Form veya rapora alan ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Alan Listesi bölmesini kullanarak bir form veya rapora kolayca alan ekleyebilirsiniz. Alan Listesi bölmesinde bir alanı çift tıklattığınızda (ya da listeden formunuza veya raporunuza alan sürüklerseniz), Microsoft Office Access 2007 alanı görüntüleyecek uygun denetimi  örneğin, bir metin kutusu veya onay kutusu  otomatik olarak oluşturur ve denetimi bu alana bağlar.

Varolan form veya rapor için bir alan eklemek için yoksa, çalışmaya başlamanıza yardımcı olması için Form aracını kullanarak form oluşturma veya Basit rapor oluşturma konusuna bakın.

İpucu : Access 2010'da raporları denetim düzenleri, hizalanmış şeyler tutmanıza yardımcı olur ve iyi arıyorsunuz var!

Ne yapmak istiyorsunuz?

Alan listesi bölmesini kullanarak bir form veya rapora alan ekleme

Bir form veya rapor Tasarım görünümünde alan ekleme

Alan listesi bölmesi hakkında daha fazla bilgi edinin

Alan listesi bölmesini kullanarak bir form veya rapora alan ekleme

 1. Raporunuzu Düzen görünümünde veya Tasarım görünümünde açın.

  Alan Listesi bölmesi görüntülenmiyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda Düğme görüntüsü Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Düğme görüntüsü

  • ALT+F8 tuşlarına basın.

 2. Alan Listesi bölmesinde, eklemek istediğiniz alanı içeren tabloyu bulun. Her tabloda alan listesini göstermek veya gizlemek için, tablo adının yanındaki artı (+) veya eksi işaretini (-) tıklatın.

  Not : Veritabanı herhangi bir tablo içermiyorsa, Alan Listesi bölmesi boştur.

 3. Eklemek istediğiniz alanı bulduğunuzda, bunu forma veya rapora eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanı çift tıklatın.

  • Alanı Alan Listesi bölmesinden forma veya rapora sürükleyin.

  • CTRL tuşunu basılı tutun ve birkaç alanı tıklatın, ardından bunların tümünü aynı anda forma veya rapora sürükleyin.

   Not : Bu teknik yalnızca Alan Listesi bölmesinin Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümündeki alanlarda kullanılabilir.

  • Aşağıdakileri yaparak Alan Listesi bölmesinden form veya rapora alan aralığı ekleyin:

  • Aralıktaki ilk alanı tıklatın.

  • ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun, ardından aralıktaki son alanı tıklatın.

   Access tıklattığınız alanları ve bunların arasındaki alanların tümünü seçer.

  • Form veya rapordaki seçili alanların tümünü sürükleyin.

   Not : Bu teknik yalnızca Alan Listesi bölmesinin Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümündeki alanlarda kullanılabilir.

 4. Office Access 2007 her alanı görüntülemek için uygun denetimi oluşturur, ayrıca denetimi alana bağlar. Buna ek olarak, Access denetim için bir iliştirilmiş etiket oluşturur. Etiketi seçmek için bir kez tıklatıp ardından ekleme noktasını etikete yerleştirmek için yeniden tıklatarak düzenleyebilirsiniz. Sonra tıpkı belgedeki metni düzenler gibi, etiketi aynı şekilde düzenleyebilirsiniz.

 5. Alanın Access'in otomatik olarak oluşturduğu denetim türünden başka bir denetim türünde görüntülenmesini isterseniz, denetimin türünü değiştirebilirsiniz. Ancak yalnızca o alan için uygun bir denetim türü olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir açılan kutuyu metin kutusu veya liste kutusu olarak değiştirebilirsiniz, ancak açılan kutuyu komut düğmesi olarak değiştiremezsiniz.

  Denetim türünü değiştirme

  1. Form veya rapor Tasarım görünümünde Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatarak ve sonra da Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatarak açın.

  2. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve ardından Yeni Değer'i tıklatın.

   Yeni Değer menü öğesi kullanılamıyorsa, bu alan için uygun başka denetim türü yoktur. Aksi halde, Access denetim türlerinin listesini görüntüler.

