Form verilerini birçok yere gönderme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Gönder düğmesini tıklattığınızda kullanıcılar form verilerini birçok yere göndermeden form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Adım 1: Gönder veri bağlantılarını ekleme

Adım 2: gönderim izin vermek için form şablonunu yapılandırma

Genel Bakış

Kullanıcıların kendi form verilerini birçok yere gönderme izin vermek için her biri, kullanıcıların kendi form göndermek için istediğiniz konumları için veri gönderen form şablonunuz için bir ikincil veri bağlantısı eklemeniz gerekir. Tüm Gönder veri bağlantıları ekledikten sonra kullanıcıların kuralkullanarak birden çok konumlara form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırın. Kullanıcılar form doldururken sonuç olarak, Microsoft Office InfoPath Gönder düğmesi Standart araç çubuğu ve Dosya menüsünde Gönder komutunu ekler. InfoPath form verilerini kuralda listelendikleri sırayla ikincil veri bağlantıları gönderir. Aynı anda tüm Gönder veri bağlantıları kullanmak için kuralı yapılandırma yapamazsınız.

Kullanıcıların kendi form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırdığınızda, teslim seçeneklerini aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Standart araç çubuğunda Gönder düğmesini ve Gönder komutunu Dosya menüsünde görünen metni değiştirin.

 • Standart araç çubuğunda Gönder düğmesini ve Gönder komutu Dosya menüsünden için klavye kısayolu değiştirin.

 • Kullanıcılarınıza formlarını gönderdiğinizde görüntülemek için özel iletileri oluşturun.

 • Formu açık bırak formu kapatmak belirtin veya form gönderildikten sonra başka bir boş form açın.

Sayfanın Başı

Adım 1: Gönder veri bağlantılarını ekleme

Kullanıcıların tamamlanmış formlarına birden çok konumlara göndermelerine izin vermek için form şablonunu yapılandırmak için gerekli ekleyin form şablonuna veri bağlantılarını gönderin. Veri bağlantıları için aşağıdaki konumlardan ekleyebilirsiniz:

 • Bir Web hizmeti

 • Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuda bir belge kitaplığı

 • E-posta iletisinde

  Not: Kullanıcılar Microsoft Office Outlook form verilerini e-posta iletisinde gönderme için bilgisayarında yüklü olmalıdır.

Aşağıdaki yordamlarda nasıl ekleneceğini açıklayan bu konumlara veri bağlantılarını gönderin.

Bir Web hizmeti veri gönderen bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, veri Gönder'itıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, bir Web hizmetitıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, burada kullanıcılarınız formlarını gönderme ve İleri' yi tıklatın Web hizmetinin konumunu yazın.

  İsterseniz bir Web hizmeti için bir evrensel açıklama, bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucusu arama, Arama UDDI' yı tıklatın, aramak istediğiniz UDDI sunucusunu girin, arama sağlayıcısı veya tarafından sağlanan hizmetleri mi istediğinizi belirtin , arama anahtar sözcüğü girin ve Ara' yı tıklatın. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür.

 6. Bir işlem seçin listesinde, sihirbazın sonraki sayfasında form verileri almak ve İleri' yi tıklatın Web hizmeti işlemini tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametre listesinde, verileri formdan elde edersiniz bir Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçenekleri' nde, alanı veya grubutıklatın.

  3. Düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, istediğiniz alanı veya veri göndermek istediğiniz grubu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  5. Ekle kutusunda içeriği ve alan veya grup herhangi bir alt öğe gönderebilir veya hem içeriği ve seçili grup veya alan göndermek için XML alt ağacı, seçili öğe dahil olmak üzereyalnızca metin ve alt öğeler ' i tıklatın.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Dize olarak veri Gönder onay kutusunu seçin.

   Genellikle, dijital olarak imzalanmış veri göndermek için bu onay kutusunu seçin. Çoğu durumda, bu onay kutusunu temizleyin.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. Bu özellik için açıklayıcı bir ad yazın, Bu veri bağlantısı için bir ad girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında veri bağlantısını gönderin.

 10. Özet bölümünde bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

Belge kitaplığı veri gönderen bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, veri Gönder'itıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint sitesindeki bir belge kitaplığınatıklayın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Belge kitaplığı kutusunda, sihirbazın sonraki sayfasında SharePoint belge kitaplığı konumunu yazın.

 6. Dosya adı kutusuna belge kitaplığı'nda formu tanımlamak için kullanılacak bir ad yazın. Her form adının benzersiz olmasını sağlamak için formül de kullanabilirsiniz.

  Nasıl mı?

