Excel ve Excel Hizmetler'de çalışma kitabı kullanma arasındaki farklar

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

bir web tabanlı veri-incelemeler Excel Hizmetleri tasarlanmış temelde sistem Excel çalışma kitapları için raporlama ve Microsoft Office Excel 2007içinde bir alt kümesini özellikleri destekler. Aşağıdaki bölümlerde, hangi Office Excel 2007 özellikler desteklenen ve desteklenmeyen Excel Hizmetleri'nde özetleyebilirsiniz.

Önemli: Excel çalışma kitabını Excel Hizmetleri'nde yayımlama yeteneği yalnızca Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 ve Microsoft Office Excel 2007'de sağlanır.

Bu makalede

Çalışma kitabını yüklerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevleri

Çalışma kitabını görüntülerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabıyla etkileşim sırasında desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını yüklerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Excel Services'ta Office Excel 2007 içinde çalışma kitabı (.xlsx) olan bir çalışma kitabını yükleyebilir veya ikili çalışma kitabı (.xlsb) dosya biçimi olarak salt okunur çalışma kitabını üç yolu vardır:

 • Excel Web Access Web Bölümü Çalışma Kitabı özelliğinde bir URL veya UNC yolu belirtin.

 • Bir belge kitaplığının Liste Görünümü Web Bölümünü bir Excel Web Access Web Bölümüne bağlayın ve Microsoft Office Excel Web Access uygulamasında görüntülemek için, belge kitaplığında depolanan çalışma kitabının URL'sini geçirin.

 • Bir belge kitaplığına kaydedilen çalışma kitabını tarayıcıda görüntüleyin. (Öğenin üzerine gelin, yanındaki oku tıklatın ve Web Tarayıcısında Görüntüle'yi tıklatın.)

Microsoft Office Excel'in diğer dosya biçimlerinin hiçbiri desteklenmez; bunlar arasında Office Excel 2007 Makroları Etkin Çalışma Kitabı (.xlsm) ve Office Excel 2007 97-2003 Çalışma Kitabı da (.xls) vardır.

Not: Uygun izinlerle da çalışma kitabını Office Excel 2007 içinde tam bir çalışma kitabı (okuma/yazma) veya salt okunur anlık görüntü olarak ya da Office Excel Web Access araç çubuğunda açma menüsünden istemci bilgisayarınızda açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Excel Web Access Yardımı'nda bir çalışma kitabı veya Excel Services'ten Excel'de anlık görüntü açma .

Desteklenen özellikler

Bir çalışma kitabını yüklediğinizde aşağıdaki özellikler desteklenir:

Özellik

Açıklamalar

İşlevleri   

Birkaç istisna dışında tüm Excel çalışma sayfası işlevleri desteklenir. Daha fazla bilgi için, Desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevleri bölümüne bakın.

Tarihler   

Windows ve Macintosh tarih sistemleri.

Excel Tabloları   

Excel Tablo verileri, sütun başlıkları, hesaplanmış sütunlar, toplam satırları, yapılandırılmış başvurular ve stiller.

Hücreler   

Birleştirilmiş hücreler ve hücre içerik taşması dahil olmak üzere hücre değerleri.

Adlar   

Tanımlı adlar ve adlandırılmış aralıklar.

Hesaplama   

Aralıklar veya tüm çalışma sayfası için otomatik, tablolar dışında otomatik, el ile ve yinelenen hesaplama ayarları dahil olmak üzere hesaplama ve yeniden hesaplama ayarları. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'ndaki Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesaplama konusuna bakın.

Grafikler    

Grafikler, grafik aralıkları ve Özet Grafik raporları. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde grafikleri ve Özet Grafik raporlarını kullanma konusuna bakın.

Biçimlendirme   

Hücre ve hücre aralığı biçimlendirme, çalışma kitaplarındaki koşullu biçimlendirme veri çubukları ve simgeleri kullanma dışında) ve sayı biçimleri.

Bağlantılar   

OLAP Özet Tabloları dahil olmak üzere dış veri kaynaklarına bağlantılar.

