Excel Sözlüğü

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

3-B

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

3-B

Sayfanın Başı

3-b başvuru

İki veya daha fazla çalışma kitabındaki yayılmış bir aralık başvurusu.

3-b duvarlar ve zemin

Boyut ve sınırları grafiğe verin birçok 3-b grafik türleri çevreleyen alanları. Çizim alanı iki duvarlar ve zemin bir görüntülenir.

A

Sayfanın Başı

Activate

Bir grafik sayfası veya çalışma sayfasını etkin yapmak veya seçili sayfa için. Hangi Sekmeler görüntülenir, etkinleştirme sayfası belirler. Bir sayfayı etkinleştirmek için çalışma kitabındaki bir sayfa sekmesini tıklatın.

Aetkin hücre

Seçili hücreye yazmaya başladığınızda, veri girilmeden. Bir kerede tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin tarafından yoğun kenarlık sınırlıdır.

Aetkin sayfa

Çalışma kitabında üzerinde çalıştığınız sayfanın. Etkin çalışma sayfasının sekmesindeki kalın adıdır.

Aadres

Bir nesneyi, belge, dosya, sayfa veya diğer hedef yolu. Bir adresi bir URL (Web adresi) veya bir UNC yolu (ağ adresi) olabilir ve Word yer işareti veya Excel hücre aralığı gibi bir dosya içinde belirli bir konuma içerebilir.

Alternate başlangıç klasörü

Çalışma kitaplarını veya, Excel ve yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilir olmasını istediğiniz şablonları başlattığınızda otomatik olarak açılmak üzere istediğiniz diğer dosyaları içeren XLStart klasörü yanı sıra bir klasör.

Alternate başlangıç klasörü

Çalışma kitaplarını veya, Excel ve yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilir olmasını istediğiniz şablonları başlattığınızda otomatik olarak açılmak üzere istediğiniz diğer dosyaları içeren XLStart klasörü yanı sıra bir klasör.

Argument

Veya hesaplamalar yapmak için bir işlev kullanan değerleri. Bir işlev kullanıyordur bağımsız değişken işleve belirli türüdür. İçinde işlevleri kullanılan yaygın bağımsız değişkenler, sayılar, metin, hücre başvuruları ve adlarını ekleyin.

Array

Satırlar ve sütunlar düzenlenmiş bağımsız değişkenlerin bir grup, birden çok sonuç üreten ya da çalışmasına tek formüller oluşturmak için kullanılır. Yaygın formül bir dizi aralığını paylaştırır; dizi sabitini bir bağımsız değişken olarak kullanılan sabitler grubudur.

Array formülü

Bir veya daha fazla birden çok hesaplama gerçekleştirir bir formül değerlerini ayarlar ve sonra tek bir sonuç veya birden çok sonuç verir. Dizi formüllerini alınırlar kaşlı ayraçlar {} arasında ve CTRL + SHIFT + ENTER tuşlarına basarak girildi.

Associated PivotTable

PivotChart kaynak veri sağlayan PivotTable. Yeni bir Özet Grafik oluşturduğunuzda, otomatik olarak oluşturulur. Ya da raporunun düzenini değiştirdiğinizde, diğeri de değişir.

Abiçimin

Yerleşik bir veri aralığına uygulayabileceğiniz hücre biçimlerini (örneğin, yazı tipi boyutunu, desenleri ve hizalama) topluluğudur. Excel özeti ve seçili aralıktaki ayrıntı düzeyleri belirler ve buna göre biçimleri uygulanır.

Aeksen

Ölçü için bir başvuru çerçevesi kullanılan grafik çizim alanı çevreleyen bir satır. Y eksenini genellikle dikey eksen olur ve verileri içerir. X eksenindeki genellikle yatay eksen ve kategorileri içerir.

B

Sayfanın Başı

Bana adres

Köprü eklediğinizde, Excel için hedef adresini kullanan göreli yolu. Bu bir Internet adresini (URL), sabit sürücünüzdeki bir klasör için bir yol veya ağ üzerinde bir klasör için bir yol olabilir.

Bsırası

Çalışma sayfası hücreleri veya grafikler, resimler veya metin kutuları gibi nesneleri uygulanabilir dekoratif bir satır. Kenarlıklarını ayırt etmek, vurgulamak veya öğeleri gruplandırın.

C

Sayfanın Başı

Calculated sütun

Excel tablosunda hesaplanan sütun ayarlar tek bir formül her satır için kullanır. Böylece formülü hemen o satırlar için genişletilmiş ek satır eklemek için otomatik olarak genişler.

Calculated alanı (veritabanı)

Bir alanı, bir veritabanından veri yerine bir ifadenin sonucunu görüntüleyen sorgu sonuç kümesi.

Calculated alanı (Özet Tablo)

PivotTable veya PivotChart bir formül kullanan bir alan oluşturursunuz. Hesaplanan alanlar PivotTable veya PivotChart diğer alanların içeriği kullanarak hesaplamalar.

Calculated öğe

Bir öğe içinde bir PivotTable alanı veya bir formül kullanan PivotChart Alanı oluşturursunuz. Hesaplanan öğeler PivotTable veya PivotChart aynı alanı diğer öğeleri içeriğini kullanarak hesaplamalar.

Ckategori ekseni

Grafik eksenini her veri noktası için kategorisini temsil eder. Bunu, Çey1, Çey2 ve Çey3 gibi rastgele metin değerlerini gösterir; Ölçeklenmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Ckategori alanı

PivotChart'ın Kategori alanında görüntülenen bir alan. Bir kategori alanı öğeler kategori eksen etiketleri olarak görünür.

Ckayı

Bir satır ve sütun bir çalışma sayfasında veya tablo, bilgi girmeniz kesişimi oluşturduğu bir kutudur.

Chücre başvurusu

Çalışma sayfasında bir hücre kaplayan koordinatlar ayarlayın. Örneğin, B3 B sütununda ve 3 satır kesişimi görüntülenen hücrenin başvurusu olduğu.

Certifying yetkilisi

Ticari kuruluş veya bu yazılım geliştiriciler dijital sertifikalar sağlamak üzere Microsoft sertifika sunucusu makrolar ve kullanıcıları imzalamak için kullanabileceği gibi araçları kullanan bir şirket içindeki Grup belgeleri imzalamak için kullanabilirsiniz.

