Explorer ile Aç komutunu kullanarak kitaplık dosyalarını kopyalama veya taşıma

Explorer ile Aç komutunu kullanarak kitaplık dosyalarını kopyalama veya taşıma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Explorer ile Aç'ı kullanarak SharePointçalışırken dosyaları ve klasörleri yönetme çoğunlukla daha kolay olabilir. (Dosya Gezgini'ni) Explorer ile Aç, kopyalayın ve masaüstünüzde yaptığınız gibi birden çok dosya ve klasörleri klasör arasında taşıma.

SharePoint Explorer ile Aç'ı ActiveX denetimleri, kullandığı için yalnızca Internet Explorer' da desteklenir. Windows Explorer ile Aç Microsoft Edge, Google Chrome veya Mozilla FireFox veya Mac platformda işe yaramaz. ActiveX denetimi yalnızca Windows dosya Gezgini'nde dosyalarla çalışırken gereklidir. Dosya Gezgini ile işiniz bittiğinde, desteklenen bir tarayıcı ile SharePointsonra kullanabilirsiniz.

Genel Bakış

Explorer ile Aç komutunu kullanma için yazılım gereksinimleri

Sorunlarla karşılaşıyorsanız kullanarak Explorer ile Aç komutunu önceden zorunlu yazılım yüklü ve çalışıyor istemci bilgisayarınızdaki olduğundan emin olun:

 • Internet Explorer 10.0 veya sonraki. Ayrıca, ActiveX denetimleri etkinleştirilmelidir.

 • Web İstemcisi hizmeti çalışıyor olması gerekir. İstemci bilgisayar Windows Server 2012 veya 2016 kullanıyorsanız, Masaüstü Deneyimi özelliği Sunucu Yöneticisi'ndenyüklemeniz gerekir.

Web İstemci hizmetini etkinleştirmek için şu adımları izleyin.

 • Windows tuşu + R tuşlarına basın.

 • services.msc yazıp tuşuna basınEnter'a.

 • WebClientbulmak için listeyi kaydırın. Sütun sıralama ters çevirmek için ad başlığını tıklatın isteyebilirsiniz..

 • WebClientsağ tıklatın ve sonra da Otomatik' i tıklatın. Şu anda söylüyorsanız, el ile (tetikleyici Başlangıç), kişinin çok Tamam.

 • Bu noktada, Explorer ile Aç SharePointiçinde deneyin. WebClient otomatik olarak başlayacaktır ve Durum sütununda çalıştıran görürsünüz.

  Başlamıyorsa, WebClientsağ tıklatın ve sonra da Başlat' ı tıklatın.

  WebClient vurgulanmış ile Services.msc

 • ActiveX denetimlerini destekleyen bir tarayıcı kullanmıyorsanız.    Explorer ile Aç'ı yalnızca da Internet Explorer 10 veya 11 çalışır. Windows 10 için varsayılan kenar olur, ancak Internet Explorer 11 da yüklenir. Explorer ile Aç Kenarlı, Chrome veya FireFox ile çalışmaz. Internet Explorer'ı, dosya aktarımı yapmak ve, tercih edilen tarayıcı (Aksi takdirde IE) kullanarak geri dönmek için kullanabilirsiniz.

 • Internet Explorer'da ActiveX denetimleri vardır veya eklentiler engellenir.    Internet Explorer 11 basınALT+Tklavyede. ActiveX filtrelemeyanında bir onay ise, Araçlar menüsünde sonra tuşuna basınXdevre dışı bırakmak için. Ayrıca Araçlar' ı tıklatın, Güvenlik' i tıklatın ve ActiveX filtreleme' ı tıklatın.

 • 64-bit Internet Explorer sürümünü kullanmakta olduğunuz.    ActiveX denetimleri 32 bit yalnızca teknolojisi bağlıdır. Internet Explorer 64 bit sürümünde bunlar çalışmıyor. Internet Explorer 11, ActiveX denetimleri için bunu otomatik olarak 32 bit geçirir ve tek bir tarayıcı yoktur. Bununla birlikte, 64-bit Internet Explorer 10 kullanıyorsanız, 32 bit sürümünü geçin. Sürümünüzü denetlemek için basınALT+Hve ardından tuşuna basınAiçin Internet Explorer hakkında.

 • SharePoint eklenti kurulmaz.    Internet Explorer'da, Araçlar' ı tıklatın ve sonra Eklentileri Yönet'itıklatın. SharePointsürümüne bağlı olarak aşağıdakilerden görmelisiniz veya daha fazla yüklenir ve etkinleştirilir başlattığınızda bu eklentilerin Explorer ile açın.

