Form şablonlarını sınamaya giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Form şablonunuzu temel alan formların kullanımının kolay olmasını ve doğru türde veri toplamalarını sağlamak için, kullanıcıların doldurması için yayımlamadan önce form şablonlarınızı sınamalısınız.

Bu makalede

Genel Bakış

Veri toplama özelliklerini sınama

Kullanıcı deneyimini sınama

Genel bakış

Form şablonunuzu temel alan formları dolduracak kullanıcı sayısına ve toplamak istediğiniz veri türüne bağlı olarak, bir form şablonunu sınamak küçük bir ekip için düşünülmüş bir form şablonunu önizlemek kadar basit veya şirkete genel bir form şablonunun işlevselliğini sınamaya yönelik bir sınama ortamını da içeren resmi bir süreç planlamak kadar kapsamlı olabilir. Form şablonunuz ister 10, isterse 10.000 kullanıcıya yönelik olsun, form şablonunuzu sınamak tasarım işleminin önemli bir parçasıdır.

Form şablonunu yayımlamadan önce sınamak aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

  • Form şablonundaki denetimlerin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını denetleyerek form şablonunuzu temel alan formların doğru türde veri toplayacağından emin olmaya yardımcı olma.

  • Form şablonunuzda uyguladığınız tüm özelliklerin düzgün şekilde çalıştığını doğrulama.

  • Kullanıcılarınızın formunuzu temel alan yeni bir form oluşturup gönderebildiğinden veya varolan bir formu değiştirebildiğinden emin olma.

  • Form şablonunuzda yönetilen kod varsa bunların tasarlandığı gibi çalıştığını doğrulama.

  • Farklı güvenlik ayarlarıyla yapılandırılmış formların beklendiği gibi çalıştığını doğrulama.

Bir form şablonunu sınama genel olarak bir sınama planı tanımlamayla başlar. Form şablonunuz küçük bir hedef kitleye yönelikse, sınama planınız kendiniz için aldığınız notlar kadar basit olabilir. Form şablonunuz çok sayıda kişi tarafından kullanılacaksa, sınama planınız gerçekleştirmeyi planladığınız sınamaları, beklenen sonuçları ve form şablonunun ne zaman yayımlanmaya hazır olduğuna karar vermek için kullanılacak ölçütleri açıklayan resmi bir belge olabilir.

Sınama planınızı, form şablonunuzu tasarlamaya başlamadan önce oluşturmak iyi bir fikirdir. Tasarım aşamasında form şablonunuzun planlanan tasarımı değişirse, sınama planınızı da uygun şekilde değiştirmelisiniz. Sınama planınızı yazarken, yalnızca doğru değerlerin kaydedildiğinden veya gönderildiğinden emin olmak için, hem doğru değerlerin girildiği sınamalar hem de yanlış değerlerin girildiği sınamalar yazmalısınız. Planlama aşamasında form şablonunuza bir alan, denetim veya özellik eklemeye karar verdiğinizde, bu alanı, denetimi veya özelliği nasıl sınamayı planladığınız üzerinde düşünmeli veya bunu yazmalısınız. Örneğin, form şablonunuza yalnızca 1 ile 31 arasında pozitif sayılar kabul eden bir denetim eklemeyi planlıyorsanız, sınama planınız doğru bir değer, izin verilen değerlerden büyük veya küçük bir değer ve rakam yerine karakter girmeyi öngören sınamalar içerebilir.

Bazı durumlarda, şablonunuzu tasarlarken özellikleri ve işlevselliği sınamayı seçebilirsiniz. Örneğin, bir denetimin veri doğrulamasını denetimi uyguladıktan hemen sonra Önizleme penceresini kullanarak sınamayı seçebilirsiniz. Bu, form şablonunuzu tasarlamayı bitirdikten sonraki gerekli sınama süresini azaltabilir.

Form şablonunuzu tasarlamayı bitirdikten sonra, sınama planınıza göre sınamaya başlayabilirsiniz. Form şablonunu sınarken bulduğunuz sorunları not alın. Ancak, bir sorunu düzeltmeden önce sorunu bu aşamada düzeltmeye değip değmeyeceğini belirlemelisiniz. Form şablonunu dağıtma zamanlamanıza bağlı olarak, form şablonun rengi veya denetimlerin konumları gibi görsel sorunları düzeltmeden önce, yanlış sonuç veren formüller gibi veriyle ilgili sorunları düzeltmeyi tercih edebilirsiniz. Bir sorunu düzelttikten sonra, sorunun gerçekten düzeltildiğinden ve yeni hatalara yol açılmadığından emin olmak için aynı sınamaları yeniden yapmalısınız.

Bu sınama sürecinde, yeni özellikler eklenmesi veya form şablonunun özgün tasarımında değişiklik yapılması gerektiğine karar verebilirsiniz. Bu değişiklikleri uygulamadan önce, bu yeni özellikleri uygulamanın ve sınamanın maliyetini dikkate alın. Yeni özelliklerin varolan özelliklerin kararlılığını etkileyebileceğini de göz önüne almalısınız. Form şablonunuza yeni bir özellik eklediğinizde, sınama planınızı bu yeni özelliğin sınanmasını içerecek şekilde güncelleştirmelisiniz. Bu yeni özelliklerin eklenme maliyeti form şablonunun zamanlanmış olan dağıtımını geciktirecekse daha sonra uygulamayı düşünün.

