Excel Online’ı ekran okuyucuyla kullanmaya yönelik temel görevler

Excel Online’ı ekran okuyucuyla kullanmaya yönelik temel görevler

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Excel Online’da, Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu gibi bir ekran okuyucu kullanılarak verilerinizi girme, toplama ve biçimlendirme gibi temel görevler kolayca gerçekleştirilebilir.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için Excel Online’da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Excel Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Excel Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Excel Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Yeni çalışma kitabı oluşturma

Şablondan veya sıfırdan yeni bir çalışma kitabı oluşturabilirsiniz.

Excel Online’ı başlatırken çalışma kitabı oluşturma

Excel Online’ı ilk kez başlattığınızda, sol bölmede son kullanılan çalışma kitapları ve sağ bölmede de şablonlar yer alır. Son kullanılan çalışma kitaplarından birini adını duyana kadar Sekme tuşuna basın. Diğer çalışma kitaplarının adlarını da dinlemek için Sekme tuşuna basmaya devam edin. Şablon bölmesine girmek için Sekme tuşuna basın. Şablon bölmesinde Sekme tuşuyla ilerlerken, ekran okuyucu kullanılabilir şablonların adlarını okur. Yeni Boş Çalışma Kitabı da bu şablonlar arasındadır.

Çalışma kitabı seçmek veya bir şablon seçip onu temel alan yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için, Ara Çubuğu’na basın.

Excel Online’da çalışırken çalışma kitabı oluşturma

Yeni çalışma kitabı oluşturmak için, Düzenleme modunda olmanız gerekir. Düzenleme modunda olup olmadığınızı, Dosya menüsündeki seçeneklere bakarak anlayabilirsiniz. Bu seçenekler yalnızca Düzenleme modunda sağlanır. Excel’de sekme çubuğunda Düzenle’yi seçerek Düzenleme moduna geçebilirsiniz.

 1. Bul iletişim kutusunu açmak için Alt+Q tuşlarına basın. "Ne yapmak istiyorsunuz?" sözlerini duyarsınız.

 2. Yeni yazın ve Enter tuşuna basın. Sonuç listesi görüntülenir.

 3. “Yeni” sözcüğünü (listedeki ilk öğe) duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Sağ Ok tuşuna basın. Bir alt menü görüntülenir.

  • Yeni boş bir çalışma kitabı oluşturmak için Sekme tuşuna basın. “Boş Çalışma Kitabı düğmesi” sözlerini duyarsınız. Control+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  • Şablondan yeni çalışma kitabı oluşturmak için, Sekme tuşuna basmaya devam edin. Kullanılabilir şablonların açıklamalarını dinlersiniz. Yeni çalışma kitabınızda kullanılacak şablonu seçmek için, Control+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Verilerinizi girme

İpucu: Bir elektronik tablo Excel Online Okuma görünümünde açılırsa düzenleme komutları kullanılamaz. Düzenleme görünümüne geçmek için F6 veya Ctrl+F6 tuşlarına basarak odağı çalışma sayfasının dışına taşıyın. Internet Explorer’da “Araç çubuğu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Ara Çubuğu’na basın. Sekme tuşuyla Çalışma Kitabını Düzenle listesine geçin. Ara Çubuğu’na basın, Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu’na basarak Excel Online'da Düzenle’yi seçin.

 1. Hücreler arasında hareket etmek için ok tuşlarına basın. Siz hücreler arasında hareket ederken ekran okuyucu hücrelerin adlarını okur. Hücreler, çalışma sayfasındaki satır ve sütun konumlarıyla adlandırılır. A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Eğer hücrenin içinde metin varsa, ekran okuyucu metni okur.

 2. Hücrelere metin girmek veya var olan metni değiştirmek için metni, sayıyı veya formülü yazın.

 3. Bir sonraki hücreye geçmek için, Enter veya Sekme tuşuna basın.

Verilerinizi toplamak için Toplam’ı kullanma

Sayfanıza sayıları girdikten sonra bunları toplamak isteyebilirsiniz.

 1. Toplamak istediğiniz sayıların sağındaki veya hemen altındaki hücreye ilerleyin.

 2. =Topla( yazın ve sonra toplama eklemek istediğiniz, sayı içeren ilk hücreye gitmek için Sol Ok tuşuna veya Sağ Ok tuşuna basın.

 3. Toplamak istediğiniz tüm hücre kümesini seçin. Hücreleri seçmek için, kümenin sonuna ulaşana kadar Shift+ok tuşuna basın. (Hücreleri seçmenin diğer yolları için bkz. Excel Online’da klavye kısayolları.)

