Excel Web Erişimi Web Bölümü özel özellikleri

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Görünüm, düzen, araç çubuğu ve Microsoft Office Excel Web Access Web Bölümü'nün etkileşimi özelleştirmek için özel özellikleri kullanın. Aşağıdaki bölümlerde, her özellik için başvuru bilgileri sağlar.

Bu makalede

Çalışma kitabını görüntüleme bölümü

Araç çubuğu ve başlık bölümü

Gezinme ve etkileşim bölüm

Çalışma kitabını görüntüleme bölümü

Çalışma kitabı (WorkbookUri)

URL veya UNC çalışma kitabının Excel Web Access'te görüntülemek istediğiniz metin kutusuna girin.

Kolayca bir çalışma kitabını bulmak için Oluşturucu düğmesi bağlantı Seç' i tıklatın ve sonra çalışma kitabını bulmak için bir bağlantı--Web sayfası iletişim seçin penceresini kullanın.

Daha fazla bilgi için Office Excel Web Access'te Excel çalışma kitabı ekranıgörürsünüz.

Adlandırılmış öğe (VisibleItem)

Adlandırılmış aralığı girin veya ad çalışma, tablo, grafik, PivotTable raporu veya Excel Web Access'te görüntülemek istediğiniz PivotChart raporu.

Uzun dizeleri düzenlemeyi kolaylaştırmak için Oluşturucu düğmesi bağlantı Seç' i tıklatın ve dizeyi düzenlemek için Metin Oluşturucu--Web sayfası iletişim kutusu penceresini kullanın.

Not: Seçili belirli çalışma sayfalarını veya çalışma kitabını Excel Services'da kaydedildiğinde adlandırılmış öğeler olup olmadığını, bu özelliği kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: adlandırılmış bir öğeyi Excel Services'te görüntüleme.

Satırları (RowsToDisplay)

Sağ veya, bir sayfa yukarı, aşağı, sola sayfasında görüntülemek için satır sayısını girin. Geçerli 1'den 500 değerlerdir. Varsayılan değeri 75'tir. Daha büyük bir değer daha küçük yazı tipi boyutu oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için çalışma kitabını Excel Services'ta gezinbakın.

Bu değer kişiselleştirilmiş. Web Bölümü kişiselleştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Windows SharePoint Services Yardım konusuna bakın.

Sütunlar (ColumnsToDisplay)

Sağ veya, bir sayfa yukarı, aşağı, sola sayfasında görüntülemek için satır sayısını girin. Geçerli 1'den 500 değerlerdir. Varsayılan değeri 75'tir. Daha büyük bir değer daha küçük yazı tipi boyutu oluşturabilirsiniz.

Bu değer kişiselleştirilmiş. Web Bölümü kişiselleştirme hakkında daha fazla bilgi için Windows SharePoint Services Yardımı'na bakın.

Daha fazla bilgi için çalışma kitabını Excel Services'ta gezinbakın.

Sayfanın Başı

Araç çubuğu ve başlık bölümü

Başlık çubuğu:   

Web Bölümü başlık (AutoGenerateTitle) otomatik olarak oluştur

Görünüm bölümündeki başlık özelliğini belirtilen çalışma kitabının dosya adına göre bir başlık otomatik olarak oluşturmak için bu onay kutusunu seçin ve sonra Web Bölümü başlık çubuğunda o başlık ekleme. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Temizleyin ya da bu onay kutusunu başlık özelliğini ya da bu özelliği değer yoksa bir başlık gizlemek için girilen geçerli değerini kullanın.

Web Bölümü başlık URL'si (AutoGenerateDetailLink) otomatik olarak oluştur

Otomatik olarak bir köprü Web Bölümü başlık çubuğunda, bir kullanıcı tarafından tıklatıldığında oluşturmak için bu onay kutusunu seçin, çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntüler. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Bu onay kutusu temizlenmiş sonra Gelişmiş bölümünde Başlık URL'si özelliğindeki girilen başka bir değeri kullanmak için bu onay kutusunu temizleme, geçerli bir URL veya hiç değer olabilen. Bu onay kutusunu temizleyerek de geçerli değeri Başlık URL'si özelliğinde kaldırır.