  Ad

  Publisher

  Durum

  SharePoint Veritabanı Başlatıcısı dışarı aktarma

  Microsoft Corporation

  Etkin

  SharePoint OpenDocuments sınıfı

  Microsoft Corporation

  Etkin

  SharePoint Stssync işleyicisi

  Microsoft Corporation

  Etkin

 • Windows WebClient çalışmıyor    Windows için destek ve ActiveX denetimi SharePoint kitaplıklara konuşun Windows WebClient sağlar. Varsayılan olarak, bu hazırda ve hız Windows'da olur. Çalışmıyorsa, Explorer ile Aç'ı kullanarak sorunlarla karşılaşabilirsiniz. WebClient Internet Explorer'ın bir parçasıdır. İstemci bilgisayar Windows Server 2012 R2 veya 2016 kullanıyorsanız, Masaüstü Deneyimi özelliği Sunucu Yöneticisi'ndenyüklemeniz gerekir. WebClient denetlemek için yukarıdaki adımlarıizleyin.

Dosya Gezgini'ni kullanarak dosyaları kopyalama veya taşıma

Not: Eşitleme kullandığınızda, sürüm geçmişi kopyalanır değil veya Explorer ile Aç. Yalnızca son veya yayımlanan sürümleri belgeleri kopyaladığınız veya taşındı. Daha fazla bilgi için bkz: neden olmayan veya eşitleme Explorer ile Aç kopyalama veya taşıma sürüm Bilgilerim?.

Dosya Gezgini'nde, masaüstünde kullandığınız Windows dosya yönetimi sistemidir. Dosya Gezgini'nde SharePoint kitaplıkları açın ve taşıma veya dosya ve klasörleri masaüstü klasörlerinizdeki SharePointiçin kopyalama. Ayrıca birden çok SharePoint kitaplığı dosya Gezgini'nde açın ve da kopyalama veya aralarında klasörler arasında taşıma.

Not: Etkin gerekli kullanıma varsa, birden çok dosya indirme için geçici olarak devre dışı gerekebilir. Daha fazla bilgi için kitaplığı dosyaların kullanıma gerektirecek şekilde ayarlamakonusuna bakın.

 1. SharePoint' te, dosya veya klasörleri taşımak veya kopyalamak istediğiniz ile belge kitaplığını açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SharePoint Online, Görünüm menüsünü tıklatın ve sonra Dosya Gezgini'nde görünümü' nü tıklatın.

   Dosya Gezgini'nde vurgulanmış açıkken tüm belgeler menüsü
  • SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013veya SharePoint Server 2010, kitaplık sekmesinitıklatın ve sonra Explorer ile Aç' ı tıklatın.

   SharePoint 2016 IE11 Explorer'da açıkken
  • SharePoint Server 2007, Eylemler Menü resmi tıklatın ve sonra Windows Gezgini'nde Aç' ı tıklatın.

   Eylemler'in altında menü seçeneği Windows Explorer ile Aç

  Not: Dosya Gezgini'nde görüntüleme, Explorer ile Açve Windows Gezgini'nde açma yalnızca Internet Explorer 10 veya 11 ile çalışır.

 3. Dosya Gezgini'nde açma yanı sıra, SharePoint Online da kitaplığı Klasik SharePoint deneyiminde başka bir sekmeye açın. Yoksay veya bu kitaplığı penceresini kapatın.

  Açılır pencere yerine kitaplık eşitlediğiniz olmadığını soran görebilirsiniz. Bu size bağlıdır. Bir kitaplığı dosya Gezgini'nde açtığınızda, masaüstünüzdeki geçici klasörüdür. Eşitleme kullanırsanız, belge kitaplığıyla eşitlenmiş kalıyor kalıcı bir klasör alırsınız. Daha fazla bilgi için Yeni OneDrive eşitleme istemcisini SharePoint siteleriyle eşitlemeyi çalışmaya başlamakonusuna bakın.

 4. Internet Explorer güvenlik iletişim alırsanız, İzin Ver'itıklatın. İsteğe bağlı olarak, Bu programı yeniden için uyarı gösterme onay kutusunu da tıklatabilirsiniz.

 5. Hedef belge klasörünü açın ve 2 numaralı adımı yineleyin. Bu, farklı bir klasör veya kitaplığı aynı sitesinde veya bir farklı site ve site koleksiyonu olabilir.

