Excel verilerini toplamak ve saymak için özetlemenin yolları

Excel verilerini toplamak ve saymak için özetlemenin yolları

Saymaya karşı toplama
Toplama (değerleri ekleme), Kuzeybatı bölgesindeki satışların ara toplamını almak ya da haftalık alındı bilgilerinin değişen toplamını almak gibi veri çözümleme işlemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Excel, verileri toplamak için kullanabileceğiniz birçok teknik sunar.

En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu makale, yöntemlerin kapsamlı özetini, hangi tekniğin kullanılacağına hızlıca karar vermenize yardımcı olan destekleyici bilgileri ve ayrıntılı makalelerin bağlantılarını içerir.

Toplama işlevi, sayım ile karıştırılmamalıdır. Veri hücrelerini, sütunlarını veya satırlarını sayma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri hücrelerini, sütunlarını veya satırlarını sayma.

Bu makalede

Basit toplama ve çıkarma

Basit bir formül kullanarak, bir düğmeye tıklayarak ya da bir çalışma sayfası işlevi kullanarak sayıları toplayabilir ve çıkarabilirsiniz.

Basit bir formül kullanarak bir hücredeki değerleri toplama

Hızlıca sonuca ulaşmanız gerekiyorsa Excel’i küçük bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için artı işareti (+) aritmetik işlecini kullanın. Örneğin, bir hücreye = 5 + 10formülünü yazdığınızda Excel, 15 sonucunu görüntüler.

Bir formülde aritmetik işleçleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Excel'i hesap makineniz olarak kullanma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Basit bir formül kullanarak bir hücredeki değerleri çıkarma

Bunu yapmak için eksi işareti (-) aritmetik işlecini kullanın. Örneğin, 12-9 = formülü, 3 sonucunu verir.

Bir formülde aritmetik işleçleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Excel'i hesap makineniz olarak kullanma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Düğme kullanarak bir sütun veya satırdaki değerleri toplama

Bir sütun veya satırdaki sayı aralığını hızlıca toplamak için Otomatik Toplam işlevini kullanabilirsiniz. Bir sayı sütununun altındaki boş hücreye veya bir sayı satırının sağına tıklayın, sonra Otomatik Toplam’a tıklayın. Excel, belirlediği en yüksek olasılıklı veri aralığını seçer. Otomatik Toplam’a yeniden tıklayarak Excel’in seçtiği aralığı kabul edin veya kendi aralığınızı seçip Otomatik Toplam’a tıklayın.

Veri satırını hızlıca toplamak için Otomatik Topla'yı kullanma

Otomatik Toplam’ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Excel'i hesap makineniz olarak kullanma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak bir aralıktaki değerleri toplama

TOPLA işlevini, farklı aralıklardaki değerleri toplamak veya çıkarmak ya da sayı değerlerini sayı aralıkları ile birleştirmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Açılış ve kapanış ayraçları içinde belirttiğiniz tüm bağımsız değişkenleri toplamak için TOPLA işlevini kullanın. Bağımsız değişkenler aralık, hücre başvurusu veya pozitif ya da negatif bir sayısal değer olabilir.

Basit bir formül girmek için bir hücreye =TOPLA yazın, sonra bir açılış ayracı girin. Ardından, bir veya daha fazla sayıyı, hücre başvurusunu ya da hücre aralığını virgülle ayırarak yazın. Sonra, kapanış ayracı girin ve sonucu görüntülemek için ENTER tuşuna basın. Toplamak istediğiniz verileri içeren hücreleri seçmek için farenizi de kullanabilirsiniz.

1

2

3

A

Katılım

4823

12335

Örneğin, yukarıdaki tabloda yer alan veriler kullanıldığında, aşağıdaki formüllerin tümü aynı değeri (17158) döndürmek için TOPLA işlevini kullanır:

 • =TOPLA(4823,12335)

 • =TOPLA(A2,A3)

 • =TOPLA(A2:A3)

 • =TOPLA(A2,12335)

Aşağıdaki şekilde, A2 hücresinin değeri ile 12335’i toplamak için TOPLA işlevini kullanan formül gösterilmektedir. Formülün altında bulunan Ekran İpucu, TOPLA işlevini kullanmaya ilişkin yönergeler sağlıyor.