Araç çubuğu (ToolBarStyle) türü

Komutlar ve araç çubuğundaki düğmeler göstermek veya gizlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Tam     Tam araç çubuğu gösterilir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Tam araç aşağıdakileri içerir: güncelleştirme menüsü (Seçili Bağlantıyı Yenile komutu, Tüm bağlantıları yenile komutu, , menüyü (Excel'de Aç komutunu ve Excel'de anlık görüntü açma komutu) Çalışma kitabı hesaplama komutu ve Çalışma kitabı yeniden yükle komutu), Bul düğme görüntüsü düğmesi, adlandırılmış öğe görüntüleme ve Yardımzaman Görünüm açılan listesinde.

Web Bölümü sayfasında ve kullanıcı tüm kullanılabilir komutlarının ve düğmelerinin erişmesini istediğiniz zaman kendi başına Excel Web Access gösteriyorsunuz olduğunda, tam araç çubuğu görünümü kullanabilirsiniz.

Özeti     Yalnızca aşağıdaki gösterir: menüyü (Excel'de açık ve Excel'de Aç anlık görüntüsünü), güncelleştirme menüsü (Seçili Bağlantıyı Yenile ve Çalışma kitabını yeniden yükleme), adlandırılmış öğe görünümündeyken, aşağı açılan listesini görüntüleme Gerekirse, gezinti düğmelerini ve yardımcı olur.

Özet araç, diğer Web bölümleriyle Pano veya diğer Web Bölümü sayfasında Excel Web Access'e bağlanma ve yalnızca bu sınırlı alt komutlarının ve düğmelerinin ihtiyacınız olduğunda kullanabilir.

Yalnızca Gezinti     Aşağıdaki koşullara bağlı olarak, aşağıdaki komut ve düğmeleri görüntüler:

  • Excel Web Access çalışma sayfası görünümü, gerekirse, gezinti düğmelerini ve Yardım' da ise.

  • Excel Web Access adlı öğe görünümü, Görünüm açılan listesinde, gerekirse, gezinti düğmeleri, ve yardımcıbulunuyorsa.

Hiçbiri     Araç çubuğunu gizler.

Yok'u seçebilirsiniz belirli bir adlandırılmış aralık veya yalnızca görüntülemek istediğiniz ve Pano veya Web Bölümü sayfası oluştururken kullanıcının herhangi bir etkileşim veya Yardım, örneğin, gerektirmez grafik gibi öğe adlandırılmış seçili olduğunda.

Araç çubuğu menü komutları:   

Excel'de açın, (AllowInExcelOperations) Excel'de anlık görüntü açma

Bir kullanıcı Microsoft Office Excel'de, çalışma kitabını açabilir, Excel bu kullanıcının bilgisayarında yüklü değilse Excel'de açın ve Excel'de anlık görüntü açma komutları açma menüsünde araç çubuğunun görüntülemek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Excel'de Aç komutunu ve Excel'de anlık görüntü açma komutları gizlemek için ve kullanıcıları çalışma kitabını Excel'de açılmasını önlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Daha fazla bilgi için bir çalışma kitabı veya Excel Services'ten Excel'de anlık görüntü açmakonusuna bakın.

Seçili Bağlantıyı Yenile, tüm bağlantıları (AllowManualDataRefresh) Yenile

Araç Çubuğu'nun güncelleştirme menüsünde Seçili Bağlantıyı Yenile ve Tüm bağlantıları yenile komutları görüntüleme ve tüm el ile yenilemek için kullanıcı etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin veya seçili dış veri kaynaklarına bağlantıları. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Güncelleştirme menüsünde araç çubuğu'nun Seçili Bağlantıyı Yenile ve Tüm bağlantıları yenile komutları gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: El ile yenileme işleminin de Özet Tablo raporunda çevrimiçi çözümleme işleme (OLAP) sorgusunu çalışan etkileşim gerçekleştirirken oluşabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde dış verileri yenileme.