Durum çözümlemesi   

Hedef Arama, Veri Tabloları, Senaryolar, Çözücü ve Diziler dahil olmak üzere Durum çözümlemesi araçlarının sonuçları.

Birleştirme    

Aralıklarda birleştirilmiş veriler.

Veri kaynakları   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB sağlayıcıları ve ODBC sürücüleri.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki desteklenmeyen özellikler içeren çalışma kitapları değil yükleme veya Excel Services'ı görüntüleme. En iyi sonuçları elde etmek için her zaman bir çalışma kitabını Office Excel 2007Excel Services komutunu kullanarak kaydedin. ( düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yayımla' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra belgeyi diğer kişilere Dağıtaltında Excel Services ' ı tıklatın.) Bir özellik tarayıcıda görüntülemek denemek için Excel Hizmetleri için Kaydet iletişim kutusunda tarayıcım ben kaydettikten sonra bu çalışma kitabında açma onay kutusunu tıklatarak desteklenip doğrulayabilirsiniz. Bir özellik desteklenmiyorsa, Excel Services uyarı görüntüler.

Aşağıdaki özellikler desteklenmez ve çalışma kitabı yüklemenizi önler:

Özellik

Açıklamalar

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kodu, makroları, eklentileri ve kullanıcı tanımlı işlevleri (UDF).

Not: Programcı Excel Services kullanıcı tanımlı işlev (UDF) oluşturulmasını dahil olmak üzere birçok yollarla özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Microsoft Office SharePoint Server 2007 Yazılım Geliştirme Seti (SDK) bakın.

Eski makro dilleri   

Microsoft Excel 4.0 Makro İşlevleri ve Microsoft 5.0 iletişim kutusu sayfaları.

Denetimleri   

Form araç çubuğu denetimleri, Araç Kutusu denetimleri ve tüm ActiveX denetimleri.

XML   

XML eşlemeleri ve katıştırılmış akıllı etiketler.

Güvenlik ve gizlilik   

Korum içeren çalışma kitapları, çalışma sayfaları veya aralıklar ve Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) içeren çalışma kitapları.

Not: Çalışma kitaplarını Excel Hizmetleri'nde korumak için Microsoft Windows SharePoint Services hakları ve izinleri kullanın.

Resimler ve nesneler   

Bağlantılı veya katıştırılmış nesneler veya resimler, eklenen resimler, Otomatik Şekiller, WordArt, ve kuruluş şeması gibi diyagramlar.

Mürekkep   

Çizim, yazma ve ek açıklamalar dahil olmak üzere tüm mürekkep özellikleri.

OLE ve DDE   

Nesne Bağlama ve katıştırma (OLE) nesneleri ve Dinamik Veri Değişimi (DDE) bağlantıları.

Görüntülenen formüller   

Görüntülenen formüllerle kaydedilmiş çalışma kitapları.

Veri doğrulama   

Geçersiz veri girişini önleme ve açılan liste oluşturma.

Veri kaynakları   

Microsoft Business Solutions için veri alma hizmetleri, Windows SharePoint Services listeleri, Microsoft SQL Server, dış veri aralıkları (sorgu tabloları olarak da adlandırılır) ve Windows SharePoint Services listelerine bağlı tablolar.

Sorgular    

Web sorguları ve metin sorguları.

Bağlantılı çalışma kitaplarına dış başvurular   

Belirli bir hücre aralığına, belirli bir hücre aralığının tanımlı adına veya ad tanımının bir parçası olarak dış başvurular (bağlantılar olarak da bilinir) oluşturma.

Açıklamalar   

Açıklamaları görüntüleme ayarlama.

Birleştirme    

Özet Tablo raporlarında birleştirilmiş veriler.

Paylaşılan çalışma kitapları   

Çalışma kitaplarını çözümleme ve çakışan değişiklikleri çözme.

Dijital imzalar   

Çalışma kitabındaki görünür veya görünmez dijital imzalar.

İliştirilmiş araç çubukları   

Çalışma kitabı Excel 2007'ye dönüştürülmeden önce Office Excel 2003 kullanılarak çalışma kitabına iliştirilmiş özel araç çubukları.

