Form şablonunun ana veri bağlantısında kullanılan Web hizmeti değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Sorgu veri bağlantısını değiştirme

Veri gönderme bağlantısı değiştirme

Genel Bakış

Form şablonunu bir Web hizmeti için bir ana veri bağlantısı olan ilk tasarladığınızda, bir sınama ortamında Web hizmeti nerede geliştirildiği kullanıyor olabilirsiniz. Web hizmeti dağıtılacak hazır olduğunda, form şablonunuzdaki ana veri bağlantısını test ortamından için dağıtılan Web hizmetinin konumunu değiştirmek gerekir.

Ana veri bağlantısını Web hizmette değiştirdiğinizde, Microsoft Office InfoPath ana veri kaynağı alanları ve yeni Web hizmeti XML Şemaları karşılık gelen grupları oluşturur. Eski ve yeni Web Hizmetleri'ndeki şemalar aynı ise, InfoPath form şablonuna varolan denetimleri otomatik olarak yeni veri kaynağındaki alanları bağlar. Alanlar ve gruplar yeni veri kaynağındaki alanları ve grupları eski veri kaynağındaki eşleşmiyorsa, InfoPath veri kaynağı bağlama denetimlerden kaldırır. InfoPath bağlama denetimlerden kaldırır, denetimleri form şablonundaki kaldırın veya bunları diğer alanlara yeni veri kaynağı bağlamak gerekir.

Form şablonunuzu tasarımına bağlı olarak, ana veri bağlantısı sorgu veri bağlantısı, veri gönderme bağlantısı veya her ikisini de olabilir. Ana veri bağlantısı sorgu veri bağlantısı hem veri gönderme bağlantısı varsa ve Web hizmeti konumları değişmişse, hem bağlantılarını değiştirmeniz gerekir.

Not: Ayrıca bkz bölümünde diğer dış veri kaynaklarına ikincil veri bağlantıları değiştirme hakkında bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Ana veri bağlantısını değiştirdikten sonra yayımlama ve Web hizmeti veri bağlantısı kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formları doldururken beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için form şablonunu sınayın. Form şablonunuzu temel alan formlar hala beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için test. Testleri tamamladığınızda, kullanıcıların bu form şablonunu temel alan bir form doldurmaya başlatmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca bkz bölümünde bir form şablonu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Ana veri bağlantısını değiştirmeden önce Web hizmeti yöneticisinden aşağıdaki bilgiler gerekir:

 • Yeni Web hizmeti konumu.

 • Doğrulama yeni Web hizmeti belge/metin sabiti kodlama stilini kullanır. InfoPath yalnızca belge/metin sabiti stili Web Hizmetleri kullanılmasına neden olabilir.

 • Kullanacağınız Web hizmeti işlemlerinde adlarını.

 • Eski ve yeni Web Hizmetleri'ndeki şemalar aynı olduğunu doğrulama.

Sayfanın Başı

Sorgu veri bağlantısını değiştirme

 1. Araçlar menüsünde, Ana veri kaynağını Dönüştür'ütıklatın.

 2. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, Veri Al'ıve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. Form şablonunuz için kullanmak istediğiniz veri bağlantı türü seçinaltında Web Hizmeti'nitıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, Web hizmeti konumunu yazın ve İleri' yi tıklatın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' ı tıklatın, arama, arama sağlayıcısı veya bir hizmet tarafından isteyip istemediğinizi belirtmek istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin sağlanan, arama anahtar sözcüğü girin ve Ara' yı tıklatın. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 5. Bir işlem seçin listesinde, forma veri döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Bilinmeyen bir öğe şemasında Web hizmeti veri bağlantısı Sihirbazı karşılaşıyorsa, sihirbazın sonraki sayfasında, hangi alanları veya ana veri kaynağına ekleneceği grupların belirlemek her parametre için örnek değerleri belirtmek için isteyebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tabloda bir parametre seçin ve Örnek değer Ayarla'ıtıklatın.

  2. Örnek değer kutusunda kullanıcı için bu alanı kullanın ve sonra Tamam' ı tıklatın, bir değer yazın.

  3. Parametreler tablosundaki her parametre için bu adımları yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmeti veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath Web hizmetine bağlanır ve Web hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyası ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şema içerir. Web hizmeti için InfoPath bu dosyayı göndererek isteği yanıtlar. InfoPath form şablonuna ikincil veri kaynağı için uygun alanları ve grupları eklemek için bu dosyadaki bilgileri kullanır. InfoPath WSDL dosyasında bilinmeyen öğe türüne bulursa, InfoPath bilinmeyen bir öğe türü tanımını belirlemek için örnek veriler kullanır ve sonra uygun alanlar ve gruplar için ikincil veri kaynağı ekler.

 7. Web hizmeti bilgilerini değiştirme kabul ederse, sihirbazın sonraki sayfasında bilgilerini değiştirme sorgu verileri dahil etmek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda, verileri gönderirken bilgileri değiştirme Ekle onay kutusunu seçili bırakın ve sonra İleri' yi tıklatın. Değişiklik bilgilerini dahil etmek istemiyorsanız, verileri gönderirken bilgilerini değiştir onay kutusunun işaretini kaldırın ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Yalnızca Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) dosyasını Web hizmeti için Web hizmeti Microsoft ADO.NET DataSet getirdiğini belirtirse bu sayfa Sihirbazı'nda görünür.

 8. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın ve sonra Son'utıklatın.

 9. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

 10. Dosya menüsünde, form şablonunu yayımlamak için Yayımla' yı tıklatın.

 11. Form şablonu bu form şablonunu temel alan bir form açarak ve doldurmaya kapsamlı olarak sınayın. Formun beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısı değiştirme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Form şablonu için veri bağlantıları listesinde, ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısı tıklatın ve Değiştir' i tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda, burada kullanıcılarınız formlarını gönderme ve İleri' yi tıklatın yeni bir Web hizmeti konumunu yazın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' ı tıklatın, arama, arama sağlayıcısı veya bir hizmet tarafından isteyip istemediğinizi belirtmek istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin sağlanan, arama anahtar sözcüğü girin ve Ara' yı tıklatın. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Bir işlem seçin listesinde, sihirbazın sonraki sayfasında gönderilen verilerin alıyor Web hizmeti işlemini tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfada her parametre için Web hizmeti için gönderilmeyi formdaki hangi verileri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında alan veya grup'ıtıklatın.

  3. Düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, istediğiniz alanı veya veri göndermek istediğiniz grubu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  5. Yalnızca bu alanı ve alt öğeleri alan veya grup verileri gönderin veya alan adı, bir alandaki verileri göndermek için XML alt ağacı, seçili öğe dahil olmak üzereyalnızca metin ve alt öğelerEkle kutusunda ' ni tıklatın ve Seçili grubu veya alanı alt öğeler.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Dize olarak veri Gönder onay kutusunu seçin.

   Not: Genellikle, dijital olarak imzalanmış veri göndermek için bu onay kutusunu seçin. Çoğu durumda, bu onay kutusunu temizleyin.

  Teknik ayrıntıları ADO.NET DataSet nesneleri hakkında

  Web hizmeti ADO.NET DataSet nesneyi gerekiyorsa, bu veri bağlantısını yapılandırdığınızda, bir veri kümesi düğümünü seçin. ADO.NET DataSet gerektiren bir Web hizmeti veri bağlantısı için başka türde bir düğümü kullanırsanız, Gönder eylemi başarısız olur.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın ve sonra Son'utıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×