Cdeğişiklik geçmişi

Paylaşılan çalışma kitabında korunacağı geçmiş düzenleme oturumlarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi. Bilgileri değişikliği gerçekleştiğinde her değişikliği yapan kişinin ve hangi verilerin değiştirildiği adını içerir.

Cgrafiği alanı

Tüm grafik ve tüm öğeleri.

Cgrafiği sayfa

Yalnızca bir grafik içeren bir çalışma kitabındaki bir sayfa. Bir grafik sayfası, grafik veya ayrı ayrı çalışma sayfası verilerinden bir PivotChart veya PivotTable görüntülemek istediğinizde yararlıdır.

Csütun alanı

PivotTable'da sütun Yönlendirme atamalıdır bir alan. Sütun alanı ile ilişkili öğeler sütun etiketleri olarak görüntülenir.

Sütun başlığı C

Alan adı içeren her veri bölmesi sütunun üstündeki gölgeli alanı.

Sütun başlığı C

Harfli veya numaralandırılmış gri alanı her sütunun üstündeki. Bir sütunun tamamını seçmek için sütun başlığına tıklayın. Bir sütunun genişliğini azaltmak veya artırmak için satır sütun başlığının sağa doğru sürükleyin.

Comparison ölçüt

Verileri bulmak için kullanılan bir arama koşullar kümesi. Karşılaştırma ölçütleri olabilir eşleştirmek istediğiniz karakter, "Kuzey Rüzgarı Tüccarları" veya bir ifade gibi bir dizi gibi "> 300."

Comparison işleci

Karşılaştırma ölçütü iki değerlerini karşılaştırmak için kullanılan bir oturum açma. Altı standartları için eşittir = = > büyüktür, < küçüktür > = büyüktür veya eşittir, < = küçüktür veya eşittir ve <> eşit değil.

Conditional biçimi

Belirtilen bir koşul doğru olduğunda, Excel otomatik olarak hücrelere geçerli hücre gölgelendirme veya yazı tipi rengi gibi bir biçim.

Consolidation tablo

Hedef alanında görüntülenen birleştirilmiş sonuçlar tablosu. Excel, belirlediğiniz kaynağı alanı değerleri, seçtiğiniz özet işlevini uygulayarak birleştirme tablosu oluşturur.

Constant

Hesaplanmamış bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Çeyrek gelirleri" metni birer sabittir. İfade veya ifadenin sonucu olan bir değer sabit değildir.

Constraints

Bir çözücü sorun sınırlamaları çaldırır. Kısıtlamaları ayarlanabilir hücreler, hedef hücreyi veya doğrudan veya dolaylı olarak hedef hücreyle ilgili diğer hücrelere uygulayabilirsiniz.

CKopyala alanı

Verileri başka bir konuma yapıştırma istediğinizde kopyaladığınız hücreler. Taşınan kenarlığı Hücreleri kopyaladıktan sonra bunları bunlar kopyalanmış olduğunu belirtmek için görüntülenir.

Criteria

Hangi kayıtların sonuçta içerdiği sınırlandırmak için belirttiğiniz koşullara için bir sorgu ayarlayın. Örneğin, aşağıdaki ölçüt değeri sipariş miktarı alanını olduğu 30. 000 ' büyük kayıtları seçer: sipariş miktarı > 30000.

Criteria bölmesi

Sonuçta bulunan kayıtları sınırlamak için kullanılan ölçütü görüntüleyen pencerenin alanını sorgunuzu ayarlayın.

Cgeçerli bölge

Doldurulmuş hücreler bloğunu şu anda seçili hücreyi veya hücreleri içeren. İlk boş satırı veya sütunu için tüm yönlerde bölge genişletir.

Cözel hesaplama

Diğer hücrelerdeki veri alanındaki değerleri kullanarak PivotTable'nın veri alanındaki değerleri özetleme yöntemidir. Özel hesaplamalar oluşturmak için bir veri alanı için PivotTable alan iletişim kutusunda liste olarak göster verileri kullanın.

D

Sayfanın Başı

Data formu

Bir kerede bir eksiksiz kaydını görüntüleyen bir iletişim kutusu. Veri formları, ekleme, değiştirme, bulun ve kayıtları silmek için kullanabilirsiniz.

Data etiketi

Tek bir veri noktası veya veri sayfası hücreden kaynaklanan değerini gösteren bir veri işaretçisi hakkında ek bilgi sağlayan bir etiket.

Data işaretçisi

Çubuk, alan, nokta, dilim veya tek bir veri noktasını gösteren grafik veya veri sayfası hücreden kaynaklanan değerini başka bir simge. İlgili veri işaretçileri bir grafikteki bir veri serisini oluşturur.

Data bölmesi

Alanı sonuç görüntüler pencerenin sorgunuzu belirleyin.

Data noktaları

Grafikte çizilen tek tek değerler. Bir veri serisi ilgili veri noktaları olun. Veri noktalarını çubukları, sütunları, satırları, dilimler, nokta ve diğer şekiller tarafından temsil edilir. Bu şekiller veri işaretçileri adı verilir.

Data bölge

Boş hücreleri veya veri sayfası Kenarlıklar ve veri içeren bir hücre aralığını sınırlıdır.

Data serisi

Grafikte çizilen ve veri sayfası satırlar veya sütunlar ' noktanın ilgili veri noktaları. Her bir grafikteki veri serisini benzersiz renk veya desen bulunur. Bir grafikteki bir veya daha fazla veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafikler tek bir veri seriniz var.

Data kaynağı

Bir saklı bir veritabanına bağlanmak için kullanılan "kaynak" bilgi kümesi. Veri kaynağı adı ve veritabanı sunucusu konumunu, adını veritabanı sürücüsü ve oturum açtığınızda, veritabanı gereken bilgiler ekleyebilirsiniz.

Data kaynağı sürücüsü

Belirli bir veritabanına bağlanmak için kullanılan program dosyası. Her veritabanı programı veya yönetim sistemi farklı bir sürücü gerektirir.

Data tablo

Bir veya daha fazla formülde farklı değerlerini değiştirme sonuçlarını gösteren bir hücre aralığı. İki tür veri tabloları vardır: bir girdi tablolar ve iki giriş tablolar.

Grafiklerdeki Data tablo

Bazı grafikler için eklenebilir ve grafiği oluşturmak için kullanılan sayısal veri içeren bir kılavuz. Veri tablosu genellikle grafiğin yatay eksene bağlı olduğu ve onay işareti etiketleri yatay eksende yerini alır.