Sayfanın Başı

Desteklenen ve desteklenmeyen çalışma sayfası işlevleri

Bir çalışma kitabını yüklediğiniz veya yeniden hesapladığınız zaman, sınırlı destek içeren KÖPRÜ, RTD ve SQL.Request dışında tüm işlevler tam olarak desteklenir.

Bu İşlev için:

Excel bunu döndürür:

Ve Excel Services verir:

KÖPRÜ   

Tıklatıp izleyebileceğiniz etkin bir köprü.

Aşağıdakilerden biri:

 • Tıklatın ve takip Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmışsa, etkin bir köprü.

 • Etkin bir köprü başka bir Web sayfasına veya tıklatıp izleyebileceğiniz belgeye, ancak Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi özelliği ayarlanmışsa çalışma kitabı ve Çalışma kitabında gezinme özelliği içindeki bir konuma ayarlanmamış.

 • Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmamışsa, izleyemediğiniz bir etkin olmayan köprü metin dizesi.

RTD   

COM otomasyonunu destekleyen programdan alınan gerçek zamanlı veriler.

Aşağıdakiler:

 • Çalışma kitabında o sırada depolanmış olan RTD işlevi tarafından döndürülen tüm değerler görüntülenir.

 • O sırada döndürülen değer yoksa, #YOK hatası döndürülür.

 • Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı yeniden hesaplar ve RTD işlevi veya SQL çalıştırma girişimi varsa. İsteği işlevi #yok hata döndürülür.

İsterseniz, döndürülen değeri sınamak için, EHATALIYSA veya EĞERHATA işlevini kullanabilirsiniz.

SQL.Request   

Dış veri kaynağına bağlı olan bir sorgunun sonuçları.

Aşağıdakiler:

 • Çalışma kitabında o sırada depolanmış olan SQL.Request FONKSİYONU tarafından döndürülen tüm değerler görüntülenir.

 • O sırada döndürülen değer yoksa, #YOK hatası döndürülür.

 • Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı yeniden hesaplar ve RTD işlevi veya SQL çalıştırma girişimi varsa. İsteği işlevi #yok hata döndürülür.

İsterseniz, döndürülen değeri sınamak için, EHATALIYSA veya EĞERHATA işlevini kullanabilirsiniz.

DAMGA   

Sayı tarafından belirtilen bir karakter, yazdırılmayan karakter için karakter bloğu.

Sayı tarafından belirtilen bir karakter, yazdırılmayan karakter için boş değer.

HÜCRE   

Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi.

#DEĞER! hatası.

BİLGİ   

İstemci bilgisayarınızdaki geçerli dizin veya klasörün yolu.

#DEĞER! hatası.

Bunların Excel Services'de ne zaman bir istemci bilgisayara Excel'de hesaplanır'dan bir sunucu bilgisayardaki hesaplandığında aşağıdaki geçici işlevler farklı değerleri döndürebilir.

Bu İşlev için:

Excel bunu döndürür:

Ve Excel Services verir:

ŞİMDİ   

İstemci bilgisayarınızdaki tarih ve saat.

Sunucu bilgisayardaki tarih ve saat.

BUGÜN   

İstemci bilgisayarınızdaki tarih.

Sunucu bilgisayardaki tarih.

S_SAYI_ÜRET, RASTGELEARADA   

Her çalıştırmada rasgele, dolayısıyla farklı bir sayı.

Her çalıştırmada rasgele, dolayısıyla farklı bir sayı.

Sayfanın Başı

Çalışma kitabını görüntülerken desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını Excel Services'da sunucu bilgisayarda görüntülemeye çalışma kitabını Excel'de bir istemci bilgisayara görüntüleme için çok benzer, ancak farklılıklar da vardır. Bu özellikler desteklenen veya desteklenmeyen, yüklenmesini çalışma kitabını engellemez ve böylece Excel'de beklendiği gibi çalışmaya devam eder Bu özellikler çalışma kitabında korunur olup olmadığını unutmayın.

