Excel Online’da klavye kısayolları

Excel Online’da klavye kısayolları

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows'da Excel Online ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows'da Excel Online ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu makalede

Excel Online’da klavye kısayollarını kullanma hakkında hızlı ipuçları

 • Excel Online web tarayıcınızda çalıştığından klavye kısayolları Excel masaüstü programındaki kısayollardan farklıdır. Örneğin, uygulamadaki bölgelere gitmek için F6 yerine Ctrl+F6 kullanırsınız.

  F1 ve Ctrl+ gibi yaygın tarayıcı kısayollarını kullanabilirsiniz

 • Herhangi bir komutu Alt+Win+Q tuşlarına basıp Göster’i açarak kolayca bulabilirsiniz. Göster’de bir sözcük veya komut adı yazmanız yeterlidir (yalnızca Düzenleme görünümünde kullanılabilir). Göster ilgili seçenekleri arar ve bir liste görüntüler. Komut seçmek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın ve Enter’a basın.

 • Bir çalışma kitabında belirli bir hücreye gitmek için Git komutunu kullanın: Ctrl+G tuşlarına basın, hücre başvurusunu yazın (örneğin B14) ve Enter’a basın.

 • Ekran okuyucu kullanıyorsanız, bkz. Excel Online'daki ortak görevler.

Sık kullanılan kısayollar

Excel Online için en sık kullanılan kısayollar aşağıda verilmiştir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Belirli bir hücreye gitme

Ctrl+G

Aşağı taşıma

Page down veya Aşağı Ok

Yukarı taşıma

Page up veya Yukarı Ok

Yazdırma

Ctrl+P

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Kesme

Ctrl+X

Geri alma

Ctrl+Z

Çalışma kitabını kapatma

Ctrl+W

Bulma

Ctrl+F

Kalın yapma

Ctrl+B

Bağlam menüsünü açma

 • Windows klavyesi: Windows bağlam tuşu+F10. Windows bağlam tuşu, Sol Alt tuş ile Sol Ctrl tuşu arasındadır.

 • Başka bir klavye: Shift+F10

Göster

Alt+Q

Bulma

CTRL+F veya Shift+F3

Aşağıya doğru yeniden bulma

Shift+F4

Yukarıya doğru yeniden bulma

Ctrl+Shift+F4

Grafik ekleme

Alt+F1

Erişim tuşları: Şeridi kullanmak için kısayollar

Excel Online şimdi şeritte gezinmeye yönelik klavye kısayolları olan erişim tuşları sağlar. Masaüstü bilgisayarlar için Excel’de zaman kazanmak için erişim tuşlarını kullandıysanız, Excel Online’daki erişim tuşlarının çok benzer olduğunu fark edeceksiniz.

Windows için Excel 2016’da erişim tuşları Alt tuşuyla başlar. Excel Online’da erişim tuşlarının tümü Alt+Win tuşlarıyla başlar, bunların ardına şerit sekmesi için bir harf eklenir. Örneğin, Gözden Geçir sekmesine gitmek için Alt+Win+R tuşlarına basın.

Giriş sekmesinin ve tüm sekmelerde Tuş İpuçlarının gösterildiği Excel Online şeridi
 • Şeride ulaşmak için Alt+Win tuşlarına basın veya Giriş sekmesine ulaşana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın

 • Şeritteki sekmeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 • Şeridi gizleyip çalışmak için daha fazla yer açmak isterseniz, Ctrl+F1 tuşlarına basın. Şeridi yeniden görüntülemek için bu tuşlara yeniden basın.

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeritte Göster kutusunu açma ve bir arama terimi yazma.

Alt+Win, Q

Dosya sekmesini açma ve Backstage görünümünü kullanma

Alt+Win, F

Giriş sekmesini açma ve metinlerle sayıları biçimlendirme veya Bul gibi diğer araçları kullanma.

Alt+Win, H

Ekle sekmesini açma ve bir işlev, tablo, grafik, köprü veya açıklama ekleme.

Alt+Win, N

Veri sekmesini açma ve bağlantıları yenileme veya veri araçlarını kullanma.

Alt+Win, A

Gözden Geçir sekmesini açma ve Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanma veya açıklamalarla çalışma.

Alt+Win, R

Görünüm seçmek, çalışma sayfanızdaki satırları veya sütunları dondurmak ya da kılavuz çizgilerini ve üst bilgileri görüntülemek için Görünüm sekmesini açma

Alt+Win, W

Bu tablodaki kısayollar, şerit sekmeleri ve şerit menüleriyle çalışırken zaman kazanmanızı sağlayabilir

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt+Win. Farklı bir sekmeye gitmek için, erişim tuşlarını veya Sekme tuşunu kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Enter, sonra Sekme veya Shift+Sekme

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili komut için listeyi açma

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili komut için menüyü açma.

Alt + Aşağı Ok

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Esc

Düzenleme görünümündeki Excel Online komutlarının kısayolları

Bir elektronik tablo Excel Online Okuma görünümünde açılırsa düzenleme komutları kullanılamaz. Düzenleme görünümüne geçmek için Ctrl+F6 tuşlarına basarak odağı çalışma sayfasının dışına taşıyın ve ardından, sekme tuşuyla Çalışma Kitabını Düzenle listesine geçin. Ara Çubuğu’na basın, Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Excel Online'da Düzenle’yi seçin.