Data doğrulama

Hangi verilerin kısıtlamalar tanımlamak için kullanabileceğiniz bir Excel özelliği yapabilir veya bir hücre ve doğru girdiler için kullanıcılara sor ve kullanıcıları hatalı girişler hakkında bilgilendirmek iletileri görüntülemek için girilmesi gerekir.

Dveritabanında

Belirli bir konu veya amaçla ilgili veri koleksiyonu. Bir veritabanı içinde bir çalışana veya sırada gibi belirli bir varlık hakkında bilgi tabloları, kayıtları ve alanları sınıflandırılır.

D DE konuşma

İletişim kurmak ve özel işlevler ve dinamik veri değişimi (DDE) bilinen kodu aracılığıyla veri değişimi iki uygulamalar arasındaki etkileşimi.

Dvarsayılan başlangıç çalışma

Excel'i başlattığınızda görüntülenen kaydedilmemiş, yeni çalışma kitabı. Yalnızca, diğer çalışma kitaplarına XLStart klasörüne dahil henüz varsayılan başlangıç çalışma kitabını görüntülenir.

Dvarsayılan çalışma kitabı şablonu

Yeni çalışma kitapları varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz kitap.xlt şablonu. Excel şablonu Excel'i başlatın veya yeni bir çalışma kitabını şablon belirtmeden oluşturduğunuzda, boş bir çalışma kitabı oluşturmak için kullanır.

Dvarsayılan çalışma sayfası şablonu

Yeni çalışma sayfaları varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz sayfa.xlt şablonu. Excel çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklediğinizde, boş bir çalışma sayfası oluşturmak için şablon kullanır.

Dependents

Diğer hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren hücreler. Formülü hücreye D10 içeriyorsa, B5; Örneğin, = D10 hücredir B5 hücresinin bir bağımlı.

Destination alanı

Hücre aralığını birleştirmeye özetlenmiş verileri tutmak için seçin. Hedef alanın, kaynak veri olarak aynı çalışma sayfasında veya farklı bir çalışma sayfasındaki olabilir. Çalışma sayfasında yalnızca bir konsolidasyon içerebilir.

Detail veri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatlar, alt toplam satırları veya sütunları için Özet verileri göre toplanır. Normalde bitişik ayrıntı verilerini ve yukarıda veya sol tarafındaki özet verileri.

Dkırpma çizgiler

Çizgi ve alan grafiklerde bir verilerinden genişletme satırları kategori (x) eksenin üzerine gelin. Bir veri işaretçisi sona ereceği ve sonraki netleştirmek için faydalıdır alanı grafiklerde başlar.

Dkırpma açılır liste kutusu

Bir denetimi bir menü, araç çubuğunda veya liste kutusunun yanındaki küçük oku tıklattığınızda, seçenek listesini gösteren iletişim kutusu.

E

Sayfanın Başı

Embedded grafiği

Çalışma sayfasında yerine ayrı bir grafik sayfasına yerleştirilir bir grafik. Eklenmiş grafikler, görüntülemek veya bir grafiği veya PivotChart grafiğin kaynak verilerinin veya çalışma kitabında diğer bilgileri yazdırmak istediğiniz zaman kullanışlıdır.

EAta çubukları

Genellikle istatistiksel veya bilimsel verilerinizde kullanılan, hata çubukları olası hata veya her veri işaretçisi göre belirsizlik derecesini serideki gösterin.

Excel'e eklentisi

Komutlar ve İşlevler Excel'e eklemek için bilgisayarınızda yüklü bileşenleri. Bu eklenti programları Excel'e özgü. Excel veya Office için sağlanan diğer eklenti programları Bileşen Nesne Modeli (COM) eklentileri şunlardır.

Excel'e tablo

Daha önce Excel listesi olarak bilinen, oluşturma, biçimlendirme ve çalışma sayfanızdaki verileri düzenlemek için bir Excel tablosunu genişletin.

Eifadeyi

Tek bir değer olarak değerlendirilen birleşimi işleçleri, alan adları, işlevleri, sabit değerleri birleştirme ve sabitler. İfadeler ölçütleri belirtebilirsiniz (sipariş miktarı gibi > 10000) veya alan değerlerini üzerinde hesaplamalar (gibi fiyat * miktar).

Dış veri E

Access, dBASE veya sorgu ve sorgu başlattığınız program ayrı olan SQL Server gibi bir veritabanında depolanan verileri.

Dış veri E

Excel dışında depolanan verileri. Access'te, dBASE, SQL Server veya bir Web sunucusuna oluşturulan veritabanlarını örnekler içerir.

Dış veri aralığını E

Bir çalışma sayfasına duruma ancak, Excel dışında gibi bir veritabanı veya metin dosyasında kaynaklanan veri aralığı. Excel'de, verileri biçimlendirin veya başka bir veri yaptığınız gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Edış başvuru

Başvuru bir hücre veya aralık başka bir Excel çalışma kitabındaki bir sayfada veya başka bir çalışma kitabındaki tanımlı bir ada başvuru.

F

Sayfanın Başı

FKimden (veritabanı)

Bir tabloda depolanan son adı veya sipariş miktarı gibi bilgileri kategorisi. Sorgunun sonuç kümesi kendi veri Bölmesi'nde görüntülendiğinde, bir alanı sütun olarak gösterilir.

FKimden (Özet Tablo)

PivotTable veya PivotChart, bir alan kaynak verilerdeki türetilen veri kategorisi. PivotTable'ları, satır, sütun, sayfa ve veri alanları vardır. Pivotchart'lar serisi, kategori, sayfa ve veri alanları vardır.

Folgu tutamacı

Seçimin sağ alt köşesindeki küçük siyah kareyi. Doldurma tutamacını üzerine geldiğinizde, işaretçi siyah artı dönüşür.

Ffiltresi

Belirttiğiniz koşulları karşılayan bir listede yalnızca istediğiniz satırları görüntülemek için. Bir veya birden çok belirli değerleri, hesaplanan değerler veya koşullarla eşleşen satırları görüntülemek için Otomatik Filtre Uygula komutunu kullanın.

Fazı tipi

Tüm sayılar, simgeler ve alfabetik karakterler için uygulanan grafik tasarım. Tür veya yazı biçimi olarak da bilinir. Arial ve Courier yeni yazı tiplerini olarak verilebilir. Gibi çeşitli stillere ve 10 punto gibi kalın yazı tipleri farklı boyutlarda genellikle gelir.

