Form şablonu düzenini belirlemeye giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath form şablonu tasarlarken, form şablonunda öğelerin düzenini veya nasıl yerleştireceğinizi dikkate almanız gerekir.

Genellikle, böylece doldurmak kişiler aracılığıyla formda mantıksal bir şekilde hareket ettirebilirsiniz form şablonunuz farklı bölümlerini düzenlemelisiniz. Ayrıca, metin kutuları, onay kutularını ve bir sanal kılavuzunun yatay ve dikey çizgiler boyunca diğer öğeleri hizalamak için bir fikirdir. Sınırlar, kılavuzunun tanımlamak için düzen tablolarını kullanın ve form şablonuna öğeleri hizalayabilir yardımcı olur.

Bu makalede

Düzen tabloları ve Düzen görev bölmesi

Düzenle ilgili denetimler

Düzen ipuçları

Düzen tabloları ve Düzen görev bölmesi

İdeal olan, görsel açıdan etkileyici ve başkaları için kullanımı kolay bir form şablonu tasarlamanızdır. Düzen tabloları bunların her ikisini de başarmanıza yardımcı olabilir.

Düzen görev bölmesi, görsel bir yapı kazandırmak amacıyla form şablonunuzda kullanabileceğiniz, önceden tanımlanmış bir takım düzen tabloları sunar.

Düzen görev bölmesi

Düzen tablosu, veri sunumu için değil, yalnızca düzen amaçlarına yönelik olarak kullanılması dışında diğer tüm tablolar gibidir. Ayrıca, diğer tabloların tersine, düzen tablolarında varsayılan olarak görünen kenarlıklar da yoktur. Form şablonunuzu tasarım modunda tasarlarken, bir tablo içinde çalıştığınızı anlamanız için düzen tablosunun kenarlıkları kesik çizgiler biçiminde görünür. Ancak, kullanıcılar form tablonuzu temel alan bir formu doldururken, bu kenarlıklar görünmez.

Başka şeylerin yanı sıra düzen tablolarını; denetimleri düzenlemek, bölümleri bir birinden ayırmak, üstbilgi ve altbilgi bölümleri oluşturmak, logo ve diğer grafikleri yerleştirmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir form şablonunda bir bölüm içindeki metin kutularını düzenlemek için düzen tablosu kullanılmıştır.

Form şablonunda bir bölüm içindeki düzen tablosu

1. Bu düzen tablosunda iki satır vardır.

2. İkinci satırda üç sütun vardır. Ortadaki sütun yalnızca boşluk bırakmak amacıyla kullanılmıştır.

Bir düzen tablosunda satır ve sütun eklemek veya kaldırmak isterseniz, görev bölmesindeki Hücreleri birleştir veya böl listesinde bulunan seçeneklerden birini tıklatın. Düzen görev bölmesinde bulunan düzen tabloları gereksinimlerinizi karşılamazsa, tam olarak istediğiniz sayıda satır ve sütun içeren özel bir düzen tablosu ekleyebilirsiniz.

Düzen görev bölmesinin form şablonunuzda, Kaydırma bölgeleri ve yatay bölgeler hızla eklemek için aşağıdaki bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan de tıklayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Düzenle ilgili denetimler

Düzen tablolarını yanı sıra, form şablonunuzu tasarlamanıza yardımcı olması için Düzen ilgili denetimleri, bölümleri veya yinelenen bölümleri gibi kullanabilirsiniz. Form şablonunuzu Düzenle ilgili bir denetim eklediğinizde, aslında diğer denetimler depolamak için boş bir kapsayıcı eklemiş olursunuz.

Aşağıdaki tabloda, düzen için en çok kullanılan denetimlerin kısa açıklamaları verilmiştir.

Denetim

Açıklama

Bölüm

Başka denetimler içeren bir denetimdir. Örneğin, bir sigorta tazminat talebi form şablonunda, poliçe sahiplerinin bağlantı bilgilerini toplamaya yarayan bir takım metin kutularını bir araya toplamak için bir bölüm kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı bölüm

Başka denetimler içeren ve kullanıcı eklemeyi seçmedikçe formda görünmeyen bir denetimdir. Örneğin, bir şirketteki tüm çalışanlar performans inceleme formlarında bir hedef belirleme bölümü kullansa da, liderlik hedefleri için isteğe bağlı bir bölüm eklemeye yalnızca yöneticiler karar verebilir.

Yinelenen denetim

Kullanıcıların, doldurulurken bir formun içeriğini genişleterek, bir dizi içinde yalnızca gereken sayıda girişi görüntülemelerine olanak sağlayan, yinelenen bölüm veya yinelenen tablo gibi bir bölümdür. Örneğin, bir harcama raporu form şablonunda kalemler halinde belirlenmiş harcamaları toplamak için yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Kaydırma bölgesi

Diğer denetimler içeren bir denetimi boyutu değişmeyen ve böylece kullanıcılar görünümünden çıkmak bilgileri görmek için kaydırabilirsiniz kaydırma çubuklarını içerir. Bölgeler kaydırma form şablonunu bir bölümünün çok fazla veri içeren ve kullanıcıları verilerin tümünü bir kerede görmek gerekmez kullanışlı olabilir. Örneğin, bir veritabanından çeşitli kayıtları görüntülemek için yinelenen tablo kullanıyorsanız, bir kerede birkaç kayıtları görüntülemek için kaydırma bölgesi içinde yinelenen tablo ekleyebilirsiniz. Kaydırma bölgeleri kullanımda Düzen amacıyla kullanıldığından, bunlar alan veya grup veri kaynağındaki bağlı değildir. Kaydırma bölgeleri tarayıcı uyumlu form şablonlarını desteklenmez.