  3. Denetimi o türe değiştirmek için kullanılabilir denetim türlerinden birini tıklatın.

   Denetim alana bağlı kalır, ancak yeni denetim türünün istediğiniz gibi çalışmasını sağlamak için bazı özellikleri ayarlamanız gerekebilir. Denetimin özellik sayfasını görüntülemek üzere denetimi seçmek için tıklatın ve ardından F4 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde form veya rapora alan ekleme

Genellikle, Alan Listesi bölmesini kullanmak form veya rapora alan eklemenin en kolay yoludur. Ancak, denetim oluşturup ardından bu denetimi bir alana bağlayarak da alan ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam bunu nasıl yapacağınızı gösterir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde Form veya raporu sağ tıklatarak ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

  Denetim Sihirbazları    Komut düğmeleri, liste kutuları, alt formlar, açılan kutular ve seçenek grupları oluşturmanıza yardımcı olması için Denetim Sihirbazlarını kullanabilirsiniz. Denetim Sihirbazı, denetimin nasıl görünmesini ve çalışmasını istediğiniz konusunda size bir dizi soru sorar ve ardından verdiğiniz cevaplara bağlı olarak denetimi oluşturur ve denetimin özelliklerini ayarlar. Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda, Denetim Sihirbazlarını Kullan vurgulanmıyorsa, bunu vurgulamak için tıklatın.

  Düğme görüntüsü

  Sihirbaz yardımı olmadan denetim oluşturursanız, Denetim Sihirbazları Kullan'ı tıklatarak seçimini kaldırın.

  Düğme görüntüsü

 2. Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda, eklemek istediğiniz denetim türüyle ilgili aracı tıklatın.

  access şeridi resmi

  Bir aracın adını belirlemek için, işaretçiyi aracın üzerine getirin. Access aracın adını görüntüler.

 3. Denetimin sol üst köşesini yerleştirmek istediğiniz form veya rapor tasarım kılavuzunu tıklatın. Varsayılan boyutta denetim oluşturmak için bir kere tıklatın veya istediğiniz boyutta bir denetim oluşturmak için aracı tıklatıp form tasarım kılavuzuna sürükleyin.

 4. Denetim Sihirbazlarını Kullan'ı seçtiyseniz ve yerleştirdiğiniz denetimle ilişkili bir sihirbaz varsa, sihirbaz başlar ve denetimin ayarlarını yaparken size kılavuzluk eder.

 5. Denetimi ilk denemede çok iyi yerleştiremezseniz, aşağıdakileri yaparak taşıyabilirsiniz:

  1. Seçmek için denetimi tıklatın.

  2. Taşı işaretçisine taşıma işaretçisi dönüşene kadar işaretçiyi denetimin üzerine getirin.

  3. Denetimi tıklatıp istediğiniz konuma sürükleyin.

Denetim sihirbazı kullanırsanız, sihirbaz denetimi alana bağlamanıza yardım edecek adımlar içerebilir. Sihirbaz denetimi bir alana bağlamazsa ve denetim, veri görüntüleyebilen bir türdeyse (örneğin metin kutusu veya açılan kutusu), herhangi bir veri görüntülemeden önce, denetimin Denetim Kaynağı özelliğine bir alan adı veya deyim girmeniz gerekir. Bir denetimi bir alana bağlamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Denetimi tıklatarak ve ardından F4 tuşuna basarak denetimin özellik sayfasını görüntüleyin.

 2. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Denetim Kaynağı özelliğinin yanındaki açılan oku tıklatın ve denetimde görüntülenmesini istediğiniz alanı seçin. Denetim Kaynağı kutusuna da bir deyim girebilirsiniz.

  İfadeler hakkında daha fazla bilgi için ifade oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Alan listesi bölmesi hakkında daha fazla bilgi edinin

Aşağıdaki listede Alan Listesi bölmesiyle çalışma konusunda formunuza veya raporunuza alan eklerken işinize yarayabilecek ipuçları bulabilirsiniz. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için, Düzen görünümünde veya Tasarım görünümünde form ya da rapor açıp ALT+F8 tuşlarına basın.

 • Form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliği boşsa ve Alan Listesi bölmesinden form veya rapora alan sürüklerseniz, Access form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliğini sizin için otomatik olarak doldurur.

 • Form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliği bir SELECT deyimi veya bir tablo adıysa, Alan Listesi bölmesi görüntüsünü aşağıdaki iki durum arasında değiştirebilirsiniz:

  • Tüm veritabanı alanları    Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü, İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünü (öyle tablolar varsa) ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünü (öyle tablolar varsa) görüntüler.