  1. Formül Ekle Düğme resmi ' ı tıklatın.

  2. Formül Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formül bir alan kullanmak için alan veya Grup Ekle'ıtıklatın, bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

   • Formülde bir işlevi kullanmak için İşlev Ekle'yitıklatın, İşlev Ekle iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    İşlev parametreleri gerektiriyorsa, işlevi İşlev Ekle iletişim kutusunda seçin, Tamam' ı tıklatın ve sonra Formül Ekle iletişim kutusunda Formül kutusunda, eklediğiniz işlevi çift tıklatın ve bir alanı tıklatın veya grubu. Ayrıca bkz bölümünde işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

   • Bir değer veya matematiksel işleç formüle eklemek için değer veya simgeyi matematik işlemi için Formül kutusuna yazın.

  İşlem

  Simge

  Ekle

  +

  Çıkarma

  -

  Çarpma

  *

  Bölme

  /

  • Not: Formülünüzü bölme (/) işleci kullanıyorsa, önce ve sonra bölme işleci bir alan olduğunu emin olun. Bölme işleci önce bir boşluk yok ve bundan sonra InfoPath yorumlama "/" XPath konumu adımları için ayırıcı olarak olarak değil, bir bölme işleci.

  • Formül Ekle iletişim kutusunda, doğru sözdizimini formülünü denetlemek için Doğrulama formül' e tıklayın.

   Ayrıca bkz bölümünde formüller hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 7. Belge Kitaplığı'nda aynı ada sahip formların üzerine yazmak için üzerine dosyası varsa izin ver onay kutusunu seçin.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. Bu özellik için açıklayıcı bir ad yazın, Bu veri bağlantısı için bir ad girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında veri bağlantısını gönderin.

 10. Özet bölümünde bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

E-posta iletisinde veri gönderen bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, veri Gönder'itıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, e-posta iletisi' ı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, ileti, iletide görünmesini istediğiniz konuyu ve ilgili kutulara istediğiniz giriş metinleri alıcıların e-posta adreslerini yazın ve İleri' yi tıklatın. Her kutusunda Giriş kutusunun dışında bir formül de kullanabilirsiniz.

  Nasıl mı?

  1. Formül Ekle Düğme resmi ' ı tıklatın.

  2. Formül Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formül bir alan kullanmak için alan veya Grup Ekle'ıtıklatın, bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

   • Formülde bir işlevi kullanmak için İşlev Ekle'yitıklatın, İşlev Ekle iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    İşlev parametreleri gerektiriyorsa, işlevi İşlev Ekle iletişim kutusunda seçin, Tamam' ı tıklatın ve sonra Formül Ekle iletişim kutusunda Formül kutusunda, eklediğiniz işlevi çift tıklatın ve bir alanı tıklatın veya grubu. Ayrıca bkz bölümünde işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

   • Bir değer veya matematiksel işleç formüle eklemek için değer veya simgeyi matematik işlemi için Formül kutusuna yazın.

  İşlem

  Simge

  Ekle

  +

  Çıkarma

  -

  Çarpma

  *

  Bölme

  /

  • Not: Formülünüzü bölme (/) işleci kullanıyorsa, önce ve sonra bölme işleci bir alan olduğunu emin olun. Bölme işleci önce bir boşluk yok ve bundan sonra InfoPath yorumlama "/" XPath konumu adımları için ayırıcı olarak olarak değil, bir bölme işleci.

  • Formül Ekle iletişim kutusunda, doğru sözdizimini formülünü denetlemek için Doğrulama formül' e tıklayın.

   Ayrıca bkz bölümünde formüller hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 6. Sihirbazın sonraki sayfasında, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. E-posta iletisinin gövdesinde formu görüntülemek için yalnızca etkin görünümü, form ve hiçbir ek Gönder' i tıklatın.

  2. Form verilerini e-posta iletisinin eki olarak göndermek için form verileri ek olarak gönder' i tıklatın, kullanıcıların formu açabilmesi için form şablonunu Ekle onay kutusunu seçin ve sonra ek adı içinde form için bir ad yazın kutusu. Ayrıca bir alan belirtin veya her form adının benzersiz olmasını sağlamak için formül kullanma. Form şablonunun otomatik olarak güvenlik düzeyini belirlemek için yapılandırılmış veya kısıtlı veya tam güven güvenlik düzeyini yapılandırılırsa bu seçenek yalnızca kullanılabilir olur.

   Nasıl mı?