Yatay bölge

Başka denetimler içeren ve bir form şablonunda yatay biçimde yerleştirilebilen bir denetimdir. Örneğin, birden fazla yatay bölge yan yana yerleştirildiğinde, ekranın boyutu değiştikçe bölgeler sonraki satıra kayar veya taşar. Yatay bölgeler özel olarak düzen amaçlı kullanıldığından, veri kaynağındaki alan ve gruplara bağlı değildirler. Yatay bölge denetimleri tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Seçim grubu

Kullanıcılara birbirini dışlayan bir seçenek kümesi sunduğu denetim. Seçim grubu bunlardan biri bir formda varsayılan seçenek olarak görünür seçim bölümü bulunur. Bu seçenek bölümlerine diğer denetimleri içerir. Örneğin, bir çalışanın bilgilerini form şablonunda adres bilgilerini seçim bölümü içeren bir seçim grubu biçimlendirilebilir. Her seçim bölümü belirli ülke veya bölge için doğru adresi sözdizimi denetimleri içerir. Çalışanlar form şablonunu temel alan bir form doldururken, kendi ülke veya bölge biçimiyle varsayılan adres bölümünü değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Düzen tablolarının ve düzenle ilgili denetimlerin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini daha da netleştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

  • Yeni, boş bir form şablonu tasarlıyorsanız, tasarıma başlamadan önce form şablonunun düzeninin nasıl olmasını istediğinize karar vermeniz iyi olur. Bir düzen hayal etmekte zorlanıyorsanız, önce fikirlerinizi taslak olarak bir kağıda dökün. Fikirlerinizi belirginleştirmek ve form şablonunun kullanıcı arabiriminin modelini hazırlamak için Microsoft Office Visio gibi bir programı da kullanabilirsiniz. Kafanızda bir plan oluştuğunda, Düzen görev bölmesinden önceden tasarlanmış bir tabloyu ekleyip gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz.

  • Tasarım modunda, satır ve sütunları tek tek görebilmeniz için düzen tablolarının kenarlıkları kesik çizgilerle gösterilir. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir formu doldururken, bu kılavuz çizgiler gizlenir. Bu da daha temiz ve daha derli toplu bir tasarım sağlar. Tasarım modunda kılavuz çizgileri gizlemeyi tercih ederseniz, Tablo menüsünden Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatarak bunları kapatabilirsiniz.

  • Varsayılan olarak, InfoPath düzen tablolarını ve bölümler ve kaydırma bölgeleri gibi düzenle ilgili denetimleri, yazdırılan sayfaya uygun bir genişlikte ekler. Bu varsayılan ayarı değiştirmek için, Görünüm menüsünde, Görünüm Özellikleri'ni tıklatın. Genel sekmesinde, Düzen ayarları'nın altına, Bu form şablonu için özel düzen genişliği kullanın onay kutusunu seçin ve Özel düzen genişliği kutusuna farklı bir sayı yazın.

  • Düzen tablolarınız ve düzen denetimleriniz için özel bir düzen genişliği belirtirseniz, form şablonunuzun yazdırılabilir bölgesinden geniş olmamasına dikkat edin. Yazdırılan sayfanızın ne kadar geniş olduğunu (ve form şablonu içeriğinin sayfaya sığıp sığmadığını) hemen görmek için Görünüm menüsünde Sayfa Genişliği Kılavuzu'nu tıklatın. Bu komutu tıklattığınızda, ekranın sağ tarafında kesik çizgili dikey bir kılavuz görüntülenir. Bu kılavuz, bilgisayarınızın varsayılan yazıcısına göre, yazdırılan sayfanın sağ kenar boşluğunu gösterir.

  • Düzen denetimlerinizin veya düzen tablolarınızın kenarlığını veya rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz denetimleri veya tabloları seçin. Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

  • Varsayılan olarak, düzen tabloları form şablonunun sol tarafına hizalanır. tüm tabloyu ortalamak veya sağa hizalamak için, tabloyu seçin. Tablo menüsünde, Tablo Özellikleri'ni tıklatın ve sonra Tablo sekmesinde Ortaya veya Sağa seçeneğini tıklatın.

  • Hücre doldurma, bir hücrenin içeriğini çevreleyen boşluk miktarıdır. Bunu, bir hücreyle hücre içindeki metin arasında bulunan bir tampon boşluk gibi düşünebilirsiniz. Bu dolguyu ayarlamak, ENTER tuşuyla ek boşluk koymaya göre size boşluklar üzerinde daha çok denetim sağlar. Bir hücrede dolguyu ayarlamak için, Tablo Özellikleri iletişim kutusunda Hücre sekmesindeki seçenekleri kullanın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×