Excel elektronik tablonuzda bir nesne ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Word veya Excel gibi diğer programlardaki içerik eklemek için nesne bağlama ve ekleme (OLE) kullanabilirsiniz.

OLE birçok farklı programlar tarafından desteklenen ve OLE başka bir programda kullanılabilir bir programda oluşturulmuş içeriği yapmak için kullanılır. Örneğin, Office Excel çalışma kitabında bir Office belgesine ekleyebilirsiniz. Ekleyebileceğiniz içerik türlerini görmek için Ekle sekmesinde metin grubunda Nesne ' ı tıklatın. Bilgisayarınızda yüklü olan ve OLE nesneleri destekleyen yalnızca programlar nesne türü kutusunda görüntülenir.

Excel veya Word gibi OLE destekleyen herhangi bir program arasında bilgi kopyalarsanız, bilgileri bağlantılı nesne veya bir katıştırılmış nesneolarak kopyalayabilirsiniz. Bağlantılı nesnelerde ve katıştırılmış nesneler arasındaki farklar şunlardır: veriler nerede depolanır ve nesne içinde hedef dosyayerleştirdikten sonra nasıl güncelleştirilir. Katıştırılmış nesneler içinde eklenen ve bunların güncelleştirilmediği çalışma kitabında depolanır. Bağlantılı nesneleri ayrı bir dosya olarak kalır ve bunların güncelleştirilebilir.

Bir belgedeki bağlantılı ve katıştırılmış nesneler

Bir Windows için Office belgesindeki bağlı ve ekli nesneler

1. katıştırılmış nesne kaynak dosyaya bağlantı bulunur.

2. bağlı nesne kaynak dosyaya bağlıdır.

3. kaynak dosyayı bağlantılı nesneyi güncelleştirir.

Bağlantılı nesneleri kullanılacağı durumlar

kaynak dosya veriler değiştiğinde güncelleştirilecek, hedef dosya içinde bilgi isterseniz, bağlantılı nesneleri kullanın.

Bağlantılı bir nesne kullanıldığında, özgün bilgiler kaynak dosyada depolanmış olarak kalır. Hedef dosya bağlantılı bilgilerin bir gösterimini görüntüler; ancak, yalnızca özgün verilerin konumunu (ve nesne bir Excel çizim nesnesiyse boyutunu) depolar. Özgün verilerle olan bağlantıyı korumak için kaynak dosyanın bilgisayarınızda veya ağınızda kullanılabilir olarak kalması gerekir.

Kaynak dosyadaki özgün verileri değiştirirseniz bağlı bilgileri otomatik olarak güncelleştirilir. Word belgesinde paragraf seçin ve sonra paragraf bir Excel çalışma kitabına bağlantılı bir nesne olarak yapıştırın, Word belgenizdeki bilgileri değiştirirseniz, örneğin, bilgileri Excel'de güncelleştirilebilir.

Katıştırılmış nesneler kullanılacağı durumlar

Kaynak dosyada değişiklik yapıldığında kopyalanan verileri güncelleştirmek istemiyorsanız, katıştırılmış nesne kullanın. Çalışma kitabında tamamen katıştırılmış kaynak sürümü. Katıştırılmış nesne olarak bilgileri kopyalarsanız, hedef dosyanın daha fazla disk alanı bilgileri bağlarsanız gerektirir.

Bir kullanıcı dosyayı başka bir bilgisayarda açıldığında, özgün verilere erişimi girmeden he katıştırılmış nesne görüntüleyebilirsiniz. Katıştırılmış nesne kaynak dosyaya bağlantı yok bulunduğundan, özgün verileri değiştirirseniz nesneyi güncelleştirilmez. Katıştırılmış nesne değiştirmek için nesneyi açmak ve kaynak programda düzenlemek için çift tıklatın. Kaynak program (veya başka bir programda nesne düzenleyebilen) bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

OLE nesnesi görüntülenme şeklini değiştirme

Çalışma kitabında kaynak program veya simge olarak göründüğü gibi bir bağlantılı nesne veya katıştırılmış nesne görüntüleyebilirsiniz. Çalışma kitabını çevrimiçi görüntülenecekse ve çalışma kitabını yazdırmayı düşünmüyorsanız, nesneyi simge olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu nesne kapladığı görüntü boşluk miktarını azaltır. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz görüntüleyiciler simgesini çift tıklatabilirsiniz.

