Excel Services güvenli dosya konumlarını yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Güvenli dosya konumları, Excel Calculation Services'ı çalıştıran sunucunun çalışma kitaplarına erişimine üzerinden izin verilen Microsoft Office SharePoint Server 2007 siteleri, Evrensel Adlandırma Kuralları (UNC) yolları veya HTTP Web siteleridir.

Farklı amaç ve projeler için farklı güvenli dosya konumları oluşturabilir ve dosya konumlarının ayarlarını ve izinlerini uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.

Başlangıçta, Excel Services güvenli veri konumları yoktur. Excel Services'ı kullanmak için, en az bir güvenli dosya konumu oluşturmanız gerekir.

Excel Services güvenli dosya konumlarını yönetmek için, Excel Services Güvenli Dosya Konumları sayfasını açın:

 1. Paylaşılan Servisler Sağlayıcısı (SSP) için yönetim sayfasını açın.

  SSP için yönetim sayfasını açmak için, aşağıdakileri yapın:

  1. Üst gezinti çubuğunda, Uygulama Yönetimi'ni tıklatın.

  2. Uygulama Yönetimi sayfasında, Office SharePoint Server Paylaşılan Hizmetler bölümündeki Bu kümenin paylaşılan hizmetlerini oluştur veya yapılandır'ı tıklatın.

  3. Bu Kümenin Paylaşılan Hizmetlerini Yönetme sayfasında, yönetim sayfasını açmak istediğiniz SSP'yi tıklatın.

 2. Paylaşılan Servisler Yönetimi Giriş sayfasında, Excel Services Ayarları bölümünde, Güvenli dosya konumları'nı tıklatın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Güvenilen dosya konumu ekleme

Güvenilen dosya konumu düzenleme

Güvenilen dosya konumu silme

Güvenli dosya konumu ekleme

 1. Excel Services Güvenli Dosya Konumları sayfasında, Güvenli Dosya Konumları Ekleme'yi tıklatın.

 2. Excel Services Güvenli Dosya Konumu Ekleme sayfasında, Konum bölümüne, güvenli veri konumu için bir adres yazın.

  Adres biçiminin, belirttiğiniz konum türü ile eşleşmesi gerekir. Konum türü, sonraki adımda belirtilmiştir.

  • Konum Türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

   • Windows SharePoint Services. Bir SharePoint sitesi URL'sini güvenli dosya konumu olarak belirtmek için bu seçeneği işaretleyin.

   • UNC.Bu seçeneği, UNC adresi kullanarak dosya paylaşımını güvenli dosya konumu olarak belirtmek için seçin.

   • HTTP. Bu seçeneği, bir HTTP URL'sini güvenli dosya konumu olarak belirtmek için seçin.

  • Güvenli dosya konumunun alt öğelerinin de güvenli dosya konumları olmasını istiyorsanız, Alt öğeler güvenli onay kutusunu seçin.

   Not: Yönetilebilirliği, alt öğeleri güvenilir hale getirerek artırabilirsiniz, ancak alt siteler ve alt dizinler oluşturulunca otomatik olarak güvenilir hale gelmesine izin vererek olası güvenlik sorunu oluşturursunuz.

  • Açıklama kutusunda, isteğe bağlı olarak, güvenli dosya konumunun amacını açıklamak üzere bir açıklama yapabilirsiniz.

 3. Oturum Yönetimi bölümünde, Oturum zaman aşımı kutusuna, her Açma isteği sonundan itibaren ölçülen, Excel Calculation Services oturumunun, açılabileceği ve kapanmadan önce devre dışı kalabileceği süre için saniye cinsinden bir değer yazın.

  Oturumun zaman aşımına uğramasını istemiyorsanız, -1 yazın. Oturumun tek Açma isteğinin sonunda süre aşımına uğraması için, 0 yazın.

  • Kısa Oturum Zaman Aşımı kutusuna, ilk Açma isteğinin sonundan itibaren ölçülen, herhangi bir kullanıcı etkileşiminden önce, Excel Calculation Services'ın açılabileceği ve devre dışı kalabileceği süre için saniye cinsinden bir değer yazın.

   Oturumun zaman aşımına uğramasını istemiyorsanız, -1 yazın. Oturumun tek Açma isteğinin sonunda süre aşımına uğraması için, 0 yazın.

  • İstek Süresi Üst Sınırı kutusuna, oturumdaki bir istek süresinin üst sınırı için saniye cinsinden bir değer yazın.

   İsteğin süre sınırının olmasını istemiyorsanız, -1 yazın.

   Tek bir isteğin devam edebileceği süreyi sınırlayarak, hizmet reddi saldırıları riskini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

 4. Çalışma Kitabı Özellikleri bölümünde, En Büyük Çalışma Kitabı Boyutu kutusuna, Excel Calculation Services'ın açabileceği, çalışma kitabının en büyük boyutu için megabayt (MB) cinsinde bir değer yazın.

  Performans ve kaynak kullanılabilirliği, kullanıcılar aşırı büyük çalışma kitapları açtığında zarar görebilir. Açık Excel Calculation Services'ta çalışan çalışma kitaplarının sahip olabileceği, izin verilen boyutu denetlemezseniz, kullanıcıların kaynak kapasitesini aşması ve sunucuya aşırı yüklenme riskleriyle karşı karşıya kalırsınız.

  En Büyük Grafik Boyutu kutusuna, Excel Calculation Services'ın açabileceği en büyük grafik boyutu için MB cinsinde bir değer yazın.

