Forma veri sayfası ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri sayfası, satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş verilerin basit bir görünümüdür. Gezinti Bölmesi'nde bir tabloyu çift tıklatırsanız, Microsoft Office Access 2007 tabloyu veri sayfası olarak görüntüler. Verileri bir arada sunmaları bakımından veri sayfaları, bir-çok ilişkisi "çok" tarafından veri görüntülemek amacıyla alt formlar halinde kullanıldıkları zaman çok yararlı olurlar. Bu makalede, Office Access 2007 uygulamasında formlarınıza nasıl veri sayfası ekleyebileceğiniz anlatılmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Örnek veri sayfası formu görüntüleme

Tablolar arasında ilişki kurmak

Form aracını kullanarak bir veri içeren bir form oluşturma

Düzen görünümünü kullanarak bir veri içeren bir form oluşturma

Düzen görünümünü kullanarak varolan bir forma veri sayfası ekleme

Tasarım görünümünü kullanarak varolan bir forma veri sayfası ekleme

Bölünmüş form veri sayfası içeren bir form arasındaki farkı anlama

Bir formda veri sayfası örneğini görüntüleme

Ürün kategorileriyle ilgili verileri ve ayrıca bu kategorilerdeki tüm ürünleri gösteren bir form oluşturmak istediğinizi düşünelim. Kategoriler tablosundaki veriler ilişkinin "bir" tarafını temsil eder ve Ürünler tablosundaki veriler de ilişkinin "çok" tarafını temsil eder. Her kategoride pek çok ürün bulunabilir.

Alt form içeren form

1. Ana form ilişkinin "bir" tarafındaki verileri gösterir.

2. Veri sayfası ilişkinin "çok" tarafındaki verileri gösterir.

Sayfanın Başı

Tablolar arasında ilişki kurma

Veri sayfası içeren bir form tasarlamadan önce, tablolarınız arasındaki ilişkileri gözden geçirmeniz ve eksik olan ilişkileri eklemeniz gerekir. Bunu yapmanız, Access'in veri sayfaları ile ana formlar arasındaki bağlantıları otomatik olarak oluşturmasına olanak sağlar. Veritabanınızdaki tablolar arasındaki ilişkileri görüntülemek, eklemek veya değiştirmek için, Gelişmiş Araçlar sekmesinde, Çözümle grubunda, İlişkiler öğesini tıklatın. İlişki oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Form aracını kullanarak veri sayfası içeren form oluşturma

Tekli bir-çok ilişkisinin "bir" tarafında bulunan tabloyu temel alan bir form oluşturmak için Form aracını kullandığınızda, Access otomatik olarak, ilişkinin "çok" tarafındaki verileri görüntüleyen bir veri sayfası ekler.

Örneğin, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda, Access her müşteriye yönelik tüm siparişleri gösteren bir veri sayfası ekler:

 • Müşteriler tablosunu temel alan bir basit form oluşturdunuz.

 • Siparişler tablosunda, Müşteriler tablosundaki bir kaydın Siparişler tablosunda pek çok kayıtla ilişkili olabileceğini belirten bir-çok ilişkisi tanımladınız.

 • Müşteriler tablosu diğer herhangi bir bir-çok ilişkisinin "bir" tarafında değil.

 • Gezinti Bölmesi'nde, bir-çok ilişkisinin "bir" tarafında olan tabloyu tıklatın.

 • Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Form' ı tıklatın. Düğme görüntüsü

Access, veri sayfası formun altında olacak şekilde formu oluşturur. Access veri sayfası oluşturmazsa, bu ya form için kullandığınız tablonun bir bir-çok ilişkisinin parçası olmadığı ya da tablonun birden fazla bir-çok ilişkisinin parçası olduğu anlamına gelir.

Notlar: 

 • Ana formu oluşturmanın dışında, bu işlem başka herhangi bir form nesnesi oluşturmaz. Veri sayfası tablonun doğrudan görünümüdür.

 • Veri sayfasında sütun gizlemek için    Sütunu sağ tıklatın ve ardından Sütunları Gizle öğesini tıklatın. Bu ayar kaydedilir; formu kaydederek kapatır ve sonra yeniden açarsanız, sütun hala gizli konumda olur.

 • Veri sayfasında gizli sütunu önceki haline getirmek için    Veri sayfasında herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatın ve ardından Sütunları Göster öğesini tıklatın. Görünüme geri getirmek istediğiniz sütunların her birinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından Kapat öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen görünümünü kullanarak veri sayfası içeren form oluşturma

Veritabanınızdaki tablolar arası ilişkileri zaten tanımladıysanız, Düzen görünümünü kullanarak kısa sürede veri sayfası içeren bir form oluşturabilirsiniz. İlişkinin "çok" tarafından bir alanı, ilişkinin "bir" tarafını temel alan bir forma eklediğinizde, Access ilişkili kayıtları görüntülemek için otomatik olarak bir veri sayfası oluşturur.

 1. Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Boş Form' ı tıklatın. Düğme görüntüsü

  Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler.

  Not: Alan Listesi bölmesini yanlışlıkla kapatırsanız, yeniden açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

  • ALT+F8 tuşlarına basın.