Bir hücre ve değeri toplamak için TOPLA işlevini kullanma

Notlar: 

 • Excel’de ÇIKAR işlevi yoktur. İşlev kullanarak değerler üzerinde çıkarma işlemi yapmak için TOPLA işleviyle negatif değerleri kullanın. Örneğin, =TOPLA(30,A3,-15,-B6) formülü, A3 hücresindeki değeri 30'la toplar, çıkan sonuçtan 15'i ve B6 hücresindeki değeri çıkarır.

 • TOPLA işlevine ekleyebileceğiniz bağımsız değişken olarak ekleyebileceğiniz sayısal değerlerin, hücrelerin, aralık başvurularının veya bunların herhangi bir birleşiminin toplam sayısı en fazla 255 olabilir.

Daha fazla bilgi için TOPLA işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak bir aralıktaki değerleri çıkarma

Çıkarma yapmak için, çıkarmak istediğiniz sayıları formülde negatif sayı olarak girerek TOPLA işlevini kullanın.

1

2

3

A

Katılım

29072

12335

Örneğin, yukarıdaki tabloda yer alan veriler kullanıldığında, aşağıdaki formüllerin tümü aynı değeri (16737) döndürmek için TOPLA işlevini kullanır:

 • =TOPLA(29072,-12335)

 • =TOPLA(A2,-A3)

 • =TOPLA(A2,-12335)

 • =TOPLA(A2,(-1*(A3)))

Sayfanın Başı

Gruplandırma ve özetleme yoluyla verileri toplama

Verilerinizi gruplandırmak ve özetlemek için bir ana hat veya PivotTable raporu kullanabilirsiniz.

Ana hat kullanarak bir sütundaki değerleri toplama

Verileriniz liste halindeyse ve bunları sütun değerlerine göre mantıksal olarak gruplandırabiliyorsanız, bir ana hat oluşturarak verileri gruplandırabilir ve özetleyebilirsiniz. Ana hat oluşturduğunuzda, verileriniz alt toplamlar ve genel toplamlar eklenerek özetlenebilir. Bölgeye ve aya göre düzenlenmiş olan aşağıdaki satış rakamları üzerinde çalıştığınızı varsayalım.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Bölge

Ay

Satışlar

Doğu

Oca

18.000 TL

Doğu

Şub

23.000 TL

Doğu

Mar

19.000 TL

Batı

Oca

17.000 TL

Batı

Şub

27.000 TL

Batı

Mar

21.000 TL

Aşağıdaki çizimde, bölgeye göre gruplandırılmış alt toplamlar ve bir genel toplam içeren ana hat gösterilmektedir.

alt toplamları ve genel toplamıyla anahat

Ana hat, alt toplamlar ve genel toplam oluşturmak için Alt Toplam komutunu (Veri sekmesi, Ana hat grubu) kullanın.

Özgün veriler Doğu bölgesi için üç satır, Batı bölgesi için üç satır veri içeriyordu (2-7 arasındaki satırlar). Doğu verilerinin son satırı ile Batı verilerinin ilk satırı arasında, 5. satırda yer alan Doğu Toplam satırına alt toplam işlemi eklendi.

A4 hücresine ve sonra Alt Toplam komutuna tıklarsanız Excel, bir ana hat oluşturur ve Doğu Toplam, Batı Toplam ve Genel Toplam satırlarını ekleyerek Satışlar sütunundaki hücreleri bu toplamlarla doldurur.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakabilirsiniz:

Çalışma sayfasındaki veri listesinin ana hattını oluşturma

Bir çalışma sayfasındaki veri listesine alt toplamlar ekleme

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak bir listedeki veya Excel tablosundaki değerleri toplama

Alt Toplam komutunun daha esnek bir alternatifi olan ALTTOPLAM işlevini kullanarak, gizli satır veya sütunlar içeren listelerde ya da Excel tablolarında alt toplamları ve genel toplamları hesaplayabilirsiniz. ALTTOPLAM işlevinde, gizli değerler içeren veya içermeyen bir bağımsız değişken belirtebilirsiniz.

Not: ALTTOPLAM işlevi, gizli satırların sonuçlara dahil edilip edilmediğini denetleyebilir ve filtrelenmiş satırları her zaman yoksayar.