 4. Hesaplamayı yapmak için Enter tuşuna basın.

Excel Online sayıları toplar ve sonuçları seçtiğiniz hücreye yerleştirir.

Basit formül oluşturma

Excel Online toplamanın yanı sıra birçok başka matematik işlemi de yapabilir. Aşağıdaki yönergelerle sayılarınızı toplamak, çıkarmak, çarpmak ve bölmek için basit formüller oluşturabilirsiniz.

 1. Hesaplamak istediğiniz sayıların sağındaki veya hemen altındaki hücreye ilerleyin.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. (JAWS’ta, “eşittir” yerine “Artı” denir.) Bu, Excel Online uygulamasına bu hücrenin formül içereceğini bildirir.

 3. Formülü oluşturmak için, sayılarla birlikte toplama işlemi için artı işareti (+), çıkarma işlemi için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) veya bölme için eğik çizgi (/) gibi hesaplama işleçleri yazın. Örneğin =2+4, =4-2, =2*4 veya =4/2 girin.

 4. Enter tuşuna basın.

Excel Online hesaplamayı çalıştırır ve sonucu hücrede gösterir.

Sayı biçimini uygulama

Excel Online’de, Para Birimi, Yüzde veya Tarih gibi biçimler uygulayarak farklı sayı türlerini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücre veya hücreleri seçin. (Bir dizi hücreyi seçmek için Shift+ok tuşuna basın.)

 2. Odağı çalışma sayfasının dışına ve Giriş şeridine taşımak için F6 veya Ctrl+F6 tuşlarına basın. Internet Explorer'da, URL'nin okunduğunu duyarsınız. Ardından, “Giriş sekmesi” sözcüklerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ara Çubuğu’na basın.

 3. Hücreleri Biçimlendir menüsünü açmak için, “Sayı düzenleme, Sayı biçimi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Aşağı Ok tuşuna basın.

 4. Biçim seçmek için Aşağı Ok tuşuna basın. Ekran okuyucu Para Birimi veya Tarih gibi kullanılabilir biçimleri okur. Birini seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

Verilerinizi bir tabloya yerleştirme

Excel Online'ın gücünden yararlanmanın basit bir yolu, verilerinizi bir tabloya yerleştirmektir; böylece hızla filtreleyebilir veya sıralayabilirsiniz.

 1. Excel Online'da tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin. (Bir dizi hücreyi seçmek için Shift+ok tuşuna basın.)

 2. Tablo Oluştur iletişim kutusunu açmak için Ctrl+L tuşlarına basın.

 3. Tablo Oluştur iletişim kutusunda Tablom üst bilgi içeriyor onay kutusuna gitmek için, Shift+Sekme tuşlarına basın.

 4. Onay kutusunu seçmek veya temizlemek için (en üst satırın tablo üst bilgisi olarak kullanılmasını isteyip istemediğinize bağlı olarak), Ara Çubuğu’na basın.

  Önemli: Tablonun ekran okuyucular açısından erişilebilir olmasını sağlamak için tablo üst bilgileri gereklidir. Ekran okuyucular, tablo hücrelerinin nasıl konumlandırılacağını anlamak için üst bilgileri kullanır.

 5. Tamam düğmesine ulaşana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Tablonuzu sıralama ve filtreleme

Not: Bu yordam Ekran Okuyucusu ile birlikte çalışır ancak şu anda JAWS ekran okuyucuyla çalışmaz.

 1. Filtre açılan menüsünü açmak için Alt+Aşağı Ok tuşuna basın. Alanlar arasında ilerlemek ve bir sıralama veya filtre uygulamak için Aşağı Ok tuşuna basın.

  • Verileri sıralamak için, Artan Düzende Sırala veya Azalan Düzende Sırala sözlerini duyana kadar ilerleyin ve ardından Enter tuşuna basın.

  • Basit bir filtre uygulamak için, “Filtre” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Filtre iletişim kutusu görüntülenir. Filtrelenecek öğeleri seçmek için Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından bir öğe seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

  • Karmaşık bir filtre uygulamak için, “Metin filtreleri” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Filtre menüsü görüntülenir. Filtre adlarını dinlemek için Aşağı Ok tuşuna basın. Ardından, bir filtre seçmek için Enter tuşuna basın. Görüntülenen iletişim kutusunu doldurun, Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

Excel Online, sıralamanızı veya filtrenizi uygular.

Sayılarınızın hesaplamalarını gösterme

Not: Bu yordam Ekran Okuyucusu ile birlikte çalışır ancak şu anda JAWS ekran okuyucuyla çalışmaz.

