Form şablonunuz için belge kitaplığı veya site içerik türü oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Pek çok çalışma ekibi bilgi toplamak ve dosya paylaşmak için Microsoft Windows SharePoint Services'i kullanıyor. Bu durum kuruluşunuz için de geçerliyse, kullanıcıların doldurdukları Microsoft Office InfoPath formlarını paylaşması, izlemesi ve birleştirmesi için bir SharePoint sitesinden faydalanabilirsiniz. Örneğin bir satış ekibi SharePoint sitesini satış raporu formlarını doldurabileceği, kaydedebileceği ve görüntüleyebileceği bir ortam olarak kullanabilir.

Bu makalede

Başlamadan önce

Kitaplık ve site içerik türleri oluşturmaya giriş

Form şablonu yayımlarken kitaplık oluşturma

Form şablonu yayımlarken site içerik türü oluşturma

Başlamadan önce

Form şablonunu belge kitaplığında yayımladığınızda, söz konusu belge kitaplığında oluşturulan tüm formlar bu form şablonunu temel alır. Form şablonunun belge kitaplığında yayımlanması, ekip yemeğinin yapılacağı lokantayla ilgili tercihleri toplamaya yönelik resmi olmayan bir anket gibi tek kullanımlık formları hızla dağıtabilmenize olanak tanır.

Form şablonunu Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran sunucuya yayımlarsanız, aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama     Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama için tek bir belge kitaplığına birden çok form şablonlarını atamak veya form şablonunu bir site koleksiyonu genelinde birden çok kitaplıklara atamak için kullanıcıları etkinleştirin. Site koleksiyonu Web sitelerinin sahibi aynı olan ve yönetim ayarları paylaşan sanal sunucuda kümesidir. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir. Birden çok site koleksiyonlarında her sanal sunucu olabilir. Site içerik türü bilgileri yaygın olarak yeniden kullanmak veya tek bir konumda pek çok formdan veri toplamayı etkinleştirmek için istediğinizde kullanın.

Kullanıcıların veri sayfası görünümü kullanılarak alanları düzenlemesini sağlama    Kullanıcılarınızın veri ekleme veya bir alan için bir veri sayfası görünümü kullanarak veya Belge Kitaplığı'nda form özelliklerini düzenleme düzenleme izin verebilirsiniz. Bu kullanıcıları eklemek veya bir veya daha fazla formlar için veri formları açmadan güncelleştirmek sağlar.

Not: Veri sayfası görünümlerini Microsoft Office Access 2007 yüklü olan kullanıcılar için Web tarayıcısında etkinleştirilir.

Sayfanın Başı

Kitaplık ve site içerik türleri oluşturmaya giriş

Kitaplık ve site içerik türü oluşturmak için bir SharePoint sitesine erişiminizin olması gerekir. Ayrıca söz konusu sitede kitaplık ve site içerik türü oluşturma izniniz de bulunmalıdır.

Kitaplıklar ve site içerik türleri için destek, sunucunuzun Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bağlı olarak değişir. Bu nedenle, Sunucu Yöneticisi, Windows SharePoint Services'ın hangi sürümünü sunucuda çalışan emin değilseniz istemeniz gerekir.

Aşağıda Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuda belge kitaplığı ya da site içerik türü oluşturma işlemleri arasındaki bazı farklılıklar açıklanmaktadır.

Windows SharePoint Services 2.0

Windows SharePoint Services 2.0 uygulamasını temel alan bir siteye form şablonu yayımlarken, bir form kitaplığı oluşturursunuz. Form kitaplığı, aynı form şablonunu esas alan formların depolandığı veya paylaşıldığı bir klasördür. Form kitaplığındaki her form, söz konusu kitaplığın içerik listesinde görüntülenen kullanıcı tanımlı bilgilerle ilişkilendirilmiştir.