Fkle

Yeni bir değer adları, işlevleri veya o birlikte bir hücredeki işleçleri alanında, bir dizi değerleri, hücre başvuruları. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

Fkle çubuğu

Girmek veya değerleri veya hücreleri veya grafikler formüllerde düzenlemek için kullandığınız Excel penceresinin en üstündeki çubuğunda. Sabit değer veya formül etkin hücrede saklanan görüntüler.

Fkle paleti

Yardımcı olan bir araç oluşturma veya bir formülü düzenleyin ve işlevleri ve bunların bağımsız değişkenleri hakkında da bilgi sağlar.

Ffonksiyon (Microsoft Query)

Bir hesaplamanın sonuçlarına dayanan bir değer döndüren bir ifade. Sorgu veri kaynakları Avg, BAĞ_DEĞ_SAY, MAK, Min ve Topla işlevlerini destek varsayar. Bazı veri kaynakları, bunların tümü desteklemiyor olabilir veya ek işlevleri destekleyebilir.

Ffonksiyon (Office Excel)

Bir değeri veya değerleri, götüren önceden formül bir işlemi yapar ve bir değer veya değerler döndürür. Basitleştirmeye ve kısaltmaya formülleri çalışma sayfasında, özellikle de uzun veya karmaşık hesaplamalar işlevlerini kullanın.

G

Sayfanın Başı

Goal seek

Bir hücrenin değerini ayarlayarak bir hücre için belirli bir değeri bulmak için bir yöntem. Bu hücreye bağımlı olan formül kadar belirttiğiniz bir hücredeki değeri hedef arama, Excel farklı olduğunda istediğiniz sonucu verir.

Ekinden G

Nesneleri hizalamak için kullanılan kesişen satır kümesi.

Grafiklerdeki Gridlines

Çizgi ekleyebilirsiniz görüntüleme ve veri değerlendirmek kolaylaştıran grafiğe. Bir eksendeki onay işaretleri kılavuz çizgileri çizim alanını genişletme.

Group

Anahat veya PivotTable, bir veya daha fazla ayrıntı satırları veya bitişik ve bağımlı özet satırı veya sütunu olan sütunlar.

H

Sayfanın Başı

Hyük-düşük çizgileri

2-B çizgi grafiklerindeki yüksekten genişletme satırları, her kategoride en düşük değeri. Yüksek-Düşük çizgileri genellikle hisse senedi grafikleri kullanılır.

Hgeçmişi çalışma

Değiştir, ne zaman ve nerede yapıldığı, hangi verilerin silinen veya değiştirilen ve çakışmaları nasıl düzeltildiği yapan kişinin adı gibi paylaşılan bir çalışma kitabında, izlenen değişiklikleri listeler ayrı çalışma sayfası.

I

Sayfanın Başı

Bendentifier

Bir ifadede kullanılan bir alan adı. Örneğin, sipariş miktarı sipariş miktarına içeren bir alan tanımlayıcısı (alan adı) olduğu. Bir ifade kullanabilirsiniz (gibi fiyat * miktar) yerine bir tanımlayıcı.

Benmplicit kesişim

Bir hücre aralığı, yerine tek bir hücre gibi hesaplanan tek bir hücre başvurusu. Formülü C10 hücresini içeriyorsa, B5: B15 = * 5, Excel hücreleri B10 ve C10 aynı satırda olduğundan bu B10 hücredeki değeri 5 ile çarpar.

Benndex

Veriler için aramayı hızlandırır bir veritabanı bileşeni. Tarafından bir tabloyu bir dizin varsa, tabloda veri bulunabilir dizinde arıyorsunuz.

Benbaşlığı Katıl

Sorgu, birleştirilen alanlarda aynı değerlere sahip kayıtları nerede seçilir iki tablo arasında birleştirme türünü varsayılan. Tablodaki her iki eşleşen kayıtların birleştirilir ve sonuç kümesinden bir kayıt olarak görüntülenir.

Bennput hücre

Her bir veri tablosu değerden giriş hücresi konur. Çalışma sayfasında herhangi bir hücreyi, giriş hücresinin olabilir. Veri tabloları formüllerde, giriş hücresinin veri tablosu parçası olarak gerek yoktur, ancak giriş hücresine başvurması gerekir.

BenEkle satırı

Excel tablosunda, özel bir satır veri girişini kolaylaştırır. Ekleme satırı yıldız işareti gösterilir.

Bennternet Gezgini

HTML dosyalarını yorumlama, onları Web sayfalarına biçimleri ve bunları kullanıcıya görüntüleyen bir Web tarayıcısı. Internet Explorer Microsoft Web sitesinden http://www.microsoft.com indirebilirsiniz.

Bentakım

PivotTable'lar ve Pivotchart'lar alanına bir alt kategorisi. Örneğin, "Ay" alanı "Ocak", "Şubat," gibi öğeleri sahip ve benzeri.

Benteration

Belirli bir sayısal koşul yerine kadar çalışma sayfasının yinelenen hesaplama.

J

Sayfanın Başı

Join

Burada eşleşen ilişkili alanları kayıtlarından birleştirilir ve bir kayıt olarak gösterilen birden çok tablo arasında bir bağlantı. Eşleşmeyen kayıtları dahil veya hariç, birleştirme türüne bağlı olarak.

Join çizgi

Sorgu, programlarını ve iki tablo arasında alanları bağlayan bir çizgi sorgu verileri nasıl ilişkilidir. Sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçileceğini birleştirme türünü belirtir.

Join çizgi

Sorgu, çizgi, verileri nasıl ilişkili olduğunu gösterir ve iki tablo arasında alanları bağlanır. Sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçileceğini birleştirme türünü belirtir.

Justify

Böylece metnin her iki sol ve sağ kenar eşit olarak hizalandığı yatay açıklığı ayarlamayı. Metni bloklama yumuşak kenar, her iki yüzüne oluşturur.

L

Sayfanın Başı

Mgösterge

Desenleri veya veri serilerine veya kategorilere grafikteki atanmış olan renkleri tanımlayan bir kutudur.

Mgösterge anahtarları

Desenleri ve renkleri veri serisi (veya kategorisi) atanmış bir grafikte gösterme göstergeleri simgeler. Gösterge anahtarları gösterge girdileri solunda görüntülenir. Bir gösterge anahtarı biçimlendirme kendisiyle ilişkilendirilmiş veri işaretçisi biçimlendirir.