 1. Toplamın gösterilmesini istediğiniz hücreye eşittir işareti (=) yazın.

 2. Kullanmak istediğiniz formülü veya işlevi yazmaya başlayın. Odak formül çubuğuna taşınır.

  • Bir işlevi kullanmak için, o işlevin ilk harfini yazın. Örneğin, TOPLA için “T” veya ORTALAMA için “O” yazın. İşlevler menüsü açılır ve ilk işlevin adını duyarsınız. Diğer işlevlerin adlarını dinlemek için Aşağı Ok tuşuna basın. İşlevi seçmek için Sekme tuşuna basın.

  Excel Online bir metin alanı açar ve beklenen hücre aralığını (toplamını hesaplamaya çalışma olasılığınızın en yüksek olduğu hücreler) otomatik olarak ekler.

 3. İşlevi tamamlamak için, gerekli tüm hücre aralıklarını ve diğer sayıları yazın, sonra da Enter tuşuna basın.

Odak sayfaya ve az önce eklediğiniz işlevi içeren hücreye döner.

Çalışmanızı kaydetme

Excel Online çalışmanızı otomatik olarak kaydeder; ancak konumu veya dosya adını değiştirebilir ve dosyanın bir kopyasını indirebilirsiniz.

 1. Odağı çalışma sayfasının dışına ve Dosya şeridine taşımak için F6 veya Ctrl+F6 tuşlarına basın. Internet Explorer'da, URL'nin okunduğunu duyarsınız. “Dosya sekmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Ara Çubuğu’na basın. Dosya menüsü açılır.

 2. “Farklı Kaydet sekmesi seçildi” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Sağ Ok tuşuna basın. Odak, Farklı Kaydet menüsündedir.

 3. İstediğiniz Kaydet seçeneğini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın:

  • Çevrimiçi bir kopya kaydedin seçeneği, dosyayı farklı bir konuma ve isterseniz farklı bir adla kaydetmenize olanak tanır. Bir iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda ilerlemek ve alanları doldurmak için Sekme tuşunu kullanın ve Shift+Sekme tuşlarına basın. Ardından, Sekme tuşuyla Kaydet düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

  • Bu çalışma kitabını yeniden adlandırın seçeneği, aynı konuma kaydederken dosyayı yeniden adlandırmanıza olanak tanır. Bu seçeneği belirttiğinizde, bir iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda ilerlemek ve alanları doldurmak için Sekme tuşunu kullanın ve Shift+Sekme tuşlarına basın. Ardından, Sekme tuşuyla Kaydet düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

  • Kopyasını indirin seçeneği, dosyanın bir kopyasını yerel makinenize kaydetmenize olanak tanır. Dosya makinenizin İndirilenler klasörüne indirilir ve tarayıcınızda Bildirim çubuğu açılır. Bildirim çubuğuna gitmek için F6 tuşuna basın ve ardından düğmeler (, Kaydet, İptal ve Kapat) arasında ilerlemek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Bir düğmeyi seçmek için Enter tuşuna basın.

Çalışmanızı yazdırma

 1. Odağı çalışma sayfasının dışına ve Dosya şeridine taşımak için F6 veya Ctrl+F6 tuşlarına basın. Internet Explorer'da, URL'nin okunduğunu duyarsınız. “Dosya sekmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Ara Çubuğu’na basın. Dosya menüsü açılır.

 2. “Yazdır sekmesi seçildi” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Sağ Ok tuşuna basın. “Yazdır, Kolay yazdırma görünümü gösterin” sözlerini duyarsınız ve odak Yazdır düğmesinde olur.

 3. Enter tuşuna basın. Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusu açılır ve odak, iletişim kutusundaki Yazdır düğmesindedir.

 4. Varsayılan olarak, Excel Online sayfanın tamamını yazdırır. Yazdırmak üzere sayfanın bir bölümünü seçtiyseniz, yazdırma seçeneklerine gitmek için Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından, Geçerli Seçim’i seçmek için Yukarı Ok tuşuna basın. Sekme tuşuyla Yazdır düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

 5. Yazdırma için yeni bir pencere açılır. “Yazdır düğmesine” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Standart Yazdır iletişim kutusu açılır.

 6. Yazdırmayı bitirmek için, iletişim kutusunu kullanarak ayarlarda gerekli değişiklikleri yapın, sonra Sekme tuşuyla Yazdır düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Excel elektronik tablolarınızın erişilebilir olmasını sağlama

Excel Online’da klavye kısayolları

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×