Çalışma kitabını (AllowRecalculation) hesaplama

Çalışma kitabı hesaplama komutu araç çubuğunda Güncelleştir menüsünde göstermek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Çalışma kitabı hesaplama komutu güncelleştirme menüsünde araç çubuğunun gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Bu özellik yalnızca komutu görünümünü etkiler ve çalışma kitabında geçerli hesaplama ayarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Daha fazla bilgi için bkz: Office Excel Web Access'te verileri hesaplama ve yeniden hesapla.

Adlandırılmış Öğe açılan listesi (ShowVisibleItemButton)

Araç çubuğunda Görünüm açılan listesini göstermek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir. Excel Web Access de adlandırılmış öğe görünümünde olmanız gerekir.

Araç Çubuğu'nda Görünüm açılan listesini gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Adlandırılmış öğe görünümünde olan ancak öğeleri değiştirmek için bir kullanıcı istemiyorsunuz ve Pano veya bir Web Bölümü sayfasında görüntülenen belirli bir öğeyi istiyorsanız bu açılan liste devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Web Access'te adlandırılmış bir öğeyi görüntüleme.

Sayfanın Başı

Gezinme ve etkileşim bölüm

Gezinti:   

Çalışma kitabında gezinme (AllowNavigation)

Sayfa veya farklı sayfalara taşımak için sayfa düğmelerini ve sayfa sekmelerini kullanarak ve bulma düğme görüntüsü kullanarak çalışma kitabına taşımak için kullanıcıları etkinleştirmek üzere bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Kullanıcılar sayfa düğmeleri, sayfa sekmeleri kullanarak çalışma kitabını taşımasını önlemek için bu onay kutusunu temizleyin ve Bul düğmesi. Yalnızca belirli adlandırılmış gibi bir öğe, adlandırılmış aralık veya grafik, görüntülemek için Excel Web Access kullanıyorsanız veya başka bir Web bölümüne bir panosunda veya Web Bölümü sayfasını Excel Web Access bağlı olduğundan, bu onay kutusunu temizleyin.

Köprü (AllowHyperlinks)

Çalışma kitabı içinde konumlara veya dosyaların ve belgelerin dışındaki çalışma kitabı için etkin köprüler etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Çalışma kitabında gezinme özelliği, çalışma kitabı içinde köprüleri etkinleştirmek için de etkinleştirilmelidir.

Konumlara için dosyaların ve belgelerin dışındaki çalışma kitabı veya çalışma kitabı içinde olup olmadığını köprüler, devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu temizleyin. Köprü bir etkin olmayan metin dizesi dönüştürülür.

Daha fazla bilgi için bkz: Windows için Excel'de köprülerle çalışma.

Etkileşimi:   

Çalışma kitabı etkileşimi (AllowInteractivity)

Seçin veya etkinleştirmek veya çalışma kitabı etkileşimi devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Kullanıcıların çalışma kitabıyla etkileşim aşağıdaki işlemleri içerir: el ile dönemsel ve otomatik yenileme dış veri, parametre değerlerini, sıralama, filtreleme, anahat ve genişletme veya Özet Tablo raporundaki veri düzeylerini ayarlama.

Parametre değiştirme (AllowParameterModification)

Parametreler görev bölmesi gösterme ve çalışma kitabınız için tanımlanmış olan parametre değerlerini değiştirmek özelliğini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Parametre görev bölmesini gizleme ve görüntüleme ve çalışma kitabınız için tanımlanmış olan, parametre değerlerini değiştirme engellemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Çalışma kitabı etkileşimi onay kutusu temizlenmişse, Parametre değiştirme özelliği soluk görüntülenir ve seçin veya temizleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirme.

Parametreler görev bölmesi (ShowWorkBookParameters) görüntüleme

Çalışma kitabınız için parametreleri tanımlanırsa Parametreler görev bölmesi görüntülemeyi etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Çalışma kitabınız için parametreleri tanımlamış olsanız bile, Parametreler görev bölmesi, görüntülenmesini önlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Ayrıca bir kullanıcı Filtresi Web bölümlerini kullanarak değiştirilen değerleri istediğiniz çünkü parametreleri değiştirmesini önlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Not: Parametre değiştirme özelliği onay kutusu temizlenmişse, Parametreler görev bölmesini görüntüle özelliği soluk görüntülenir ve seçin veya temizleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirme.