Örneğin, C2 ile C7 arasındaki hücrelerde verilerin alt toplamını ve genel toplamını hesaplayacağınızı, ancak 3. satır ile 6. satırdaki gizli verileri yoksaymak istediğinizi varsayalım. Kullandığınız işlev aşağıdaki gibi görünür:

= ALTTOPLAM( 109,C2:C7)

İlk bağımsız değişken (109), aralıktaki değerleri toplamak ve gizli değerleri yoksaymak istediğinizi belirtir. Gizli değerleri dahil etmek için, bunun yerine ilk bağımsız değişken olarak 9’u kullanmanız gerekir.

Daha kapsamlı bilgi için ALTTOPLAM işlevi ve Excel tablosunda verilerin toplamını alma makalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Verilerinizi toplama ve verilerinize farklı perspektiflerden bakma

Bir çalışma sayfasında benzer veriler içeren yüzlerce veya hatta binlerce satır varsa, bu sayılardan anlam çıkarmak zor olabilir. Excel’de bu tür verileri kullanarak, alt toplamları ve genel toplamları gösterebilen, ayrıca verileri belirttiğiniz kategorilere göre özetleyebilen bir PivotTable raporu oluşturabilirsiniz.

PivotTable raporunu hızlıca oluşturmak için, bir veri aralığında ya da Excel tablosunda bulunan hücreyi seçtikten sonra Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda PivotTable‘a tıklamanız yeterlidir.

PivotTable’ın gücünü göstermek amacıyla verilen aşağıdaki örnekte, satış verileri çok sayıda satır içermektedir. (Aslında 40 veri satırı vardır, ancak grafikte satırların yalnızca bir bölümü gösterilmiştir.) Ayrıca, veriler özetlenmemiştir ve verilere alt toplam veya genel toplam işlemi uygulanmamıştır.

PivotTable raporunda kullanılan veriler

Aynı verilere göre oluşturulan PivotTable raporunda ise alt toplamlar ile genel toplamlar gösterilmiş ve bir bakışta anlaşılabilen kısa bir özet sunulmuştur.

PivotTable raporunda özetlenmiş ve toplanmış veriler

PivotTable raporları ile çalışmak için, verilerinize bazı başlangıç hazırlıkları uygulamanız ve bazı kavramları öğrenmeniz gerekebilir.

Başlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki makalelere bakın:

PivotTable raporunda değerleri hesaplama

PivotTable raporundaki alt toplam ve toplam alanları

Sayfanın Başı

Bir veya daha çok koşula göre verileri toplama

Çalışma sayfası işlevlerini kullanarak koşullar (ölçüt olarak da bilinir) uygulayabilir, böylece yalnızca belirttiğiniz koşulları karşılayan verileri ekleyebilirsiniz.

Bir aralıktaki değerleri tek bir işlev veya işlev birleşimi kullanarak tek koşula göre toplama

ETOPLA işlevini kullanın veya TOPLA işlevini EĞER işlevi ile iç içe geçirin.

ETOPLA işlevini veya TOPLA ve EĞER işlevlerinin birleşimini kullanarak sayıları tek bir ölçüte göre toplayabilirsiniz.

Örneğin, =ETOPLA(A2:A6,">20") formülü yalnızca A2 ile A6 arasındaki 20’den büyük sayıları toplar.

Not: Aşağıda biraz daha teknik bilgiler verilmiştir, ancak bunları öğrenmeniz kesinlikle önerilir.

ETOPLA işlevi olmasaydı, EĞER ve TOPLA işlevlerini birleştirerek aynı yanıtı yine alabilirdiniz. Bir işlev diğer işlevin içinde kullanıldığından, bu işlevlerin bu şekilde birleştirilmesi "iç içe geçirme" olarak da bilinir.

ETOPLA işlevine benzer bir formül oluşturmak için A2 ila A6 aralığını dizi olarak kabul eden bir formül oluşturun; böylece aralık, beş hücre içeren tek bir varlık olarak kabul edilir.

Formülünüz şöyle görünür: {=TOPLA(EĞER(A2:A6>20,A2:A6))}. Formülün çevresindeki "küme" ayraçları, bunun bir dizi formülü olduğunu belirtir. Dizi formülü bazı özel işlemler gerektirir: Ayraçları kendiniz yazmak yerine CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basmanız gerekir. Bunu yaptığınızda Excel, =SUM(EĞER(A2:A6>20,A2:A6)) formülünü ayraç içine alır. Ayraçları kendiniz yazarsanız dizi formülü oluşturamazsınız.