Sınama işlemi formun işlevselliğini ve görünüşünü sınama ve form şablonunuzu temel alan yeni bir form oluşturma veya gönderme ya da varolan bir formu değiştirme işlemlerinin bir birleşimi olabilir. Form işlevselliğini sınamaya formda toplanan verilerin doğruluğundan emin olmak dahildir. Veri sınama, form şablonunuzda kullanılan koşullu biçimlendirme, veri doğrulama ve kod gibi Microsoft Office InfoPath özelliklerini sınamanın yanında form şablonun doğru verileri topladığından emin olmayı da kapsayabilir. Yeni bir form oluşturma, yeni bir form gönderme ve varolan bir formu değiştirme işlemlerini de sınamanız gerekir. Hem verileri hem de işlemi sınayarak form şablonunuzu temel alan formların doğru verileri toplayıp kaydedebileceğinden emin olursunuz.

Sayfanın Başı

Veri toplama özelliklerini sınama

InfoPath, kullanıcıların formunuza doğru verileri girdiğinden emin olmanıza yardımcı olmak için koşullu biçimlendirme, veri doğrulama, formüller, kurallar ve kod gibi çeşitli özellikler sağlar. Bu özellikleri, doğru yapılandırıldıklarından emin olmak üzere form şablonunu önizleyerek sınayabilirsiniz. Form şablonunu önizlediğinizde, InfoPath, form şablonunu temel alan ve bu özellikleri sınamak için kullanabileceğiniz bir form içeren yeni bir Önizleme penceresi açar.

Form şablonunuzu sınamak için aynı veri kümesini birden fazla kez kullanmanız gerekirse, örnek verileri içeren bir form kaydedebilir ve form şablonunuzu önizleme yaptığınızda bu örnek veriler içeren bu formu kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Böylece, form şablonunuzu her önizlediğinizde aynı verileri yeniden girmeniz gerekmez. Örnek verileri form şablonunuzdaki denetimlerin ve alanların doğru verileri alacak şekilde yapılandırıldığını sınamak için kullanabileceğiniz gibi, yanlış örnek veriler içeren bir form kaydederek form şablonunun yanlış veri girildiğinde uygun şekilde davrandığını sınayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimini sınama

Form şablonunuzu temel alan bir form doldururken ve gönderirken kullanıcıların yaşayacağı süreci sınamak için form şablonunuzu bir sınama ortamında dağıtmanız gerekir. İdeali sınama ortamınızın üretim ortamına benzer olmasıdır; kullanıcılarınız form şablonunuza erişir ve şablonu temel alan formlar doldurur. Örneğin, üretim ortamınız bir Microsoft SQL Server veritabanı içeren birkaç Microsoft Windows Server 2003 sunucusunun çalıştığı yönetilen bir Microsoft Windows ağı ise, sınama ortamınız ayrı bir sunucu tarafından yönetilen ayrı bir Windows ağı olmalıdır. Sınamalarınızı üretim ortamında gerçekleştirmemelisiniz, çünkü sınamalarınız üretim ortamındaki kullanıcıları veya söz konusu sunucularda depolanan verileri etkileyebilir.

Sınama ortamınızda yeni bir form oluşturma ve gönderme, veri içeren varolan bir formu değiştirme ve verilerin doğru dış veri kaynaklarına gönderildiğini doğrulama işlemlerini sınayabilirsiniz. Sınama ortamını, bir sunucu çevrimdışı olduğunda veya bir kullanıcı bir form oluşturduğunda ancak henüz göndermediğinde yapılacak işlemler gibi yedek planları sınamak için de kullanabilirsiniz.

İpucu: Formlara erişme, form doldurma ve gönderme işlemlerini sınamanın ek bir yolu, form şablonunuzu tüm kullanıcıların kullanımına açmadan önce birkaç tipik kullanıcıyı şablonu kullanmaya davet etmektir. Bu, form şablonunuzu temel alan formların gerçek kullanıcılarınız tarafından kolayca doldurulabildiğini ve kullanıcıların yeni form oluşturup gönderebildiklerini veya varolan formları değiştirebildiklerini doğrulamanızı sağlar. Bu süreçte, kullanıcıların form şablonunuzu gerçekte nasıl kullanacağı hakkında değerli geri bildirimler toplayabilir ve sonra form şablonunuzu bu geri bildirimlere göre uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, bazı kullanıcılar belirli bir denetimi kullanmada zorlukla karşılaşabilir ve form şablonunu tasarlarken bu davranışı öngörememiş olabilirsiniz. Potansiyel kullanıcılarla sınama yapmazsanız, bu davranışı ancak form şablonunu dağıttıktan sonra fark edebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×