Form şablonunu Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuya yayımlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Form şablonunuzu yeni belge kitaplığı veya Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucu için yeni bir site içerik türü olarak yayımlayabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Form şablonunu yeni bir belge kitaplığına yayımlama

Form şablonunu yeni site içerik türü yayımlama

Genel Bakış

Form şablonunu belge kitaplığında yayımladığınızda, söz konusu belge kitaplığında oluşturulan tüm formlar bu form şablonunu temel alır. Form şablonunun belge kitaplığında yayımlanması, ekip yemeğinin yapılacağı lokantayla ilgili tercihleri toplamaya yönelik resmi olmayan bir anket gibi tek kullanımlık formları hızla dağıtabilmenize olanak tanır.

Form şablonunu Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran sunucuya yayımlarsanız, aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama     Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama için tek bir belge kitaplığına birden çok form şablonlarını atamak veya form şablonunu bir site koleksiyonu genelinde birden çok kitaplıklara atamak için kullanıcıları etkinleştirin. Site koleksiyonu Web sitelerinin sahibi aynı olan ve yönetim ayarları paylaşan sanal sunucuda kümesidir. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir. Birden çok site koleksiyonlarında her sanal sunucu olabilir. Site içerik türü bilgileri yaygın olarak yeniden kullanmak veya tek bir konumda pek çok formdan veri toplamayı etkinleştirmek için istediğinizde kullanın.

Kullanıcıların veri sayfası görünümü kullanılarak alanları düzenlemesini sağlama    Kullanıcılarınızın veri ekleme veya bir alan için bir veri sayfası görünümü kullanarak veya Belge Kitaplığı'nda form özelliklerini düzenleme düzenleme izin verebilirsiniz. Bu kullanıcıları eklemek veya bir veya daha fazla formlar için veri formları açmadan güncelleştirmek sağlar.

Not : Veri sayfası görünümlerini Microsoft Office Access 2007 yüklü olan kullanıcılar için Web tarayıcısında etkinleştirilir.

Not : Kitaplıklar ve site içerik türleri için destek, sunucunuzun Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bağlı olarak değişir. Bu nedenle, Sunucu Yöneticisi, Windows SharePoint Services'ın hangi sürümünü sunucuda çalışan emin değilseniz istemeniz gerekir.

tarayıcıyla uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, yeni bir belge kitaplığına yayımlamadan önce şablonunuzda herhangi bir uyumluluk sorunu olup olmadığını belirlemek için Tasarım Denetleyicisi'ni kullanabilirsiniz. Tasarım Denetleyicisi form şablonunuzun InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda çalışmasını sağlar. Tasarım Denetleyicisi form şablonunuzda herhangi bir hata tespit ederse, şablonu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamadan önce bu hataları gidermeniz gerekir.

Form şablonunuzu yeni belge kitaplığına yayımlamaya hazır olduğunuzda, belge kitaplığını oluşturmak, form şablonunu yeni belge kitaplığında kullanılacak şekilde değiştirmek ve bu şablonu söz konusu belge kitaplığı için varsayılan form şablonu olarak kaydetmek için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Form şablonunu site içerik türü olarak yayımlamak için site içerik türü olarak kullanılacak şekilde değiştirmek ve kaydetmek üzere yine Yayımlama Sihirbazı'ndan faydalanabilirsiniz.

Form şablonunu yayımlama form şablonunu kaydetme aynı değildir. Form şablonunu yayımlama, Yayımlama Sihirbazı'nı yayımlama konumu ve böylece kullanıcılar bu form şablonunu temel alan formlar açabilirler işleme yönergeleri form şablonuna ekler. Form şablonunu kaydettiğinizde, form şablonunu bir kopyasını bilgisayarınıza bir dosyayı kaydettiğinizde, yaptığınız gibi kaydediyorsanız. Form şablonunuzu dolduracağı kullanıcılarınız için kullanılabilir yapmak istediğinizde, her zaman Yayımlama Sihirbazı'nı kullanmalısınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuzu Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuya yayımlamadan önce aşağıdaki konuları sunucu yöneticinize danışarak doğrulayın:

 • Yeni belge kitaplığı oluşturmak veya sunucuya yeni site içerik türü yayımlamak için gerekli haklara sahip olduğunuzu.