Çalışma sayfasında bir nesne ekleme

 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, metin grubunda Nesne Şeritte nesne simgesi ' ı tıklatın.
  Nesne Ekle

 3. Nesne iletişim kutusunda Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

 4. Gözat' ı tıklatın ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

 5. Elektronik tabloya bir simge eklemek isterseniz yerine dosyasının içeriğini gösterme, simge olarak göster onay kutusunu seçin. Herhangi bir onay kutusunu seçmezseniz, Excel dosyayı ilk sayfası gösterilir. Her iki durumda da, tam dosya tıklatmayla ile açılır. Tamam' ı tıklatın.

  Not: İstediğiniz simge veya dosya ekledikten sonra sürükleyin ve çalışma sayfasında herhangi bir yere sürükleyip bırakın. Simgeyi veya dosyayı yeniden boyutlandırma tutamaçları kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tutamaçları bulmak için bir kez dosya veya simgesini tıklatın.

Bir dosyaya bağlantı ekleme

Yalnızca nesne yerine tam katıştırma bağlantı eklemek isteyebilirsiniz. Bu, her ikisi de bir SharePoint sitesi, paylaşılan bir ağ sürücüsüne veya benzer bir konum saklanan eklemek istediğiniz çalışma kitabınızı ve nesne ve dosyaları konumunu aynı kalacak yapabilirsiniz. Bu bağlantıyı her zaman en güncel belge açılır çünkü değişiklikleri bağlantılı nesneyi almasını istiyorsanız kullanışlıdır.

Not: Bağlantılı dosyayı başka bir konuma taşırsanız, bağlantıyı artık çalışmaz.

 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, metin grubunda Nesne Şeritte nesne simgesi ' ı tıklatın.
  Nesne Ekle

 3. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

 4. Gözat' ı tıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz dosyayı seçin.

 5. Dosyaya Bağla onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın.

Yeni bir nesneden oluşturma Excel'in içinde

Çalışma kitabınızı çıkmadan başka bir program tarafından dayalı tamamen yeni bir nesne oluşturabilirsiniz. Örneğin, daha ayrıntılı bilgi için grafik veya tablo eklemek isterseniz, bir Word veya PowerPoint dosyası gibi eklenmiş bir belge içinde Exceloluşturabilirsiniz. Nesnenin görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz sağ çalışma sayfasında veya dosyayı açan simge ekleyin.

Ekli nesne bir Word belgesidir.
 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, metin grubunda Nesne Şeritte nesne simgesi ' ı tıklatın.
  Nesne Ekle

 3. Yeni Oluştur sekmesinde, gösterilen listeden eklemek istediğiniz nesne türünü seçin. Nesne yerine elektronik tabloya bir simge eklemek isterseniz, simge olarak göster onay kutusunu seçin.

 4. Tamam' ı tıklatın. Eklediğiniz dosyanın türüne bağlı olarak yeni bir program penceresi açar veya Excel içinde bir düzenleme penceresi görünür.

 5. Eklemek istediğiniz yeni nesneyi oluşturun.

  Excel nesneyi oluşturduğunuz yeni bir program penceresini açtıysanız, bitirdiğinizde, doğrudan içinde çalışabilirsiniz.

  Ekli Word belgesini doğrudan Excel’den düzenleyebilirsiniz.

  Çalışmanızı penceresinde ile işiniz bittiğinde eklenmiş nesneyi kaydetmeden diğer görevleri yapabilirsiniz. Çalışma kitabını kapattığınızda yeni nesneleri otomatik olarak kaydedilir.

  Not: Nesneyi ekledikten sonra sürükleyin ve bunu Excel çalışma sayfanızda herhangi bir yere sürükleyin. Nesneyi yeniden boyutlandırma tutamaçları kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tutamaçları bulmak için nesneye bir kez tıklatın.