 6. Artık olduğundan dosya Gezgini'nde--kaynak ve hedef kopyalayabilir veya dosyalar ve klasörler arasında hareket--her iki belge kitaplıkları açın.

  Kopyalayabilir veya bunları arasında taşımak için iki windows düzenleyebilirsiniz. Şu adımları izleyerek ekranında her ikisi de görüntüleyebilirsiniz:

  • Kaynak Penceresi'ni tıklatın ve tuşuna basınWindows anahtarı Windows 10 başlat düğmesi +Sol ok. Pencereyi ekranın sol kenarına sabitlemek.

  • Bu işlemi yineleyin hedef penceresi ancak basınWindows anahtarı Windows 10 başlat düğmesi +Right arrowekranın sağ kenarına sabitlemek için. Her iki windows şimdi görünür olmalıdır.

   Yan yana Explorer klasörleri yerleştirme

  Ayrıca doğrudan pencereleri yeniden boyutlandırın ve bunları üst üste.

  Windows örtüşen klasörler
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kopyalamak içinkaynak, sağ tıklatın ve Kopyalaseçin dosya ve klasörleri seçin veya kopyalamak için Ctrl + C tuşlarına basın.

   Sağ tıklatın, Kopyala'yı seçin
  • Taşımak içindosya ve klasörleri kaynağı seçin, sağ tıklatın ve kesmeseçin veya kesmek için Ctrl + X tuşlarına basın.

   Sağ tıklatın ve dosyayı taşımak için Kes seçin

   Dosya taşıyorsanız, seçin ve dosyaları birinden kullanmak yerine başka bir dosya Gezgini penceresinde kesme ve yapıştırma sürükleyin.

  Not: Kitaplığınızı sürüm kullanıyorsa, yayımlanan veya en güncel belgeleri yalnızca alın. Taşıyamaz veya önceki sürümlerini kopyalayın. Daha fazla bilgi için bkz: neden olmayan veya eşitleme Explorer ile Aç kopyalama veya taşıma sürüm Bilgilerim?.

 8. Hedef klasörü sağ tıklatın ve Yapıştır' ı seçin veya Ctrl + V tuşlarına basın...

  Sağ tıklatın ve Yapıştır'ı seçin

  Not: Yapıştırgörmüyorsanız, kaynak klasöre geri dönmek, dosya ve klasörleri, sağ tıklatın ve kesme veya kopyalamaseçin vurgulayın.

  iki dosya Gezgini'ni pencereler arasında dosyaları kopyalama
 9. Kopyalanmasını veya taşınmasını istediğiniz tüm dosyaları, her iki dosya Gezgini penceresini kapatın. Yaptığınız herhangi bir dosya veya klasör değişiklikler SharePointiçin otomatik olarak yüklenir.

 10. SharePointhedef kitaplığa dönün. Yeni dosyaları, klasörleri veya değişiklikleri henüz yapmadıysanız ortaya çıktıysa sayfayı yenileyin.

  Boş kitaplığı

  Dosyaları kopyalamadan önce

  Dosya Gezgini'nde kopyalanan dosyalarla kitaplığı

  Dosyaları kopyaladıktan sonra

Explorer ile Açkullanmanın yanı sıra, kitaplık masaüstünüzü ile de eşitleyebilirsiniz. Eşitlediğinizde, masaüstünüzde SharePoint kitaplığı kalıcı bir kopyasını alın. Dosyaları doğrudan eşitlenmiş klasöre kaydedin ve bunlar için eşitlenen SharePoint Kitaplığı'nda otomatik olarak yüklenir.

Ya da veya hem kaynak hem de hedef kitaplık ve iş eşitleyebilirsiniz bunları da arasında. Daha fazla bilgi için Yeni OneDrive eşitleme istemcisini SharePoint siteleriyle eşitlemeyi çalışmaya başlamakonusuna bakın.

Dosyaların nasıl karşıya yükleneceğini öğrenmek için bkz. Belge kitaplığına klasör veya dosya yükleme.

Ne zaman, belgeleri kopyalama veya bir kitaplıktan başlık, Konuve Yazar, kopyaladığınız veya taşıdığınız zaman korunur gibi bir dosyayla depolanan ve dosyanın özellikleri iletişim kutusunda, görüntülenebilir başka bir, özelliklere taşıma Varolan kitaplıklar arasında dosyaları. Bununla birlikte, görünümler, ayarları ve sürümler gibi kitaplık özgü bilgileri korunmaz.

