Form kitaplığı oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Form kitaplık, bilgi toplamak için kullanılan XML tabanlı formları paylaşmanız ve izlemeniz için basit bir yol sunar. Örneğin, ekibinizin harcama raporu formları için bir form kitaplığı oluşturabilirsiniz.

Genel bakış

Form kitaplığı oluşturma

Form şablonunu düzenleme

Özel şablonu belirtmek

Genel Bakış

Formlar bir şablonu temel alır. Ekibinizin kullanması için bir harcama raporu şablonu tasarladığınızı düşünelim. Bir kişi tarafından doldurulan her harcama raporu bir formdur.

İnsanların doldurduğu form yalnızca, harcama tarihi ve tutarı gibi forma girilen verileri (ve yalnızca verileri) içeren bir .xml dosyasıdır. Harcama raporunu oluşturan başka her şey form şablonu tarafından sağlanır. İnsanlar formları doldurduktan sonra, form verilerini birleştirebilir veya çözümlenmek üzere dışarı aktarabilirsiniz.

Bir form kitaplığında, başka tür kitaplıklarda dosyaları yönettiğiniz gibi, formlarını yönetmek için sürüm oluşturma ve onay özelliklerini kullanabilirsiniz. Sürümleri izleyerek, sürüm geçmişini görüntüleyebilir ve gerektiğinde önceki sürümleri geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, onaylama veya reddetme izni olan birileri tarafından onaylanıncaya veya reddedilinceye kadar formların bekleme durumunda kalmasını da belirtebilirsiniz.

Form kitaplıkları, formlarınızı tek bir yerde depolamak için uygun bir yoldur, ancak belge kitaplıkları gibi başka tür kitaplıklarda da form depolayabilirsiniz. Formları, ekip belge kitaplığı gibi başka kitaplıklarda kullanıma sunmak için, içerik türlerini kullanabilirsiniz. İçerik türleri hakkında daha fazla bilgi sağlayan bağlantılar için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Form kitaplığı yer tutucu bir dosyayla birlikte gelir; bu dosyanın yerine kendi şablonunuzu koymanız gerekir. Bir şablon oluşturmak veya özelleştirmek için, Microsoft Office InfoPath 2007 gibi XML tabanlı bir form tasarım programı veya Windows SharePoint Services 3.0 ile uyumlu bir XML düzenleyicisi kullanın.

Bir form kitaplığına şablon yayımladığınızda, kitaplığın sütunları şablonun sütunlarını temel alır.

Form kitaplıkları başka tür dosyaları saklayabilse de, XML dosyalarıyla çalışmanın ve şablonu uyumlu bir programda özelleştirmenin avantajları vardır. Formlardaki verileri birleştirebilirsiniz ve şablonda belirttiğiniz başlıklar veya alanlar form kitaplığında sütunlar halinde görünür.

Not: Form kitaplığı oluşturmak için, form kitaplığını oluşturacağınız sitede liste yönetme iznine sahip olmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Form kitaplığı oluşturma

Office InfoPath 2007 gibi bazı XML tabanlı form tasarım programları, kendisinden form şablonu yayımladığınızda bir SharePoint sitesinde kitaplık oluşturmanıza olanak sağlar. Çoğu durumda, şablonun bir kopyasını kaydedip kitaplığa yayımlayarak başlarsınız. Form şablonları yayımlama konusunda daha fazla bilgi için, XML tabanlı form tasarım programınızın veya XML düzenleyicinizin Yardımına bakın.

Form tasarım programı sizin yerine kitaplığı oluşturuyorsa, kitaplığı Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasından oluşturmak üzere bu yordamı uygulamanız gerekmez. Program kitaplığı sizin yerinize oluşturduktan sonra, SharePoint sitesinde kitaplıkta istediğiniz tüm ayarları değiştirebilirsiniz.

Form tasarım programınız ayrıca varolan bir kitaplığa şablon yayımlama seçeneği de sunabilir. Şablonu yayımlamadan önce form kitaplığı oluşturmak için bu yordamı uygulayın. Örneğin, form şablonunu yayımlamadan önce kitaplığı oluşturmak, ayarlarını değiştirmek ve kullanıcı ve gruplar eklemek isteyebilirsiniz.

 1. Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra Tüm Site İçeriği sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  İpucu: Çoğu durumda, bu adımı tamamlamak için bunun yerine Site Eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü kullanabilirsiniz.

 1. Kitaplıklar'ın altında, Form Kitaplıkları'nı tıklatın.

  1. Ad kutusuna kitaplık için bir ad yazın. Kitaplık adı gereklidir.

   Ad, kitaplık sayfasının en üstünde gösterilir, kitaplık sayfası adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların kitaplığı bulmasına ve açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

  1. Açıklama kutusuna kitaplığın amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

   Açıklama, kitaplık sayfasının en üstünde, kitaplığın adının altında gösterilir. Kitaplığı e-postayla içerik alacak şekilde etkinleştirmeyi planlıyorsanız, kitaplığın e-posta adresini kullanıcıların kolayca bulabilmesi için açıklamasına ekleyebilirsiniz..

 2. Hızlı Başlat'ta bu kitaplığa bağlantı eklemek için, Gezinti bölümünde Evet'in seçili olduğunu doğrulayın.

 3. Bir Gelen e-posta bölümü görüntülenirse, yöneticiniz sitenizin e-posta yoluyla içerik almasına olanak sağlamış demektir. İnsanların e-posta iletileri göndererek form kitaplığına form eklemesini isterseniz, Bu belge kitaplığının e-posta amasına izin ver'in altında Evet'i tıklatın. Sonra, E-posta adresi kutusuna, insanların form kitaplığı için kullanmasını istediğiniz adresin ilk bölümünü yazın.