  • Yalnızca kayıt kaynağı alanları    Yalnızca Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü görüntüler.

   İki mod arasında geçiş yapmak için, Alan Listesi bölmesinin altındaki Yalnızca geçerli kayıt kaynağındaki alanları göster veya Tüm tabloları göster'i tıklatın.

   Not : Form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliğini kaydedilen sorgu olarak ayarladıysanız, Alan Listesi bölmesi yalnızca Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü görüntüler (Alan Listesi bölmesinin altında Tüm tabloları göster seçeneği yoktur). Kayıt kaynağını düzenlemek için alanlardan herhangi birini sağ tıklatın ve ardından Kayıt Kaynağını Düzenle seçeneğini tıklatın.

 • Form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliğini tablo olarak ayarlarsanız ve ardından Alan Listesi bölmesinin İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden form veya rapora alan sürüklerseniz, Access form veya raporun Kayıt Kaynağı'nı, eklediğiniz alanı içeren bir SELECT deyimi olarak değiştirir. Access tabloları nasıl ilişkilendireceğini belirleyemezse, uygun ilişkiyi seçebileceğiniz İlişki Seç iletişim kutusunu görüntüler.

 • Form veya rapora Alan Listesi bölmesinin Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden alan sürüklerseniz, Access İlişki Belirt iletişim kutusunu görüntüler. Diğer tabloyla form veya raporun kayıt kaynağı arasında ilişki belirtmek için bu iletişim kutusunu kullanmanız gerekir. Bu iletişim kutusuna hangi alanları gireceğinizden emin değilseniz, İptal'i tıklatıp ardından tablo ilişkilerinizi inceleyebilirsiniz.

  İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için Tablo ilişkileri Kılavuzu veya oluşturma, düzenleme veya silme ilişkibakın.

  Alan Listesi bölmesinin Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki bir alan İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki tablolardan biri aracılığıyla form veya raporun kayıt kaynağıyla dolaylı olarak ilişkili olabilir. Eğer öyleyse, ilişkili tabloların birinden form veya rapora alan sürüklemek bir veya daha çok tablonun Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümüne geçmesine neden olabilir.

 • Form veya raporun kayıt kaynağı SELECT ifadesi veya kaydedilen sorguysa, Alan Listesi bölmesinde herhangi bir alanı sağ tıklatarak ve ardından Kayıt Kaynağını Düzenle'yi tıklatarak kayıt kaynağını Sorgu Oluşturucusunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kayıt kaynağı bir tabloysa, bu komut Sorgu Oluşturucusu'nu tablonun üzerine çağırır. Access tabloyu temel alan bir sorgu oluşturmak isteyip istemediğiniz sorar; kayıt kaynağını sorgu olarak değiştirmek için Evet'i veya kayıt kaynağını olduğu gibi bırakmak için Hayır'ı tıklatın.

 • Bir tabloyu, tablo adının yanındaki Tabloyu Düzenle'yi tıklatarak veya Alan Listesi bölmesindeki tablo adını sağ tıklatıp ardından Tabloyu Veri Sayfası Görünümünde Aç'ı tıklatarak Veri Sayfası görünümünde açabilirsiniz.

 • Aşağıdakileri yaparak bir tabloya Arama alanı eklemek için Alan Listesi bölmesini kullanabilirsiniz:

  1. Arama alanını eklemek istediğiniz tablonun yanındaki Tabloyu Düzenle'yi tıklatın.

   Tablo Veri Sayfası görünümünde görüntülenir.

  2. Alan Listesi bölmesinden ver sayfasına alan sürükleyin.

  3. Arama Sihirbazı başlar. Sihirbazdaki yönergeleri uygulayın. Son sayfada, Son'u tıklatın.

 • Taşı işaretçisine taşıma işaretçisi dönüşene kadar işaretçiyi Alan listesi bölmesi başlık çubuğunda konumlandırma ve sonra Alan listesi bölmesini sola doğru sürükleyerek Access çalışma alanının sağındaki Alan listesi bölmesinden kaldıracağınızı. Çalışma alanında herhangi bir liste konumlandırabilir veya tamamen sola doğru sürükleyerek bu çalışma alanının sol tarafına doğru sabitleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×