Form şablonunu Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuda yayımlayın

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Form şablonunuz için yeni belge kitaplığı yayımlama veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bir sunucu için yeni bir site içerik türü olarak yayımlama.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Form şablonunu yeni bir belge kitaplığına yayımlama

Form şablonunu yeni site içerik türü yayımlama

Genel Bakış

Form şablonunu bir belge kitaplığına yayımlama olduğunda, bu belge kitaplığında oluşturduğunuz her formun form şablonunu temel temel alır. Form şablonunu bir belge kitaplığına yayımlama tek kullanım form, bir ekip öğle Restoran tercihlerini yakalamak için resmi olmayan bir anket gibi hızla dağıtmanızı sağlar.

Form şablonunu Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran sunucuya yayımlarsanız, aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama     Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama için tek bir belge kitaplığına birden çok form şablonlarını atamak veya form şablonunu bir site koleksiyonu genelinde birden çok kitaplıklara atamak için kullanıcıları etkinleştirin. Site koleksiyonu Web sitelerinin sahibi aynı olan ve yönetim ayarları paylaşan sanal sunucuda kümesidir. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir. Birden çok site koleksiyonlarında her sanal sunucu olabilir. Site içerik türü bilgileri yaygın olarak yeniden kullanmak veya tek bir konumda pek çok formdan veri toplamayı etkinleştirmek için istediğinizde kullanın.

Kullanıcıların veri sayfası görünümü kullanılarak alanları düzenlemesini sağlama    Kullanıcılarınızın veri ekleme veya bir alan için bir veri sayfası görünümü kullanarak veya Belge Kitaplığı'nda form özelliklerini düzenleme düzenleme izin verebilirsiniz. Bu kullanıcıları eklemek veya bir veya daha fazla formlar için veri formları açmadan güncelleştirmek sağlar.

Not: Veri sayfası görünümlerini Microsoft Office Access 2007 yüklü olan kullanıcılar için Web tarayıcısında etkinleştirilir.

Not: Kitaplıklar ve site içerik türleri için destek, sunucunuzun Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bağlı olarak değişir. Bu nedenle, Sunucu Yöneticisi, Windows SharePoint Services'ın hangi sürümünü sunucuda çalışan emin değilseniz istemeniz gerekir.

tarayıcıyla uyumlu form şablonuyayımlıyorsanız, yeni bir belge kitaplığına yayımlamadan önce uyumluluk sorunları form şablonunuzdaki tanımlamak için Tasarım Denetleyicisi'ni kullanın. Tasarım Denetleyicisi'nin form şablonunuzu InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda çalışır sağlar. Tasarım Denetleyicisi'nin form şablonunuzda hataları tanımlar, form şablonunuzu InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya yayımlamadan önce bunları düzeltmek gerekir.

Yeni bir belge kitaplığına form şablonunuzu yayımlamaya hazır olduğunuzda, Yayımlama Sihirbazı'nı yeni Belge Kitaplığı'nda kullanmak için form şablonunu değiştirmek için belge kitaplığı oluşturmak için kullandığınız ve sonra da form şablonunu sunucuda varsayılan templat olarak kaydetmek için Bu belge kitaplığının e. Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlamak için form şablonu site içerik türü kaydedin ve site içerik türü olarak kullanmak için form şablonunu değiştirmek için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Form şablonunu yayımlama form şablonunu kaydetme aynı değildir. Form şablonunu yayımlama, Yayımlama Sihirbazı'nı yayımlama konumu ve böylece kullanıcılar bu form şablonunu temel alan formlar açabilirsiniz işleme yönergeleri form şablonuna ekler. Form şablonunu kaydettiğinizde, form şablonunu bir kopyasını bilgisayarınıza bir dosyayı kaydettiğinizde, yaptığınız gibi kaydediyorsanız. Form şablonunuzu dolduracağı kullanıcılarınız için kullanılabilir yapmak istediğinizde, her zaman Yayımlama Sihirbazı'nı kullanmalısınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuzu Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran sunucuya yayımlamadan önce Sunucu yöneticiniz ile aşağıdakileri doğrulayın:

 • Yeni bir belge kitaplığı oluşturmak veya sunucudaki yeni site içerik türü yayımlama için gerekli haklara sahip.

 • Kullanıcılarınız belge kitaplığına sunucuda kullanmak için gerekli hakları olması.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni bir belge kitaplığına yayımlama

 1. Tarayıcı uyumlu form şablonunu yayımlıyorsanız, Tasarım Denetleyicisi'ni çalıştırmak ve bunu tanımlayan uyumluluk sorunları düzeltin.

  Nasıl mı?

  1. Araçlar menüsünde, Tasarım Denetleyicisi' ı tıklatın.

  2. Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nde listelenen hataları düzeltmek ve hataları hala olup olmadığını saptamak için yenileme ' ı tıklatın.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla' yı tıklatın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda bir SharePoint server olan veya olmayan InfoPath Forms Services'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında SharePoint sitesinin konumu girin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, Belge kitaplığı' nı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Sihirbazın sonraki sayfasında, Yeni bir belge kitaplığı oluştur' u tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, bir ad ve yeni bir belge kitaplığı için bir açıklama yazın ve İleri' yi tıklatın.

