Form şablonunuzun ana veri bağlantısında kullanılan Web servisini değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Sorgu veri bağlantısını değiştirme

Veri gönderme bağlantısı değiştirme

Genel Bakış

Ana veri bağlantısıyla bir form şablonunu ilk kez bir Web hizmetine tasarladığınızda, Web hizmetinin geliştirildiği yerde bir sınama ortamı kullanabilirsiniz. Web hizmeti dağıtılmaya hazır olduğunda, form şablonunuzdaki ana veri bağlantısını sınama ortamından dağıtılan Web hizmetinin konumuna değiştirmelisiniz.

Ana veri bağlantısını Web hizmette değiştirdiğinizde, Microsoft Office InfoPath ana veri kaynağı alanları ve yeni Web hizmeti XML Şemaları karşılık gelen grupları oluşturur. Eski ve yeni Web Hizmetleri'ndeki şemalar aynı ise, InfoPath form şablonuna varolan denetimleri otomatik olarak yeni veri kaynağındaki alanları bağlar. Alanlar ve gruplar yeni veri kaynağındaki alanları ve grupları eski veri kaynağındaki eşleşmiyorsa, InfoPath veri kaynağı bağlama denetimlerden kaldırır. InfoPath bağlama denetimlerden kaldırır, denetimleri form şablonundaki kaldırın veya bunları diğer alanlara yeni veri kaynağı bağlamak gerekir.

Form şablonunuzun tasarımına bağlı olarak,ana veri bağlantısının bir sorgu veri bağlantısı, veri gönderme bağlantısı veya her ikisi de olabilir. Ana veri bağlantısında sorgu veri bağlantısı ve veri gönderme bağlantısının her ikisi de varsa ve Web hizmeti konumları değiştirdiyse, her iki bağlantıyı da değiştirmeniz gerekir.

Not : İkincil veri bağlantılarıyla diğer harici veri kaynaklarını değiştirme hakkında bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz..

Ana veri bağlantısını değiştirdikten sonra, kullanıcılar form şablonlarınızda bulunan formları doldurduğunda Web hizmetine olan veri bağlantısının beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için form şablonunu yayımlayıp sınamalısınız. Ayrıca form şablonunuzda bulunan mevcut formların hala beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için sınamalısınız. Sınamalarınızı tamamladığınızda, kullanıcıların bu form şablonunda bulunan formları doldurmasına izin verebilirsiniz. Bir form şablonunu yayımlamayla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Ana veri bağlantısını değiştirmeden önce Web hizmeti yöneticisinden aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız vardır:

 • Yeni Web hizmetinin konumu.

 • Yeni Web hizmetini doğrulama bire bir belge kodlaması kullanır. InfoPath sadece bire bir belge türündeki Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Kullanacağınız Web hizmetindeki işlemlerin adı.

 • Eski ve yeni Web hizmetlerindeki şema doğrulamaları aynıdır.

Sayfanın Başı

Sorgu veri bağlantısını değiştirme

 1. Araçlar menüsünden Ana Veri Kaynağını Dönüştür'ü tıklatın.

 2. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 3. Form şablonunuz için kullanmak istediğiniz veri bağlantısı türünü seçin öğesinin altında, Web hizmeti ve ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetinin yerini yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 5. İşlem seçin listesinde, verileri forma döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantı Sihirbazı, Web hizmetinin şemasında bilinmeyen bir öğeyle karşılaşırsa, sihirbazın bir sonraki sayfasında ana veri kaynağına eklenecek alanları ve grupları belirlemek üzere her bir parametre için örnek değerler belirtmeniz istenebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 7. Web hizmeti bilgiyi değiştirmeyi kabul ederse, sihirbazın sonraki sayfası sorgu verisinde değişen bilgiyi eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu seçili bırakın ve ardından, İleri'yi tıklatın. Değişen bilgiyi eklemek istemiyorsanız, Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu temizleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Sihirbazdaki bu sayfa sadece, Web hizmeti için Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) Web hizmetinin bir Microsoft ADO.NET DataSet verdiğini belirtirse görünür.

 8. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın ve Son'u tıklatın.

 9. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

 10. Form şablonunu yayımlamak için Dosya menüsünden Yayımla'yı tıklatın.

 11. Bu form şablonunda bir form açıp doldurarak form şablonunu tamamen sınayın. Formun beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın..

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısını değiştirme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Form şablonu için veri bağlantıları listesinde, ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısını ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda, kullanıcılarınızın formlarını gönderecekleri yeni Web hizmetinin konumunu yazıp İleri'yi tıklatın.

  Not : Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, İşlem seçin listesinde, gönderilen verileri alan Web hizmeti işlemini ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetindeki her parametre için formdaki hangi verilerin gönderileceğini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçenekleri altında Alan veya grup öğesini tıklatın.

  3. Düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya grup seç iletişim kutusunda, verilerini göndermek istediğiniz alan veya grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  5. Ekle kutusunda, yalnızca bu alandaki verileri ve alanın veya grubun alt öğelerini göndermek için Yalnızca metin ve alt öğeler'i tıklatın veya alan adını, alandaki verileri ve seçili alan veya gruptaki alt öğeleri göndermek için XML alt ağacı (seçili öğeyi de içerir) seçeneğini tıklatın.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Verileri dize olarak gönder onay kutusunu seçin.

   Not : Bu onay kutusunu genellikle dijital olarak imzalanmış verileri göndermek için kullanırsınız. Çoğu durumda, bu onay kutusu boş bırakılır.

  Teknik ayrıntıları ADO.NET DataSet nesneleri hakkında

  Web hizmeti bir ADO.NET DataSet nesnesi gerektiriyorsa, bu veri bağlantısını yapılandırırken bir DataSet düğümü seçin. ADO.NET DataSet gerektiren bir Web hizmetine veri bağlantısı için başka türde herhangi bir düğüm kullanırsanız, gönderme işlemi başarısız olur.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri gönderme bağlantısı için bir ad yazın ve Son'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×