Filtre Web Bölümlerini Excel Web Access'e bağlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer şekilde bağlantılarını etkinleştirmek diğer Web bölümleri, filtre Web Bölümleri Microsoft Office Excel Web Access için Web Bölümü değerleri geçirmek için ve kullanabilirsiniz sonra değeri temelinde çalışma kitabındaki verileri görünümünü değiştirme. Örneğin, en çok satan ürünler Filtresi Web Bölümü'nde listesinden seçebilir ve sonra aynı anda geçerli stok düzeyini Microsoft Office Excel tablo bir Microsoft Office Excel Web Access Web Bölümü, son beş yıllık üzerinden satış gelir çubuk grafik olarak Göster'i bir Excel Web Access Web Bölümü ve satış özeti son beş yılda üçüncü Excel Web Access Web Bölümü'nde Özet Tablo raporunda ikinci. Ve bu tüm Filtresi Web bölümünde seçilen değeri temel.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Filtre Web bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Seçim Filtresi Web Bölümü bir Excel Web Access Web bölümüne bağlama

Bir SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü bir Excel Web Access Web bölümüne bağlama

Filtre Web bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Filtre Web Bölümleri oldukça güçlü ve esnek ve aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

 • Metin, sayı veya tarih girerek veya değerler listesinden bir öğe seçerek sabit bir değere göre filtre uygular.

 • El ile veri girişini ya da Windows SharePoint Services liste, İş Verileri Kataloğu, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services veya başka bir Web bölümü aynı sayfada gibi bir dış veri kaynağından filtre uygulamak için değerleri türetilen.

 • Bir Excel Web Access Web bölümünde bir SQL Server 2005 Analysis Services boyut ve hiyerarşi verileri temel alan bir PivotTable raporu filtre uygular.

 • Geçerli kullanıcı, geçerli kullanıcının oturum açma adı veya Kime kullanıcı rapor kişinin adı gibi Windows SharePoint Services profil özelliklerini bir değeri temelinde verilere filtre uygulama.

 • Düzenleme modunda Web Bölümü'nde geçerli Filtresi Web Bölümü bağlantıları hakkında kısa bilgi görüntüleme.

Daha fazla bilgi için Filtre Web bölümleriyle çalışmabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Seçim Filtresi Web Bölümü bir Excel Web Access Web bölümüne bağlama

Aşağıdaki yordam, Excel Web Access Web Bölümü, bir parametre değeri geçirmeye ve dinamik olarak çalışma kitabındaki verileri görünümünü değiştirmek için bağlanmak için Seçim Filtresi Web Bölümü kullanır.

Hazırlama   

Başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Her yıl içinde borcun uzunluğuna bağlı aylık ödeme hesaplayan ipotek hesaplayıcısı gibi değerleri kabul etmek için tasarlanmış bir adlandırılmış aralık olarak tanımlanan, bir veya daha fazla hücre içeren Excel çalışma kitabı oluşturun.

 • Çalışma kitabını Excel Hizmetleriiçin yayımlama ve parametre değerleri kabul her hücre için tanımladığınız emin olun.

Daha fazla bilgi için Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirmebaşlıklı makaleye bakın.

Yordam   

 1. Web Bölümü sayfasını değiştirmek için SiteEylemleri'ni ve ardından Sayfayı Düzenle'yitıklatın.

  Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Seçim Filtresi Web Bölümü ve Excel Web Access Web Bölümünün Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır Web Bölümübaşlıklı makaleye bakın.

 3. Seçim Filtresi Web Bölümü açma ekranında, araç bölmesini açbağlantısını tıklatın.

  Seçim Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdakileri yapın:

  • Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

  • Kullanıcı kaydırma liste ve isteğe bağlı bir açıklama arasından seçim yapabilmek için istediğiniz değerlerin listesini girin. Örneğin, bir ipotek ödemesini hesaplar bir çalışma kitabını varsa ve uzunluğu Borcun yıl içinde bulunduğu hücreyi parametre olarak tanımlanır, 10, 15, 20, 25 ve 30 değerler listesi, ayrı bir satıra her değeri olarak girebilirsiniz.

   İpucu: Her satırda her değeri için bir açıklama ekleme seçeneğini de. Örneğin:

   10; 10 yıllık
   15; 15 yıl

   devam eder.

  • İsteğe bağlı olarak, varsayılan değer Gelişmiş filtre seçenekleri bölümü altında Varsayılan değer kutusuna girin.

  • Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmında Tamam ' ı tıklatın.

 5. Excel Web Access açma ekranında, bağlantıyı tıklatın; araç bölmesini açmak için burayı tıklatın.

  Excel Web Access Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 6. Çalışma kitabını metin kutusunda ipotek hesaplamanın içeren çalışma kitabının konumunu girin.

  Çalışma kitabını SharePoint kitaplığında kolayca bulmak için Oluşturucu düğmesi bağlantı Seç' i tıklatın ve bağlantı Seç iletişim kutusunu kullanın.

