Form veya Denetim düğmesine makro atama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı tıklattığında eylem gerçekleştiren bir makroyu çalıştırmak için bir Form denetimi düğmesi veya komut düğmesi (ActiveX denetimi) kullanabilirsiniz. Her iki bu düğmeler olarak da bilinen bir anında verilere filtre uygulama veya sayıları hesaplama bir çalışma sayfasının yazdırılmasını otomatikleştirmek için ayarlanabilir düğmesi bulunur. Genel olarak, Form denetimi düğmesi ve bir ActiveX denetimi komut düğmesi görünümünü ve işlevi benzer. Bununla birlikte, aşağıdaki bölümlerde açıklanan bazı farklar vardır.

Düğme (Form denetimi)

formlar araç çubuğu düğme denetimi örneği

Komut düğmesi (ActiveX denetimi)

ActiveX komut düğmesi denetimi örneği

Aşağıdaki bölümlerde, Excel'deki bir düğmeye makro eklemeyi öğrenin; Windows veya Mac için

Not: ActiveX denetimleri Mac bilgisayarda desteklenmez

Varsayılan olarak gizli Geliştirici sekmesinin makrolar ve VBA araçları bulunabilir.

İlk adım bu etkinleştirmektir. Daha fazla bilgi için başlıklı makaleye bakın: Geliştirici sekmesini gösterin.

Şeritte Geliştirici sekmesi

Düğme (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve Form Denetimleri'ninaltında Düğme Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

 2. Sol üst köşesindeki düğmesinin görünmesini istediğiniz yere çalışma sayfası konumunu tıklatın. Makro Ata açılan penceresi görünür.

 3. Düğmeye bir makro atayın ve Tamam’a tıklayın.

 4. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için, düğmeyi sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir tıklatın.

Komut düğmesi (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'ninaltında Komut düğmesi Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

 2. Komut düğmesinin sol üst köşesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetimler grubunda Kodu Göster'itıklatın. Bu, Visual Basic Düzenleyicisi başlatılır. Tıklatın düzeylerin sağ taraftaki açılan listesinde olduğundan emin olun. Sub yordamı CommandButton1_Click (aşağıdaki şekilde bakın) düğme tıklatıldığında şu iki makro çalışır: SelectC15 ve HelloMessage.

  visual basic düzenleyicisi'nde bir alt yordam

 4. Komut düğmesinin alt yordam içinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabında yeni bir makro adını girin. Makrolar, kod grubunda makrolar ' ı tıklatarak bulabilirsiniz. Alt yordam içindeki ayrı satırlarda makro adları girerek bir düğmesinden birden çok makroları çalıştırabilirsiniz.

  • Kendi VBA kodunuzu gerektiği gibi ekleyin.

 5. Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın ve tasarım modu kapalı olduğundan emin olmak için Tasarım modu Düğme görüntüsü tıklatın.

 6. Şimdi düğmesi parçası olan VBA kodunu çalıştırmak için yeni oluşturduğunuz ActiveX komut düğmesini tıklatın.

 7. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu etkinleştirin.

 8. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda komut düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Düğme görüntüsü tıklatın. Ayrıca komut düğmesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

  Not: Özellikler'i tıklatmadan önce, özelliklerini incelemek veya değiştirmek istediğiniz nesnenin önceden seçilmiş olmasına dikkat edin.


  Özellikler kutusunda görüntülenir. Her özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için özelliğini seçin ve bir Visual Basic Yardımı konuyu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Visual Basic Yardımı Arama kutusuna özellik adı da yazabilirsiniz. Kullanılabilir özellikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Boyut ve Konum:

Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Görüntü:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Resmin, ilişkili metnine göre konumu (sol, üst, sağ vb.)

PicturePosition (Form)

Klavye ve Fare:

Denetimin kısayol tuşu.

Accelerator (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (standart, ok, ışın, vb.)

MousePointer (Form)

Denetim tıklatıldığında odağı alıp almayacağı.

TakeFocusOnClick (Form)


Makrolar ve VBA Araçları etkinleştirmek için ilk adım olacak şekilde varsayılan olarak, gizli Geliştirici sekmesinde bulunabilir

 1. Excel gidin > Tercihler … > Şeridi ve araç çubuğu.

 2. Şeridi Özelleştir kategorisinde, Ana sekmeler listesinde, Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra Kaydet'itıklatın.

  Şerit'e eklemek için geliştirici yanındaki onay kutusunu seçin

Düğme (Form denetimi) ekleme

Aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Geliştirici sekmesinde, Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

 2. Sol üst köşesindeki düğmesinin görünmesini istediğiniz yere çalışma sayfası konumunu tıklatın. Makro Ata açılan penceresi görünür.

  Not: Bir düğme zaten eklediyseniz, üzerinde sağ tıklatın ve Makro Ata'ıseçin.

 3. Makroyu bir düğmeye atamak ve Tamam' ı tıklatın.

 4. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için sağ tıklatın ve sonra Biçim Denetimiseçin.

Komut düğmesi (Visual Basic denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinde, Düğme görüntüsü düğmesinitıklatın.

 2. Komut düğmesinin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Not: Bir düğme zaten eklediyseniz, üzerinde sağ tıklatın ve Makro Ata'ıseçin.

 3. Makro Ata iletişim kutusunda, Visual Basic Düzenleyicisi'ni (VBE) açılır Yeni'yi, aşağıdaki kodu içeren bir bölmeye seçin:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Alt yordam Sub ve End Sub satırlarını arasında komut düğmesi için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabında yeni bir makro adını girin. Sub yordamı içindeki ayrı satırlarda makro adları yazarak bir düğmesinden birden fazla makroyu çalıştırabilirsiniz

  • Kendi VBA kodunuzu ekleyin.

 5. Tasarım modu Düğme görüntüsü bu tasarım modu kapalı olduğundan emin olun ve ardından Visual Basic Düzenleyicisi penceresini kapatın.

 6. Düzenle düğmesi için sağ tıklatın ve Visual Basicseçin.

 7. Düğmesinin denetim özelliklerini belirtmek için sağ tıklatın ve sonra Biçim Denetimiseçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×