Desteklenen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenir ancak sunucuda farklı görüntülenebilir:

Özellik

Açıklamalar

Köprüler   

Office Excel Web Access özellikleri şu şekilde tarafından denetlenen ancak, desteklenir:

 • Tıklatın ve takip Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmışsa, etkin bir köprü.

 • Etkin bir köprü başka bir Web sayfasına veya tıklatıp izleyebileceğiniz, ancak Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi özelliği ayarlanmışsa çalışma kitabı ve Çalışma kitabında gezinme özelliği içinde değil bir konuma olmayan olarak ayarlanmış belge.

 • Office Excel Web Access Tüm çalışma kitabı etkileşimi ve Çalışma kitabında gezinme özellikleri ayarlanmamışsa, izleyemediğiniz bir etkin olmayan köprü metin dizesi.

Yazı tipleri   

Yazı tipleri sunucuda genellikle, istemcidekiyle aynı stil ve büyüklüktedir, ancak belirli bir yazı tipi sunucuda yoksa, bunun yerine başka bir yazı tipi kullanılabilir. Ayrıca kullanıcı Internet Explorer gibi bir tarayıcıda yazı tipi stil ve boyutlarını yok sayabilir.

Grafikler ve PivotChart raporları   

Grafikler ve Özet Grafik raporları statik resimlerdir ve bunların temel aldığı verilerle veya ilişkili Özet Tablo raporundaki verilerle etkileşimli çalıştığınızda (filtre uygulama, sıralama, vb. eylemler yaptığınızda) yenilenir ve yeniden görüntülenirler. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde grafikleri ve Özet Grafik raporlarını kullanma konusuna bakın.

Çizgi Kenarlıklar   

Şu çizgi kenarlıkları tamamen desteklenir: tüm çizgi renkleri; sürekli ve çift çizgi stilleri; düz, elmas ve kesik çizgiler; ince, orta ve kalın çizgiler.

Not: Şu çizgi kenarlıklar kısmen desteklenir: üçlü ve çift çizgi stilleri; dolu, elmas, kare kesikli, çizgi-kısa-çizgi, uzun-kısa-çizgi ve çizgi-kısa-çizgi-kısa-çizgi stilinde çizgiler.

Renkli gradyan yönleri   

Yatay ve dikey renkli gradyan yönleri.

Hücre dolgu rengi   

Tüm dolgu renkleri.

Hücre hizalama   

Şunlar dışında tüm hücre hizalamaları desteklenir: yukarı aşağı yaslama ve dikey dağılmış; her ikisi de yerini dikey ortalamaya bırakmıştır.

Metin döndürme   

Metin döndürme, hücre ve sütun başlığı içerik taşmasıyla birlikte desteklenir, yatay veya dikey hizalama pozitif döndürme (+) için sola hizalama ve negatif döndürme (-) için de sağa hizalama.

Çift yönlü metin   

Bir dile ait karakter kümesi görüntülendiğinde tam desteklenir.

AS koşullu biçimlendirmesi   

Microsoft SQL Server Çözümleme Hizmetleri (AS) koşullu biçimlendirmesi şunlarla sınırlıdır: yazı tipi rengi; dolgu rengi; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili gibi yazı tipi bayrakları; sayı biçimleri gibi biçim dizeleri.

Çalışma sayfası kaydırma   

Çalışma sayfası içinde kaydırabileceğiniz satır ve sütun sayısı en çok 500 ile sınırlıdır. Sonraki satır topluluğunu veya geçerli sınırın ötesindeki sütunları görüntülemek için gezinme düğmelerini kullanırsınız. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabında gezinme konusuna bakın.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenmez:

Özellik

Açıklamalar

Grafiklerdeki köprüler   

Grafiklerde bulunan köprüleri tıklatma ve izleme.

Tablolar   

Kaydırma üstbilgileri kaydırma bölgesi görüş alanı dışında kaldığında çalışma sayfası sütun başlıklarını Excel tablo üstbilgileriyle değiştirme.

Hücre desenleri   

Tüm dolgu desenleri.

