Excel Hizmetleri'nde verilere filtre uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

eriye filtre uygulama, bir hücre aralığında veya tablo sütunundaki veri alt kümesini bulmak ve bu kümeyle çalışmak için hızlı ve kolay bir yoldur. Filtre uygulanan veri yalnızca belirttiğiniz ölçütler karşılayan satırları görüntüler ve görüntülenmesini istemediğiniz satırları gizler. Birden fazla sütuna göre de filtre uygulayabilirsiniz. Filtreler eklenebilir, yani her ek filtre geçerli filtreyi temel alır ve veri alt kümesini daha da küçültür. İki tür filtre oluşturabilirsiniz: değerler listesine göre veya ölçütlere göre.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin filtreleme

Sayıları filtre uygulama

Filtre tarihleri veya saatleri

Üst veya alt sayılar için filtre uygulama

Bir sütun için bir filtreyi temizleme

Verileri filtreleme ilgili sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin

Metne filtre uygulama

Veriye filtre uygulamak için, çalışma kitabı yazarının önce Microsoft Office Excel çalışma kitabını filtre uygulanmış olarak kaydetmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel 2007 Yardıma bakın.

 1. Alfasayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin değerleri listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Metin değerleri listesinde, bir veya daha fazla metin değerine göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Metin değerleri listesi 1.000 öğeye kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir metin değerini göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt köşeyi tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Metin Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin belirli bir karakterle başlayan metne göre filtre uygulamak için, Başlangıcı seçeneğini seçin veya herhangi bir yerinde belirli karakterleri olan metne göre filtre uygulamak için, İçerir seçeneğini seçin.

  4. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya metin girin.

   Örneğin "J" harfi ile başlayan metne filtre uygulamak için, J yazın veya herhangi bir yerinde "bell" bulunan metne göre filtre uygulamak için, bell yazın.

   Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metni bulmanız gerekiyorsa, bir joker karakteri kullanın.

   Joker karakterleri kullanma

   Aşağıdaki joker karakterler, metin filtreleri için karşılaştırma ölçütleri olarak kullanılabilir.

   Joker karakter

   Bulduğu öğe

   ? (soru işareti)

   Herhangi bir tek karakter
   Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

   * (yıldız)

   Herhangi bir karakter sayısı
   Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

   ~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

   Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~)
   Örneğin, fy06~? "fy06?" metnini bulur

Sayfanın Başı

Sayılara filtre uygulama

Veriye filtre uygulamak için, çalışma kitabı yazarının önce Excel çalışma kitabını Otomatik bir Filtre uygulanmış olarak kaydetmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel 2007 Yardım sistemine bakın.

 1. Sayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sayı listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Sayı listesinden, bir veya daha çok sayıya göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Sayı listesi 1,000 öğeye kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir sayıya göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt köşeyi tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin alt ve üst bir sayı sınırına göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

  4. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara sayı veya sayılar girin.

   Örneğin filtre uygularken küçük sayı olarak "25" ve büyük sayı olarak "50" kullanmak istiyorsanız 25 ve 50 yazın.

Sayfanın Başı

Tarihlere ve saatlere filtre uygulama

Veriye filtre uygulamak için, çalışma kitabı yazarının önce Excel çalışma kitabını Otomatik bir Filtre uygulanmış olarak kaydetmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel 2007 Yardım sistemine bakın.

 1. Tarih veya saat içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Tarih ve saat listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Tarih ve saat listesinden, bir veya daha fazla tarihe veya saate göre filtre uygulamak için, bunları seçin veya temizleyin.

   Varsayılan olarak hücre veya tablo sütunu aralığındaki tarihlerin tümü yıl, ay ve gün hiyerarşisinde gruplandırılır. Hiyerarşide daha yüksek bir düzey seçmek veya temizlemek, o düzeyin altındaki iç içe geçmiş tarihlerin tümünü seçer veya temizler. Örneğin 2006'yı seçerseniz, aylar 2006'nın altında, günler de her bir ayın altında listelenir.

   Değerler listesi 1.000 öğeye kadar olabilir. Değerler listesi büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra değerlere göre filtre uygulamak için onları seçin.

   Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt köşeyi tıklatın ve sürükleyin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Tarih Filtreleri'nin üzerine gelin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   Ortak filtre    

   Ortak filtre, karşılaştırma işleci temel alan bir filtredir.

   1. Karşılaştırma işleci komutlarından birini (Eşittir, Önce, Sonra veya Arasında) veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   2. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya tarih ve saat girin.

    Örneğin alt ve üst bir tarih veya saate göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

   3. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya veya kutulara tarih ve saat girin.

    Örneğin önceki bir tarihe ("3/1/2006" ) ve daha sonraki bir tarihe ("6/1/2006") göre filtre uygulamak için, 3/1/2006 ve 6/1/2006 tarihlerini girin. Bunun yerine, önceki bir saate ("8:00 ÖÖ") ve daha sonraki bir saate ("12:00 ÖS") göre filtre uygulamak için 8:00 ÖÖ ve 12:00 ÖS saatlerini girin.

    Dinamik filtre    

    Filtre yeniden uygulandığında ölçütlerin değişebildiği filtre dinamiktir.

   4. Önceden tanımlanmış tarih komutlarından birini tıklatın.