Bunu deneyin!    

Verileri aşağıdaki tablodan bir çalışma sayfasının A1 hücresine kopyalayın. Verileri yapıştırdıktan sonra A10 hücresinde #DEĞER! hatası olduğunu fark edeceksiniz. Bu, A10 hücresini dizi formülüne dönüştürmeniz gerektiğini gösterir. F2 tuşuna ve sonra CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basarak bunu yapın. Excel, sonucu (65) A8 ve A10 hücrelerinde gösterir.

Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

 • Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 • Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 • CTRL+C tuşlarına basın.

 • Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 • Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+`(vurgu işareti) tuşlarına basın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Ağırlık

18

29

36

11

16

ETOPLA işlevini kullanma

=ETOPLA(A2:A6,">20")

TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanma

=TOPLA(EĞER(A2:A6>20,A2:A6))

Ayrıca, Bilgi Bankası’ndaki XL: CountBlank() yerine TOPLA(EĞER()) işlevinin kullanılacağı durumlar makalesinde ETOPLA işlevinin ne zaman kullanılacağına ilişkin ek yönergeleri bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak bir sütundaki değerleri tek veya birden çok koşula göre toplama

Bir listede veya veritabanında, kayıtlardan oluşan bir alanda (sütun) yer alan ve belirttiğiniz koşulları (ölçüt olarak da bilinir) karşılayan sayıları toplamak için VSEÇTOPLA işlevini kullanın.

VSEÇTOPLA işlevini ayrıca, bir sütun listeniz olduğunda ve iç içe geçmiş işlev kullanmak yerine koşullarınızı ayrı bir hücre aralığında tanımlamayı daha kolay bulduğunuzda da kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için VSEÇTOPLA işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bir aralıktaki değerleri sihirbaz kullanarak birden çok koşula göre toplama (yalnızca Excel 2007 için)

Değerleri birden çok koşula göre toplamak için Koşullu Toplam Sihirbazı’nı (Formüller > Çözümler > Koşullu Toplam) kullanabilirsiniz.

Önemli: Koşullu Toplam Sihirbazı yalnızca Excel 2007 ve önceki sürümlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Koşullu Toplam Sihirbazı eklentisine ne oldu?

Bu komut kullanılamıyorsa (Çözümler grubu görünmüyor da olabilir) Çözümleme Araç Takımı eklentisini yükleyin.

Çözümleme Araç Takımı'nı yükleme

Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne, Excel Seçenekleri'ne ve sonra Eklentiler kategorisine tıklayın.

 1. Yönet listesinde, Excel Eklentileri seçeneğini ve ardından Git'i seçin.

 2. Kullanılabilir Eklentiler listesinde, Çözümleyici Araç Takımı kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 3. Etkin Olmayan Uygulama Eklentileri listesinde görünüyorsa sihirbazı seçin ve etkinleştirmek için Git’e tıklayın.

 4. Gerekirse, Kurulum programındaki yönergeleri izleyin.

Koşullu Toplam Sihirbazı'nı kullanmak için veri aralığınızı seçin ve Koşullu Toplam komutuna (Formüller sekmesindeki Çözümleri grubu) tıklayın. Sihirbazı tamamlamak için 1’den 4’e kadar olan adımları tamamlayın. Aşağıdaki çizim, sihirbazın 2. adımını göstermektedir. Bu adımda tek bir koşul bulunur: Toplanacak değerler 100'den büyük olmalıdır.

Koşullu Toplam Sihirbazı: Adım 2 / 4

Sayfanın Başı

Bir aralıktaki değerleri tek bir işlev veya işlev birleşimi kullanarak birden çok koşula göre toplama

ÇOKETOPLA işlevini kullanın. Toplamak istediğiniz aralığı, koşulları içeren aralığı ve koşul aralığına uygulanan koşulları belirtin. Alternatif olarak, TOPLA ve EĞER işlevlerini iç içe geçirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için ÇOKETOPLA işlevi makalesine bakın.

