Formülü Otomatik Tamamlamayı kullanma

Formül oluşturma ve düzenlemeyi kolaylaştırmak, yazım ve sözdizimi hatalarını sınırlamak için Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanabilirsiniz. Formül çubuğuna bir = (eşittir işareti) ve bir işlevin ilk harfini ya da harflerini yazdıktan sonra, işlevler, adlar ve metin dizeleri listesini görebilirsiniz. Doğru işlevi seçmenize yardımcı olan bir metin de vardır.

Formülü Otomatik Tamamlama listesi

Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanarak yapabileceklerinizi burada bulabilirsiniz.

Formülü Otomatik Tamamlama listesindeki öğeleri görüntüleme

Aşağıdaki tabloda, Formülü Otomatik Tamamlama listesindeki öğelerin görüntülenmesinin nasıl denetleneceği gösterilir.

Bunu görüntülemek için

Yazılacak dize

Excel Online ve kullanıcı tanımlı işlev adları

İşlev girilebilecek herhangi bir yerdeki bir harf veya ilk harfler.

Örnek: Su

İşlev bağımsız değişkenleri

( -- açılış parantezini girin

Bir sayı veya hücre başvurusu gibi bağımsız değişkeni yazın veya ilk harfler, virgül, sol parantez veya [ (sol köşeli parantez) gibi bir görüntüleme tetikleyicisi kullanın.

Örnek: TOPLA(5, A2, [

Sonraki her bağımsız değişken için, bir virgül ve sonra bağımsız değişkeni veya başka bir görüntüleme tetikleyicisi yazın.

Not: Şu işlevler, açılan listede otomatik olarak görüntülenen numaralandırılmış sabitler içeren bağımsız değişkenlere sahiptir: HÜCRE, GD, YATAYARA, KAÇINCI, DEVRESEL_ÖDEME, BD, RANK.ORT, RANK.EŞİT, ALT TOPLAM ve DÜŞEYARA.

Tanımlı adlar ve tablo adları

Bu adın girilebileceği bir harf veya ilk harfler.

Örnek: YıllıkSatışlar

Tablo sütunu belirleyicileri ve özel öğe belirleyicileri ([#Tümü], [#Veri], [#Başlıklar], [#Toplamlar], [#BuSatır])

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı:

 • Tablo adından hemen sonra [  (sol köşeli parantez).

  Örnek: YıllıkÖzet[

 • Özel öğeden hemen sonra  (virgül).

  Örnek: =YıllıkÖzet[#Tümü],

 • : sütun adından hemen sonra (iki nokta üst üste).

  Örnek: YıllıkÖzet[Satışlar :

Not: Hücre bir tablodaysa, tablo adı isteğe bağlıdır. Örneğin, aşağıdaki formüller aynı olur:

=[Satışlar]/[Maliyetler]

=YıllıkÖzet[Satışlar]/YıllıkÖzet[Maliyetler]

Küp işlevlerindeki bağlantı adları

Bir Küp işlevi adının sol parantezinden hemen sonra "  (sol tırnak işareti).

Örnek: KÜPÜYESİ("

Not: Yalnızca, geçerli çalışma kitabında saklanan OLAP bağlantıları listelenir.

Küp işlevlerindeki çok boyutlu ifadeler (MDX) metin dizeleri

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı:

 • Bir bağımsız değişkenin virgülünden hemen sonraki "  (sol tırnak işareti).

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri", "

 • Bir sağ köşeli parantezden hemen sonraki .  (nokta).

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].[Mexico].

 • ( (açma parantezi) başlığın başlangıcı belirlemek için MDX metin dizesi için açılan çift tırnaktan hemen sonra (virgülle ayrılmış değerleri içeren dize).

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","(

 • ,  (virgül) başlığın ikinci kısmını belirlemek için MDX metin dizesi için açılan çift tırnaktan hemen sonra.

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","([Müşteriler].[Mexico],

 • Bir ifade kümesinin başlangıcını gösteren, bir MDX metin dizesinin sol tırnak işaretinden hemen sonraki {  (sol küme parantezi).

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","{

  Notlar: 

  • Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanarak MDX metin dizesi girmek için bir OLAP veri kaynağına bağlı olmanız gerekir.

  • Başlık tanımlanırsa, seçimi doğrulamaya yardımcı olmak üzere Ekran İpucunda görüntülenir.

  • Bir MDX metin dizesi belirsizse, benzersiz bir üye adı yine de girilir, ancak doğrusunun girilip girilmediğine karar vermeniz gerekir. Örneğin, Aşağıdaki MDX metin dizesi için iki değer varsa:

   KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Aşağıdaki değerlerden biri girilir:

   [Müşteriler].[Ad].&[54342]

   [Müşteriler].[Ad].&[34297]

   Girilen değer istediğiniz değer değilse, bunu siler, diğerini seçersiniz.

  • "Children", "Parent" veya "Crossjoin" gibi Microsoft SQL Server Analysis Services işlev adları açılan listede görüntülenmez, ancak yine de bunları yazabilirsiniz.

Notlar: 

 • Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanırken istediğiniz zaman, formülü neyin sona erdirmesini istediğinizi yazabilirsiniz.

 • Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini varolan basamaklı bir işlev veya formülün ortasında kullanabilirsiniz. Ekleme noktasından hemen önceki metin, açılan listedeki değerleri görüntülemek için kullanılır ve ekleme noktasından sonraki tüm metin değişmeden kalır.

 • ALT TOPLAM işlevinde kullanılanlar gibi, sayılan sabitler için oluşturduğunuz tanımlı adlar ve Küp işlevi bağlantıları Otomatik Tamamlama açılan listesinde görüntülenmez, ancak bunları yine de yazabilirsiniz.

Klavyeyi kullanarak Formül Otomatik Tamamlama listesi üzerinden geçme

Aşağıdaki tabloda, Formül Otomatik Tamamlama özelliğini kullanmak için kullanabileceğiniz anahtarlar gösterilir.

Bunu yapmak için

Tuş

Ekleme noktasını bir karakter sola taşıma.

Sol

Ekleme noktasını bir karakter sağa taşıma.

Sağ

Seçimi bir öğe yukarıya taşıma.

Yukarı Ok

Seçimi bir öğe aşağı taşıma.

Aşağı Ok

Son öğeyi seçme.

End

İlk öğeyi seçme.

Home

Bir sayfa aşağıya gitme ve yeni öğe seçme.

Page Down

Bir sayfa yukarıya gitme ve yeni öğe seçme.

Page Up

Açılan listeyi kapatma.

Esc (veya başka bir hücreyi tıklatma)

Listeden bir öğe ekleme

Önemli: Formül yazarken, işlev için sağ parantezi, tablo başvurusu için sağ köşeli parantezi veya MDX metin dizesi için sağ tırnak işaretini yazmayı unutmayın.

 • Seçili öğeyi formüle eklemek ve ekleme noktasını hemen ardına getirmek için, Sekme tuşuna basın veya öğeyi çift tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×