 8. Form şablonunda belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak gösterilmesini istediğiniz alanları seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'ye tıklayın.

  2. Belge Kitaplığı'nda bir sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütunu grubu listeden site sütununu seçin, sütun adı listeden bir ad seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    Not: Belge kitaplığında verileri görüntülemek için bir yinelenen alan seçtiyseniz, nasıl işlevi listedeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. İlk değer görüntülenip görüntülenmeyeceğini alanı, alan veya tüm alan kaç kez yinelendiğini sayısını son değeri veya tüm değerleri görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

  3. Tamam’a tıklayın.

  Ayrıca bkz bölümünde belge kitaplığındaki sütunlarda veri görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 9. İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında, gösterilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından Yayımla' yı tıklatın.

  Form şablonu yayımlandıktan, sihirbazın son sayfasında bir onay alırsınız.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Belge kitaplığını açın ve bu form şablonunu temel alan bir form doldurmaya işlemi sınamak için Bu belge kitaplığının Aç onay kutusunu seçin ve sonra Kapat' ı tıklatın. Belge Kitaplığı Web tarayıcısında açılır. Liste araç çubuğunda Yeni'yi tıklattığınızda, bu form şablonunu temel alan bir form InfoPath'de açılır.

   İpucu: Form şablonunun dolduracağı kullanılabilir olduğunu bilmek kullanıcılarınız izin vermek istiyorsanız, form şablonunun yayımlanmış nerede belge kitaplığına bir bağlantı içeren bir e-posta iletisi gönderin.

  2. Kullanıcılarınız için form ve form şablonu içeren bir e-posta iletisi göndermek için e-posta alıcılarına formu Gönder onay kutusunu seçin ve Kapat' ı tıklatın.

   Dolduracağı ve kullanıcılarınıza göndermek için ileti gövdesindeki formu içeren bir e-posta iletisi açılır. Kullanıcılarınız Microsoft Office Outlook 2007varsa, e-posta iletisini açtığınızda bunlar formu doldurabilirsiniz. Outlook veya diğer e-posta uygulamaları önceki sürümleri ile kullanıcılar form ve ekli form şablonu içeren bir e-posta iletisi alırsınız. Kullanıcılar form şablonunu bilgisayarlarına yüklemek için form şablonu eki açabilirsiniz. Sonra kullanıcılar form eki ve InfoPath formu doldurun.

   İpucu: E-posta iletisindeki Giriş kutusuna, kullanıcılarınıza yalnızca güvenilir bir gönderenden gelen e-posta iletilerinin eklerini açmak için bir anımsatıcı yazın.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni site içerik türü yayımlama

 1. Tarayıcı uyumlu form şablonunu yayımlıyorsanız, Tasarım Denetleyicisi'ni çalıştırmak ve bunu tanımlayan uyumluluk sorunları düzeltin.

  Nasıl mı?

  1. Araçlar menüsünde, Tasarım Denetleyicisi' ı tıklatın.

  2. Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nde listelenen hataları düzeltmek ve hataları hala olup olmadığını saptamak için yenileme ' ı tıklatın.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla' yı tıklatın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda bir SharePoint server olan veya olmayan InfoPath Forms Services'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumu girin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, Site içerik türü (Gelişmiş)tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Sihirbazın sonraki sayfasında, Yeni içerik türü oluştur' u tıklatın. Temel içerik türü üzerinde listesinde, Form'u tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, bir ad ve bu yeni içerik türü için bir açıklama yazın ve İleri' yi tıklatın.

 8. Bir konum belirtin ve form şablonu için dosya adı kutusunda, sihirbazın sonraki sayfasında SharePoint sitesinin konumu yazın ve Gözat' ı tıklatın.

 9. Sunucuda form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlamak istediğiniz konuma göz atın. Dosya adı kutusuna, form şablonunun adını yazın ve sonra Kaydet'itıklatın.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. Form şablonunda belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak gösterilmesini istediğiniz alanları seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'ye tıklayın.

  2. Belge Kitaplığı'nda bir sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütunu grubu listeden site sütununu seçin, sütun adı listeden bir ad seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    Not: Belge kitaplığında verileri görüntülemek için bir yinelenen alan seçtiyseniz, nasıl işlevi listedeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. İlk değer görüntülenip görüntülenmeyeceğini alanı, alan veya tüm alan kaç kez yinelendiğini sayısını son değeri veya tüm değerleri görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

  3. Tamam’a tıklayın.

  Ayrıca bkz bölümünde belge kitaplığındaki sütunlarda veri görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 12. İleri'yi tıklatın.

 13. Sihirbazın sonraki sayfasında, gösterilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından Yayımla' yı tıklatın.

 14. Form şablonunuzu SharePoint sitesinde bir içerik türü olduğunu doğrulayın.

  Nasıl mı?

  1. Web tarayıcısında SharePoint sitesini açın.

  2. Sitenin sağ üst köşede Site eylemleri menüsünde Site Ayarları' nı tıklatın.

  3. Site Ayarları' nda galerileraltında Site içerik türleri' ı tıklatın.

   Form şablonunuzu Site içerik türü galerisindeInfoPath içerik türleri altında listelenmelidir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×