Mocked alan veya kayıt

Kayıt, alanı veya başka bir nesneyi görüntülenmesini istediğiniz verir, ancak (sorguda salt okunur) değiştirilmiş değil veritabanında durumu.

M

Sayfanın Başı

Mapped aralığı

Bir aralıktaki bir XML eşlemesi öğe için bağlantılı XML listesi.

Matrix

Değerlerinin dikdörtgen bir dizi veya birbiriyle birleştirilmiş bir hücre aralığını diziler veya birden çok toplamlar veya ürünleri elde etmek için aralıklarını kullanır. Excel toplamlar veya ürünleri üretebileceği matris işlevleri önceden tanımlanmış.

Merged hücre

İki veya daha fazla seçili hücrelerin birleştirilmesiyle oluşturulan tek bir hücre. Birleştirilmiş bir hücre için bir hücre başvurusu özgün seçili aralıktaki sol üst hücredir.

Microsoft Excel denetimi

Yerel bir Excel denetim bir ActiveX denetimi dışında.

Microsoft Visual Basic Yardımı

İçin Yardım almak için Excel'de Geliştirici sekmesindeki kod grubunda, Visual Basic Visual Basicöğesini tıklatın ve sonra Yardım menüsü altında Microsoft Visual Basic Yardımı' ı tıklatın.

Moving ortalama

Bir veri serisinin bölümleri ortalamaları dizisini hesaplanan. Grafikte, hareketli ortalama bağlı daha fazla bilgi bu nedenle desen veya eğilim gösteren verilerdeki düzgünleştirir açıkça.

Moving kenarlık

Kesilen veya kopyalanan bir çalışma sayfası aralığını görünen animasyonlu bir kenarlığı. Taşınan kenarlığı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Mbirde düzeyli kategori etiketleri

Kategori etiketleri, çalışma sayfası verilerini temel alan bir grafik otomatik olarak görüntüleneceğini hiyerarşideki birden fazla satırındaki. Örneğin, başlık hazırlamanıza başlıkları olan bir satır yukarıda Tofu, elma ve armut görünebilir.

N

Sayfanın Başı

N

Bir sözcük veya karakter dizesi hücreyi, hücre aralığı, formülü veya sabit değeri temsil eder. Ürünleri gibi anlaşılması kolay adları satışlar gibi aralıkları anlamak sabit başvurmak için kullanın! C20:C30.

Ndı kutusu

Seçili hücre, grafik öğesi veya çizim nesnesinin tanımlayan formül çubuğunun sol ucunda kutusunu. Bir hücre veya aralık adlandırmak için ad kutusuna ad yazın ve ENTER tuşuna basın. Adlandırılmış bir hücreyi seçin ve taşımak için ad kutusuna adını tıklatın.

Nonadjacent seçimi

İki veya daha fazla hücreleri veya aralıkları birbirine dokunmayın seçimini. Bitişik olmayan seçimleri grafikteki çizme bıraktığınızda, birleştirilmiş seçimleri dikdörtgen şekli form emin olun.

N-OLAP kaynak verileri

PivotTable veya PivotChart bir OLAP veritabanından dışında bir kaynaktan gelen temelindeki verileri. Bu kaynakları ilişkisel veritabanları, Excel çalışma sayfalarındaki tablolar ve metin dosyası veritabanları içerir.

O

Sayfanın Başı

ObjectLink

Sınıf, belge adının ve bir nesnenin adını tanımlayıcı bir bağlantılı nesneyi açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerin her biri bir Sıfırla biten dizi olur.

Ogörün küp dosyası

Dosya sabit diskinizin veya PivotTable veya PivotChart için OLAP kaynak verileri depolamak için bir ağ paylaşımında oluşturun. Çevrimdışı küp dosyaları OLAP sunucuya bağlı olmadığınız sırada çalışmaya devam olanak tanır.

O MASA

Sorgulama ve raporlama, işlemleri yerine duruma getirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenmiş ve tablolar yerine küpleri depolanır.

O MASA sağlayıcısı

Belirli türde bir OLAP veritabanından erişim sağlayan yazılım kümesidir. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsü ve bir veritabanına bağlanmak gerekli olan diğer istemci yazılımlarının içerebilir.

Operand

Bir formülde işleç her iki tarafına öğeler. Excel'de, işlenenler değerleri, hücre başvuruları, adları, etiketler ve işlevleri olabilir.

Operator

Bir işareti veya simge ifade içinde Yapılacak hesaplamanın türünü belirtir. Vardır matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve başvuru işleçleri.

Ou Katıl

Sorgu, bir tablodan tüm kayıtları nerede birleştirme seçili, başka bir tablodaki eşleşen hiçbir kaydı olsa. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir olarak gösterilen. Diğer tabloda sahip olmayan eşleşmeleri kayıtları boş gösterilmiştir.

Ou Katıl

Bir tablodaki tüm hangi kayıtların seçileceğini içinde başka bir tablodaki eşleşen hiçbir kaydı olsa katılın. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir olarak gösterilen. Diğer tabloda sahip olmayan eşleşmeleri kayıtları boş olarak görüntülenir.

Ohat

Çalışma sayfası verilerini Özet raporlar oluşturmak için hangi satırları veya sütunları ayrıntı verileri gruplandırılır. Anahat çalışma sayfasının tümünü veya seçili bir bölümünü özetleyebilirsiniz.

Ohat veri

Bir çalışma sayfası anahat içinde yer alan verileri. Özet ve ayrıntı satırları veya sütunları ana hattın Anahat verileri içerir.

Ohat simgelerini

Seviyelendirilmiş bir çalışma sayfası görünümünü değiştirmek için kullandığınız simgeler. Gösterebilir veya artı işaretini, eksi işareti ve anahat düzeyi gösteren sayılar 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına basarak ayrıntılı veri gizleyebilirsiniz.

OwnerLink

Sınıf, belge adının ve bir nesnenin adını tanımlayıcı katıştırılmış nesneler, açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerin her biri bir Sıfırla biten dizi olur.

P

Sayfanın Başı

Pgeçerlilik süresi sonu

Çalışma sayfasını yazdırmak için ayrı sayfalar sonları ayırıcıyı. Excel otomatik sayfa sonları kenar boşluğu ayarlarını, kağıt boyutunu esas alarak ölçeklendirme seçenekleri ve eklediğiniz el ile sayfa sonlarını konumlarını ekler.