Sıralama (AllowSorting)

Bir hücre aralığı, Excel tablo ve Özet Tablo raporu sıralama etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Bir hücre aralığı, Excel tablo ve Özet Tablo raporu sıralama engellemek için bu onay kutusunu temizleyin. Bununla birlikte, bu sıralama zaten uygulanan çalışma kitabı hala korunur.

Excel Services'te verileridaha fazla bilgi için bkz.

Filtering(AllowFiltering)

Bir hücre aralığı, Excel tablosu ve PivotTable raporu filtreleme etkinleştirmek ve anahat etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Bir hücre aralığı, Excel tablosu ve PivotTable raporu filtreleme önlemek için ve anahat önlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Bununla birlikte, filtrelemesi zaten uygulanmış çalışma kitabını hala korunur.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama.

Tüm PivotTable etkileşimi (AllowPivotSpecificOperations)

Etkinleştirme veya devre dışı aşağıdaki etkileşimli PivotTable işlemleri için bu onay kutusunu seçin veya temizleyin: (Detaya) genişletme ve daraltma (yukarı doğru ilerleme) düzeyleri verilerin, sıralama ve filtreleme. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

(AllowPeriodicDataRefresh) çalışma kitabında etkinleştirilmişse düzenli aralıklarla yenileme

Excel Web Access Web Bölümü'nün altındaki düzenli yenileme işlemi iletilerin görünümünü denetlemek için bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Çalışma kitabını düzenli aralıklarla dış verileri yenileme gelen önlemek için ve düzenli yenileme işlemi iletiler Excel Web Access Web bölümünün alt kısmında görünmesini önlemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde dış verileri yenileme.

Görüntü dönemsel veri yenileme istemi (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Dönemsel Otomatik yenilemeyi denetlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Her zaman    Her zaman seçeneği olmadan düzenli yenileme istemi görüntüler. Varsayılan olarak, bu seçenek seçili. Kullanıcı tarafından zamanlanan her aralıkta, ancak her zamanseçilmeli özelliği verileri yenileyebilir karar sağlamak için bu seçeneği kullanın.

İsteğe bağlı olarak    Her zaman seçeneği düzenli yenileme istemi görüntüler. Kullanıcı tarafından zamanlanan her aralıklarla verileri yenileme ve sonraki sormadan her zamanlanmış aralıklarla otomatik olarak yenileme karar vermek için karar vermek sağlamak için bu seçeneği kullanın.

Hiçbir zaman     Dönemsel yenileme istemi ve her zaman seçeneği gizleyin. Herhangi bir sormadan her zamanlanmış aralıklarla verileri yenileme etkinleştirmek için bu seçeneği kullanın.

Not: Bu özelliği ayarlamak için Çalışma kitabında etkinleştirilmişse düzenli aralıklarla Yenile onay kutusu seçilmelidir.

Daha fazla bilgi için bkz: Excel Hizmetleri'nde dış verileri yenileme.

Yeni bir açmadan önce Oturumu Kapat aşağıdakilerden (CloseWorkbookSessions)

Geçerli çalışma kitabında yeni bir çalışma kitabını açtıktan sonra kapatmak için bu onay kutusunu seçin. Çok sayıda kullanıcı aynı çalışma kitabını görüntülerken performansı artırmaya yardımcı olması için bu onay kutusunu seçebilirsiniz.

Yeni bir çalışma kitabını açtıktan sonra geçerli çalışma kitabı açık tutmak için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir. Başka bir çalışma kitabı açılırken sonra herhangi bir etkileşimi filtreleri, sıralamalar veya parametre değeri ayarları gibi geçerli çalışma kitabında korumak için bu onay kutusunu temizleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: Oturumlar ve oturum zaman aşımları Excel Services.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×