Excel verilerini Access masaüstü veritabanlarına getirmek için ekran okuyucu kullanma

Excel verilerini Access masaüstü veritabanlarına getirmek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Excel çalışma sayfasını Access veya Access masaüstü veritabanından Excel bir çalışma sayfasına bağlamak için klavyeyle ve ekran okuyucunuzla Access kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test ediyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip eden diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir.

Notlar: 

Bu konuda

Excel çalışma sayfasını içeri aktarma veya bağlama için hazırlama

Verileri bir Excel çalışma sayfasından Access göndermeden önce, çalışma sayfasını gözden geçirip verileri nasıl içeri aktarmak istediğinize karar verin.

 • Çalışma sayfasının tamamını mı yoksa yalnızca bir kısmını mı bağlamak istediğinizi belirleyin. Çalışma sayfasının yalnızca bir bölümünü Access 'e getirmek istiyorsanız, yalnızca getirmek istediğiniz hücreleri içeren bir adlandırılmış Aralık tanımlayabilirsiniz. Yönergeler için, Excel 'de hücre veya veri aralığını adlandırmak için ekran okuyucu kullanmabölümüne gidin.

 • Sihirbazın verileri kolayca işleyebilmesi için Excel çalışma sayfasının düz dosya biçiminde olduğundan emin olun. Örneğin, olası hata değerlerini düzeltin, gereksiz boş sütun ve satırları kaldırın ve her sütunun her satırda aynı veri türünü içerdiğini denetleyin. İçeri aktarma veya bağlama hazırlığı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Excel çalışma kitabındaki verileri Içeri aktarma veyabağlama bölümünde, çalışma sayfasını hazırlama, Excel verilerini hazırlama ve eksik veya yanlış değerleri sorun giderme bölümlerine bakın.

Hedef Access veritabanını içeri aktarma için hazırlama

Bir Excel çalışma sayfasından verileri içeri aktardıktan sonra, hedef Access veritabanının içeri aktarma için hazır olup olmadığını ve içeri aktarılan verileri nasıl depolamak istediğinize karar vermek için bir süre ayırın.

 • Hedef Access veritabanının salt okunur olmadığından ve veritabanında değişiklik yapma izinlerinizin olduğundan emin olun.

 • Verileri yeni veya varolan bir tabloda mı depolamak istediğinize karar verin:

  • Verileri yeni bir tabloda depolamayı seçerseniz Access tablo oluşturur ve içeri aktarılan verileri bu tabloya ekler. Belirtilen adda bir tablo varsa Access, tablonun içeriğinin üzerine alınan verilerle üzerine yazar.

  • Verileri varolan bir tabloya eklemeyi seçerseniz, Excel çalışma sayfasındaki satırlar belirtilen tabloya eklenir.

 • Excel verileri varolan bir Access tabloya eklemeye karar verirseniz, Excel kaynak verilerdeki yapı ve alan ayarlarının Access hedef tablodaki hedef tabloyla eşleştiğinden emin olun. Access tablosunu inceleme için Tasarım görünümünde açmak için alt + H, W, D tuşlarına basın. tabloyu, Excel çalışma kitabındaki verileri içeri aktarma veya bağlantı alma

Verileri içeri aktarma

Verileri içeri aktardığınızda, Access kaynak Excel çalışma sayfasını değiştirmeden yeni veya varolan bir tablodaki verilerin bir kopyasını oluşturur.

Not: Adım 9 ' da, düzenlemek istediğiniz alanı seçmek için bir iş arkadaşınıza ihtiyacınız olabilir.

 1. Açıksa kaynak Excel çalışma kitabını kapatın.

 2. Alınan verilerin depolanacağı hedef Access veritabanını açın.

  İpucu: Yeni, boş bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız alt + F, N, L tuşlarına basın.

 3. Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunu açmak için, kullandığınız Access sürümüne bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office 365 aboneliği sürümünde veya Access 2019, alt + X, N, 1, sonra F ve X tuşlarına basın.

  • Access 2016 veyaAccess 2013 'de, alt + X tuşlarına basarak dış veri sekmesine gidin. & bağlantı grubuna ulaşana kadar SEKME tuşuna basın, "Excel" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

  Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusu açılır.