Ayrıca, ek bilgi için aşağıdaki Bilgi Bankası makalelerine bakın:

Sayfanın Başı

Karesi alınmış değerleri ve dizi değerlerini toplama

Birbirine karşılık gelen iki veya daha fazla sütundaki değerleri toplamak için çalışma sayfası işlevlerini kullanabilirsiniz. Bu işlem türü, ağırlıklı ortalamayı belirlemek kadar kolay olabileceği gibi (genel not ortalamasını hesaplayan aşağıdaki örneğe bakın) karmaşık bir istatistik ya da mühendislik hesaplaması da olabilir.

Bir veya daha fazla dizide karşılık gelen değerlerin çarpımını toplama

TOPLA.ÇARPIM işlevini kullanın. Örneğin, bir öğrencinin not ortalamasını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, TOPLA.ÇARPIM işlevini kullanıp sonucu kredi sayısına bölerek hesaplayabilirsiniz.

İki dizide karşılık gelen değerleri çarpma

=TOPLA.ÇARPIM(A2:A6,B2:B6)/TOPLA(B2:B6) formülü, her ders için alınan notu kredi sayısıyla çarpar, bu çarpımları (61,3) toplar, elde edilen toplamı toplam kredi sayısına (18) böler ve genel not ortalamasını (3,41) belirler. Bu hesaplama türü, ağırlıklı ortalama olarak da bilinir.

TOPLA.ÇARPIM işlevini ayrıca, birkaç diziyi çarparak daha gelişmiş matematik işlemlerinde de kullanabilirsiniz.

TOPLA.ÇARPIM işlevinin aynı boyutlara sahip dizilerle birlikte kullanılması kolaydır, ancak daha fazla esneklik isterseniz bir dizi formülü içinde TOPLA işlevini de kullanabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için TOPLA.ÇARPIM işlevi makalesine bakın.

Aşağıdaki dört işlev, genellikle yalnızca gelişmiş istatistiksel uygulamalarda veya karmaşık matematik uygulamalarında kullanılır. Bu nedenle bu işlevlerin yalnızca kısa açıklamaları verilmiştir. Daha fazla bilgi için, işlev adına tıklayarak doğrudan başvuru konusuna gidin.

 • TOPKARE işlevi  Bir listedeki sayıların karelerinin veya bir aralıktaki değerlerin toplamını döndürür. Örneğin, SUMSQ(2,3) formülü 13 döndürür.

 • TOPX2AY2 işlevi  İki dizideki karşılık gelen değerlerin karelerini toplar.

 • TOPX2EY2 işlevi  İki dizideki karşılık gelen değerlerin farklarının toplamını döndürür.

 • SUMXMY2 işlevi  İki dizideki karşılık gelen değerlerin farklarının karelerinin toplamını döndürür.

Sayfanın Başı

Özel durumlar (değişen toplam, benzersiz değerler)

Bir aralığa veya tabloya daha fazla veri ekledikçe otomatik olarak güncelleştirilen toplamlar oluşturmak veya yalnızca bir aralıkta ya da tabloda bulunan benzersiz değerleri toplamak için çalışma sayfası işlevlerini kullanabilirsiniz.

İşlev kullanarak, değişen toplam oluşturma

TOPLA işlevini kullanın. Örneğin, bir çalışma sayfasında Yatırılan, Çekilen ve Bakiye adlı sütun başlıkları oluşturun.

 1. Bakiye sütunu altındaki birinci hücreye başlangıç bakiyenizi girin.

 2. Bakiyenizin hemen altındaki hücreye (bu örnekte C3), aynı satırda bulunan Yatırılan sütunundaki değeri ekleyen ve Çekilen sütunundaki değeri çıkaran bir formül ekleyin (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Bu formülü, eklediğiniz yeni satırlardan birine doğru aşağıya sürükleyin. Aşağıdaki örnekte, formül 4. satıra sürüklenir.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örnek nasıl kopyalanır?

  • Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  • Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  • CTRL+C tuşlarına basın.

  • Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  • Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

C

Yatırılan

Çekilen

Bakiye

500

1000

625

=TOPLA(C2,A3,-B3)

1000

740

=TOPLA(C3,A4,-B4)

Hücrelerde yeni öğeler ve değerler girdikçe zaman içinde artan veya azalan değerleri izlemek için, değişen bir bakiyeyi çek defteri kaydı gibi kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Değişen bakiye hesaplama makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri toplama

Bir sütuna, yinelenenleri içeren bir değer listesi girin ve sonra TOPLA, EĞER ve SIKLIK işlevlerini kullanarak yalnızca ilgili aralıkta bulunan benzersiz değerleri toplayın.