Çalışma sayfasında bir nesne ekleme

 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Nesne seçeneği Ekle sekmesindedir.
 3. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

  Nesne iletişim kutusundaki “Dosyadan Oluştur” sekmesi.
 4. Gözat' ı tıklatın ve eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

 5. Elektronik tabloya bir simge eklemek isterseniz yerine dosyasının içeriğini gösterme, simge olarak göster onay kutusunu seçin. Herhangi bir onay kutusunu seçmezseniz, Excel dosyayı ilk sayfası gösterilir. Her iki durumda da, tam dosya tıklatmayla ile açılır. Tamam' ı tıklatın.

  Not: İstediğiniz simge veya dosya ekledikten sonra sürükleyin ve çalışma sayfasında herhangi bir yere sürükleyip bırakın. Simgeyi veya dosyayı yeniden boyutlandırma tutamaçları kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tutamaçları bulmak için bir kez dosya veya simgesini tıklatın.

Bir dosyaya bağlantı ekleme

Yalnızca nesne yerine tam katıştırma bağlantı eklemek isteyebilirsiniz. Bu, her ikisi de bir SharePoint sitesi, paylaşılan bir ağ sürücüsüne veya benzer bir konum saklanan eklemek istediğiniz çalışma kitabınızı ve nesne ve dosyaları konumunu aynı kalacak yapabilirsiniz. Bu bağlantıyı her zaman en güncel belge açılır çünkü değişiklikleri bağlantılı nesneyi almasını istiyorsanız kullanışlıdır.

Not: Bağlantılı dosyayı başka bir konuma taşırsanız, bağlantıyı artık çalışmaz.

 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Nesne seçeneği Ekle sekmesindedir.
 3. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

 4. Gözat' ı tıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz dosyayı seçin.

 5. Dosyaya Bağla onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  “Dosyadan Oluştur” sekmesinde “Dosyaya bağla”yı seçin.

Yeni bir nesneden oluşturma Excel'in içinde

Çalışma kitabınızı çıkmadan başka bir program tarafından dayalı tamamen yeni bir nesne oluşturabilirsiniz. Örneğin, daha ayrıntılı bilgi için grafik veya tablo eklemek isterseniz, bir Word veya PowerPoint dosyası gibi eklenmiş bir belge içinde Exceloluşturabilirsiniz. Nesnenin görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz sağ çalışma sayfasında veya dosyayı açan simge ekleyin.

Ekli nesne bir Word belgesidir.
 1. Nesneyi eklemek istediğiniz hücreyi elektronik tablonun tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Nesne seçeneği Ekle sekmesindedir.
 3. Yeni Oluştur sekmesinde, gösterilen listeden eklemek istediğiniz nesne türünü seçin. Nesne yerine elektronik tabloya bir simge eklemek isterseniz, simge olarak göster onay kutusunu seçin.

  Nesne iletişim kutusundaki Yeni Oluştur sekmesi
 4. Tamam' ı tıklatın. Eklediğiniz dosyanın türüne bağlı olarak yeni bir program penceresi açar veya Excel içinde bir düzenleme penceresi görünür.

 5. Eklemek istediğiniz yeni nesneyi oluşturun.

  Excel nesneyi oluşturduğunuz yeni bir program penceresini açtıysanız, bitirdiğinizde, doğrudan içinde çalışabilirsiniz.

  Ekli Word belgesini doğrudan Excel’den düzenleyebilirsiniz.

  Çalışmanızı penceresinde ile işiniz bittiğinde eklenmiş nesneyi kaydetmeden diğer görevleri yapabilirsiniz. Çalışma kitabını kapattığınızda yeni nesneleri otomatik olarak kaydedilir.

  Not: Nesneyi ekledikten sonra sürükleyin ve bunu Excel çalışma sayfanızda herhangi bir yere sürükleyin. Nesneyi yeniden boyutlandırma tutamaçları kullanarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tutamaçları bulmak için nesneye bir kez tıklatın.

İçeriği bağlama veya başka bir programdan OLE kullanarak katıştırma

Bağlama veya başka bir programdan içeriği bölümünü veya tümünü ekleme.