 4. Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunda, içeri aktarmak istediğiniz verileri içeren Excel dosyasını belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Odağı dosya adı metin alanına taşımak için F tuşuna basın ve sonra Excel dosyasının yolunu yapıştırın veya yazın.

  • Dosyaya göz atmak için R tuşuna basın. Dosya Aç iletişim kutusu açılır. İstediğiniz dosyaya gidin ve dosya üzerine geldiğinde seçmek için ENTER tuşuna basın.

 5. İçeri aktarılan verileri nasıl depolamak istediğinizi belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verileri yeni bir tabloda depolamak istiyorsanız, gitmek için ı tuşuna basın ve kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar seçeneğini belirtin. Daha sonra bu tabloya bir ad vermeniz istenecektir.

  • Verileri varolan bir tabloya eklemek isterseniz, gitmek için A tuşuna basın ve kayıtların kopyasını tabloya ekle seçeneğini belirtin. Tabloyu seçmek için, sekme tuşuna bir kez basın. Odaklama, tablolar listesine taşınır. Listeyi genişletmek için alt + aşağı ok tuşlarına basın, istediğiniz tabloyu duyana kadar yukarı veya aşağı ok tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın. Veritabanında tablo yoksa, bu seçenek kullanılamaz.

 6. Tamam düğmesine ulaşana kadar SEKME tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın. Elektronik tablo Içeri aktarma Sihirbazı başlatılır.

  İpucu: Ekran okuyucunuzda sihirbaz pencereleri otomatik olarak okunmuyorsa, SR tuşu + W tuşlarına basın.

 7. Kaynak Excel çalışma kitabında yalnızca bir çalışma sayfası varsa ve aralıkları yoksa, bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Çalışma kitabı birden çok çalışma sayfası veya adlandırılmış aralık içeriyorsa, içeri aktarılacak çalışma sayfasını veya aralığı seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma sayfasını seçmek için alt + W tuşlarına basın, sekme tuşuna bir kez basın, istediğiniz çalışma sayfasını duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  • Adlandırılmış bir Aralık seçmek için alt + R tuşlarına basın, sekme tuşuna bir kez basın, istediğiniz aralığı duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  Sonraki sihirbaz penceresi açılır.

 8. Kaynak çalışma sayfasının veya aralığın ilk satırında alan adları varsa, gitmek için ı tuşuna basın ve Ilk satır sütun başlıkları seçeneğini belirtin. Odağı sonraki sihirbaz penceresine taşımak için ENTER tuşuna basın.

  Varolan bir tabloya veri ekliyorsanız, adım 11 ' e devam edebilirsiniz.

 9. Yeni sihirbaz penceresinde, gerekirse içeri aktardığınız her alan hakkında bilgi belirtebilirsiniz. Çalışma sayfasındaki veya aralıktaki ilk alan seçilidir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Geçerli alanın adını değiştirmek için alt + M tuşlarına basın ve yeni adı yazın.

  • Alanın veri türünü değiştirmek için alt + T tuşlarına basın. Odaklama veri türü listesine taşınır. Listeyi genişletmek için alt + aşağı ok tuşlarına basın. İstediğiniz değeri duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve sonra SEKME tuşuna bir kez basın.

  • Alanın dizine eklenip eklenmeyeceğini değiştirmek için alt + ı tuşlarına basın. Geçerli değeri duyarsınız. Listeyi genişletmek için alt + aşağı ok tuşlarına basın. İstediğiniz değeri duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve sonra SEKME tuşuna bir kez basın.

  • Geçerli alanı içeri aktarmak istemiyorsanız, gitmek için alt + S tuşlarına basın ve alana içeri aktarma alanını seçin.

  Başka bir alan seçmek için, "bölmesi" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve istediğiniz alanı seçmenizi sağlamak için bir iş arkadaşınıza sorun. Yukarıda açıklandığı gibi alanları değiştirin. İşiniz bittiğinde, sonraki sihirbaz penceresine gitmek için ENTER tuşuna basın.

 10. Yeni tablo için birincil anahtar ekleyin. Birincil anahtar tablonuzdaki kayıtları tanımlar; böylece verileri daha çabuk alabilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Birincil anahtarı eklemek Access için A tuşuna basın.