Pgeçerlilik süresi sonu önizlemesi

Yazdırılacak alanları ve sayfa sonları konumlarını gösteren çalışma sayfası görünümü. Beyaz alan yazdırılacak görüntülenir, otomatik sayfa sonları kesik çizgiler görünür ve el ile sayfa sonları düz çizgiler olarak görünür.

Parameter

Excel'de, ekleme, değiştirme veya Excel Services da görüntülenebilir çalışma sayfası verilerini düzenlenebilir hücreleri belirtmek için parametreleri kaldırır. Çalışma kitabını kaydettiğinizde, değişiklikler sunucuda otomatik olarak yansıtılır.

Parameter sorgu

Çalıştırdığınızda, böylece aynı sorguyu farklı bir sonuç almak için kullanılabilir kümesini sonuç kayıtları seçmek için kullanılacak değerlerini (ölçüt) ister sorgu türünü ayarlar.

Parolayı

Çalışma sayfası veya çalışma kitabını korumak için bir yol. Çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini parolayla korumaya aldığınızda, bu parolayı anımsa çok önemlidir. Bu olmadan, çalışma kitabı veya çalışma sayfasının korumasını kaldırmak için bir yolu yoktur. Büyük bir araya getirme güçlü parolalar ve küçük harf, sayı ve simgeleri her zaman kullanmanız gerekir. Zayıf parolalar bu öğeleri birlikte yüklemeyin. Sağlam parola: Y6dh! et5. Zayıf parola: House27. Böylece, yeniden yazmak zorunda anımsayabileceğiniz güçlü bir parola kullanın.

Paste alanı

Kesilen veya kopyalanan Office Panosu kullanarak veriler için hedef.

Pzet alanı

Çalışma alanı PivotTable veya PivotChart raporunun düzenini değiştirmek için alanları sürükleyin. Yeni bir raporda kesik mavi anahatları sitesinde çalışma pivot alanı belirtin.

PivotChart kategori alanı

PivotChart kategori yönlendirmesine atanan bir alan. Grafikte, kategoriler genellikle x eksenindeki veya grafiğin yatay eksen üzerinde görünür.

PivotChart

Etkileşimli bir PivotTable gibi veri analizini sunan grafik. Veri görünümleri, farklı ayrıntı düzeylerinde görmek veya alanları sürükleyerek ve alanlarda öğeleri gösterme veya gizleme tarafından Grafik düzenini yeniden düzenleyin.

PivotChart seri alanı

Bir PivotChart serisini yönde atanmış bir alan. Grafikte, seriler göstergede gösterilir.

PPivotTable verileri

PivotTable'da, bir kaynak liste veya tabloda veri alanlarından hesaplanır özetlenmiş verileri.

PivotTable genel toplamları P

Satırdaki tüm hücreleri veya PivotTable'nın bir sütundaki tüm hücreler için toplam değerler. Genel Toplam satırı veya sütunu değerleri PivotTable veri alanında kullanılan aynı Özet işlevini kullanarak hesaplanır.

PPivotTable listesi

Excel PivotTable benzer bir yapı oluşturmak izin veren Microsoft Office Web bileşeni. Kullanıcılar PivotTable listesi Web tarayıcısında görüntüleyebilir ve Excel Özet tablosuna benzer bir şekilde düzenini değiştirin.

PPivotTable

Özetleyen ve Excel'e Dış olabilecekleriniz de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen veritabanı kayıtları gibi veriler analiz etkileşimli, çapraz sekmeli Excel raporu.

ALTTOPLAM PPivotTable

Bir satır veya sütun PivotTable alan toplam ayrıntı öğeleri görüntülemek için bir özet işlevini kullanır.

Pçok alanı

2-B grafikte, eksenler tarafından ilişkisindeki alanı tüm veri serisi dahil olmak üzere. 3-b grafikte, eksenler tarafından ilişkisindeki alanı veri serisi, kategori adlarını, onay işareti etiketleri ve eksen başlıkları dahil.

Point

Ölçü birimi eşit 1/72 inç.

Precedents

Başka bir hücredeki formül tarafından başvurulan hücreler. Formülü hücreye D10 içeriyorsa, B5; Örneğin, = B5 hücresine bir hücreye D10 etkileyen olur.

Birincil anahtar P

Bir tablodaki her kaydın tanıtan bir veya daha fazla alanlar. Bir lisans kalıba sayı bir araba tanımlayan aynı şekilde, birincil anahtarı bir kaydı benzersiz olarak tanımlar.

PYazdır alanı

Bir veya birden çok hücre aralıkları çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğiniz zaman yazdırmak üzere belirleyin. Çalışma sayfasını yazdırma alanını içeriyorsa, yalnızca yazdırma alanını yazdırılır.

PYazdır başlıkları

Yazdırılan çalışma sayfasında her sayfanın sol tarafındaki ya da üst yazdırılan satır veya sütun etiketleri.

Property alanları

Öğeleri ya da bir OLAP küpünde üyeleri ilişkili bağımsız öznitelikleri. Örneğin, Şehir öğeleri sunucu küpünde depolanan boyutu ve popülasyon özellikleri varsa, PivotTable boyutunu ve her şehrin popülasyonunu görüntüleyebilirsiniz.

Protect

Çalışma sayfası veya çalışma kitabı için kullanıcıların görüntüleme veya belirtilen çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini erişimini engellemek ayarlarını yapmak için.

Q

Sayfanın Başı

Soruorgu

Sorgu veya Access, belirli bir sorunun yanıtını kaydı bulmak için bir araç hakkında bir veritabanında depolanan verileri istenir.

Soruorgu kanal

Hedef uygulama ve belirli bir sorgu (örneğin, Sorgu1) arasında bir DDE görüşmesinde sorgu kanal sorguda kullanın. Sorgu kanal kullanmak için zaten sistem kanalı kullanılarak sorgu penceresi açık gerekir.

Soruorgu tasarım

Sorgu penceresinde, tablolar, ölçütleri, hangi alanları düzenlenir sırası ve benzeri gibi dahil tüm öğeleri. Tasarım da otomatik sorgu açık olduğundan ve düzenleyebileceğiniz kaynak verileri belirtir.

S

Sayfanın Başı

RDeğiştir

Bir sayfada iki veya daha fazla hücre. Bir aralıktaki hücrelerden bitişik veya ayrı olabilir.

Rsalt okunur

Bir ayar okumak veya kopyalanan ancak kaydedilmiş veya değiştirilmemesi dosyaya sağlar.