Sürüm oluşturma bir SharePoint Kitaplığı'nın bir bölümüdür. Sürümleri ve izleme SharePoint veri ve dosyaları'te depolanır. Eski dosyaları yeni sürümde işaretlediğinizde üzerine yazmak yerine, SharePoint daha yeni verilenlerin yanı sıra, eski dosyaları saklar ve sürüm numaraları ile aralarında ayırır. Dosyaları hala ayrı ve kitaplıkta izlenir, ancak yalnızca SharePoint kitaplıkta sürüm bulunur.

Sürüm oluşturma depolama diyagramı

Eşitleme ve Explorer ile Aç değiştirilme tarihi veya yazar gibi bu tek dosyalı için gerekli olan meta verileri içeren dosyaları ile çalışın. Explorer ile Aç' ı kullanarak kopyalayın, bunu yapabilirsiniz yalnızca Kopyala veya Taşı dosyaları ve bunların hemen bilgi. Ek bilgiler ve diğer dosyalarınızı SharePoint dahil edilmez.

SharePoint Onlinekullanıyorsanız, kitaplık çalıştığından gibi taşıma komutu sürüm oluşturma geçmişi taşıma. Taşımak istediğiniz dosyayı ve yapısını yalnızca bir kopyası bulunduğundan sürüm oluşturma korur. SharePoint Online dosya klasörleri veya Taşımak içinkitaplıklarla arasında taşındığında, sürümler ve izleme bilgileri içerir.

SharePoint Onlinekopyalama komutu, ancak yalnızca en son dosyasını kopyalar. Bu iki konum arasında geçmiş bölme engeller. Güncelleştirmeleri ya da dosyasına yapabilirsiniz, ancak değişiklikleri yalnızca bu dosya üzerinde yansıtılır. 

Yedek tutmak için dosyaları kopyalama yaptığınız ve sürüm oluşturma korumak istiyorsanız, dayalı bir SharePoint sunucusu kullanarak el ile kopyalamak yerine yedek düşünün. Geçerli dosyalarınızı bir şey böylece SharePoint yedeğini alınabilir.

Koru veri kümesine göre bir şablon kullanarak kitaplık kopyalarsanız, kitaplık bilgileri de koruyabilirsiniz. Bunun hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yönet liste şablonları.

Bir fark olsa, masaüstünüzdeki bir klasörle SharePoint kitaplığı eşitleme hem de Explorer ile Aç bağlayın. Explorer ile Aç dosya Gezgini'nde açılır geçici bir klasöre kullanır. Bu klasörü yalnızca kapatmadan ve SharePointiçin içeriğin kayıtlı olduğu kadar sürer. Explorer ile Aç ' ı kullanarak yöntemdir iyi bir tane yapmak istediğinizde saat dosya veya klasöre kopyala ve devam eden bir yerel klasör gerekmez.

Eşitleme OneDrive İş eşitleme istemcisini günlük olarak kullanabileceğiniz daha kalıcı bir klasör oluşturmak için kullanır. Yerleştirin, düzenleme veya kitaplığından ya da kaldırma veya Masaüstü klasörünü otomatik olarak başka bir konuma ile eşitler tüm içerik. Örneğin, bir kitaplığı eşitleme sonra yerel bir klasöre doğrudan Word veya Excel'den kaydedin ve her şeyi SharePoint kitaplığa otomatik olarak yüklenir. Çevrimdışı çalışıyorsanız, yeniden çevrimiçi olarak eşitleme SharePoint kitaplığı güncelleşir.

Eşitleme hakkında daha fazla bilgi için Yeni OneDrive eşitleme istemcisini SharePoint siteleriyle eşitlemeyi çalışmaya başlamakonusuna bakın.

Daha fazla bilgi

Yeni OneDrive eşitleme istemcisiyle SharePoint sitelerini eşitlemeye başlama

Belge kitaplığına klasör veya dosya yükleme

Kitaplığı dosyaların kullanıma alınmasını gerektirecek şekilde ayarlama

TechNet'te SharePoint server arama yedekleme

Sizi dinliyoruz!

18 Nisan 2017 üzerinde güncelleştirildi.

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu içeriği eksik? Lütfen bu durumda, bize ne kafa veya bu sayfanın alt kısmında eksik bildirin. Lütfen SharePoint, OS ve tarayıcı sürümüekleyin. Bilgiler bir kez daha denetleyin, bilgi ekleyin ve bu makalede güncelleştirmek için geri bildirim kullanacağız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×