Sayfanın Başı

Bir formüle diğer çalışma sayfalarından veya çalışma kitaplarından değerler ekleme

Bir formülde, diğer çalışma sayfalarına veya çalışma kitaplarına başvuru ekleyerek bunlardaki hücre ya da veri aralıklarını toplayabilir veya çıkarabilirsiniz. Başka bir çalışma sayfasında veya çalışma kitabında bulunan bir hücreye başvurmak için aşağıdaki tabloda verilen yönergelere bakın.

Şuna başvurmak için:

Şunu girin

Örnekler

Aynı çalışma kitabındaki başka bir çalışma sayfasında bulunan hücre veya aralık

Çalışma sayfasının adı, ardından ünlem işareti, ardından hücre başvurusu veya aralık adı.

Sayfa2!B2:B4
Sayfa3!SatışFigürleri

Açık olan başka bir çalışma kitabındaki hücre veya aralık

Çalışma kitabının ayraç içinde ([]) yazılmış dosya adı ve çalışma sayfasının adı, ardından ünlem işareti, ardından hücre başvurusu veya aralık adı.

[ÇalışmaKitabım.xlsx]Sayfa1!A7

Açık olmayan başka bir çalışma kitabındaki hücre veya aralık

Çalışma kitabının tam yolu, ayraç içinde ([]) yazılmış dosya adı ve çalışma sayfasının adı, ardından ünlem işareti, ardından hücre başvurusu veya aralık adı. Tam yolda boşluk karakteri varsa, yolun başlangıcını ve çalışma sayfasının sonunu tek tırnak işareti içine alın (örneğe bakın).

['C:\My Documents\[ÇalışmaKitabım.xlsx]Sayfa1'!A2:A5

Sayfanın Başı

Tarih ve saat değerlerini toplama ve çıkarma

Geçen süreyi, projeler için tahmin edilen tamamlama tarihlerini ve daha fazlasını hesaplamak için, tarih ve saat işlevlerinin yanı sıra basit toplama veya çıkarma işlevlerini de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, geçen saat ve günleri hesaplayan bazı formüller gösterilmektedir. Negatif değerle sonuçlanan bir tarih veya saat çıkarma işlemi yaparsanız, Excel’de formülü içeren hücrede ### karakterleri gösterir.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örnek nasıl kopyalanır?

 • Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 • Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 • CTRL+C tuşlarına basın.

 • Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 • Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

A

B

C

Başlangıç saati

Bitiş saati

Geçen saat formülü

Açıklama (sonuç)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

=B2-A2

Saat, dakika ve saniye cinsinden geçen süreyi görüntüler. Bu örnekte fark 12 saatten az olduğu için Excel, sonucu (2:52:49 AM) "AM" biçiminde gösterir. Fark 12 saat veya daha fazla ise Excel "PM" biçimini görüntüler.

Başlangıç tarihi

Bitiş tarihi

Geçen gün formülü

Açıklama (sonuç)

28/05/2008

03/06/2008

=B5-A5

Geçen günü sayı (6) olarak gösterir.

Tarih ve saat değerleriyle birlikte çalışılması beklenmeyen sonuçlar oluşturabileceğinden dikkatlice ilerleyin.

Sayfanın Başı

Excel durum çubuğunda hesaplamaları görüntüleme

Çalışma sayfanızda seçilen toplam hücre sayısına hızlıca bakmak için Excel durum çubuğuna göz atın (durum çubuğu, belge penceresinin altındadır).

Bir veya birden çok hücre seçiliyken, söz konusu hücrelerdeki verilere ilişkin bilgiler Excel durum çubuğunda gösterilir. Örneğin, çalışma sayfanızdaki dört hücre seçiliyse ve 2, 3, bir metin dizesi ("bulut" gibi) ve 4 değerlerini içeriyorsa durum çubuğunda aynı anda aşağıdaki değerlerin tümü gösterilebilir: Ortalama, Sayı, Sayısal Sayı, En Küçük, En Büyük ve Toplam. Bu değerlerin herhangi birini veya tümünü göstermek ya da gizlemek için durum çubuğuna sağ tıklayın. Bu değerler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Hesaplamaları ve seçili hücrelerin sayısını gösteren durum çubuğu

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×