Renkli gradyan yönleri   

Yukarı köşegen, aşağı köşegen ve köşeden ortaya renkli gradyan yönleri.

Metin döndürme   

Dolgu veya desen metinle birlikte döndürülmez, çapraz kenarlıklar metin döndürülmemiş gibi görüntülenir ve yatay veya dikey hizalama pozitif döndürme (+) için sola hizalama ve negatif döndürme (-) için de sağa hizalamadan farklıdır.

Çift yönlü metin   

Farklı karakter (veya karakter şekli) yönüne sahip (( (Sol parantez) ve ) (Sağ parantez) gibi) soldan sağa ve sağdan sola çift yönlü metin karakterlerinin karıştırılması dikey metinde desteklenmez.

Çizgi Kenarlıklar   

Şu çizgi kenarlıklar kısmen desteklenmez: üçlü ve çift çizgi stilleri; dolu, elmas, kare kesikli, çizgi-kısa-çizgi, uzun-kısa-çizgi ve çizgi-kısa-çizgi-kısa-çizgi stilinde çizgiler.

Grafikler    

Gölge, sıcaklık, sapma, eğim, yumuşak kenarlar, yeniden renklendirme ve yansıtma gibi 2007 Office sürümü 3B grafik efektleri. Bu efektler kaldırılabileceği gibi farklı bir efekte de dönüştürülebilir.

Aşağıdaki 3B grafikler desteklenmez:

 • 3-B yüzey

 • Tel çerçeve 3-B yüzey

 • Kontur yüzey

 • Tel çerçeve kontur yüzey

Madde işaretleri ve değişken yazı tipleri ve boyutları (düz metne dönüştürülür) gibi bir nesnedeki zengin metin öğeleri.

Dikey metin hizalama.

Not: Çalışma sayfalarına eklenmiş grafikleri ve grafik sayfalarında özgün grafikleri Excel Hizmetleri'nde görüntüleme için desteklenir, ancak çalışma kitabını yazar veya kopyalanan çalışma sayfasından grafik sayfasına taşınan katıştırılmış grafik görüntüleme için desteklenmez.

Satır ve sütun üstbilgileri   

Satır ve sütun üstbilgilerinde şu biçimlendirme: Uzak çift, çift alt çizgi, üstsimge ve altsimge.

Yazdırılmayan karakterler   

0 - 32 arası 7 bit ASCII (ANSI karakter kümesinin alt kümesidir) değer içeren metin; hiçbir karakter XML tarafından desteklenmez.

Yazdırma   

Sayfa düzeni ve sayfa üstbilgileri ve altbilgileri.

Araç ipuçları   

Microsoft SQL Server Çözümleme Hizmetleri üye özellikleri araç ipuçları.

XML   

XML genişletme paketleri.

Sayfanın Başı

Çalışma kitabıyla etkileşim sırasında desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Çalışma kitabını Excel Hizmetleri içine yüklediğinizde, içinde çeşitli yollarla etkileşim kurabilirsiniz, ancak desteklenmeyen bazı etkileşimleri vardır.

Not: Excel Hizmetleri için benzersiz olan etkileşimde bulunmak için başka bir oluşturma ve parametre, değiştirmek için geçici olarak hücre değerlerini çalışma kitabında Excel Hizmetleri'nde parametre görev bölmesini kullanarak veya Excel Web Access Web bölümünde verileri geçirilmesi değiştiği yoludur bir Filtre Web bölümünü gibi bağlı Web Bölümü. Daha fazla bilgi için Excel Hizmetleri'nde çalışma kitabı parametrelerini değiştirme Excel Web Access Yardımı'na bakın.

Desteklenen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenir ancak farklı şekilde davranabilirler.

Özellik

Açıklamalar

PivotTable raporları   

Raporlara filtre uygulama, üye seçimi, veri düzeylerini genişletme (aşağı doğru ilerleme) daraltma (yukarı doğru ilerleme), sıralama, filtre uygulama, alt toplamları gösterme ve gizleme.

Bulma    Düğme görüntüsü  

Büyük/küçük harf ayrımlı eşlemeyle metin, sayı ve tarihleri bulma ve hücrenin kısmi içeriğine göre bulma.