    Örneğin Dönem İçindeki Tüm Tarihler menüsünde geçerli tarihe göre tüm tarihlere filtre uygulamak için, Bugün seçeneğini seçin; gelecek ayın tüm tarihlerine göre filtre uygulamak için de Gelecek Ay seçeneğini seçin.

    • Dönemdeki Tarihlerin Tümü menüsünün altındaki Ocak veya 2. Çeyrekgibi komutlar, yıla bakmaksızın döneme göre filtre uygular. Bu, örneğin birkaç yıllık satışları karşılaştırmak istediğinizde işinize yarayabilir.

    • Bu Yıl ve Yıl Başından Bugüne, gelecekteki yılları ele alış biçimleri bakımından farklıdır. Bu Yıl, geçerli yıl için olan gelecek tarihleri döndürebilir, Yıl Başından Bugüne ise geçerli yıl dahil olmak üzere yalnızca bugüne kadar olan yılları döndürür.

    • Tüm tarih filtreleri, Gregoryen takvimini temel alır.

    • Mali yıllar ve mali üç aylık dönemler daima takvim yılının Ocak ayında başlar.

Sayfanın Başı

En büyük veya en küçük sayılara filtre uygulama

Veriye filtre uygulamak için, çalışma kitabı yazarının önce Excel çalışma kitabını Otomatik bir Filtre uygulanmış olarak kaydetmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel 2007 Yardım sistemine bakın.

 1. Sayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra İlk 10 seçeneğini seçin.

 4. İlk 10 Filtre iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın.

  1. Soldaki kutuda En Büyük veya En Küçük'ü seçin.

  2. Ortadaki kutuya 1 - 255 arasında (Öğeler için) veya 0,00 - 100,00 arasında (Yüzde için) bir sayı girin.

  3. Sağdaki kutuda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sayıya göre filtre uygulamak için Öğeler seçeneğini tıklatın.

   • Yüzde oranına göre filtre uygulamak için Yüzde seçeneğini tıklatın.

Üst ve alt değerler, filtre uygulanmış verilerin alt kümesini değil, özgün hücre aralığını veya tablo sütununu temel alır.

Sayfanın Başı

Sütuna yönelik filtreyi temizleme

 • Bir sütun için filtreyi temizlemek için sütun başlığındaki filtre düğmesinin Uygulanmış filtre simgesi tıklatın ve < adı > alanından filtreyi Temizle'yitıklatın.

Sayfanın Başı

Veriye filtre uygulama konuları hakkında daha fazla bilgi edinme

Aşağıdaki filtre uygulama işlemini sınırlayan veya kısıtlayan sorunların bilincinde olmanızda yarar var.

Depolama biçimlerini karıştırmaktan kaçınma    En iyi sonuçları almak için, çalışma kitabı yazarı aynı sütun içinde metin ve sayı veya sayı ve tarih gibi depolama biçimlerini karıştırmamalıdır, çünkü her sütun için yalnızca bir filtre komutu türü vardır. Depolama biçimlerinin karışımı söz konusuysa, görüntülenen komut, en sık gerçekleşen depolama biçimidir. Örneğin, sütunda sayı olarak depolanan üç değer ile metin olarak depolanan dört değer varsa, görüntülenen filtre komutu Metin Filtreleri'dir. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Office Excel 2007 Yardımı.

Görüntülenen satır sayısı üst sınırı sınırını'den fazla filtrelenen satırları olabilir    Daha sonra filtreyi eşleşen satırları sayısını Microsoft Office Excel Web Accessiçinde görüntülenen satır sayısı üst sınırı aşarsa, Microsoft Office Excel Web Access en fazla sayıda geçerli filtrelenen satırları ilk kümesi görüntüler. Filtre uygulanmış tüm satırları görmek için sonraki kaydırma bölmesine sayfasında gerekebilir. Bir kaydırma bölgesi bu filtreye Excel Web Access'te görüntülenecek satır sayısını artırarak tarafından döndürülen tüm satırları görmek mümkün olabilir. Daha fazla bilgi için Excel Web Access Web Bölümü özel özelliklerikonusuna bakın.

Basılamayan karakterler filtre uygulama işlemine engel olabilir    Excel Web Access, ANSII değeri 0 ile 32 arasında olan basılamayan karakterler içeren sütundaki veriye filtre uygulayamaz. Excel çalışma kitabında, bu karakterler, yer tutucu karakteri olarak dikdörtgen şeklinde bir kutu görüntüler. Çalışma kitabı yazarı, veriye filtre uygulamak için bu basılamayan karakterleri kaldırmalı veya bunları basılabilen karakterle değiştirmelidir. Daha fazla bilgi için Microsoft Office Excel 2007 Yardım'a bakın.

PivotTable raporlarında hesaplanan üyeler    Diğer hesaplanan üyeler dahil olmak üzere diğer herhangi bir öğe ile hesaplanan üye (mavi renge göre belirtildiği gibi) bir araya getiren bir filtre uygulayamazsınız. Filtre için yalnızca bir hesaplanan üye seçili olacak şekilde değiştirin veya iki veya daha fazla öğe seçiyorsanız, hesaplanan üyeleri kaldırın.

Özet Tablo meta verileri görünür olabilir     Çalışma kitabı yazarıysanız ve filtre uygulanmış OLAP Özet Tablo raporu içeren bir çalışma kitabı yayımlıyorsanız, kullanıcının gizli bir alanın meta verilerini görmesi mümkün olabilir. Bu bilgiyi gizli tutmak istiyorsanız, filtreyi etkinleştirmeyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×