 • Kullanıcıların belge kitaplığını kullanmak için gerekli haklara sahip olduğunu.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni belge kitaplığına yayımlama

 1. Tarayıcı uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tasarım Denetleyicisi'ni çalıştırın ve denetleyicinin belirlediği her tür uyumluluk sorununu giderin.

  Nasıl mı?

  1. Araçlar menüsünde, Tasarım Denetleyicisi'ni tıklatın.

  2. Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nde listelenen hataları düzeltmek ve hataları hala olup olmadığını saptamak için yenileme ' ı tıklatın.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna SharePoint sitenizin konumunu girin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Belge Kitaplığı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Yeni belge kitaplığı oluştur'u, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, yeni belge kitaplığı için bir ad ve açıklama yazıp İleri'yi tıklatın.

 8. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Not : Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  Belge kitaplığında verilerin sütunlar halinde görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 9. İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

  Form şablonu yayımlanırsa, sihirbazın son sayfasında doğrulama mesajı alırsınız.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Belge kitaplığını açmak ve bu form şablonunu esas alan formu doldurma sürecini sınamak için Bu belge kitaplığını aç onay kutusunu işaretleyin ve ardından Kapat'ı tıklatın. Belge kitaplığı Web tarayıcısında açılacaktır. Liste araç çubuğunda Yeni'yi tıklattığınızda, InfoPath'te bu form şablonunu esas alan bir form açılır.

   İpucu : Kullanıcıları form şablonunun doldurulabileceği konusunda bilgilendirmek isterseniz, form şablonunu yayımladığınız belge kitaplığına bağlantı içeren bir e-posta iletisi gönderebilirsiniz.

  2. Kullanıcılarınıza formu ve form şablonunu içeren bir e-posta iletisi göndermek için Formu e-posta alıcılarına gönder onay kutusunu seçin ve Kapat'ı tıklatın.

   Dolduracağı ve kullanıcılarınıza göndermek için ileti gövdesindeki formu içeren bir e-posta iletisi açılır. Kullanıcılarınız Microsoft Office Outlook 2007varsa, e-posta iletisini açtığınızda bunlar formu doldurabilirsiniz. Outlook veya diğer e-posta uygulamaları önceki sürümleri ile kullanıcılar form ve ekli form şablonu içeren bir e-posta iletisi alırsınız. Kullanıcılar form şablonunu bilgisayarlarına yüklemek için form şablonu eki açabilirsiniz. Sonra kullanıcılar form eki ve InfoPath formu doldurun.

   İpucu : E-posta iletisini Giriş kutusuna, kullanıcılarınıza yalnızca güvenilen bir gönderenden gelen e-posta iletilerinin eklerini açmalarını öneren bir anımsatıcı yazın.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni site içerik türü olarak yayımlama

 1. Tarayıcı uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tasarım Denetleyicisi'ni çalıştırın ve denetleyicinin belirlediği her tür uyumluluk sorununu giderin.

  Nasıl mı?

  1. Araçlar menüsünde, Tasarım Denetleyicisi'ni tıklatın.

  2. Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nde listelenen hataları düzeltmek ve hataları hala olup olmadığını saptamak için yenileme ' ı tıklatın.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Site İçerik Türü (Gelişmiş) seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Yeni içerik türü oluştur seçeneğini tıklatın. İçerik türünün temeli listesinde Form seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, bu yeni içerik türü için bir ad ve açıklama yazın, ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Form şablonu için bir konum ve dosya adı belirtin kutusuna SharePoint sitesinin konumun yazın, ardından Gözat'ı tıklatın.

 9. Form şablonunu site içerik türü olarak yayımlamak istediğiniz sunucu konumuna gidin. Dosya adı kutusuna, form şablonu için bir ad yazın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Not : Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  Belge kitaplığında verilerin sütunlar halinde görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 12. İleri'yi tıklatın.

 13. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

 14. Form şablonunuzun SharePoint sitesinde bir içerik türü olduğunu doğrulayın.

  Nasıl mı?

  1. SharePoint sitesini bir Web tarayıcısında açın.

  2. Siteni sağ üst köşesinde yer alan Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları seçeneğini tıklatın.

  3. Site Ayarları'nda, Galeriler'in altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

   Şablonunuz, Site İçerik Türü Galerisi'nde InfoPath İçerik Türleri'nin altında listeleniyor olmalıdır.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×