Yapılacak işlem

Tuş

Geçerli satırın üstüne satır ekleme

Alt+Win+H, I, R

Geçerli sütunun sol tarafına sütun ekleme

Alt+Win+H, I, C

Kesme

Ctrl+X

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma

Alt+Enter

Köprü ekleme

Ctrl+K

Tablo ekleme

Ctrl+L

İşlev ekle

Shift+F3

Yazı tipi boyutunu büyütme

Ctrl+Shift+>

Yazı tipi boyutunu küçültme

Ctrl+Shift+<

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücre girişini tamamlama ve alttaki hücreyi seçme

Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme

Shift+Enter

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir sonraki hücreyi seçme

Sekme

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir önceki hücreyi seçme

Shift+Sekme

Hücre girişini iptal etme

Esc

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Seçili hücreyi temizleme

Delete

Seçili hücreyi temizleme ve düzenlemeye başlama

Geri Al

Hücre satırının başına gitme

Home

Hücre satırının sonuna gitme

End

Sağa doğru bir karakter seçme

Shift+Sağ Ok

Hücredeki verilerin başına kadar seçme

Shift+Home

Hücredeki verilerin sonuna kadar seçme

Shift+End

Sola doğru bir karakter seçme

Shift+Sol Ok

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Sağ Ok veya Ctrl+Shift+Sol Ok

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kalın

Ctrl+B

İtalik

Ctrl+I

Altı çizili

Ctrl+U

Biçimi yapıştırma

Shift+Ctrl+V

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre yukarı

Yukarı Ok veya Shift+Enter

Bir hücre aşağı

Aşağı Ok veya Enter

Bir hücre sağa gitme

Sağ Ok veya Sekme

Satırın başına gitme

Home

A1 hücresine gitme

Ctrl+Home

Kullanılan aralıktaki son hücreye gitme

Ctrl+End

Bir ekran aşağı gitme (28 satır)

Page Down

Bir ekran yukarı gitme (28 satır)

Page Up

Geçerli veri bölgesinin kenarına gitme

Ctrl+Sağ Ok veya Ctrl+Sol Ok

Şerit ile çalışma kitabı içeriği arasında geçiş yapma

Ctrl+F6

Başka bir şerit sekmesine gitme

Sekme.

O sekmenin şeridine gitmek için Enter tuşuna basın.

Yeni sayfa ekleme

Shift+F11

Sonraki sayfaya geçme

Alt+Control+Page Down

Önceki sayfaya geçme

Alt+Control+Page Up

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Menüyü açma/Detaya gitme

Alt+Aşağı Ok

Detaydan çıkma

Alt+Yukarı Ok

Köprüyü izleme

Ctrl+Enter

Düzenleme yaparken Açıklama bölmesini açma

Shift+F2

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre aralığı seçme

Shift+Ok tuşları

Bir sütunun tamamını seçme

Ctrl+ARA ÇUBUĞU

Bir satırın tamamını seçme

Shift+ARA ÇUBUĞU

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Sağ Ok veya Ctrl+Shift+Sol Ok

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye)

Enter

Aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye)

Shift+Enter

Satırda ileriye gitme (veya tek satırlık seçimde aşağıya doğru)

Sekme

Satırda geriye gitme (veya tek satırlık seçimde yukarıya doğru)

Shift+Sekme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Çalışma kitabını hesaplama (yenileme)

F9

Tam hesaplama

Ctrl+Shift+Alt+F9

Dış veriyi yenileme

Alt+F5

Tüm dış verileri yenileme

Ctrl+Alt+F5

Otomatik Toplam

Alt+Eşittir (=)

Excel Online’da Erişilebilirlik Kısayolları Menüsü (Alt+Shift+A)

Aşağıdaki kısayollar sayesinde sık kullanılan özelliklere kolayca erişin:

Yapılacak işlem

Buna basın

Yer işareti bölgeleri arasında hareket etme

Ctrl+F6 veya Ctrl+Shift+F6

Yer işareti bölgeleri içerisinde hareket etme

Sekme veya Shift+Sekme

İstediğiniz komutu çalıştırmak için Göster kutusuna gitme

Alt+Q

Tuş İpuçlarını gösterme veya gizleme

Alt+Windows

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Belirli bir hücreye gitme

Ctrl+G

Çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasına gitme

Ctrl+Alt+Page Up veya Ctrl+Alt+Page Down

Bağlam menüsünü açma

Shift+F10

Satır başlığını okuma

Ctrl+Alt+Shift+T

Satırı etkin hücreye kadar okuma

Ctrl+Alt+Shift+Home

Satırı etkin hücreden başlayarak okuma

Ctrl+Alt+Shift+End

Sütun başlığını okuma

Ctrl+Alt+Shift+H

Sütunu etkin hücreye kadar okuma

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Sütunu etkin hücreden başlayarak okuma

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

İletişim kutularını taşıma seçeneği

Ctrl+Alt+Space

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×