Excel’deki Power Pivot’ta Akıllı Zaman Gösterimi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri çözümleme Ifadeleri (DAX), zaman içinde verileri toplama ve karşılaştırma için özel olarak 35 işlevleri içerir. DAX 'ın tarih ve saat işlevlerinin aksine, zaman gösterimi işlevlerinin Excel 'de benzer şekilde hiçbir şeyi yoktur. Bu, zaman gösterimi işlevlerinin, PivotTable 'larda ve Power View görselleştirmelerini seçtiğiniz içeriğe bağlı olarak sürekli değişen verilerle çalışması nedeniyle yapılır.

Zaman gösterimi işlevleriyle çalışmak için, veri modelinize eklenmiş bir tarih tablosu olmalıdır. Tarih tablosu verilerinize dahil edilen her yıl için bir satır içeren bir sütun içermelidir. Bu sütun tarih sütunu olarak kabul edilir (Beğendiğinize benzer şekilde adlandırılabilir). Birçok zaman gösterimi işlevleri, rapordaki alanlar olarak seçtiğiniz tarihlere göre hesaplamak için tarih sütunu gerektirir. Örneğin, CLOSINGBALANCEQTR işlevini kullanarak kapanış çeyrek bitiş bakiyesini hesaplayan bir ölçüye sahipseniz, Power Pivot için çeyreğin gerçekten ne olduğunu öğrenmek üzere, Power Pivot 'ın ne zaman olduğunu öğrenmek için, başlatır ve sonlanır. Tarih tabloları hakkında daha fazla bilgi edinmek Için Excel 'de Power Pivot 'ta Tarih tablolarını anlama ve bu tabloları oluşturmakonusuna bakın.

İşlevler

Tek bir tarih döndüren Işlevler

Bu kategorideki Işlevler tek bir tarih döndürüyor. Sonuç daha sonra diğer işlevlerde bağımsız değişken olarak kullanılabilir.

Bu kategorideki ilk iki işlev, geçerli bağlamda Date_Column ilk veya son tarihini döndürür. Bu, belirli türde bir işlemi aldığınız ilk veya son tarihi bulmak istediğinizde yararlı olabilir. Bu işlevler, tarih tablonuzdaki Tarih sütununun adı olan yalnızca bir bağımsız değişken alır.

Bu kategorideki sonraki iki işlev, bir ifadenin boş olmayan bir değeri olduğu ilk veya son tarihi (ya da başka bir sütun değeri) bulur. Bu, çoğunlukla, son stok tutarını almak istediğiniz ve son stokun ne zaman alındığını bilmediğiniz stok gibi durumlarda kullanılır.

  • Ilk boş değil (Date_Column, Ifade)

  • Son boş değil (Date_Column, Ifade)

Tek bir tarih döndüren altı tane işlev, hesaplamanın geçerli bağlamı içinde ayın, çeyreğin veya yılın ilk veya son tarihini veren fonksiyonlardır.

Tarih tablosu döndüren Işlevler

Tarih tablosu döndüren on altı saat gösterimi işlevi vardır. Çoğu zaman, bu işlevler Calculate işlevi Için bir setFilter bağımsız değişkeni olarak kullanılır. DAX 'daki tüm zaman gösterimi işlevleri gibi, her işlev bağımsız değişkenlerinden biri olarak bir tarih sütunu alır.

Bu kategorideki ilk sekiz işlev, geçerli bağlamdaki bir tarih sütunuyla başlar. Örneğin, PivotTable 'da ölçü kullanılıyorsa, sütun etiketleri veya satır etiketlerinde bir ay veya yıl olabilir. NET efekt, tarih sütununun yalnızca geçerli içeriğin tarihlerini içerecek şekilde filtrelenmiştir. Bu sekiz işlev, geçerli bağlamdan başlayarak, önceki (veya sonraki) günü, ayı, çeyreği veya yılı hesaplar ve bu tarihleri tek bir sütun tablosu biçiminde döndürür. "Önceki" işlevleri, geçerli bağlamdaki ilk tarihten geriye doğru çalışır ve "sonraki" işlevleri geçerli bağlamdaki son tarihten ileri taşınır.