  • Kendi birincil anahtarınızı seçmek için C tuşuna basın. Kullanılacak anahtarı tanımlamak için SEKME tuşuna bir kez basın. Odaklama anahtar listeye taşınır. Listeyi genişletmek için alt + aşağı ok tuşlarına basın. İstediğiniz anahtarı duyana kadar yukarı veya aşağı ok tuşuna basın.

  • Birincil anahtarları kullanmak istemiyorsanız O tuşuna basın.

  Son sihirbaz penceresini taşımak için ENTER tuşuna basın.

 11. Son sihirbaz penceresi açılır. Odaklanın tabloya aktar kutusunda, hedef tablonun geçerli adını duyarsınız. Tablo adını değiştirmek isterseniz, yeni bir ad yazın ve içeri aktarmayı sonlandırmak için ENTER tuşuna basın.

  Not: Tablonun zaten var olduğunu belirten bir uyarı alırsanız ve içeri aktarılan verilerle varolan tablonun üzerine yazılmasını istiyorsanız, Y tuşuna basın. Tabloyu yeniden adlandırmak istiyorsanız, N tuşuna basın. alt + ı tuşlarına basarak odağı tabloya aktar kutusuna geri taşıyın, başka bir tablo adı yazın ve ENTER tuşuna basın.

 12. İçeri aktarma işlemi tamamen veya kısmen başarılıysa, Access içeri aktarma durumunu görüntüler. AyrıcaAccess içeri aktarma adımlarını içeri aktarma Sihirbazı olmadan hızlıca yinelenecek şekilde kaydetmenizi ister. Bu seçeneği belirtmek için alt + V tuşlarına basın. İçeri aktarma adımlarını adlandırmak için alt + A tuşlarına basın ve içeri aktarma işlemi için bir ad yazın. İçeri aktarma adımlarını kaydetmek için alt + S tuşlarına basın.

  İçeri aktarma işlemi başarısız olursa, "dosyayı içeri aktarmaya çalışırken bir hata oluştu" sözlerini ve ardından dosya adını duyarsınız. Uyarı iletisinden çıkmak için ENTER tuşuna basın.

Excel 'de verilere bağlantı oluşturma

Elektronik tablo Bağlantı Sihirbazı 'nı kullanarak Access veritabanından Excel verilere bağlantı oluşturun; böylece, veritabanınızdaki Excel verilerinin bir kopyasını tutmak zorunda kalmadan Access sorgulama ve raporlama araçlarını kullanabilirsiniz.

Bir Excel çalışma sayfasına veya adlandırılmış bir aralığa bağlantı oluşturduğunuzda, Access kaynak hücrelere bağlı yeni bir tablo oluşturur. Excel kaynak hücrelerde yaptığınız değişiklikler Access bağlantılı tabloda görüntülenir. Bununla birlikte, Access ilgili tablonun içeriğini düzenleyemezsiniz. Verileri eklemek, düzenlemek veya silmek istiyorsanız, değişiklikleri kaynak Excel dosyasında yapmalısınız.

Bir veritabanı birden fazla bağlı tablo içerebilir.

Elektronik tablo bağlantısını başlatma

Access, bağlantı eklemek istediğiniz Excel çalışma kitabını seçmek ve elektronik tablo bağlantısı Sihirbazı 'nıbaşlatmak için iki yol vardır. Excel çalışma kitabını Access açabilir veya dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Excel çalışma kitabını Access 'te açma

 1. Bağlantıyı oluşturmak istediğiniz Access veritabanını açın.

 2. menüsüne gitmek için alt + F, O tuşlarına basın.

 3. Çalışma kitabına göz atmak için O tuşuna basın. Windows iletişim kutusu açılır.

 4. Dosya türünü değiştirmek için "dosya türü, Microsoft Access" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve alt + aşağı ok tuşuna basın. "Tüm dosyalar" sözlerini duyana kadar yukarı ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 5. İstediğiniz çalışma kitabına göz atın ve sonra seçmek için ENTER tuşuna basın ve sonra da elektronik tablo Bağlantı Sihirbazı 'nıbaşlatın.

Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunu kullanma

 1. Bağlantıyı oluşturmak istediğiniz Access veritabanını açın.

  İpucu: Var olan bir veritabanına bağlanmak istemezseniz, yeni, boş bir veritabanı oluşturmak için alt + F, N, L tuşlarına basın.

 2. Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunu açmak için, kullandığınız Access sürümüne bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office 365 aboneliği sürümünde veya Access 2019, alt + X, N, 1, sonra F ve X tuşlarına basın.