   —veya—

   Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Düğme görüntüsü

 2. Bir-çok ilişkisinin "bir" tarafında olan tablonun yanındaki artı işaretini tıklatın ve ardından istediğiniz ilk alanı forma sürükleyin.

  Alan Listesi bölmesi, tabloları bölümlere ayırır: BunlarBu görünüm için kullanılabilir alanlar ve onun altındaki İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümleridir. Alan Listesi bölmesinin altında, ana tabloyla doğrudan ilişkili olmayan diğer tablolar Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar öğesinin altında listelenir.

 3. Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünden, istediğiniz tüm diğer alanları ana forma sürükleyin.

 4. İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden, veri sayfanızda olmasını istediğiniz ilk alanı forma sürükleyin. Access bir veri sayfası oluşturur ve alanı buna ekler.

 5. Yeni veri sayfasına başka alanlar da eklemek için, önce veri sayfasını tıklatarak seçmeniz gerekir. Access'in Alan Listesi bölmesini, veri sayfası için kullanılabilir alanlar en başta olacak şekilde yeniden düzenlediğine dikkat edin. Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünden, istediğiniz tüm diğer alanları veri sayfasına sürükleyin. Veri sayfasına sürüklediğiniz her alanla birlikte, Access bir ekleme çubuğu çizerek, fare düğmesini bıraktığınızda alanın nereye ekleneceğini gösterir.

 6. Önce ana formu veya veri sayfasını tıklatıp ardından Alan Listesi bölmesinden alanları sürükleyerek, ana forma veya veri sayfasına alan eklemeye devam edin.

Alan listesi bölmesini diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki doğrudan tabloya veya seçili formu veya veri sayfası temel aldığı sorguyu ilgili olmayan tabloları içerir. İlişkiler penceresinde tüm geçerli tablo ilişkileri tanımlı, diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki alanlar oluşturmakta olduğunuz formu için geçerli seçimler büyük olasılıkla değildir. Forma bu bölümünden bir alanı sürüklerseniz, Access İlişki belirtin iletişim kutusunu görüntüler. Alan veya alanların, devam etmeden önce iki tablonun birbiriyle ilişkili girmeniz gerekir. Bunu yaparsanız, Alan listesi bölmesi önceden tanımlanmış ilişkileri göre sıralanan bölümler yer alır. Bu iletişim kutusunda İptal ' i tıklatın ve bunun yerine, tablo ilişkileri yeniden gözden geçirin en iyi yol olabilir. İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için düzenleme veya silme bir ilişki oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Düzen görünümünü kullanarak varolan bir forma veri sayfası ekleme

Veritabanınızdaki tablolar arası ilişkileri zaten tanımladıysanız, Düzen görünümünü kullanarak varolan bir forma hemen veri sayfası ekleyebilirsiniz. İlişkinin "çok" tarafından bir alanı ilişkinin "bir" tarafını temel alan bir forma eklediğinizde, Access ilişkili kayıtları görüntülemek için otomatik olarak bir veri sayfası oluşturur.

 1. Varolan formu Gezinti bölmesinde çift tıklatarak ve ardından kısayol menüsünde Düzen Görünümü öğesini tıklatarak Düzen görünümünde açın.

  Alan Listesi bölmesi görüntülenmezse:

  • ALT+F8 tuşlarına basın.

   —veya—

   Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Düğme görüntüsü

   Alan Listesi bölmesi, tabloları bölümlere ayırır: BunlarBu görünüm için kullanılabilir alanlar ve onun altındaki İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümleridir. Alan Listesi bölmesinin altında, ana tabloyla doğrudan ilişkili olmayan diğer tablolar Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar öğesinin altında listelenir.

 2. İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünde, veri sayfanızda olmasını istediğiniz ilk alanın bulunduğu tabloyu genişletin ve alanı forma sürükleyin. Access bir veri sayfası oluşturur ve alanı buna ekler.

 3. Yeni veri sayfasına başka alanlar da eklemek için, önce veri sayfasını tıklatarak seçmeniz gerekir. Access'in Alan Listesi bölmesini, veri sayfası için kullanılabilir alanlar en başta olacak şekilde yeniden düzenlediğine dikkat edin. Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünden, istediğiniz tüm diğer alanları veri sayfasına sürükleyin. Veri sayfasına sürüklediğiniz her alanla birlikte, Access bir ekleme çubuğu çizerek, fare düğmesini bıraktığınızda alanın nereye ekleneceğini gösterir.

 4. Önce ana formu veya veri sayfasını tıklatıp ardından Alan Listesi bölmesinden alanları sürükleyerek, ana forma veya veri sayfasına alan eklemeye devam edin.