Bir form şablonunu, Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 uygulamasını esas alan bir sitedeki form kitaplığına yayımlamak için bu sitedeki Web tasarımcı sitesi grubunda yer almanız gerekir.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasını temel alan bir siteye form şablonu yayımlarken ya Windows SharePoint Services 2.0. uygulamasındaki form kitaplığı gibi işlev gören bir form kitaplığı ya da form şablonunuza yönelik bir site içerik türü oluşturursunuz. Bir form şablonunu bir belge kitaplığına yayımlamak veya bir site içerik türü oluşturmak için Windows SharePoint Services 3.0 sitesinde en azından Tasarım iznine sahip olmanız gerekir.

Not: tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturmak için form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız gerekir. InfoPath Forms Services hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form şablonu yayımlarken kitaplık oluşturma

Aşağıda Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuya form şablonu yayımlayarak bir kitaplık oluşturma yordamı açıklanmaktadır.

 1. Form şablonunuzu kaydedin.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna SharePoint sitenizin konumunu girin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Belge Kitaplığı seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Not: Bir SharePoint sitesine tarayıcıyla uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tarayıcı kullanılarak doldurulacak bu formu etkinleştir onay kutusu devre dışı bırakılacaktır. tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturmak için form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız gerekir. InfoPath Forms Services hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 6. Yeni belge kitaplığı oluştur seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Ad kutusuna, belge kitaplığı için bir ad yazın.

 8. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.

  Form şablonunun adı ve açıklaması belge kitaplığının varsayılan görünümünde görünür.

 9. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sütun ekleme

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belge kitaplığına yeni sütun eklemek için Site sütun grubu listesinden (Yok: Bu kitaplıkta yeni sütun oluştur) seçeneğini tıklatın ve Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Varolan belge kitaplığı sütununu veya site sütununu kullanmak için Site sütun grubu listesinden kategoriyi Sütun adı listesinden adı seçin.

    Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

  Sütun kaldırma

  1. Sütun Adı'nın altında, kaldırmak istediğiniz sütunun karşılık geldiği alanın adını tıklatın ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.

  Sütun değiştirme

  1. Sütun Adı altında, ilgili sütununu değiştirmek istediğiniz alanın adını tıklatın, ardından Değiştir'i seçin.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için yeni ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinden kategoriyi, Sütun adı listesinden adı seçin.

    Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

 10. Kitaplığınız için sütun seçtikten sonra İleri'yi tıklatın.

 11. Sihirbazın bir sonraki sayfasında bilgiyi doğrulayın ve Yayımla seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Form şablonu yayımlarken site içerik türü oluşturma

Aşağıda Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuya form şablonu yayımlayarak bir site içerik türü oluşturma yordamı açıklanmaktadır.

 1. Form şablonunuzu kaydedin.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna SharePoint sitenizin konumunu girin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Site İçerik Türü (Gelişmiş) seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Not: Bir SharePoint sitesine tarayıcıyla uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tarayıcı kullanılarak doldurulacak bu formu etkinleştir onay kutusu devre dışı bırakılacaktır. tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturmak için form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız gerekir. InfoPath Forms Services hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 6. Yeni içerik türü oluştur seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Ad kutusuna, içerik türü için bir ad yazın.

 8. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.

  İçerik türünün adı ve açıklaması, SharePoint sitesinde kullanılabilen Site İçerik Türleri listesinde görüntülenir.

 9. Sihirbazın bir sonraki sayfasında form şablonu için bir konum seçin İleri'yi tıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Site sütunu ekleme

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belge kitaplığına yeni sütun eklemek için Site sütun grubu listesinden (Yok: Yeni site sütunu oluştur) seçeneğini tıklatın ve Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Varolan site sütununu kullanmak için Site sütun grubu listesinden kategoriyi Sütun adı listesinden adı seçin.

    Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

  Site sütunu kaldırma

  1. Sütun Adı'nın altında, kaldırmak istediğiniz sütunun karşılık geldiği alanın adını tıklatın ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.

  Site sütunu değiştirme

  1. Sütun Adı altında, ilgili sütununu değiştirmek istediğiniz alanın adını tıklatın, ardından Değiştir'i seçin.

  2. Alanı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için yeni ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinden kategoriyi, Sütun adı listesinden adı seçin.

    Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

 11. Site içerik türü için sütunları seçtikten sonra İleri'yi tıklatın.

 12. Sihirbazın bir sonraki sayfasında bilgiyi doğrulayın ve Yayımla seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×