  • Access 2016 veya Access 2013 'de, alt + X tuşlarına basarak dış veri sekmesine gidin. & bağlantı grubuna ulaşana kadar SEKME tuşuna basın, "Excel" sözlerini duyana kadar sağ ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

  Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusu açılır.

 3. Dış veri al-Excel elektronik tablosu iletişim kutusunda, bağlantıyı oluşturmak istediğiniz Excel dosyasını belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Odağı dosya adı metin alanına taşımak için F tuşuna basın ve sonra Excel dosyasının yolunu yapıştırın veya yazın.

  • Dosyaya göz atmak için R tuşuna basın. Dosya Aç iletişim kutusu açılır. İstediğiniz dosyaya gidin ve dosya üzerine geldiğinde seçmek için ENTER tuşuna basın.

 4. Bağlı tablo seçeneği oluşturupENTER tuşuna basarak, gitmek için alt + L tuşlarına basın ve veri kaynağının bağlantısını seçin. Elektronik tabloyu Bağlama Sihirbazı başlatılır.

Excel verilerine bağlantı oluşturmak için Elektronik Tablo Bağlama Sihirbazı 'nı kullanma

Elektronik Tablo Bağlama Sihirbazı Windows, bağlantı sürecinde size yol gösterir. İhtiyacınız olan seçenekleri seçin ve Excel verilerinin veritabanınıza bağlı olarak zaman içinde bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu: Ekran okuyucunuzda sihirbaz pencereleri otomatik olarak okunmuyorsa, SR tuşu + W tuşlarına basın.

 1. Kaynak Excel çalışma kitabında yalnızca bir çalışma sayfası varsa ve aralıkları yoksa, bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Çalışma kitabı birden çok çalışma sayfası veya adlandırılmış aralık içeriyorsa, çalışma sayfasını veya aralığı seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma sayfasını seçmek için alt + W tuşlarına basın, sekme tuşuna bir kez basın, istediğiniz çalışma sayfasını duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  • Bir Aralık seçmek için alt + R tuşlarına basın, sekme tuşuna bir kez basın, istediğiniz aralığı duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  Sonraki sihirbaz penceresi açılır.

 2. Kaynak çalışma sayfasının veya aralığın ilk satırında alan adları varsa, gitmek için ı tuşuna basın ve Ilk satır sütun başlıkları seçeneğini belirtin. Odağı sonraki sihirbaz penceresine taşımak için ENTER tuşuna basın.

 3. Son sihirbaz penceresi açılır. Bu, bağlı tablo adı kutusunda, bağlı tablonun geçerli adını duyarsınız. Tablo adını değiştirmek isterseniz, yeni bir tablo adı yazın ve ENTER tuşuna basarak içeri aktarmayı sonlandırın.

  Not: Tablonun zaten var olduğunu belirten bir uyarı alırsanız ve içeri aktarılan verilerle varolan tablonun üzerine yazılmasını istiyorsanız, Y tuşuna basın. Hedef tabloyu yeniden adlandırmak istiyorsanız, N tuşuna basın. alt + ı tuşlarına basarak odağı tabloya aktar kutusuna geri taşıyın, başka bir tablo adı yazın ve ENTER tuşuna basın.

 4. Bağlantı başarılıysa, "tabloyu dosyaya bağlamayı bitti" sözlerini ve ardından Excel dosya adını duyarsınız. Bildirimden çıkmak için ENTER tuşuna basın. Bağlı tabloya gidin ve içeriğini gözden geçirin. Sorun giderme bilgileri için, #Num!Excel çalışma kitabındaki verileri Içeri aktarma veya bağlama.

  Bağlama başarısız olursa, bir Excel çalışma kitabındaki verileri Içeri aktarma veya bağlamabölümünde, hedef veritabanını hazırlama bölümünde, adım 2 ' de kaynak dosyasını yeniden Excel denetleyin.

Ayrıca bkz.

Access masaüstü veritabanlarında ekran okuyucu kullanarak tablo oluşturma

Access masaüstü veritabanlarında ekran okuyucu kullanarak sorgu oluşturma

Access masaüstü veritabanlarında form oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Bir Access tablosunu bir metin dosyasına aktarmak için ekran okuyucu kullanma

Access için klavye kısayolları

Access’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×