Slayt gösterisi R

Belirli bir kişi, yer, olay veya bir şey hakkında bilgi topluluğudur. Sorgu bir sonuç kümesi veri Bölmesi'nde görüntülendiğinde, bir kaydı bir satır gösterilir.

Renile (dış veri aralığı)

Dış veri kaynağından verileri güncelleştirmek için. Her zaman verileri yenilediğinizde, bilgileri veritabanında verilere yapılan değişiklikleri dahil olmak üzere, en son sürümünü görürsünüz.

Renile (Özet Tablo)

PivotTable veya PivotChart alttaki veri değişiklikleri yansıtacak şekilde içeriğini güncelleştirmek için. Raporun temel alıyorsa dış verileri yenileme yeni veya değiştirilmiş veri almak için temel alınan sorguyu çalıştırır.

Regression çözümleme

Tahmin için kullanılan istatistiksel çözümlemesinin form. Verilen bir değişkeni bir veya birden çok diğer değişkenlerinden öngörülen, böylece regresyon çözümlemesi değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder.

Rgöreli başvuru

Bir formülde, formülü içeren hücreyi ve hücre göreli konumuna bağlı bir hücrenin adresini gösteriyor. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli bir başvuru A1 formu götürür.

Rzak başvuru

Bir belgeyi başka bir programdan depolanan verileri başvurusu.

Rapor filtresi

PivotTable veya PivotChart verilerinin daha ayrıntılı düzenini ve çözümleme için tek sayfa halinde bir kısmını filtrelemek için kullanılan bir alan. Bir rapor filtresine tüm öğeleri özetini görüntülemek veya diğer tüm öğelerin verilerini dışarı filtreler bir kerede bir öğeyi görüntüleme.

Rapor şablonu

Bir veya daha fazla sorguları ya da dış verilere dayanan PivotTable'lar içeren bir Excel şablonu (.xlt dosyası). Rapor şablonu kaydettiğinizde, Excel Sorgu tanımını kaydeder, ancak şablonda Sorgulanmış verileri depolamak değildir.

Result ayarlama

Bir sorguyu çalıştırdığınızda, döndürülen kayıt kümesi. Sonuç görebilir sorgu veya sorguda kümesini sonuç kümesi daha fazla çözümleme yapmak için bir Excel çalışma sayfasına döndürebilirsiniz.

RBaşlık Göster

Her bir satırın solundaki numaralandırılmış gri alanı. Bir satırın tamamını seçmek için satır başlığını tıklatın. Bir satırın yüksekliğini azaltmak veya artırmak için satır başlığı altındaki çizgiyi sürükleyin.

Etiket RGöster

PivotTable'da satır yönüne atamalıdır bir alan.

R-kare değeri

1 eğilim çizgisini tahmini değerlerin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu belirten bir sayı 0. Eğilim çizgisi, R kare değeri veya 1 yakın olduğunda en güvenilirdir. Olarak da bilinen katsayısı.

S

Sayfanın Başı

Scenario

Adlandırılmış küme giriş değerlerinin bir çalışma sayfası modelinde yerine kullanabilirsiniz.

Skaydırma kilidi

Scroll lock açık, ok tuşlarını etkin sayfayı kaydırmak yerine farklı bir hücreye etkin kılmak. Kaydırma kilidi kapatma veya açma için SCROLL LOCK tuşuna basın.

Sbölüm

Herhangi bir bileşimini bir çalışma sayfasında, Görünüm ve raporu oluşturduğunuzda, seçtiğiniz senaryo. Rapor birden çok bölüm içerebilir.

Saçıklamasını

Bir hücre veya hücre aralığını çalışma sayfasında vurgulamak için. Seçili hücreleri sonraki komut veya eylemi tarafından etkilenir.

Tümünü Seç düğmesini seçin

Satır ve sütun başlıklarını Buluştuğu bir veri sayfasının sol üst köşedeki gri dikdörtgen. Veri sayfasındaki tüm hücreleri seçmek için bu düğmeyi tıklatın.

Series ekseni

Gerçek bir 3-b grafikte derinlik boyutu gösteren grafik eksenini. Dizi adları rasgele metin değerlerini görüntüler; Ölçeklenmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Series alanı

PivotChart'ın seri alanında görüntülenen bir alan. Bir seri alanında öğeleri göstergede listelenir ve tek tek veri serisi adlarını sağlayın.

Series çizgiler

İçinde 2-B Yığılmış çubuk ve sütun grafikler, ölçü dizilere arasındaki farkı vurgulamak için kullanılan her veri serisindeki veri işaretleyicilerini bağlanma satırları.

Shared çalışma kitabı

Çalışma kitabını görüntüleme ve aynı anda değişiklikleri yapmak için ağdaki birden çok kullanıcı izin verecek şekilde ayarlanmış. Çalışma kitabını kaydeder her kullanıcı, diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikleri görür.

Stek eşlemeli hücre

XML eşlemesi yinelenmeyen bir öğeye bağlantılı hücre.

Sort sırası

Değer veya veri türüne bağlı olarak verilerinizi düzenlemenin bir yolu. Veri harf, sayı veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. Sıralama düzenleri kullanma bir (1 ila 9, A-Z) artan veya azalan (9-1, Z'den A'ya) sırası.

Source alanları

Hedef alanında birleştirme hücre aralıkları, belirttiğiniz. Bir çalışma kitabında, açık veya kapalı diğer çalışma kitaplarındaki veya Lotus 1-2-3 çalışma sayfasında herhangi bir çalışma sayfasındaki kaynak alanlar olabilir.

Source veri

Liste veya PivotTable veya PivotChart oluşturmak için kullanılan tablo. Excel tablosu veya aralığı, bir dış veritabanı veya küp veya başka bir PivotTable kaynak verileri alınabilir.

S QL

Almak için kullanılan bir dil güncelleştirin ve verileri yönetme. Sorgu SQL sorgu oluşturduğunuzda, buna karşılık gelen SQL SELECT deyimi oluşturmak için kullanır. SQL biliyorsanız, görüntüleyebilir veya SQL SELECT deyimi değiştirme.

Sstandart yazı tipi

Metin için varsayılan yazı tipini çalışma. Standart yazı tipini Normal hücre stili için varsayılan yazı tipini belirler.

Szet veri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatlar için tüm satırları veya sütunları özetle veri ayrıntı. Özet verileri genellikle ve ayrıntı verilerini altında bitişik.