İçeriği başka bir programdan bağlantı oluşturma

 1. Çalışma sayfasında bağlantılı nesneyerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

 4. Dosya adı kutusuna dosyanın adını yazın veya listeden seçmek için Gözat'ı tıklatın.

 5. Dosyaya bağla onay kutusunu seçin.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin. İsteğe bağlı olarak, varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirmek için Değiştir simgesinitıklatın ve sonra simgesi listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya bir etiket Resim yazısı kutusuna yazın.

  Not: Grafikler ve belirli türde dosyaları eklemek için Nesne komutu kullanamazsınız. Bir grafik veya dosya, Ekle sekmesinde, çizimler grubunda eklemek için resmitıklatın.

Başka bir programdan içerik ekleme

 1. Çalışma sayfasında katıştırılmış nesneyerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Belgeyi zaten yoksa, Yeni Oluştur sekmesini tıklatın. Nesne türü kutusunda, oluşturmak istediğiniz nesne türünü tıklatın.

  Varolan bir belgeyi ekleyecekseniz, Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın. Dosya adı kutusuna dosyanın adını yazın veya listeden seçmek için Gözat'ı tıklatın.

 4. Dosyaya bağla onay kutusunu temizleyin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin. Varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirmek için Değiştir simgesinitıklatın ve simge listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya başlık kutusuna bir etiket yazın.

Başka bir programdan kısmi içeriği bağlama veya katıştırma

 1. Excel'den başka bir programdan bir bağlantılı olarak Kopyala veya katıştırılmış nesneistediğiniz bilgileri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  excel şerit

 3. Bilgileri yerleştirmek istediğiniz çalışma sayfasına geçin ve sonra bilgilerin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgileri bağlantılı nesne olarak yapıştırmak için Bağ Yapıştır'ı tıklatın.

  • Bilgileri katıştırılmış nesne olarak yapıştırmak için Yapıştır' ı tıklatın. Farklı kutusunda adında "nesne" sözcüğü olan girdiyi tıklatın. Örneğin, Word belgesinden bilgileri kopyaladıysanız, Microsoft Word belgesi nesnesi' ı tıklatın.

OLE nesnesi görüntülenme şeklini değiştirme

 1. Simge veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Belge nesnesi) gelin ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin. İsteğe bağlı olarak, varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için Değiştir simgesinitıklatın ve simge listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya bir etiket Resim yazısı kutusuna yazın.

Bağlantılı nesneleri denetim güncelleştirmeleri

Diğer programların aşağıdaki yollarla güncelleştirilmesi için bağlantıları ayarlayabilirsiniz: otomatik olarak hedef dosya; açtığınızda el ile önceki verileri kaynak dosyayeni verilerle güncelleştirme önce görmek istediğinizde; veya özellikle güncelleştirme istediğinde, bağımsız olarak mı otomatik olarak veya el ile güncelleştirme açıktır.

Başka bir programa el ile güncelleştirilecek bağlantı ayarlama

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not: Dosyanızı diğer dosyalara içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde, güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın. Bir güncelleştirme sütununda bir bağlantıyı otomatik, el ile güncelleştirme için olan bağlantıyı güncelleştirme sütun ortalamalar içinde bir M ayarlama anlamına gelir.

  İpucu: Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Bağlantılı bir nesneyi yalnızca Değerleri Güncelleştir'i tıklattığınızda güncelleştirmek için El İle'yi tıklatın.

Başka bir programa otomatik olarak güncelleştirilecek bağlantı ayarlama

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not: Dosyanızı diğer dosyalara içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde, güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın. Bir güncelleştirme sütununda bir bağlantıyı otomatik olarak güncelleştirilir ve bir güncelleştirme sütununda M bağlantıyı el ile güncelleştirilmelidir anlamına gelir anlamına gelir.

  İpucu: Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Tamam'a tıklayın.

Sorun: otomatik bağlantıları çalışma güncelleştiremiyorum

Otomatik seçeneğini diğer belgelerin bağlantılarını güncelleştirme Excel seçeneği tarafından geçersiz kılınabilir.

OLE nesneleri otomatik bağlandığı sağlamak için otomatik olarak güncelleştirilebilir:

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın, Excel Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra da Gelişmiş kategorisini tıklatın.