 7. Excel Web Access Web Bölümü ' nden Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtreyi değerleri Alüzerine gelin ve sonra Seçim Filtresi Web bölümünün adını tıklatın.

 8. Yapılandır' ı tıklatın.

 9. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Filtre parametresi listeden parametreyi seçin ve sonra Son'utıklatın.

 10. Web Bölümü sayfasını düzenleme modundan çıkmak ve en üstünde, Site eylemleri düğme görüntüsü açılan menüsü altında Web Bölümü sayfasının sayfa görüntülemek için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

 11. Excel Web Access Web bölümünde, Seçim Filtresi Web Bölümü, çalışma kitabını sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtre Uygulanmış filtre simgesi tıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Not: Seçim Filtresi Web Bölümü 1.000 öğeleri bir sınırlama vardır.

Sayfanın Başı

Bir SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü bir Excel Web Access Web bölümüne bağlama

Aşağıdaki yordam, Excel Web Access Web Bölümü, bir parametre değeri geçirmeye ve dinamik bir rapor filtresi ile çalışma kitabındaki verileri görünümünü değiştirmek için bağlanmak için SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü kullanır.

Hazırlama   

Başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Excel çalışma kitabında, SQL Server 2005 Analysis Services veritabanında bir küp bağlandığı bir PivotTable raporu oluşturun.

 • PivotTable raporu oluşturulan ve ardından rapor filtresine bulunduğu hücre için tanımlanmış bir ad oluşturmak için rapor filtresi ekleyin.

  Daha fazla bilgi için Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirmebaşlıklı makaleye bakın.

 • Bağlantı bilgileri tanımlanmış bir SharePoint veri bağlantı kitaplığı (.odc) Office veri bağlantısı (ODC) dosyası olarak kaydetme bir yönetici tarafından güvenilen.

 • Çalışma kitabını Excel Services'da yayımlar ve her rapor filtresi için parametreleri tanımlama emin olun.

Yordam   

 1. Web Bölümü sayfasını değiştirmek için Site eylemleri düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

  Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Filtre Web Bölümü SQL Server 2005 Analysis Services ve Excel Web Access Web Bölümü Web Bölümü sayfası ekleyin.

  Daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır Web Bölümübaşlıklı makaleye bakın.

 3. SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web bölümünde, araç bölmesini açbağlantısını tıklatın.

  SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 4. Aşağıdakileri yapın:

  • Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

  • Bir veri bağlantısı seçinaltında A SharePoint veri bağlantısı kitaplığıseçin.

   Not: Ayrıca bir veri bağlantısı ana performans göstergesi (KPI) Liste Web Bölümü sayfasında Bu sayfadaki bir Web Bölümüseçerek ve KPI listesi Web Bölümü adı ve kendi ODC dosyasını KPI listesi Web Bölümü ve Office veri bağlantısını girerek belirleyebileceğiniz Uygulama dosya kutuları.

  • Gözat düğmesini tıklatın ve sonra bağlantı Seç iletişim kutusunda, daha önce kaydettiğiniz kitaplığı ve bağlantı dosyasını bulun.

  • Boyut ve hiyerarşisi Boyut ve Hiyerarşi kutularından seçin.

   Önemli: Rapor filtresine aynı Boyut ve kullanılan Hiyerarşi seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel Yardım sistemine bakın.

   Not: İsteğe bağlı olarak, bir dizi olarak değerler kodla seçiliseçebilirsiniz. Bu onay kutusunu seçerek üye noktalı virgülle (;) benzersiz adlarını seçili değerler delimitted geçirir küp işlevlerini kullanan Excel formüllerini ile kullanılmak üzere tek bir dize olarak. Daha fazla bilgi için Office Excel Yardım sistemine bakın.

  • Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmında Tamam ' ı tıklatın.

 5. Excel Web Access açma ekranında, bağlantıyı tıklatın; araç bölmesini açmak için burayı tıklatın.

  Excel Web Access Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 6. Çalışma kitabını metin kutusunda PivotTable raporu içeren çalışma kitabının konumunu girin.

  Çalışma kitabını SharePoint kitaplığında kolayca bulmak için tıklatın seçin bir bağlantı Oluşturucu düğmesi ve bağlantı Seç iletişim kutusunu kullanın.

 7. Excel Web Access Web Bölümü ' nden Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtreyi değerleri Alüzerine gelin ve sonra SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web bölümünün adını tıklatın.

 8. Yapılandır' ı tıklatın.

 9. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Filtre parametresi listeden rapor filtresi için tanımladığınız parametreyi seçin ve sonra Son'utıklatın.

 10. Web Bölümü sayfasını düzenleme modundan çıkmak ve en üstünde, Site eylemleri düğme görüntüsü açılan menüsü altında Web Bölümü sayfasının sayfa görüntülemek için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

 11. Excel Web Access Web bölümünde, SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü, çalışma kitabını sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtre menüsünden bir öğe seçin.

  Not: Bir SQL Server 2005 Analysis Services Filtresi Web Bölümü 1.000 öğeleri bir sınırlama vardır.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×