Exchange Online’da dış kişileri toplu olarak içeri aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makale yöneticilere yöneliktir. Kişileri kendi posta kutunuza aktarmaya mı çalışıyorsunuz? Bkz. Kişileri Outlook'a aktarma

Şirketiniz içinde Exchange Online( Genel adres listesiolarak da adlandırılır) paylaşılan adres defterinde dahil etmek istediğiniz varolan ilgili kişileri birçok var mı? Dış kişiler, şirket kullanıcılarla yapabildiğiniz gibi dağıtım gruplarına üye olarak eklemek istiyor musunuz? Dış kişiler Exchange Onlineiçe Öyleyse Exchange Online PowerShell ve toplu CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyasına kullanabilirsiniz. Üç adımlık bir işlemdir:

1. Adım: Dış kişiler hakkındaki bilgileri içeren bir CSV dosyası oluşturma

2. Adım: PowerShell ile dış kişileri oluşturma

3. Adım: PowerShell’le dış kişilerden her birinin özelliklerine bilgi ekleme

Kişileri içeri aktarmak için bu adımları tamamladıktan sonra, şu ek görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

Daha fazla dış kişi ekleme

Paylaşılan adres defterinde dış kişileri gizleme

1. Adım: Dış kişiler hakkındaki bilgileri içeren bir CSV dosyası oluşturma

İlk adım, Exchange Online’a aktarmak istediğiniz dış kişilerden her biri hakkındaki bilgileri içeren bir CSV dosyası oluşturmaktır.

 1. Aşağıdaki metni Not Defteri’nde bir metin dosyasına kopyalayın ve .csv dosya adı son ekini kullanıp bunu bir CSV dosyası olarak masaüstünüze kaydedin; örneğin, ExternalContacts.csv.

  İpucu: Dilinizi UTF-8 veya Not Defteri'nde dosyayı kaydettiğinizde, diğer Unicode kodlama CSV dosyasıyla Kaydet ( å, äve İsveççe içinde ö gibi) özel karakterler içeriyorsa.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  CSV dosyasının ilk satırında veya üst bilgi satırında, kişileri Exchange Online’a aktardığınızda kullanılabilecek kişi özellikleri listelenir. Her özellik adı virgülle ayrılmıştır. Üst bilgi satırının altındaki her satır, tek bir dış kişiyi içeri aktarmaya yönelik özellik değerlerini temsil eder.

  Not: Bu metin örnek veriler içerir ve bunları silebilirsiniz. Ama ilk satırı (üst bilgi satırını) silmeyin veya değiştirmeyin. Bu satır, dış kişilerin tüm özelliklerini içerir.

 2. CSV dosyasını düzenlemek için Microsoft Excel’de açın, çünkü CSV dosyasını Excel kullanarak düzenlemek çok daha kolaydır.

 3. Exchange Online’a aktarmak istediğiniz kişilerden her biri için bir satır oluşturun. Mümkün olduğunca çok hücreyi doldurun. Bu bilgiler, kişilerden her biri için paylaşılan adres defterinde görüntülenecektir.

  Önemli:  Aşağıdaki özellikler (bunlar üst bilgi satırının ilk dört öğesidir), dış kişi oluşturmak için gereklidir ve CSV dosyasında doldurulmalıdır: ExternalEmailAddress, Name, FirstName, LastName. 2. Adımda çalıştırdığınız PowerShell komutu, kişileri oluşturmak için bu özelliklerdeki değerleri kullanır.

Başa dön

2. Adım: PowerShell ile dış kişileri oluşturma

Bir sonraki adım, 1. Adımda oluşturduğunuz CSV dosyasını ve PowerShell’i kullanarak, CSV dosyasında listelenen dış kişileri Exchange Online’a toplu olarak aktarmaktır.

 1. PowerShell’i Exchange Online kuruluşunuza bağlayın. Adım adım yönergeler için bkz. Exchange Online PowerShell’e bağlanma. Exchange Online PowerShell’e bağlanırken Office 365 genel yönetici hesabınızın kullanıcı adı ve parolasını kullanmaya dikkat edin.

 2. PowerShell’i Exchange Online’a bağladıktan sonra, 1. Adımda CSV dosyasını kaydettiğiniz masaüstü klasörüne (örneğin, C:\Users\Administrator\desktop) gidin.

 3. Dış kişileri oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  İçeri aktardığınız kişilerin sayısına bağlı olarak, yeni kişileri oluşturmak biraz zaman alabilir. Komutun çalışması bittiğinde, PowerShell oluşturulan yeni kişilerin listesini görüntüler.