 2. Bu çalışma kitabını hesaplarkenaltında diğer belgelere bağlantıları güncelleştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

Başka bir programa bağlantıyı şimdi güncelleştirme

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not: Dosyanız bağlantılı bilgiler içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın.

  İpucu: Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Değerleri Güncelleştir'i tıklatın.

OLE programından içeriğini düzenleme

Excel'de olmakla birlikte, başka bir programdan gömülü veya bağlantılı içeriği değiştirebilirsiniz.

Bağlantılı nesneyi kaynak programda düzenleme

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not: Dosyanız bağlantılı bilgiler içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak dosya listesinde, bağlantılı nesnekaynağını tıklatın ve sonra da Kaynağı Aç'ıtıklatın.

 3. Bağlantılı nesne için istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Hedef dosyaya geri dönmek için kaynak program çıkın.

Kaynak programda katıştırılmış nesne düzenleme

 1. katıştırılmış nesne açmak için çift tıklatın.

 2. Nesne için istediğiniz değişiklikleri yapın.

 3. Nesneyi açık programda içinde yerinde düzenliyorsanız, için hedef dosyadönmek için nesnenin dışında herhangi bir yeri tıklatın.

  Katıştırılmış nesne kaynak programda ayrı bir pencerede düzenlerseniz, hedef dosyaya geri dönmek için kaynak program çıkın.

Not: Video ve ses klipleri gibi bazı katıştırılmış nesneler, çift bir program açmaya yerine nesneyi yürütülür. Bu katıştırılmış nesnelerden birini düzenlemek için simgeyi veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Medya klibi nesnesi) gelin ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

Kaynak program dışında bir programda katıştırılmış nesne düzenleme

 1. Düzenlemek istediğiniz katıştırılmış nesne seçin.

 2. Simge veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Belge nesnesi) gelin ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katıştırılmış nesne listede belirttiğiniz türe dönüştürmek için Dönüştür' ü tıklatın.

  • Katıştırılmış nesne türünü değiştirmeden listede belirttiğiniz türü olarak eklenmiş nesneyi açmak için Etkinleştir' i tıklatın.

Klavyeyi kullanarak OLE nesnesi seçme

 1. CTRL+G tuşlarına basarak Git iletişim kutusunu görüntüleyin.

 2. Özel' i tıklatın, nesneleriseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME tuşuna basın.

 4. SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 5. Nesne veya Grafik nesnesiüzerine gelin ve ardından Düzenle' yi tıklatın.

Sorun: Ben bağlı veya eklenmiş nesneyi çift tıklattığınızda "düzenlenemez" iletisi görüntülenir

kaynak dosya veya kaynak program açılamaz uygularsanız bu ileti görüntülenir.

Kaynak program kullanılabilir olduğundan emin olun     Kaynak program bilgisayarınızda yüklü değilse, nesneyi yüklü olan bir programın dosya biçimine dönüştürün.

Yeterli bellek emin olun     Kaynak programı çalıştırmak için yeterli bellek olduğundan emin olun. Gerekirse, bellek boşaltmak için diğer açık programları kapatın.

Tüm iletişim kutularını kapatın     Kaynak program çalışıyorsa, açık iletişim kutularını olmadığından emin olun. Kaynak programa geçin ve açık iletişim kutularını kapatın.

Kaynak dosyayı kapatın     Kaynak dosya bağlı nesne ise, başka bir kullanıcı tarafından açılmış olmadığından emin olun.

Kaynak dosya adını değişmediğini emin olun     Düzenlemek istediğiniz kaynak dosyayı bağlı nesne ise, bağlantıyı oluşturduğunuz zaman olduğu gibi aynı ada sahip olduğundan ve bunu taşınmadığından emin olun. Bağlantılı nesneyi seçin ve sonra kaynak dosyanın adını görmek için veri sekmesinin bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle komutunu tıklatın. Kaynağı Değiştir düğmesini Bağlantıları Düzenle iletişim kutusunda kaynak dosyayı yeniden adlandırılmış veya, kaynak dosyayı bulun ve bağlantıyı yeniden sağlamak için kullanın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×