Bu kategorideki sonraki dört işlev benzerdir, ancak önceki (veya sonraki) dönemi hesaplamak yerine, dönem içinde "ay başından bugüne" veya yıl başından bugüne ya da önceki yıla ait aynı dönemde bulunan tarih kümesini hesaplamakta olur. Bu işlevlerin hesaplamaları geçerli bağlamdaki son tarihi kullanarak gerçekleştirir. AYNı içeriğe sahip bir tarih kümesi içermesi gerektiğini unutmayın. Geçerli bağlam bitişik bir tarih kümesi değilse, SAMEPERIODLASTYEAR bir hata döndürür.

Bu kategorideki son dört işlev biraz daha karmaşıktır ve ayrıca biraz daha güçlüdür. Bu işlevler, geçerli bağlamdaki Tarih kümesinden yeni bir tarih kümesine kaydırmak için kullanılır.

  • DateAdd (Date_Column, Number_of_Intervals, Aralık)

  • Tarihlerbetween (Date_Column, Başlangıç_tarihi, son_tarih)

  • Tarihsiz dönemi (Date_Column, Başlangıç_tarihi, Number_of_Intervals, Aralık)

TARIHLERBETWEEN, belirtilen başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki tarih kümesini hesaplar. Kalan üç işlev, geçerli bağlamdaki bazı zaman aralıklarını kaydırmaz. Aralık, gün, ay, üç ay veya yıl olabilir. Bu işlevler, bir hesaplamanın zaman aralığını aşağıdakilerden herhangi biriyle kaydırmanızı kolaylaştırır:

  • İki yıl geri gitme

  • Bir ay geriye gitme

  • Üç çeyrek ileri gitme

  • 14 gün geri git

  • 28 gün ileri gitme

Her durumda, yalnızca hangi aralığı ve bu aralıkların kaç sayısını kaydırmanız gerektiğini belirtmeniz gerekir. Pozitif bir Aralık geriye doğru, negatif bir aralığın zamanında geri dolacaktır. Aralığın kendisi, günün, AYıN, ÇEYREĞIN veya yıl anahtar sözcüğüyle belirtilir. Bu anahtar sözcükler dizeler değildir, bu nedenle tırnak işaretleri içinde olmamalıdır.

İfadeleri bir zaman aralığında değerlendiren Işlevler

Bu işlev kategorisi belirtilen süre içinde bir ifadeyi değerlendirir. HESAPLAMA ve diğer zaman gösterimi işlevlerini kullanarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin,

= TOPLAMMTD (Ifade, Date_Column [, SetFilter])

tam olarak aynıdır:

= CALCULATE (Ifade, DATESMTD (Date_Column) [, SetFilter])

Bununla birlikte, bu zaman gösterimi işlevlerini kullanmak, çözülmesi gereken soruna uygun olacak şekilde kullanmak daha kolay olur:

Bu kategoride, bakiyelerin açılmasını ve kapatılmasını hesaplayan bir grup işlev vardır. Bu belirli işlevlerle anlamanız gereken bazı kavramlar vardır. Öncelikle, açık bir şekilde düşünebilirsiniz, herhangi bir dönemin açılış bakiyesi, önceki dönemin kapanış bakiyesinden aynıdır. Kapanış bakiyesi dönemin sonuna kadar tüm verileri kapsar; bu da açılış bakiyesinde geçerli dönemin içindeki veriler bulunmaz.

Bu işlevler zaman içinde belirli bir nokta için değerlendirilen bir ifadenin değerini döndürür. Bir takvim dönemindeki olası son tarih değeri daima dikkate alınır. Açılış bakiyesi önceki dönemin son tarihine, kapanış bakiyesi de geçerli dönemdeki son tarihi temel alarak yapılır. Geçerli dönem her zaman geçerli tarih bağlamındaki son tarihle belirlenir.

Ek kaynaklar

Makaleler: Excel 'de Power Pivot 'ta Tarih tablolarını anlama ve oluşturma

Başvuru: Office.com üzerinde DAX Işlevi başvurusu

Örnekler: Excel 'de Microsoft PowerPivot Ile kar ve zarar verileri modelleme ve çözümleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×