Szet işlevi

PivotTable veya konsolidasyon tablodaki veya bir listede veya veritabanında otomatik alt toplamlar ekleme durumlarda, kaynak verileri bir araya getiren bir hesaplama türü. Topla, BAĞ_DEĞ_SAY ve ortalama özet işlevlerini örnekleridir.

Sistem kanal

Sistem hakkında bilgi almak için uygulamaları arasında bir DDE görüşmesinde kullanıldığında, geçerli bağlantılar gibi sorguları ve hedef uygulama durumunu açın.

T

Sayfanın Başı

Tmümkün bölmesi

Sorguda tabloları görüntülenen Sorgu penceresinin alanı. Her tablo veri almak alanları görüntüler.

Tablonu

Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel bir çalışma kitabı. Çalışma kitaplarını ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablonu şablonunu temel alır. Çalışma sayfaları için varsayılan şablon sayfa.xlt olarak adlandırılır.

Tetin kutusu

Bir dikdörtgen nesne çalışma sayfasındaki veya grafik, metni yazın.

TMe işaretleri ve onay işareti etiketleri

Onay işaretleri ölçü kesişen eksenle için benzer küçük satırlar gelir. Onay işareti etiketleri kategorileri, değerleri veya grafik tanımlayın.

Grafiklerdeki Titles

Otomatik olarak bir eksene hizalanmış veya grafiğin üstünde ortalanmış açıklayıcı metin.

Total satır

Özel bir satır Excel tablosunda sayısal verilerle çalışmak için toplama işlevleri yararlı seçimini sağlar.

Ttoplamlarını

Beş hesaplama türlerinden birini sorgu tanımlayan sizin yerinize: Topla, Ort, Say, Min ve Mak.

Tracer okları

Etkin hücrenin ve onun ilgili hücreler arasındaki ilişkiyi gösterin oklar. İzleme okları hata değeri, #DIV/0 gibi bir hücre içeriyorsa, verileri başka bir hücre ve kırmızı sağlayan bir hücreden işaret eden mavi gelirsiniz!.

Teğilim çizgisi

Bir satır yukarı doğru bir ay diliminde artan satışları temsil etmek üzere sloping gibi veri serisindeki eğilimleri grafik gösterimi. Eğilim çizgileri öngörme, regresyon çözümlemesi olarak da bilinen sorunların incelemesi için kullanılır.

Teğilim çizgisi etiketi

Eğilim çizgisi regresyon denklemi veya R kare değeri veya her ikisini de dahil olmak üzere, isteğe bağlı metni. Eğilim çizgisi etiketini biçimlendirilmiş ve taşınır; yeniden boyutlandırılmış yapamazsınız.

U

Sayfanın Başı

Up-aşağı çubukları

Çizgi grafikler birden çok veri serisi, ilk ve son serisindeki veri noktaları arasındaki farkı gösteren Çubukları'de.

V

Sayfanın Başı

Vdeğeri Gizle

Metin, tarih, sayı veya arama veya filtre uygulama için bir alan uyması gereken bir koşul tamamlar mantıksal giriş. Örneğin, koşulu < b > eşittir < /b > Yazar alanla < b tamamlanması > John < /b > gibi bir değerle eklemeniz gerekir.

Vdeğeri Gizle eksen

Sayısal değerleri görüntüleyen Grafik eksenini ölçeklendirilmiş.

VEğer alanı

Bir alanı bir kaynak liste, tablo veya PivotTable veya PivotChart özetlenmiş verileri içeren veritabanı. Değer alanı genellikle istatistikler veya satış miktarları gibi sayısal veriler içerir.

Vdeğerler alanı

Özet verileri içeren PivotTable bölümü. Her bir hücredeki değerleri alanının değerler verilerinin özetini kaynak kayıtları veya satırları gösterir.

Vertexes

Çizgiler veya Eğriler (örneğin, serbest formlar, çizimleri ve eğriler) belirli otomatik şekiller içinde kavşaklar ve görünen siyah, kare, taşınabilir noktaları Otomatik Şekil üzerindeki noktaları düzenlerken.

Vertexes

Satırları veya serbest form, çizimleri ve eğriler gibi bazı otomatik şekiller içinde Eğriler kavşaklar ve görünen siyah, kare, taşınabilir noktaları.

Vgörünümü

Bir dizi görüntüleme ve yazdırma ayarlarını adlandırın ve çalışma kitabına uygulayın. Aynı çalışma kitabının birden çok görünüm ayrı bir çalışma kitabının kopyasını kaydetmeden oluşturabilirsiniz.

W

Sayfanın Başı

WWeb sorgusu

Sorgu intranet'inize ya da Internet'te depolanan verileri alır.

Wşapka-varsa çözümleme

Bu değişiklikleri çalışma sayfasında formül sonucunu nasıl etkilediğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme işlemi. Örneğin, amortismanı tablosunda ödemeler miktarını belirlemek için kullanılan faiz oranını değişken.

Workbook

Excel'de oluşturduğunuz bir elektronik tablo programı dosyası. Çalışma kitabını çalışma sayfası satır ve sütun girin ve verileri hesaplama içerir.

Worksheet

Excel'de depolamak ve bu verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo olarak da bilinir. Sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücreleri çalışma oluşur; çalışma kitabındaki her zaman saklanır.

Workspace dosyası

Dosya, böylece daha sonra aynı pencere boyutlarını, yazdırma alanı, ekran büyütme ile çalışmaya devam ve görüntü ayarları açık çalışma kitaplarının hakkında bilgi görüntüler kaydeder. Çalışma alanı dosyası çalışma kitaplarının kendisini içermez.

World Wide Web

Çalışma kitaplarını ve diğer Office belgelerini topluluğu aracılığıyla veya Internet gezinmek için bir sistem bağlantılarla bağlı ve ağ paylaşımından, şirket intranette veya Internet'te bulunur. Web tarayıcısı kullandığınızda, Web metin, resim, ses ve dijital film koleksiyonu görünür.

Wrap

Metinde bir kenar boşluğu veya nesneyi ulaşmasını üzerinde otomatik olarak metin satırının sonu ve yeni bir satıra metni devam edin.

X

Sayfanın Başı

X XML

Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML): Kısaltılmış biçimi, Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili (düzenleme ve bilgi sunmak esneklik sunan özelleştirilmiş etiketler geliştiricilerin sağlayan SGML).

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×