   1. Formül Ekle Düğme resmi ' ı tıklatın.

   2. Formül Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

    • Formül bir alan kullanmak için alan veya Grup Ekle'ıtıklatın, bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

    • Formülde bir işlevi kullanmak için İşlev Ekle'yitıklatın, İşlev Ekle iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

     İşlev parametreleri gerektiriyorsa, işlevi İşlev Ekle iletişim kutusunda seçin, Tamam' ı tıklatın ve sonra Formül Ekle iletişim kutusunda Formül kutusunda, eklediğiniz işlevi çift tıklatın ve bir alanı tıklatın veya grubu. Ayrıca bkz bölümünde işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

    • Bir değer veya matematiksel işleç formüle eklemek için değer veya simgeyi matematik işlemi için Formül kutusuna yazın.

   İşlem

   Simge

   Ekle

   +

   Çıkarma

   -

   Çarpma

   *

   Bölme

   /

   • Not: Formülünüzü bölme (/) işleci kullanıyorsa, önce ve sonra bölme işleci bir alan olduğunu emin olun. Bölme işleci önce bir boşluk yok ve bundan sonra InfoPath yorumlama "/" XPath konumu adımları için ayırıcı olarak olarak değil, bir bölme işleci.

   • Formül Ekle iletişim kutusunda, doğru sözdizimini formülünü denetlemek için Doğrulama formül' e tıklayın.

    Ayrıca bkz bölümünde formüller hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

   Ek olarak gönderilen form verilerini e-posta alıcılarını eki açmak için InfoPath bilgisayarlarına yüklü olmalıdır.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Bu özellik için açıklayıcı bir ad yazın, Bu veri bağlantısı için bir ad girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında veri bağlantısını gönderin.

 9. Özet bölümünde bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

Sayfanın Başı

Adım 2: gönderim izin vermek için form şablonunu yapılandırma

Form şablonunuz için gerekli ikincil veri bağlantılarını ekledikten sonra kullanıcıların kendi form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırın. Bunu yaptığınızda, kullanıcılar form doldururken InfoPath Gönder komutunu Dosya menüsünü ve Standart araç çubuğu'na Gönder düğmesi ekler. Daha sonra kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında gerçekleşen eylemi yapılandırabilirsiniz. Bu örnekte, kullanıcı Dosya menüsünde Gönder komutunu veya Standart araç çubuğunda Gönder düğmesini tıklattığında her form verilerini gönderme veri bağlantısı gönderen bir kuralı ekler.

Aynı iletişim kutusunda, teslim seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin.

  Bu onay kutusunu seçtiğinizde, kullanıcılar form doldururken InfoPath Gönder düğmesi Standart araç çubuğu ve Dosya menüsünde Gönder komutunu ekler.

 3. Kuralları kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve sonra kuralları' nı tıklatın.

 4. Form gönderme kuralları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 5. Eylem Ekleseçeneğini tıklatın.

 6. Eylem kutusunda, Gönder veri bağlantısı kullanarak, bu için kullanmak istediğiniz veri bağlantısını tıklatın veri bağlantısı listesinden teslim etme ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. 5 ve 6 form şablonunuzu eklemiş olduğunuz veri gönderme bağlantısı her biri için yineleyin.

 8. Form şablonunuzda tüm Gönder veri bağlantıları için koşullar ekledikten sonra iki kez Tamam ' ı tıklatın.

  1. Gönder düğmesini Standart araç çubuğu ve kullanıcılar form doldururken Dosya menüsünde görüntülenen Gönder komutu görünen adını değiştirmek için Gönder Resim yazısı kutusuna yeni adı yazın. Seçenekler iletişim kutusu.

   Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 9. Kullanıcılar, formu doldururken Gönder komutunu veya Gönder düğmesini Standart araç çubuğunda kullanmasını önlemek için Gönder menüsü öğesini ve araç çubuğunda Gönder düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, form, kullanıcıların gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve form başarıyla teslim edildiği belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş' i tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formu kapatmak veya tamamlanmış form kullanıcı gönderdikten sonra yeni bir boş form oluşturmak için gönderdikten sonra listede istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Form başarıyla teslim edildiği belirtmek için özel bir ileti oluşturmak için Özel iletileri kullan onay kutusunu seçin ve ardından iletilerinizi Başarı ve sorunlarınızı üzerinde kutularına yazın.

    Kullanıcılara bildirmek için hatası durumunda kutuya bir ileti kullanma bunlar kendi formu gönderemiyor olursanız ne yapılmalı?. Örneğin, kullanıcıların kendi formu kaydedin ve daha ayrıntılı yönergeler için kişiyle önermek.

   • Kullanıcı form gönderdikten sonra ileti görüntülemek üzere istemiyorsanız, başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×