 4. Yeni dış kişileri görüntülemek için, Exchange yönetim merkezine (EAC) gidin ve Alıcılar > Kişiler’e tıklayın.

  İpucu: EAC’ye bağlanma yönergeleri için bkz. Exchange Online’da Exchange yönetim merkezi.

 5. Gerekirse, listeyi güncelleştirmek ve içeri aktarılmış olan dış kişileri görmek için Yenile Yenile simgesi ’ye tıklayın.

  İçeri aktarılan kişiler, Outlook ve Web’de Outlook’ta paylaşılan adres defterinde gösterilir.

  Not: Kişileri Office 365 yönetim merkezinde görüntülemek için, Kullanıcılar > Kişiler’e de gidebilirsiniz.

Başa dön

3. Adım: PowerShell’le dış kişilerden her birinin özelliklerine bilgi ekleme

2. Adımda komutu çalıştırdıktan sonra dış kişiler oluşturulur ama bunlar CSV dosyasındaki hücrelerin çoğunda yer alan kişi ve kuruluş bilgilerinden hiçbirini içermezler. Bunun nedeni, yeni dış kişileri oluşturduğunuzda yalnızca gerekli özelliklerin doldurulmasıdır. CSV dosyasında bilgilerin hepsi doldurulmadıysa kaygılanmayın. Orada olmayan bilgiler eklenmeyecektir.

 1. PowerShell’i Exchange Online kuruluşunuza bağlayın. Adım adım yönergeler için bkz. Exchange Online PowerShell’e bağlanma.

 2. 1. Adımda CSV dosyasını kaydettiğiniz masaüstü klasörüne (örneğin, C:\Users\Administrator\desktop) gidin.

 3. CSV dosyasındaki diğer özellikleri 2. Adımda oluşturduğunuz dış kişilere eklemek için aşağıdaki iki komutu çalıştırın.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Not: Manager parametresi sorun çıkarabilir. CSV dosyasında hücre boşsa, hata alırsınız ve özellik bilgilerinden hiçbiri kişiye eklenmez. Yönetici belirtmeniz gerekmiyorsa, önceki PowerShell komutundan –Manager $_.Manager öğesini silin.

  Tekrar belirtmek gerekirse, 1. Adımda içeri aktardığınız kişilerin sayısına bağlı olarak, kişileri güncelleştirmek biraz zaman alabilir.

 4. Özelliklerin kişilere eklendiğini doğrulamak için:

  1. EAC’de, Alıcılar > Kişiler’e gidin.

  2. Bir kişiye tıklayın ve ardından kişinin özelliklerini görüntülemek için Düzenle Düzenle simgesi ’ye tıklayın.

Hepsi bu kadar. Kullanıcılar kişileri ve ek bilgileri Outlook ve Web’de Outlook adres defterinde görebilir.

Başa dön

Daha fazla dış kişi ekleme

Exchange Online’da yeni dış kişiler eklemek için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyebilirsiniz. Siz veya şirketinizdeki kullanıcılar, yeni kişi için CSV dosyasına doğrudan yeni bir satır ekleyebilirsiniz. Ardından, 2. Adımdaki ve 3. Adımdaki PowerShell komutlarını çalıştırarak yeni kişilerin bilgilerini oluşturabilir ve ekleyebilirsiniz.

Not: Yeni kişileri oluşturma komutunu çalıştırdığınızda, daha önce oluşturulan kişilerin zaten var olduğunu bildiren bir hata alabilirsiniz. Ama, CSV dosyasına eklenen tüm yeni kişiler oluşturulur.

Paylaşılan adres defterinde dış kişileri gizleme

Bazı şirketler yalnızca dış kişileri kullanıyor olabilir, dolayısıyla bunlar dağıtım grubu üyeleri olarak eklenebilir. Bu senaryoda, dış kişileri paylaşılan adres defterinde gizlemek isteyebilirler. Bunu nasıl yapacağınızı görelim.

 1. PowerShell’i Exchange Online kuruluşunuza bağlayın. Adım adım yönergeler için bkz. Exchange Online PowerShell’e bağlanma.

 2. Tek bir dış kişiyi gizlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Örneğin, Pilar Pinilla’yı paylaşılan adres defterinde gizlemek için bu komutu çalıştırın:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Paylaşılan adres defterinde tüm dış kişileri gizlemek için bu komutu çalıştırın:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Dış kişileri gizledikten sonra, paylaşılan adres defterinde görüntülenmezler ancak yine de onları dağıtım grubu üyeleri olarak ekleyebilirsiniz.

Başa dön

Ayrıca Bkz:

Office 365’te e-posta - yönetici yardımı

Office 365 ve Exchange Online’ı Windows PowerShell’le yönetme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×