 5. Hesaplama Davranışı bölümünde, Geçici İşlev Önbellek Yaşam Süresi kutusuna, geçici bir işlevin hesaplanan değerinin otomatik yeniden hesaplamalar için ön belleğe alınacağı süre üst sınırını belirtmek üzere saniye cinsinden bir değer yazın.

  Geçici işlevi açılışta bir defa hesaplamak için, -1 yazın. İşlevi sürekli olarak hesaplamak için, 0 yazın.

  Çalışma Kitabı Hesaplama Modu altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Dosya. Bu seçeneği, hesaplamaları dosyada belirtildiği gibi yapmak için seçin.

  • El ile. Bu seçeneği, yeniden hesaplamanın yalnızca Hesaplama isteği alındığında gerçekleşmesini isterseniz seçin.

  • Otomatik. Bu seçeneği, bir değerdeki herhangi bir değişikliğin, o değere bağımlı diğer tüm değerlerin yeniden hesaplanmasına neden olmasını isterseniz seçin. Ayrıca, geçici işlevler, zaman aşımlarının süresi geçtiğinde çağrılır.

  • Veri tabloları hariç otomatik. Bu seçeneği, bir değerdeki herhangi bir değişikliğin, o değere bağımlı diğer tüm değerlerin, veri tablosunda olmadığı sürece, yeniden hesaplanmasına neden olmasını isterseniz seçin. Ayrıca, geçici işlevler, zaman aşımlarının süresi geçtiğinde çağrılır.

 6. Dış Veri bölümünde, Dış Veriye İzin Verme altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Hiçbiri. Bu seçeneği, güvenli veri konumu için tüm harici veri bağlantılarını devre dışı bırakmak için seçin.

  • Yalnızca güvenli veri bağlantı kitaplıkları. Bu seçeneği, yalnızca güvenli veri bağlantı kitaplığının parçaları olan veri kaynaklarına bağlantıları etkinleştirmek için seçin. Sunucu, çalışma sayfasında katıştırılan ayarları yok sayar.

  • Güvenli veri bağlantı kitaplıkları ve katıştırılmış. Be seçeneği, yalnızca sunucunun güvenli veri bağlantı kitaplığının parçası olan veri kaynaklarına bağlantıları denemesi başarısız olduktan sonra, sunucunun veri kaynaklarına katıştırılmış bağlantıları denemesini bildirmek için seçin.

   İpucu: Veri kaynaklarını, az sayıda çalışma kitabı yazarı için yönetiyorsanız, bu seçeneği seçmeyi düşünün. Bu, çalışma kitabı yazarlarının doğrudan bağlantıları kendi çalışma kitaplarındaki dış veri kaynaklarına katıştırmalarını, ancak katıştırılmış bağlantılar başarısız olsa bile güvenli veri bağlantı kitaplıklarına erişimlerinin olmasına izin vermektedir.

   Yenilemede Uyar'ın altında, bu konumdaki dosyalar için dış verileri yenilemeden önce bir uyarı görüntülemek için Yenileme uyarısı etkin onay kutusunu işaretleyin. Bu seçeneği seçtiğinizde, dış verilerin kullanıcı etkileşimi olmadan otomatik olarak yenilenmediğinden emin olursunuz.

   Açılmada Yenilmede Başarısız Olduğunda Durdur'un altında, aşağıdaki durumlarda, bu güvenli dosya konumundaki bir dosyada açık bir işlemi durdurmak için Açık işlemi durdurma etkin onay kutusunu seçin:

  • Dosyada Açarken Yenile veri bağlantısı vardır.

  • Dosya, açılırken yenilenemez.

  • Kullanıcının dosya üzerinde Açık kullanıcı hakkı yoktur

   Dış Veri Önbellek Yaşam Süresi altında, Otomatik yenileme (dönemsel/ açıldığında) kutusuna, sistemin, otomatik olarak yenilenen dış sorgu sonuçları için dış veri sorgusu sonuçlarını kullanabileceği süre üst sınırı için saniye cinsinde bir değer yazın. Birinci sorgudan sonra veri yenilemesini önlemek için -1 yazın.

   Dış Veri Önbellek Yaşam Süresi altında, El ile yenileme kutusuna, sistemin, otomatik olarak yenilenen dış sorgu sonuçları için dış veri sorgusu sonuçlarını kullanabileceği süre üst sınırı için saniye cinsinde bir değer yazın. Birinci sorgudan sonra veri yenilemesini önlemek için -1 yazın.

   Oturum Başına En Yüksek Eşzamanlı Sorgu Sayısı kutusuna, tek bir oturum sırasında eşzamanlı olarak yürütülebilecek en yüksek sorgu sayısı için bir değer yazın.

 7. Kullanıcı Tanımlı İşlevler bölümünde, bu güvenli dosya konumunda bulunan çalışma kitaplarından kullanıcı tanımlı işlevlerin çağrılmasına izin vermek için, Kullanıcı tanımlı işlevlere izin verildi onay kutusunu seçin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Güvenli dosya konumunu düzenleme

 • Excel Services Güvenli Dosya Konumları sayfasında, düzenlemek istediğiniz güvenli dosya konumunun üzerine gelin, görünen oku tıklatın ve ardından Düzenle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Güvenli dosya konumu silme

 1. Excel Services Güvenli Dosya Konumları sayfasında, silmek istediğiniz güvenli dosya konumunun üzerine gelin, görünen oku tıklatın ve ardından Sil'i tıklatın.

 2. Silme işlemine devam etmek isteyip istemediğinizi soran ileti kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×