Basit seçim   

Tek bir hücre, satır veya sütun seçme.

Filtreleme ve sıralama   

Filtre menüsünü kullanma, metin, sayı, tarih ve saatle filtre uygulama, birden fazla ölçüt belirtme ve sıralama. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama ve Excel Hizmetleri'nde verileri sıralama başlıklı konulara bakın.

Dış çizgi   

Ayrıntıları gösterme ve gizleme dahil olmak üzere anahat oluşturma. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde verilere anahat uygulama başlıklı konuya bakın.

Senaryolar   

Önceden tanımlanan senaryoyu yürütme.

Yenileme   

Geçerli çalışma kitabındaki tüm veri kaynakları, belirli bir veri kaynağı, belirli aralıklarla yenileme, el ile yenileme ve çalışma kitabı yüklendiğinde yenileme dahil olmak üzere dış veri kaynaklarını yenileme. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde dış verileri yenileme başlıklı konuya bakın.

Hesaplama   

Otomatik ve el ile Hesaplama. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesaplama başlıklı konuya bakın.

Not: Excel Services döngüsel başvurular içeren bir çalışma kitabını yükleme desteklese de, yükler ya da çalışma kitabının yeniden hesaplama zamanını döngüsel başvurular algılanması farklı davranır. Excel Services döngüsel başvuru çözümleyemiyor, belirli koşullarda döngüsel başvuru olduğundan bir uyarı iletisi görüntülenir. Hesaplanan değerler Excel istemcisinde işlemi iptal ederseniz, elde değerleri aynıdır. Aslında, Excel Services otomatik olarak sunucu performansı önemli gelen hesaplama önlemek için döngüsel başvuru iptal eder.

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler desteklenmez.

Özellik

Açıklamalar

PivotTable raporları   

OLAP verileri, üye arama, Microsoft SQL Server Çözümleme Hizmetleri eylemleri için Grup Ayrıntısı ve Ayrıntı Göster seçenekleri (ayrıntıya gitme de denir) veya alan ekleme, yeniden düzenleme veya kaldırma için alan listesini kullanma.

PivotChart raporları   

Özet Grafik ile doğrudan etkileşim (çünkü statik bir resimdir).

Küp işlevlerini zaman uyumsuz değerlendirme   

Küp işlevi değerlendirildiğinde ve tüm veriler alınmadan önce #VERİALINIYOR iletisi görüntülendiğinde zaman uyumsuz olarak veri alma. Görünüm görüntülenmeden veya yeniden görüntülenmeden önce tüm veriler zaman uyumlu olarak alınır.

Bulma    Düğme görüntüsü  

Temeldeki verilere göre (biçimlendirilmiş verilerin tersi) ve büyük/küçük harf eşlemesine göre bulma.

Değiştir   

Bul Düğme görüntüsü düğmesini kullandıktan sonra metin ve değerleri değiştirme.

Satır ve sütun boyutlandırma   

Satır ve sütunların genişliğini ve yüksekliğini ayarlama.

Gelişmiş seçim   

Bitişik olan veya olmayan bir hücre aralığını veya tüm çalışma sayfasını seçme.

Hesaplama   

Yüklendikten sonra çalışma kitabının hesaplama ayarını değiştirme. Daha fazla bilgi için, Excel Web Access Yardımı'nda Excel Hizmetleri'nde verileri hesaplama ve yeniden hesaplama başlıklı konuya bakın.

Filtreleme ve sıralama   

Sıralama ve renge göre filtre uygulama ve sıralama veya filtre uygulamak için çalışma kitabını Excel Hizmetleri'nde kaydetme. Daha fazla bilgi için Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama ve Excel Services'te verileri Excel Web Access Yardımı'na bakın.

Git   

Tüm Git işlemleri.

Bölmeleri yönetme   

Bölmeleri ayırma ve dondurma

Yakınlaştırma   

Çalışma sayfasının görünümünü gerçek boyutunun yüzdelik bir oranıyla ayarlama.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×