Alan listesi bölmesini diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki doğrudan tabloya veya seçili formu temel alan sorgu ilgili olmayan tabloları içerir. İlişkiler penceresinde tüm geçerli tablo ilişkileri tanımlı, diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki alanlar oluşturmakta olduğunuz formu için geçerli seçimler büyük olasılıkla değildir. Forma bu bölümünden bir alanı sürüklerseniz, Access İlişki belirtin iletişim kutusunu görüntüler. Alan veya alanların, devam etmeden önce iki tablonun birbiriyle ilişkili girmeniz gerekir. Bunu yaparsanız, Alan listesi bölmesini artık bölümlere önceden tanımlanmış ilişkileri göre sıralanır. Bu iletişim kutusunda İptal ' i tıklatın ve bunun yerine, tablo ilişkileri yeniden gözden geçirin en iyi yol olabilir. İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için düzenleme veya silme bir ilişki oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü kullanarak veri sayfasını var olan forma ekleme

Tasarım görünümünde, doğrudan bir tabloyu veya sorguyu temel alan veri sayfasını var olan bir forma eklemek için bu yordamı kullanın.

 1. Formu, Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda, Denetim Sihirbazlarını Kullan aracı seçiliyse, tıklatarak seçimi kaldırın.

  Düğme görüntüsü

  Neden?

  Kullanılması durumunda alt form Denetim Sihirbazı ayrı bir form nesnesi oluşturur ve alt form denetiminin o form nesnesini temel almasını sağlar. Bunun tersine, bu yordam form yerine doğrudan tablo veya sorguyu temel alan bir veri sayfası oluşturur.

 3. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda Alt form/alt rapor Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın. Düğme görüntüsü

 4. Form tasarım kılavuzunda, veri sayfasının eklenmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Alt form denetiminin konumunu ve boyutunu yeniden ayarlamak için, kenarlarında ve köşelerinde bulunan tutmaçlardan sürükleyin.

 6. Alt formun iliştirilmiş etiketini önce tıklatarak, sonra metnini seçmek için çift tıklatarak ve ardından yeni bir etiket yazarak düzenleyin. Etiketi silmeyi tercih ederseniz, etiketi bir kez tıklatın ve ardından DELETE tuşuna basın.

 7. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 8. Alt form denetimi önceden seçilmemişse, bir kez tıklatarak seçin.

 9. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Kaynak Nesne açılan listesini tıklatın ve ardından veri sayfasında görüntülemek istediğiniz tablo veya sorguyu tıklatın. Örneğin, Siparişler tablosundan veri görüntülemek istiyorsanız, Tablo.Siparişler öğesini tıklatın.

 10. Bu yordama başlamadan önce ilişkileri doğru şekilde ayarladıysanız, Access ana formu veri sayfasına bağlayacak Alt Alanları Bağla ve Ana Alanları Bağla özelliklerini doğru değerlere otomatik olarak ayarlar.

  Benim alt alanları Bağla ve Ana Alanları Bağla özellikleri boş

  Access alt form denetimini ana forma nasıl bağlayacağını belirleyemezse, alt form denetiminin Alt Alanları Bağla ve Ana Alanları Bağla özelliklerini boş bırakır. Aşağıdakileri yaparak bu özellikleri el ile ayarlamanız gerekir:

  1. Ana formu Tasarım görünümünde açın.

  2. Alt form denetimini bir kez tıklatarak seçin.

  3. Özellik sayfası görüntülenmediyse, F4 tuşuna basın.

  4. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Alt Alanları Bağla özellik kutusunun yanındaki (...) öğesini tıklatın.

   Alt Form Alan Bağlayıcısı iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Ana Alanlar ve Alt Alanlar açılır listelerinde, formları bağlamak istediğiniz alanları seçin. Hangi alanları kullanacağınızdan emin değilseniz, bağlanacak alanları Access'in belirlemesi için Öner öğesini tıklatın. Bitirdiğinizde, Tamam düğmesini tıklatın.

   Formları bağlamak için kullanmak istediğiniz alanı göremiyorsanız, ana veya alt formun kayıt kaynağını düzenleyerek, bu alanın burada olduğundan emin olmanız gerekebilir. Örneğin, form bir sorguyu temel alıyorsa, bağlantı alanının sorgu sonuçlarında yer aldığından emin olun.

  6. Ana formu kaydedin ve formun beklediğiniz gibi çalıştığını doğrulamak için Form görünümüne geçin.

 11. Formu Düğme görüntüsü Hızlı Erişim Araç çubuğundaki Kaydet' i tıklatarak veya CTRL + S tuşlarına basarak kaydedin.

 12. Form görünümü geçin ve veri sayfasının istediğiniz gibi çalıştığını doğrulayın.

Sayfanın Başı

Bölünmüş form ile veri sayfası içeren bir form arasındaki farkları anlama

Veri sayfası içeren bir form farklı (ancak genellikle ilişkili olan) veri kaynaklarından veri görüntüler. Örneğin, bir form çalışanları gösterirken, aynı zamanda her çalışana atanmış tüm görevleri gösteren bir veri sayfası da içerebilir. Veri sayfası, içinde bulunduğu formdan farklı bir veri kaynağına sahiptir. Bunun aksine bölünmüş bir form ise iki bölüme sahiptir (bir form ve bir veri sayfası), ancak her iki bölümde de aynı veriler görüntülenir. Bu iki bölüm birbirini izler ve aynı anda verilerin iki farklı görünümünü sunar.

Oluşturma ve bölünmüş form ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Bölünmüş form oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×