 4. Form kitaplığına her dosya teslim edilişinde bir sürüm oluşturmak için, Belge Sürüm Geçmişi bölümünde Evet'i tıklatın.

  Daha sonra, hem önemli hem de ikincil sürümleri depolamak isteyip istemediğinizi ve her birinden kaç sürüm izlemek istediğinizi seçebilirsiniz.

 5. Belge Şablonu bölümünde, kitaplıktaki tüm formlar için form türü olarak belirtmek istediğiniz form şablonunu seçin.

 6. Oluştur'a tıklayın.

Not: Bir kullanıcı form oluşturacağı zaman, form varsayılan olarak Windows SharePoint Services 3.0 ile uyumlu bir form düzenleme programında (kullanıcının sabit diskinde yükleyse) açılır. Uyumlu bir program yüklü değilse, form bir tarayıcıda açılır. Kitaplığın gelişmiş ayarlarını değiştirerek, formun her zaman bir tarayıcıda açılmasını belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form şablonunu düzenleme

Office InfoPath 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bazı XML düzenleyicileri veya XML tabanlı form tasarım programları, form şablonunu XML düzenleyicisinde veya form tasarım programında düzenleyip yayımlar.

Bazı form tasarım programları, şablonun yerel bir sürümünü bu program içinde düzenleyip sonra da kitaplığa yeniden yayımlamanızı gerektirebilir. Form şablonları yayımlama konusunda daha fazla bilgi için, XML tabanlı form tasarım programınızın veya XML düzenleyicinizin Yardımına bakın.

Şablonun yerel kopyası yoksa ve SharePoint sitesinden bir kopya almanız gerekirse, aşağıdaki yordamı izleyin. Form tasarım programınıza bağlı olarak, şablon salt okunur durumda açılabilir. Gözden geçirilmiş şablonu önce sabit diskinize kaydedip sonra yayımlamanız gerekebilir.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Form kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 3. Genel Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 4. Belge Şablonu bölümünde, Şablon URL'si kutusunun altında, Şablon Düzenle'yi tıklatın.

 5. Şablon, Office InfoPath 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir XML düzenleyicisinde veya XML tabanlı bir form tasarım programında açılır.

 6. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve şablonu kaydedin.

  Tasarım programınıza bağlı olarak, şablonu SharePoint sitenizdeki kitaplığa programınızdan yeniden yayımlamanız gerekebilir.

 7. SharePoint sitenizde, Form Kitaplığı Gelişmiş Ayarları sayfasının en altında Tamam'ı tıklatın.

Not: Sitenizdeki kişilerin, özgün şablona dayalı olarak doldurduğu formlar varsa, şablonda yapılacak herhangi bir değişikliğin bu formları nasıl etkileyebileceğini dikkate alın. Örneğin, kullanıcılar tarafından doldurulması gereken bir alan eklemek, bu alan eklenmeden önce doldurulan özgün formlarda hata oluşmasına neden olabilir.

Sayfanın Başı

Özel şablon belirtme

Form kitaplığıyla ilgili bir form şablonunu özelleştirmek için, Windows SharePoint Services ile uyumlu bir XML düzenleyicisi veya XML tabanlı bir form tasarım programı kullanın. Programınız şablonu bu program içinde özelleştirip yeniden yayımlamayı önerebilir. Örneğin, Office InfoPath 2007 uygulamasında bir şablonun yerel kopyasında değişiklikler yapıp SharePoint sitesine yeniden yayımlayabilirsiniz. SharePoint sitenizden özel bir şablonun yolunu belirtmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, programınızdaki Yardıma bakın.

Aşağıdaki yordam size, SharePoint sitenizden özel bir şablonu nasıl belirteceğinizi gösterir. Özel şablon belirtmek için, önce özel şablonunuzu kitaplığın Formlar klasörüne yayımlamanız veya kopyalamanız ve sonra da kitaplığa şablonun konumunu göstermeniz gerekir.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Eylemler menüsünde Menü resmi üzerinde Windows Explorer ile Aç' ı tıklatın.

 3. Windows Gezgini'nde oluşturduğunuz özel şablona göz atın ve bulun.

 4. Dosyayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Kopyala'yı tıklatın.

 5. Kitaplığa dönene kadar Geri düğmesini tıklatın ve sonra da Formlar klasörünü tıklatarak açın.

 6. Klasör penceresinde boş bir alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Yapıştır'ı tıklatın.

 7. Windows Gezgini'ni kapatın ve sitedeki kitaplığa dönün.

 8. Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Form kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 9. Genel Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 10. Belge Şablonu bölümünde, kullanmak istediğiniz şablonun adresini Şablon URL'si kutusuna yazın. Bu konum, şablonun site adına göre SharePoint sitesindeki Web adresidir. Örneğin, şablonunuzun adı Siparişler.xml ise ve Paylaşılan Belgeler kitaplığının Formlar klasörüne eklerseniz, Şablon URL'sikutusuna /Paylaşılan Belgeler/Formlar/Siparişler.xml yazarsınız.

  Belge Şablonu bölümündeki ayarlar kullanılamıyorsa, birden fazla içerik türü etkin olabilir. Birden fazla içerik türünün etkin olup olmadığını anlamak için, İçerik Türleri bölümünde İçerik türlerinin yönetilmesine izin verilsin mi? altında Evet'in seçili olup olmadığına bakın. Seçiliyse, kitaplığın ayarlarını değiştirme izniniz varsa, içerik türünün şablonunu düzenlemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×