Excel tablolarına genel bakış

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İlişkili verilerin yönetimini ve çözümlenmesini kolaylaştırmak için aralık hücreyi Microsoft Office Excel tablosuna (daha önce Excel listesi denirdi) dönüştürebilirsiniz. Bir tablo genellikle tablo olarak biçimlendirilmiş bir dizi çalışma sayfası satırı ve sütunu içerir. Tablo özelliklerini kullanarak, tablo satır ve sütunlarındaki verileri çalışma sayfasındaki diğer satır ve sütunlarda bulunan verilerden bağımsız olarak yönetebilirsiniz.

Excel tablosundaki veriler

Not: Excel tabloları bir durum çözümlemesi komut setinin parçası olan veri tablolarıyla karıştırılmamalıdır. Veri tabloları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri tablosuyla birden fazla sonucu hesaplama.

Excel tablosu öğeleri hakkında bilgi edinin

Bir tablo aşağıdaki öğeleri içerebilir:

 • Üstbilgi satırı    Varsayılan olarak, bir tabloda üstbilgi satırı vardır. Tablo verilerinizi hızlı şekilde filtreleyebilmeniz veya sıralayabilmeniz için her tablo sütununda filtreleme etkindir.

  Excel tablosunda üstbilgi satırı

 • Şeritli satırlar    Varsayılan olarak, bir tabloda verileri daha iyi ayırt etmek için satırlara alternatif gölgelendirme veya şerit uygulanmıştır.

  Excel tablosunda şeritli satırlar

 • Hesaplanan sütunlar    Bir tablo sütunundaki bir hücreye formül girerek, hesaplanan bir sütun oluşturabilirsiniz; burada bu formül bu tablo sütunundaki diğer tüm hücrelere hemen uygulanır.

  Excel tablosunda hesaplanmış sütun

 • Toplam satırı    Özet işlevleri (örneğin, Ortalama, Sayveya Topla işlevini) erişim sağlayan tablonuz için toplam satırı ekleyebilirsiniz. Böylece hızla istediğiniz toplamlarını hesaplayabilir bir açılan liste her toplam satırı hücresinde gösterilir.

  Excel tablosunda toplam satırı

 • Boyutlandırma tutamacı    Tabloların sağ alt köşesinde yer alan boyutlandırma tutamacı tabloyu sürükleyerek istediğiniz boyuta getirmenize olanak sağlar.

  Excel tablosundaki son hücrenin sağ alt köşesinde boyutlandırma tutamacı

Excel tablosundaki verileri yönetme

Verilerinizi yönetmek için bir tablo kullanabilirsiniz, ancak birçok veri grubunu yönetmek isterseniz aynı çalışma sayfasına birden fazla tablo ekleyebilirsiniz.

Bir Microsoft Windows SharePoint Services sitesine erişiminiz ve yazma izniniz varsa bir tabloyu diğer kullanıcılarla paylaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Başkaları tablo verilerini bir SharePoint listesine aktararak, tablo verilerini SharePoint listesinde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve güncelleştirebilir. SharePoint listesindeki verilerde yapılan değişiklikleri birleştirmek üzere çalışma sayfasındaki tablo verilerini yenileyebilmek için SharePoint listesine tek yönlü bağlantı oluşturabilirsiniz. Bir SharePoint listesini artık Excel’deki tablo verilerinde yaptığınız değişikliklerle güncelleştiremezsiniz. Tablo verilerini bir SharePoint listesine aktardıktan sonra, SharePoint listesini Excel'de salt okunur olarak açabilirsiniz; yapmak istediğiniz tüm değişiklikler yalnızca SharePoint sitesindeki verilerde yapılabilir.

Not: Paylaşılan çalışma kitabınıbir çalışma kitabıysa, tabloları oluşturulamaz.

Tablo verilerini yönetmek için kullanabileceğiniz tablo özellikleri

 • Sıralama ve filtreleme    Filtre açılan listelerini Tablo üst bilgi satırında otomatik olarak eklenir. Tabloları artan veya azalan düzende veya rengine göre sıralayabilir veya özel bir sıralama düzeni oluşturabilirsiniz. Tablolar, belirttiğiniz veya renge göre filtre uygulayabilirsiniz ölçütü karşılayan verileri göstermek için filtre uygulayabilirsiniz. Verileri sıralama veya filtre uygulamak nasıl daha fazla bilgi için filtre veya sıralama verilerinibakın.

 • Tablo verilerini biçimlendirme    Tablo verilerini, önceden tanımlanmış veya özel bir tablo stili uygulayarak hızlı şekilde biçimlendirebilirsiniz. Bir tabloyu üst bilgiyle veya üst bilgi olmadan veya toplam satırıyla veya satırsız olarak görüntülemek, tabloyu okumayı kolaylaştırmak üzere satır veya sütun şeridi uygulamak ya da ilk veya son satırları tablodaki diğer sütunlardan farklı göstermek için Tablo Stilleri seçeneklerini kullanabilirsiniz. Tablo verilerini biçimlendirme konularda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablosunu biçimlendirme.

 • Tablo satırları ve sütunları ekleme ve silme    Bir tabloya satır ve sütun eklemek için çeşitli yollardan birini kullanabilirsiniz. Tablonun sonuna hızlı şekilde boş bir satır ekleyebilir, bitişik çalışma sayfası satırları veya sütunlarını tabloya ekleyebilir veya istediğiniz yere tablo satırları ve tablo sütunları ekleyebilirsiniz. Gerektiği zaman satır ve sütunları silebilirsiniz. Ayrıca, bir tablodaki yinelenen veri içeren satırları da hızlı şekilde kaldırabilirsiniz. Tablo satır ve sütunları ekleme ve silme konusunda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablo satırları ve sütunları ekleme ve kaldırma.

 • Hesaplanan sütun kullanma    Tablodaki her satır için ayarlar tek bir formül kullanmak için hesaplanan bir sütun oluşturabilirsiniz. Hesaplanan sütun formülü hemen o satırlar için genişletilmiş böylece ek satır eklemek için otomatik olarak genişler. Hesaplanan sütun oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Excel tablosunda hesaplanan sütunları kullanmakonusuna bakın.

 • Tablo veri toplamlarını görüntüleme ve hesaplama    Tablonun sonunda bir toplamlar satırı görüntüleyerek ve her toplam satırı hücresi için açılan listelerde sağlanan işlevleri kullanarak bir tablodaki verileri hızlıca toplayabilirsiniz. Tablo veri toplamlarını görüntüleme ve hesaplama konusunda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablosundaki verileri toplama.

 • Yapılandırılmış başvurular kullanma    A1 ve R1C1 gibi hücre başvuruları kullanmak yerine, bir formüldeki tablo adlarına başvuruda bulunan yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz.

 • Veri bütünlüğünü sağlama     Bağlı olmayan tablolar için SharePoint listeleri için Excel'de yerleşik veri doğrulama özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, yalnızca sayı veya tarih bir tablo sütununda izin vermeyi seçebilirsiniz. Veri bütünlüğünü sağlamak konusunda daha fazla bilgi için Uygula hücrelere veri doğrulamabakın.

 • SharePoint listesine aktarma    Bir tabloyu, başkalarının tablo verilerini görüntüleyebilmesi, düzenleyebilmesi ve güncelleştirebilmesi için bir SharePoint listesine aktarabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×