gruplandırır. Genelde seçenek düğmeleri, onay kutuları veya yakın ilişkili içerikler, çerçeve denetimi içinde gruplandırılır.

Not: ActiveX çerçeve denetimi ekleme komutunu ActiveX denetimlerini bölümünde kullanılamaz. Bununla birlikte, Microsoft Forms 2.0 çerçevesiseçerek Daha fazla denetim iletişim kutusundan denetimi ekleyebilirsiniz.

düğme görüntüsü

Diğer Denetimler

Calendar Control 12.0 ve Windows Media Player gibi özel bir forma eklemek üzere bilgisayarınızda bulunan ActiveX denetimlerinin listesini görüntüler. Bu iletişim kutusuna özel bir denetim de kaydedebilirsiniz.

Çizim Aracı nesneleri

Şekil Örnekleri Formunuza SmartArt grafikleri, Şekiller, WordArt ve metin kutuları da eklemek isteyebilirsiniz. Hatta daha karmaşık şekiller oluşturmak için bu nesnelerin boyutunu değiştirebilir, döndürebilir, çevirebilir ve birleştirebilirsiniz. Metni doğrudan bir Şekil veya metin kutusu nesnesine yazdığınızda, metin nesnenin bir parçası olur (metni döndürdüğünüzde veya çevirdiğinizde, metin de beraberinde döndürülür veya çevrilir). ActiveX denetimlerinden farklı olarak nesnedeki sözcüklere ve karakterlere ayrı ayrı metin boyutu veya yazı tipi stili gibi farklı öznitelik atayabilirsiniz. Ayrıca bu nesnelere makrolar atayabilir ve köprüler de ekleyebilirsiniz. Bir Şekil veya metin kutusu nesnesindeki metni bir çalışma sayfası hücresine bağlayabilir ve bu nesnelerde dinamik olarak güncelleştirilmiş değerleri görüntüleyebilirsiniz.

Çalışma sayfası form denetimleri ve nesneleri ile çalışma

Bir çalışma sayfasına form ve ActiveX ekledikten sonra, iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu form oluşturmak için, genelde değişik yöntemlerle denetimlerin ince ayarını yapmak ve bunları yeniden düzenlemek istersiniz. Ortak görevler şunlardır:

 • Siz denetimlerle çalışırken kılavuz çizgilerinin görünümünü denetleme ve son çalışma sayfası formunda kılavuz çizgilerinin kullanıcı için görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verme.

 • Özellikleri belirtebileceğiniz veya ek ayarlamalar yapabileceğiniz denetimleri seçme veya işaretini kaldırma.

 • Bir resim yazısı veya etiket gibi denetim içindeki metni düzenleme.

 • Çalışma sayfası formunun yerleşimini düzenlemek için denetimleri gruplandırma, kopyalama, taşıma ve hizalama.

 • İstediğiniz görünümü elde etmek için denetimleri yeniden boyutlandırma ve biçimlendirme.

 • Denetimi bir hücreyle birlikte yerleştirme ve boyutlandırma.

 • Denetimleri ve bağlı hücreleri belirli veri koruma gereksinimlerinize göre koruma.

 • Çalışma sayfası formu yazdırılırken denetimlerin de yazdırılmasını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

 • Kullanılmayan denetimleri silme.

Bir çalışma sayfası formu olan veya olmayan hücre kılavuz çizgilerini ve arka planda tasarlayabilirsiniz. Örneğin, hücre kılavuz çizgilerini kapatma ve sonra aynı renk veya desen içeren tüm hücreleri biçimlendirme veya çift sayfa arka planı resim kullanma isteyebilirsiniz. Görünüm sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için Kılavuz çizgileri onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Çalışma sayfanızdaki denetim türünü belirleme

Benzersiz biçimde düzenleyebileceğiniz üç farklı denetim ve nesne türü bulunduğundan, yalnızca bakarak denetimin türünü kesin olarak bilemeyebilirsiniz. Denetimin türünü belirlemek için (Form veya ActiveX), denetimi seçin veya sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünü görüntüleyin:

 • Kısayol menüsünde Özellikler komutu varsa, denetim bir ActiveX denetimidir ve siz tasarım modundasınızdır.

 • Kısayol menüsünde Makro Ata komutu varsa, denetim bir Form denetimidir.

  İpucu: Grup Kutusu Form denetimi için doğru kısayol menüsünü görüntülemek için grup kutusunun iç yerine çevre seçtiğinizden emin olun.

 • Kısayol menüsünde Metin Düzenle komutu varsa, nesne bir Çizim nesnesidir.

VBA kullanıcı formları

En fazla esneklik sağlamak için genellikle bir veya birden çok ActiveX denetimleri içeren özel iletişim kutuları kullanıcı formları oluşturabilirsiniz. Kullanıcı formları Visual Basic Düzenleyicisi'nde oluşturduğunuz VBA Kodu alanından kullanılabilir yapın. Üst düzey bir Userform'u oluşturma adımları şunlardır:

 1. Bir Userform'u çalışma kitabının VBA proje yerleştirin. Userform'u' ı tıklatarak çalışma kitabının VBA proje ilk görüntüleyerek Visual Basic Düzenleyicisi'ni (ALT + F11 tuşlarına basın) ve sonra Ekle menüsünde, erişin.

 2. UserForm'u görüntülemek için bir yordam yazın.

 3. ActiveX denetimleri ekleyin.

 4. ActiveX denetimlerinin özelliklerini değiştirin.

 5. ActiveX denetimleri için olay işleyicisi yordamlar yazın.

Kullanıcı formları kullanarak, aynı zamanda gelişmiş form işlevselliğinden yararlanan. Örneğin, ayrı seçenek düğmesi için her harfi alfabenin programlı olarak ekleyebilirsiniz veya büyük bir tarih ve sayılar listesinde her öğe için bir onay kutusu ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı formu oluşturmadan önce, Excel'deki gereksinimlerinize uyabilecek yerleşik iletişim kutularını kullanmayı düşünün. Bu yerleşik iletişim kutularına; VBA InputBox ve MsgBox işlevleri, Excel InputBox yöntemi, GetOpenFilename yöntemi, GetSaveAsFilename yöntemi ve tüm yerleşik Excel iletişim kutularını içeren Application nesnesinin Dialogs nesnesi dahildir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Office Excel Geliştirici Merkezi'ni inceleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×