Form veya Denetim düğmesine makro atama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kullanıcı tıklattığında eylem gerçekleştiren bir makroyu çalıştırmak için bir düğme (Form denetimi) veya bir komut düğmesi (ActiveX denetimi) kullanabilirsiniz.

Bir form denetimi düğmesi ve bir ActiveX denetimini komut düğmesi hem de denir bir düğme. Çalışma sayfasını yazdırma, verilere filtre uygulama ve sayıları hesaplama işlemlerini otomatikleştirmek için düğme veya komut düğmesi kullanabilirsiniz. Genel olarak Form denetimi düğmesinin ve ActiveX denetimi komut düğmesinin görünümleri ve işlevleri birbirine benzer. Bununla birlikte, bunların aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi bazı farklılıkları vardır.

Düğme (Form denetimi)

formlar araç çubuğu düğme denetimi örneği

Komut düğmesi (ActiveX denetimi)

ActiveX komut düğmesi denetimi örneği

Not: ActiveX denetimleri Mac bilgisayarda desteklenmez

Makrolar ve VBA araçları, varsayılan olarak gizli olan Geliştirici sekmesinde bulunabilir; dolayısıyla ilk adım bu sekmeyi etkinleştirmektir. Daha fazla bilgi için bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

Şeritte Geliştirici sekmesi

Düğme (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve Form Denetimleri'nin altında Düğme'yi Düğme görüntüsü tıklatın.

  Access şeridi

 2. Düğmenin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Makro Ata iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Düğmeye bir makro atayın ve Tamam’a tıklayın.

 4. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için, düğmeyi sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir tıklatın.

Komut düğmesi (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'nin altında Komut Düğmesi'ni Düğme görüntüsü tıklatın.

  Access şeridi

 2. Komut düğmesinin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetimler grubunda Kodu Göster’e tıklayın.
  Bu, Visual Basic Düzenleyicisi’ni başlatır. Sağ taraftaki açılan listede Tıkla’nın seçili olmasına dikkat edin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, düğmeye tıklandığında CommandButton1_Click adlı alt yordam iki makroyu çalıştırır: SelectC15 ve HelloMessage.

  visual basic düzenleyicisi'nde bir alt yordam

 4. Komut düğmesinin alt yordamında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabında var olan bir makronun adını yazın. Kod grubunda Makrolar'ı tıklatarak makroları bulabilirsiniz. Alt yordamın içinde makro adlarını ayrı ayrı satırlara yazarak, bir düğmeden birden çok makro çalıştırabilirsiniz.

  • Kendi VBA kodunuzu yazın.

 5. Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın ve Tasarım Modu'na Düğme görüntüsü tıklayılarak tasarım modunun kapatıldığından emin olun.

 6. Düğmeye eklenmiş olan VBA kodunu çalıştırmak için, yeni oluşturduğunuz ActiveX komut düğmesini tıklatın.

 7. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu etkinleştirin.

 8. Komut düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'e Düğme görüntüsü tıklayın. Ayrıca, komut düğmesine sağ tıklayıp ardından Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Not: Özellikler'i tıklatmadan önce, özelliklerini incelemek veya değiştirmek istediğiniz nesnenin önceden seçilmiş olmasına dikkat edin.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, kullanılabilir olan özellikler özetlenmiştir.

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Boyut ve Konum:

Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Görüntü:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Resmin, ilişkili metnine göre konumu (sol, üst, sağ vb.)

PicturePosition (Form)

Klavye ve Fare:

Denetimin kısayol tuşu.

Accelerator (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (standart, ok, ışın, vb.)

MousePointer (Form)

Denetim tıklatıldığında odağı alıp almayacağı.

TakeFocusOnClick (Form)

Makrolar ve VBA araçları Geliştirici sekmesinde bulunabilir. Bu sekme varsayılan olarak gizlidir, bu nedenle ilk olarak sekmeyi etkinleştirin.

 1. Excel gidin > Tercihler … > Şeridi ve araç çubuğu.

 2. Şeridi Özelleştir kategorisinde, Ana sekmeler listesinde, Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra Kaydet'itıklatın.

Düğme (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinde, Düğme görüntüsü düğmesinitıklatın.

 2. Düğmenin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Makro Ata iletişim kutusu görüntülenir.

  Not: Bir düğme zaten eklediyseniz, üzerinde sağ tıklatın ve Makro Ata'ıseçin.

 3. Düğmeye bir makro atayın ve Tamam’a tıklayın.

 4. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için sağ tıklatın ve sonra Biçim Denetimiseçin.

Komut düğmesi (Visual Basic denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinde, Düğme görüntüsü düğmesinitıklatın.

 2. Komut düğmesinin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Not: Bir düğme zaten eklediyseniz, üzerinde sağ tıklatın ve Makro Ata'ıseçin.

 3. Makro Ata iletişim kutusunda, Visual Basic Düzenleyicisi'ni (VBE) açılır Yeni'yi, aşağıdaki kodu içeren bir bölmeye seçin:

  Sub ButtonX_Click() 
  End Sub
 4. Sub yordamı Sub ve End Sub satırlarını arasında komut düğmesi için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabında yeni bir makro adını yazın. Sub yordamı içindeki ayrı satırlarda makro adları yazarak bir düğmesinden birden fazla makroyu çalıştırabilirsiniz

  • Kendi VBA kodunuzu yazın.

 5. Tasarım modu Düğme görüntüsü tıklatarak tasarım modu kapatıldığından emin olun ve Visual Basic Düzenleyicisi penceresini kapatın.

 6. Düzenle düğmesi için sağ tıklatın, ardından Visual Basic Şeritte tıklatın.

 7. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için sağ tıklatın ve sonra Biçim Denetimiseçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Office dosyalarındaki makroları devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Etkinleştirme veya devre dışı Office dosyalarında ActiveX ayarları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×